Ebola вирусна хеморагична трескаДата03.02.2017
Размер264.03 Kb.


Ebola вирусна хеморагична треска

ПРЕПОРЪКИ


ВЪВЕДЕНИЕ

Ebola вирусна инфекция или вирусна хеморагична треска (ВХТ) е особено опасна инфекция (ООИ), зооноза и възникващо заболяване, причинено от Ebola virus, отнасящ се към Сем. Filoviridae. Ebola вирус e РНК – съдържащ вирус, който е открит за първи път през 1976 г в Заир (Конго). Оттогава досега той е диагностициран само в страни от Централна и Източна Африка и са установени 5 серотипа. Настоящата епидемия, датираща от м. март 2014 г, започва от Гвинея (вирусът е „прескочил” в западната част на Африка), и се разпространява в Сиера Леоне, Либерия и Нигерия. Според данни на СЗО, тя е най-продължителната и тежка: от откриването през 1976 г досега е имало около 20 епидемични взрива с над 1590 жертви; в настоящата епидемия още към края на м. август 2014 г са засегнати и загинали повече хора (леталитет над 50 %), от които значителен брой – здравни работници. Във връзка с това СЗО обявява настоящата Ebola ВХТ като световна заплаха.

Вирусните хеморагични трески са живото-застрашаващи заболявания. Те се развиват ендемично – свързано към местата, където има благоприятни условия за техните преносители (вектори): обичайно комари или кърлежи (но Ebola ВХТ не се разпространява с тях) и резервоари (прилепи, fruit bats). Боледуват приматите (вкл. лемури, маймуни, човекоподобни маймуни), антилопи, човек случайно се включва в епидемичната верига. Поради тежкото протичане, висока смъртност, висок контагиозен индекс при предаване от човек на човек, отсъствието на специфична терапия и профилактика, и необходимост от сериозна организация за справяне със заболяването, те са класифицирани като категория А причинители в Списъка на особено опасни биологични причинители.

Заразяването става по контактен механизъм: • директно – чрез излагане на наранена кожа и лигавиците на кръв или телесни течности (вкл. повърнати материи, фецес, урина, слюнка, пот, раневи секреции, сперма) на заразени хора или животни (живи или умрели)

 • индиректно - чрез излагане на наранена кожа и лигавиците на повърхности от външната среда, дрехи, оборудване, консумативи и други предмети, контаминирани с пръски и капчици от кръвта и телесните течности на инфектираните.

Най-застрашени са медицинските работници, които лекуват пациентите, и особено, лабораторният персонал, изследващ пробите.

Заболяването настъпва след инкубационен период от 2 до 21 дни, средно 12 дена. Първите симптоми (24 – 48 часа) са грипоподобни, неспецифични: внезапно повишена температура > 38 оС, зачервено гърло, главоболие, болки в ставите и мускулите, силна отпадналост. След 1 - 2 дни се появява стомашна болка, с профузни повръщания и диария. По-тежките симптоми като коагулопатия с тромбоцитопения се развиват до 24 – 48 часа, и водят до кръвонасядания и кръвотечения (от носа, устата, ануса, вагината, кожата и вътрешните органи). Развилата се бъбречна недостатъчност и последвалата поли-органна недостатъчност заедно със дисеминираната вътресъдова коагулопатия могат да доведат до екзитус в 3-5 дни. Пациентите, развили фулминантна форма, загиват до 8-9 дни; преживелите до 14 дни са с по-благоприятна прогноза.

Едно от затрудненията в клиничното разпознаване е неспецифичността на първоначалните симптоми, неразличими от други инфекции, срещани по тези места: малария, ВХТ Lassa и други, тиф, холера, и дори менингит.

Вирусологичната диагноза се поставя във високо специализирани лаборатории от 4-то ниво на биологична безопасност, най-често чрез верижно-полимеразна реакция обратна транскриптаза, изпълнена в реално време (RT-PCR). Лабораторната диагностика има критично значение в овладяването на епидемията и предпазването на хората по света.

ВХТ имат изключително здравно значение, защото:


 • имат висок леталитет

 • трудни са за разпознаване и бърза диагноза

 • няма ефективно лечение.

 • бързо се разпространяват в болниците

Контролът на инфекциите се разглежда като решаващ за ограничаване и справяне с епидемията: най-важно е изолирането на пациента с доказана инфекция в специализирано инфекциозно отделение за особено опасни инфекции (Клиниката по Инфекциозни болести на ВМА), а на пациент, за който се предполага, че може да е инфектиран с Ebola ВХТ – в изолирана самостоятелна отделна стая със санитарен възел – в болнично заведение.

Тези Препоръки са изработени на база на публикувани материали и Ръководства на СЗО; CDC, Atlanta; ECDC; PHE, UK; НЦЗПБ, София и др.

Те могат да се ползват от:

- медицинския персонал на спешни приемни отделения, отделения по: -инфекциозни болести, - вътрешни болести,- контрол на инфекциите

- лаборатории по микробиология/вирусология, клинична лаборатория

- персонала на линейките

- персонала на Бърза помощ, поликлиничните и амбулаторни кабинети

- патоанатоми, погребални и гробищни служители, които могат да имат отношение към починали болни с ВХТ

- здравни професионалисти, работещи на Граничния контрол, служители на ГДПБЗН, персонала на международни превозвачи и др.
ОЦЕНКА НА РИСКА (важно юридическо задължение)

 1. Ръководителят, работодателят следва да гарантира оценка на риска за предпазване от по-нататъшно разпространение на инфекцията – за пациентите и за персонала. Могат да бъдат необходими допълнително оборудване и обучение на персонала.

 2. Оценката на риска за пациента в Приемно спешно отделение се извършва от най-старшия лекар или от консултант инфекционист.

 3. За пациент с история за пътуване през предходните 21 дни в страна с Ebola ВХТ, който при приемането или преди 24 часа има температура > 38 оС, се прилага оценяващ алгоритъм, от който зависи по-нататъшното поведение (Табл. 1).

Табл. 1. Алгоритъм за първоначална оценка на риска
Въпроси А и Б

А. Пациентът има ли температура (имал ли е в последните 24 часа) > 38 оС и има ли история за пътуване през предходните 21 дни в страна с Ebola ВХТ?

Б. Пациентът има ли температура (имал ли е в последните 24 часа) > 38 оС и дали се е грижил за (бил е в контакт с: кръв, телесни течности (урина, фецес, тъкани, повърнати материи, както и други лабораторни материали от) за лица или експериментални и други животни, за които се предполага, че са заразени с Ebola

Отговори НЕ на А и Б – малко е вероятна Ebola ВХТ

Отговор ДА само на А: допълнителни въпроси:

 • пациентът бил ли е на места, където е разпространена настоящата Ebola епидемия?

 • пациентът живял ли е / работил ли е в места, където Lassa ВХТ е ендемична?

 • посещавал ли е пещери, мини, бил ли е в контакт с примати, антилопи, прилепи; места, където Marburg ВХТ е ендемична?

 • бил ли е на места, където Crimean – Congo ВХТ е ендемична

Отговор ДА на Б:

 • голяма вероятност за Ebola ВХТ:

а. изолиране на пациента в единична самостоятелна стая

б. спешно изследване за малария

в. пълна кръвна картина, урея, електролити, кръвосъсирване, чернодробни тестове, СRP , глюкоза, хемокултури (да се уведоми предварително лабораторията)

При НЕ на допълнителните въпроси,и ако пациентът няма кръвонасядания и активно кръвотечение – малка вероятност за ВХТ – спешно изследване за малария* и хемокултури

При (-) за малария резултат:

 • обсъждане с консултант инфектолог да уреди скрининг за Ebola ВХТ

 • уведомяване РЗИ, МЗ
 • При ДА на някой от допълн. въпроси, голяма вероятност за Ebola ВХТ:

а. изолиране на пациента в единична самостоятелна стая

б. спешно изследване за малария

в. пълна кръвна картина, урея, електролити, чернодробни тестове, кръвосъсирване, CRP , глюкоза, хемокултури (да се уведоми предварително лаборатория та) и продължават действията, описа ни в 2-та долни десни квадранти


При (+) резултат за Ebola или при типични клинични прояви като масови кръвонасядания, активно кръвотечение, неконтролирани повръщане или диария, се приема диагноза Ebola ВХТ, контактува се с Инфекциозно отделение за ООИ (ВМА-София) за превеждане на пациента, здравеопазни мерки – издирване контактни и наблюдение, връзка с медиите;

при (-) – се лекува локално*при (+) резултат за малария, се третира с антималарийни препарати, ако температурата продължи > 72 часа, или има типични прояви на ВХТ, се обсъжда с инфекционист за уреждане на скрининг за Ebola ВХТ в референтна лаборатория; при (-) резултат за малария и потвърдена алтернативна диагноза – напр. кърлежов тиф, се лекува локално, но ако няма друга диагноза, се провежда консултация с инфекционист за уреждане на скрининг за за Ebola ВХТ в референтна лаборатория
КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ И КЛИНИЧНА ОЦЕНКА

Стандартните предпазни мерки и добрият Контрол на инфекциите са от решаващо значение при първоначална оценка на риска. Ако не са осигурени досега, те трябва незабавно да се въведат при обслужването на пациент, суспектен да е инфектиран с Ebola вирус.

Много малка е вероятността пациентът да е инфектиран от Ebola ВХТ, ако:

- не е посещавал страна с Ebola ВХТ през изтеклите 21 дни

- не е бил в контакт на кръв и телесни течности от инфектирани хора или животни (живи или трупове) през изминалите 21 дни и не е почувствал неразположение

- извършеното изследване за малария е отрицателно и вече е без температура > 24 часа

- ако има потвърдена друга диагноза

Рискът пациентът да има Ebola ВХТ трябва да се преоцени, ако той е имал експозиция на кръв и телесни течности от инфектирани хора или животни (живи или трупове) през изминалите 21 дни и е развил едно от следните:

- кървене от носа

- кървава диария

- внезапно повишение на aspartate transaminase (AST)

- внезапно намаление на тромбоцитите

- клиничен шок

- бързо увеличение на О2 потребност при отсъствие на друга диагноза


РЪКОВОДСТВО ЗА БОЛНИЦИТЕ

Грижи за пациент, който е категоризиран „с малка вероятност за Ebola – инфекция” от старшия лекар в екипа (на спешно приемно отделение):

 • той трябва да е настанен в единична изолирана стая със самостоятелен санитарен възел, с ограничени контакти

 • предполага се, че медицинският персонал използва стандартни предпазни мерки: хигиена на ръцете, ръкавици, непромокаема престилка; ако не – те следва незабавно да се въведат

 • при процедури с изпръскване персоналът носи непропускаща течности хирургическа маска и протекция за очите

 • при процедури с образуване на аерозол (ендотрахеална интубация, изсмукване на дихателни секрети, вентилация с позитивно налягане през лицева маска, вентилация с висока честота на осцилиране, поставяне на централен венозен път, индуциране на храчка за диагностиката), в допълнение се поставя FFP3 респиратор или сертифициран еквивалент).

 • Предпочитат се консумативи за еднократна употреба, по възможност интравенозни системи без игли.

Клиничните грижи трябва да са подходящи за състоянието му. Спешно е изследването за малария: при положителен тест, се прилага антималарийна терапия, но ако има персистиране на температурата > 72 часа или поява на масивни кръвоносядания, активно кръвотечение, неконтролирано повръщане и диария, следва консултация с инфекционист за назначаване на скрининг за Ebola ВХТ в Референтна лаборатория.

Други клинико-лабораторни изследвания са: кръвна картина, урея и електролити, чернодробни тестове, глюкоза, С-реактивен протеин, коагулация, урина, фецес, хемокултури; провеждане на Ro-графия на бял дроб (при леглото на болния). В лабораторията изследванията се извършват на ниво 2 на биологична безопасност, но лабораторията трябва да е предупредена. Използваните консумативи се съхраняват затворени безопасно и при потвърждаване по-късно на диагнозата ВХТ се третират като отпадъци категория А агенти – необходимо е да се автоклавират/инсинерират. Центрофугирането е в затворени центрофужки/ротор. Материалите следва да се манипулират в Кабинет за безопасна микробиологична работа клас ІІ.

Ако на пациентът е с (+) тест за малария и отговаря на антималарийната терапия, или му е поставена друга диагноза и той вече е без температура, попада в категория «с малка вероятност за ВХТ» и може да се лекува локално.

Грижи за пациент, категоризиран «с голяма вероятност за Ebola – инфекция” от старшия лекар в екипа:

Пациентът се изолира незабавно в самостоятелна единична стая със санитарен възел, като се ограничи броят на контактите и усили контролът на инфекциите. Стандартните предпазни мерки включват хигиена на ръцете, ръкавици, пластмасова надпрестилка, хирургична маска, непропускаща течности, протекция на очите.

При процедури, генериращи аерозол, се прилагат FFP3 респиратор.

Когато пациентът е развил кръвонасядания, кръвотечения, неконтролирано повръщане или диария, се прилагат: хигиена на ръцете, 2 чифта ръкавици, непропускаща течности престилка или костюм, протекция на очите, FFP3 респиратор.

Диагностичните изследвания включват: спешен тест за малария, изследване на кръвна картина, урея и електролити, чернодробни тестове, глюкоза, С-реактивен протеин, коагулация, урина, фецес, хемокултури; провеждане на Ro-графия на бял дроб (при леглото на болния). В лабораторията изследванията се извършват на ниво 2 на биологична безопасност, но лабораторията трябва да е предупредена. Използваните консумативи се съхраняват затворени безопасно и при потвърждаване по-късно на диагнозата ВХТ се третират като отпадъци категория А агенти – необходимо е да се автоклавират/инсинерират. Центрофугирането е в затворени центрофужки/ротор. Материалите следва да се манипулират в Кабинет за безопасна микробиологична работа клас ІІ.

Ако тестът за малария е отрицателен, но клинично пациентът е суспектен за ВХТ, се обсъжда с инфекционист, който може да предложи спешен скрининг за Ebola ВХТ в Референтна лаборатория.

Ако скринингът за Ebola ВХТ е отрицателен, тази диагноза е малко вероятна и пациентът може да се лекува локално; но при нови клинични съображения, трябва да бъде обсъден с експерти.

Ако скринингът за Ebola ВХТ е положителен, диагнозата е потвърдена: • усилва се нивото на лична протекция на персонала с директен контакт: хигиена на ръцете, двойни ръкавици, еднократна непромокаема престилка или костюм, еднократни очила, FFP3 респиратор.

 • водещият клиницист уговаря пациентът да се лекува в Специализирано Инфекциозно отделение с 4-то ниво на биологична безопасност (Инфекциозна клиника на ВМА – София) (предварително се контактува с тях и те организират транспорта).

 • от този момент изследването на материалите му се извършва в Референтната лаборатория.

 • съставя се списък на контактните и те се наблюдават

 • уведомява се Комисията по Контрол на ВБИ

 • Екипът по Контрол на инцидента (с представители на болницата, здравеопазването и други органи) следва да информира РЗИ, МЗ; подпомага в издирване на контактните (изложените в предходните 21 дни на инфектираното лице или негови кръв и телесни течности) (и извън територията на Р България) и организиране на наблюдението им; излъчва представител за връзка с медиите и предварително контролира съобщенията

 • Референтната лаборатория потвърждава случая пред МЗ; официално уведомява Европейския център по контрол на заболяванията (ECDC) чрез системата за бърз отговор и предупреждения (EWRS) и СЗО (регионалното бюро)


Грижи за пациент извън специализирано Инфекциозно отделение за ООИ

При изключителни обстоятелства (напр. не е транспортабилен), пациент, диагностициран с Ebola ВХТ, може да се наложи да бъде обгрижван в друго болнично заведение (в инфекциозно отделение): • той следва да бъде настанен в самостоятелна изолирана стая със санитарен възел (по възможност отделно от основната сграда).

 • стаята трябва да е с негативно налягане по отношение на коридора и другите помещения

 • вратата и прозорците трябва да се държат затворени

 • в стаята трябва да има разделяне на «чиста» и «контаминирана» област

 • обслужващият персонал трябва да има усилено лично предпазно облекло: FFP3 респиратор, лицева маска, очила, двойни ръкавици, непромокаемо за течности облекло/костюм за еднократна употреба, покриващ цялото тяло, главата, шията, непромокаеми ботуши, калцуни.

 • Място за контаминирания материал трябва да се предвиди най-близко до стаята. Отпадъците подлежат на задължително автоклавиране/ инсинериране. Да се предвидят процедури за деконтаминация, дезинфекция и терминално почистване след извеждане на болния.


Допълнителни предпазни мерки при лабораторни процедури

 • лабораторният персонал трябва да е предварително информиран

 • при липса на опит – консултация с други лаборатории

 • натривките за малария да се поставят в специален контейнер и при потвърждаване на диагнозата Ebola ВХТ, да се третират като Категория А отпадъци (разтвор на белина 1000 ррм)

 • за да не се образуват аерозоли и пръски – процедурите да се извършват в микробиологичен кабинет за безопасна работа

 • кюветите от рутинните анализатори да се третират като клас А отпадъци

 • при мануално центрофугиране да се ползват затворени/покрити центрофужки и ротори

 • клиничните материали, които не са спешни, да се съхраняват в ригиден контейнер с обезопасена повърхност надеждно

 • преди и след пробите да се прилага дезинфекция на автоанализатора

 • да се прилагат деконтаминация и дезинфекция за вирусни инфекции

 • използваните материали да се поставят като категория А отпадъци и се обеззаразяват с автоклавиране или инсинериране.


Ръководство при лабораторно изследване на материалите

 1. При материали от пациенти «с нисък риск» за Ebola ВХТ се ползват стандартните предпазни мерки

 2. При материали от пациенти с «висок риск» за Ebola ВХТ и при пациенти с диагноза Ebola ВХТ, е необходимо предварително лабораторията да бъде уведомена, както и доказателства за нейната опитност, че има в действие подходящи процедури за предпазване при работа с биологични агенти от 2 ниво, и най-вече, че има адекватни процедури, в случай на последващо доказване на случая като Ebola ВХТ (отпадъците трябва да се обработват като Категория А). Клиничните материали се транспортират в затворени контейнери. Отпадъците се третират като категория В инфекциозни отпадъци, ако Ebola ВХТ не се потвърди.

 3. За специфичното изследване за Ebola ВХТ (RT – real-time PCR), се взема кръв (минимално 4 мл) в пластмасова затворена епруветка и добавени ЕДТА, или цитрат, която по-нататък се поставя в тройна опаковка, според международните изисквания, и се съхранява на температура 4 о С. Изследването се извършва само в специализирана референтна лаборатория.

 4. При материали от пациенти с потвърдена Ebola ВХТ, има сериозен риск от инфектиране на здравните работници, затова:

 • лабораторните изследвания се намаляват до минимума, необходим за проследяване на пациента

 • процедурата трябва да се обсъди предварително от клинициста и лабораторния лекар

 • по време на вземане на пробите предпазните мерки трябва да бъдат усилени (2 чифта ръкавици, пълно непромокаемо облекло, FFP3 респиратор, предпазни очила, ботуши

 • отпадъците при вземането на клиничните материали се третират като Категория А

 • транспортът на материалите се извършва обезопасен в затворени контейнери по нарочен човек

За персонала на лабораториите съществува инфекциозен риск при всички инфекции; необходима е оценка на риска за всяка апаратура и адекватни предпазни методи. При повечето автоанализатори, които са затворени системи, трябва да има протокол за деконтаминация, справяне с изпръсквания и разливания. Те трябва да бъдат безопасно отстранявани така, че рискът да не е по-голям, отколкото при hepatitis B-, hepatitis C-, HIV- и други кръвно-преносими вируси.

 • материалите от пациенти с „нисък риск” за Ebola ВХТ се обработват по стандартните процедури на ниво на биологична безопасност 2

 • материалите от пациенти с „висок риск” за Ebola ВХТ могат да бъдат обработвани в рутинните анализатори от ограничен брой опитни специалисти:

  • при мануално центрофугиране трябва да се ползват затворени центрофужки и ротори

  • кръвните натривки се поставят в специален защитен съд и при потвърждение на диагнозата Ebola ВХТ, се третират като отпадъци Категория А

  • съхранените клинични материали се пазят безопасно и по-нататък биват обработени според диагнозата

  • работните повърхности се обработват след работа с разтвор на белина с 1000 ррм активен Cl.

 • материалите от пациенти с потвърдена Ebola ВХТ, когато пациентът се намира в специализирано Инфекциозно отделение за ООИ, се обработват в Референтна лаборатория с 4-то ниво на биологична безопасност; но за локално обслужвани пациенти от други болници, лабораториите трябва да имат допълнителни предпазни мерки:

  • да са с опит, да се направи предварително оценка на риска за автоанализатори, при които може да има разливане и изпръскване и образуване на аерозол, кюветите се обработват като Категория А отпадъци; при мануално центрофугиране центрофужките и роторът да са затворени

  • тези манипулации трябва да се извършват в Микробиологичен кабинет за безопасна биологична работа

  • остатъците от материали на пациентите се пакетират в ригидни контейнери, които се деконтаминират по външната повърхност и изчакват безопасното им обезвреждане

  • използват се дезинфекция и деконтаминация както при другите вирусни инфекции

  • автоанализаторите се дезинфектират след употреба и преди последващо ползване

  • стъкла от кръвни натривки се съхраняват в ригиден съд и се обеззаразяват чрез автоклавиране

  • остатъци от материали на пациентите се пакетират в ригидни контейнери и се обеззаразяват чрез автоклавиране/инсинериране

  • работните повърхности се почистват с разтвор на белина с 1000 ррм активен Cl

  • хемокултури, които се окажат положителни, следва по-нататък да се изработват от много опитен лаборант в Микробиологичен кабинет за безопасна работа, клас ІІ

  • ако човек от персонала бъде изложен на клиничен материал, съдържащ Ebola вирус, той незабавно следва да се измие обилно с вода и сапун, а при убождане – и да се изстиска кръв от раната, да информира работодателя и службата по трудова медицина, да не ходи на работа и бъде активно наблюдаван

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Ползването на лични предпазни срества (ЛПС) е важно като физическа бариера, която предпазва предаването на Ebola вирус към медицинския персонал и по-нататък към обществото. Случаите на заразяване на медицински персонал са свързани с излагане директно и индиректно на кръв и телесни течности на болния, когато не са спазени бариерните мерки в контрола на инфекциите. Рискът от заразяване е по-висок през по-късните стадии на заболяването, когато са налице активно кръвотечение, повръщане и диария, които водят до изпръскване, отлагане на инфектирани капчици, а и повторното им аерозолизиране. На Табл. 2 са представени ЛПС според категорията пациенти.

Табл. 2. Лични предпазни средства при пациенти с доказана или суспектна Ebola ВХТ
Пациенти с «нисък риск» за Ebola ВХТ

Прилагат се стандартните предпазни мерки:

- хигиена на ръцете, ръкавици, пластмасова непромокаема престилка

- при процедури с изпръскване – допълнително – предпазни очила, хирургична маска, репелентна за течности, на носа и устата

- при процедури с образуване на аерозол, в допълнение към горните мерки - FFP3 респираторПациенти с «висок риск» за Ebola ВХТ

А. При пациенти, които нямат: интензивно кръвотечение, неконтролирано повръщане или диария – като по-горе + протекция на очите и FFP3 респиратор

Б. При пациенти, които имат: интензивно кръвотечение, неконтролирано повръщане или диария – хигиена на ръцете, 2 чифта ръкавици, непромокаема престилка или костюм за еднократна употреба, протекция за очите, FFP3 респираторПациенти с потвърдена Ebola ВХТ

- хигиена на ръцете, 2 чифта ръкавици, непромокаема престилка или костюм за еднократна употреба, пластмасова престилка над костюма, протекция на очите, FFP3 респиратор

Важно е ЛПС да са по мярка, да са предварително премерени и огледани, да са поставени преди влизане в изолационната стая и се свалят безопасно след излизане, без да контаминират околната среда, да се поставят в обозначени торби/контейнери и се третират като инфекциозен отпадък. Ако се ползват средства за многократна употреба, те трябва да се деконтаминират по подходящ начин. Медицинският персонал трябва да бъде обучен в ползването на ЛПС.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕКОНТАМИНАЦИЯ

При пациенти с «нисък риск» за Ebola ВХТ се прилагат стандартните методи и процедури за почистване, деконтаминация и дезинфекция, вкл. по отношение на прането (както при пациенти с малария).

Медицинският персонал трябва да се убеди, че местата и оборудването, използвани при обгрижването на пациентите с потвърдена диагноза-, или с „висок риск”- за Ebola ВХТ, са деконтаминирани и почистени според настоящите препоръки. При почистване и деконтаминация персоналът задължително е с ЛПС. Установено е, че вирусите се запазват жизнеспособни поне 2 седмици на различни повърхности.

Най-добрият дезинфектант е белината (активен компонент е Na – hypochlorite (NaOCl). Типично домашната белина съдържа 50000 ppm активен Cl. Препоръчват се следните работни концентрации: 10000 ppm за дезинфекция на петна от кръв и 1000 ppm за целите на общо почистване.

Алтернативно може да се ползва Na – dichloroisocyanurate (NaDCC). Той е наличен под формата на гранули, което е практично да адсорбира, задържа и дезинфектира пръските. Минималното необходимо контактно време за действие на гранулите е 2 минути.

Ръкавиците, с които работят дезинфекторите трябва да са сертифицирани за работа с химикали и да са проверени за интактност. След дезинфекцията да се осигури проветряване – отворени прозорци и врати.Посуда за хранене и прибори

Следва да се ползва посуда и прибори за еднократна употреба. При потвърдена- или с „висок риск” за- Ebola ВХТ, те се третират като отпадъци Категория А.Тоалетни

Тоалетни, комоди (стол-тоалетна) и подлоги могат да се ползват от пациенти с потвърдена- или с „висок риск” за- Ebola ВХТ. Когато се ползват нарочни комоди и подлоги, те трябва да са с еднократни събирателни чувалчета. След използване, съдържимото се втвърдява с високо - адсорбиращ гел и после се автоклавира или инсинерира. Тоалетните и подлогите се дезинфектират с Na – hypochlorite с 10000 ppm поне веднъж дневно, желателно след всяко ползване, и след извеждането на пациента.Пране

Винаги трябва да се предпочита болнично спално бельо за еднократна употреба, особено, когато се касае за потвърдена- или с „висок риск” за- Ebola ВХТ, и то трябва да се третира като отпадъци Категория А.

При ползване при същата група пациенти на спално бельо за многократно ползване, то не се изпраща в пералнята, а се третира като отпадъци Категория А.

Терминална дезинфекция

След освобождаването й от пациента, стаята се деконтаминира чрез фумигация. Инженерът, дезинфекторът трябва да е обучен: вратите и прозорците са затворени, може да се наложи преместване на близко настанени пациенти, близките места не трябва да съдържат концентрации, по-високи от критичните. След фумигацията се почиства според местния протокол.


ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

При пациенти с „нисък риск” от Ebola ВХТ отпадъците се третират както обичайно – като инфекциозен боклук Категория В.

При пациенти с „висок риск” или потвърдена Ebola ВХТ, се третират като Категория А инфекциозен боклук. Те се събират в непропускливи двойни торби и контейнер, подходящо обозначени, и се обеззаразяват чрез автоклавиране или чрез инсинериране.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ


 1. Между болниците могат да бъдат транспортирани само пациенти без потвърдена Ebola ВХТ, ако нямат кръвонасядания, кръвотечение, неконтролирани повръщания и диария

 2. Само пациенти с потвърдена Ebola ВХТ (по изключение с много голяма вероятност за заболяването) могат да бъдат транспортирани до специализираното Инфекциозно отделение за ООИ, след предварителна консултация/ уведомяване. По правило Инфекциозното отделение за ООИ урежда линейката

 3. Персоналът на линейката трябва да е предварително уведомен.

 4. Персоналът на линейката трябва да е предварително обучен за работа с пациенти, инфектирани с Ebola ВХТ (с Категория А инфекциозни агенти).

 5. Той трябва да носи пълен комплект ЛПС: защитен непромокаем костюм, покриващ цялото тяло, вкл. главата и шията, да носи FFP3 лицева маска, предпазни очила, 2 чифта ръкавици (и да има процедура за безопасно сваляне на ЛПС). След приключване на работа персоналът се изкъпва щателно и преоблича.

 6. При деконтаминацията на линейката цялото еднократно оборудване: одеала, чаршафи, дрехи и други се третират като инфекциозни отпадъци Категория А. Клиничният инфекциозен материал се събира в двойни торби/контейнер, етикетира и подлага на обеззаразяване (автоклавиране/ инсинериране).

 7. Персоналът на линейката се категоризира като контактен и се подлага на оценка на риска и последващо наблюдение.

ОЦЕНКА, КАТЕГОРИЗИРАНЕ И ГРИЖИ ЗА КОНТАКТНИТЕ

- «Контактен» е лице, изложено на инфектиран пациент или негови кръв и телесни течности, секрети, тъкани, след първата проява на симптомите (температура > 38 оС) в 21 дни от последния контакт.


 • Издирването на контактните е задължение на РЗИ, подпомогнати от създадения болничен Екип по контрол на инцидента

 • Ръководство при оценка на контактните (Табл. 3)

Табл. 3 Препоръки за оценка на контактните
Категория 1

Няма риск

Няма директен контакт с пациента/ с тялото му

Категория 2

Нисък риск

Директен контакт с пациента: (рутинна грижа, лабораторни материали), но не са докосвани с ръце и са спазени изискванията в контрола на инфекциите

Категория 3

Висок риск

Незащитено излагане на лигавиците и кожа на инфектирани (с) кръв и телесни течности, вкл. дрехи, постелно бельо

ГРИЖИ СЛЕД СМЪРТЕН СЛУЧАЙ 1. Не се извършва аутопсия

 2. В случай, че Ebola ВХТ се предполага, но пациентът е починал преди поставяне на диагнозата, някои допълнителни тестове могат да бъдат извършени (напр. за малария), което се определя от специалистите

 3. Персоналът в тези случаи ползва максималните ЛПС

 4. Тялото на починалия в инфекциозно отделение за ООИ се поставя в непромокаема затваряща се пластмасова торба и така се поставя в ковчега, който трайно се затваря и повече не се отваря

 5. Тялото на починалия в друго болнично (инфекциозно) отделение се поставя в двойни торби от персонал, оборудван с максимални ЛПС. Във всеки чувал се поставя адсорбиращ материал, а между двата – дезинфектант, напр. белина с активност 1000 ppm активен Cl. Торбата се означава „с висок риск, ООИ” и се поставя в ковчега.

 6. Погребалният агент следва да се уведоми предварително, за да подсигури безопасни транспорт и обслужване по-нататък

 7. Не са разрешени ритуални и религиозни подготовки и процедури – измиване, обличане, гримиране. Абсолютно са забранени всякакво докосване, целувки. След подходяща дезинфекция на семействата могат да се предадат сватбени халки, бижута и други.

 8. Починалите не се погребват. Прилага се изгаряне/кремация.

ПРЕПОРЪКИ ЗА „БЪРЗА ПОМОЩ”, ТЕЛ. 112, СПЕШНИТЕ АМБУЛАТОРНИ МЕДИЦИНСКИ СЛУЖБИ, АМБУЛАТОРНАТА ПОМОЩ, СЛУЖИТЕЛИ НА ГДПБЗН

 1. Ръководителите на службите трябва да уведомят персонала за особеностите на заболяването, мерките за предпазване и за необходимите действия за защита на пострадалите и населението

 2. Ключов момент е, че заболяването не може да бъде подозирано, ако човек не е бил на местата с Ebola ВХТ, ако е нямал контакт с кръв и телесни течности на болни хора или животни, и няма температура > 38 o C, (нито по-късни типични симптоми като активно кръвотечение, неконтролирано повръщане, диария)

 3. Служителите трябва да бъдат оборудвани с необходимите ЛПС и обучени за необходимите дейности

 4. За персонала на спешните служби е важно да може да разпознава евентуалните заразени и ги насочва правилно за изследване, терапия и изолация. Препоръчва се да се държат отделно от останалите пациенти. Служителите трябва да са с подходящи ЛПС, както и да се има предвид, че заболелият може да има делир или странно поведение.

 5. За персонала на тел. 112: служителите трябва да зададат необходимите въпроси относно пребиваването през последните 21 дни в държави с Ebola ВХТ: евентуални престои в болница, лов, обработка и консумиране на дивеч, посещения на мини и пещери и други контакти с болни хора или примати, антилопи и прилепи.

 6. Пациентът, търсещ помощ, следва да се отклони от намерението да посети спешен кабинет в поликлиниката или болницата; при необходимите доказателства, трябва да се организира изпращането му с линейка в инфекциозно отделение.

 7. Персоналът на линейките трябва да е предварително обучен, както и снабден с необходимите ЛПС: ръкавици, непромокаема престилка или костюм, протективни очила, лицева маска; при извършване на интубация, изсмукване на дихателни секрети, кардио-пулмонална реанимация - задължително респиратор (>N95, FFP3). Процедурите за пред-болнична реанимация (напр. кардио-пулмонална) следва да се избягват, тъй като могат да доведат до изпръскване с телесни течности като слюнка и повърнати материали в условията на движещото се превозно средство и повишен риск за персонала. Ако спешно се налага, линейката трябва да спре.

 8. Участващите в спасителните действия (first responders) трябва да са снабдени с пълно протективно облекло, покриващо и главата и шията, ботуши, двойни ръкавици, протективни очила, FFP3 респиратор, да избягват ползването на игли и остри предмети (ако все пак се наложи да се ползват – внимателно боравене, оставяне в ригидни обезопасени контейнери). Трябва да са налични дезинфектанти (действащи на вируси, напр. производни на белината),за дезинфекция на повърхностите, до които се е докосвал болния. При опръскване/изцапване с телесни течности, те се събират и дезинфектират аналогично на място. По-ценни предмети, които са контаминирани и не могат да бъдат изхвърлени, се пакетират безопасно, означават и се подлагат по-късно на подходяща обработка. Правилно е отпадъците да се събират в двойни непромокаеми торби, надписват и се обработват правилно след поставяне на диагнозата.

- ако служител бъде изложен на кръв или телесни течности от пациент с потвърдена или вероятна диагноза Ebola ВХТ, незабавно следва да се измие с вода и сапун, промие очите с вода и подлежи на наблюдение за 21 дни (уведомява ръководителя си и службата по Трудова медицина)
ПРЕПОРЪКИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ЦЕНТРОВЕТЕ С ИМИГРАНТИ

 1. Ключов въпрос е дали лицето пристига (е било) в Гвинея, Либерия, Сиера Леоне, Нигерия или друга страна, засегната от настоящата Ebola ВХТ – епидемия през последните 21 дни. При отрицателен отговор – стандартни действия.

 2. При положителен отговор, се задават допълнителни въпроси:

 • било ли е в контакт с кръв или телесни течности на болен/суспектен за Ebola ВХТ

 • грижило ли се е за тежко болен от неизвестна болест

 • било ли е на погребения/ имало ли е контакт с починали

 • било ли е на събиране на много хора

 • било ли е в болница или при лечител

 • било ли е на лов, обработвало и консумирало ли е дивеч

3. Ако „да”, се задават следните въпроси:

- чувства ли се отпаднало/ недобре, има ли температура > 38 o C през последните 24 часа

- има ли треска, болно гърло, главоболие, болки в мускулите и ставите, повръщане, диария, кръвонасядания, кръвотечения

4. Ако „да”, трябва да бъде прегледано от дежурния лекар в центъра, който може да поиска консултация с инфекционист от местната болница или от специализираното инфекциозно отделение за ООИ

5. Местната РЗИ трябва да бъде уведомена незабавно за определяне на нуждата от изолация, превеждане в болница, издирване на контактните
ПРЕПОРЪКИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ СЛУЖБИ/ПРЕВОЗВАЧИТЕ

По време на международни пътувания, потенциален случай на Ebola ВХТ може да бъде установен на различни точки от пътуването: при заминаването, при качването; на борда (на самолета, кораба, във влака, в автобуса, в лек автомобил); при прехвърляне (напр. транзит на летище, пристанище, жп-, авто –гара); при слизането, пристигането; след пристигането. Табл. 4 информира за подходящите въпроси и действия.

Табл. 4. Оценка на риска за Ebola ВХТ при международни пътувания


Място

Въпроси

Действия

При тръгване

Пътникът изглежда ли недобре? Симптомите приличат ли на Ebola ВХТ: температура, слабост, болки в мускулите, главоболие, болно гърло, повръщане, диария, обрив, кръвотечение? Пътникът имал ли е контакт с болен от Ebola ВХТ или бил ли е в засегната държава в последните 21 дни?

Ако ДА, се урежда преводач, недопускане до пътуването, уведомяване на здравните служби, медицински преглед, транспорт до болница, вземане на подходящи клинични материали и изследването им, персоналът трябва да бъде обучен и снабден с подходящи ЛПС, да има сапун и дезифектанти

Допълнителни мерки – на гишето, в чакалнята, преди качването

Ако пътник/член от екипажа има симптоми: - от кога са, има ли история за пътуване в засегната държава, при типични симптоми – висок риск за околните

Ако ДА, не е разрешено да пътува; трябва да се уреди медицински преглед, транспорт до болница, вземане на материали и изследването им; при смърт се изследва причината, издирват се контактните

На борда

Симптомите приличат ли на Ebola ВХТ; контаминирани ли са повърхностите, как са изложени пътниците и екипажът, има ли лекар, получил ли е медицинска помощ болният, информиран ли е капитанът, използвани ли са подходящи предпазни мерки?

Ако пътникът в 21 дни е бил в страна с Ebola ВХТ и симптомите отговарят, да се разбере каква медицинска помощ е оказана до качването, да се уреди при пристигането медицински преглед, да се идентифицират и почистят и дезинфектират посетените места, тоалетни, да се състави списък на околните пасажери и близки контактни

При транзит

Взети ли са подходящи мерки, заплашен ли е човешки живот, пътникът има ли нужда от медицинска помощ при пристигане, симптоми при други пътници, необходими ли са при пристигането предпазни мерки?

- трябва да има преводач, обезпечаване с ЛПС, дезинфектанти

- ако пътник/член на екипажа има симптоми на Ebola ВХТ, установява се предишни пътувания и контакти с Ebola ВХТ

- почиства се и дезинфектира

- осигурява се освобождаване от граничен/митнически контрол за оказване на медицинска помощ – мед преглед, материали за изследване, болница, информиране национално и международно следващия порт за предприемане на контролни меркиНа крайната дестинация

Има ли потенциал за разпространение на инфекцията, има ли нужда от консултанти – клиницисти, епидемиолози, събрани ли са материали за изследване, мястото има ли международни връзки?

Трябва да са осигурени дезинфектанти (белина) при пакети и товари, изцапани с кръв, те не се обслужват, комуникира се с експерти за контрол на инфекциите, уреждат се медицински прегледи за нуждаещите се, прием в болница, вземане и изследване на клинични материали, мерки за почистване и деконтаминация, уведомяване на здравните власти – национални и международни

След пътуване

Пътникът изглежда ли недобре? Симптомите приличат ли на Ebola ВХТ: температура, слабост, болки в мускулите, главоболие, болно гърло, повръщане, диария, обрив, кръвотечение? Пътникът имал ли е контакт с болен от Ebola ВХТ или бил ли е в засегната държава в последните 21 дни?

Пациентът търси помощ в болница. Ако ДА, се издирват контактните, до през 1 седалка от полета, екипаж.

Правят се постъпки за репатриране. Установяват се връзки между здравните и граничните органи.


УВЕДОМЯВАНЕ ЗА СЛУЧАЙ С Ebola ВХТСъгласно законодателството на Р България, случаите с Ebola ВХТ трябва да се оповестяват спешно. Лекарят (медицинското лице) следва незабавно да уведоми по телефона за вероятен случай от Ebola ВХТ, последвано от писмено известие, РЗИ, МЗ, местните власти (кметство, община) и Граничната служба, през която е преминало лицето: летище, пристанище, ЖП- или Авто-гара, собствен транспорт и др.


Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница