Един български отшелник пророк от 20-те години на ХI век д-р Тодор МолловДата04.01.2018
Размер40.1 Kb.
ЕДИН БЪЛГАРСКИ ОТШЕЛНИК ПРОРОК ОТ 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХI ВЕК

д-р Тодор Моллов

Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”
Целта на нашето съобщение е да въведем едно позабравено известие за български отшелник пророк от началото на ХI век в контекста на известното за активизацията на българската пророческа институция в условията на византийското робство 1.

Интересуващият ни фрагмент се намира в първата част на известната „Чешка хроника” на Козма Пражки (1045-1125 г.), където е отнесен към 1003 г. 2 В него се разказва за някакъв отшелник от един манастир близо до гр. Бабенберг (Бамберг, град в Бавария, дн. в Изт. Франция), който решил да отиде на поклонение в Иерусалим, но преди това бил повикан от германския император Хенрих II (1002-1024 г.), който му дал един златен потир (сакрална чаша за литургични нужди), за да го измие (освети) в р. Йордан. След като посетил светите места и изпълнил височайшата поръчка, поклонникът поел обратния път, като избрал маршрута през Константинопол и България. Тъкмо тук, според неговия разказ, той попаднал на някакъв отшелник българин, при когото престоял известно време в разговори и молитви. При една от утринните молитви западният поклонник, както винаги, се помолил за здравето на своя император, но българския отшелник му казал, че това вече е излишно – той бил отишъл в мястото (за отдих) на блажените, т.е. умрял. На въпроса откъде знае това, българинът отвърнал, че през последната нощ в състояние на полусън (не бил напълно бодър, но не бил и напълно заспал) имал велико видение – на светло, широко и прекрасно поле видял как императорът се съпротивлявал на някакви отвратителни духове (едни го дърпали за брадата, други забивали железни вили в гърлото му), а отзад вървели печални св. Мария и св. Георги, които се опитвали безуспешно да спорят за неговата душа. В това време в средата на полето се появили огромни везни, дълги (или високи) повече от 2 мили, от лявата страна на които стояли греховете му като голяма (неизмерима и неизчислима) тежест. Отначало св. Георги сложил отдясно само един манастир (построеният от императора в негова чест) и понеже лошите деяния все още натежавали, Мария прибавила и голямата златна чаша, дадена на поклонника при тръгването му за Иерусалим. Едва тогава везните се наклонили вдясно, душата му била спасена, двамата го взели за ръцете и отвели в Небесния дом. Като косвено доказателство за верността на своето видение българският отшелник допълнил, че в него една от дръжките на потира била откършена, при което западният отшелник припряно прибягал към своето ложе и с изумление открил липсващото парче. След като се завърнал в Бабенберг, отшелникът се уверил във верността на предсказанието (императорът бил вече мъртъв) и веднага отнесъл осветената чаша в манастира св. Георги, където тя била пазена като скъпоценна реликва.

Както става ясно, описваното събитие трябва да се разглежда в контекста на 20-те години на ХI в. (макар че Козма я прикрепва към 1003 г.), което фиксира срещата между западния поклонник и неговия български домакин само няколко години след трагичния финал на Самуиловата българска държава през 1018 г. Тъкмо тогава, след завладяването на югозападните български земи, във византийската административна система се въвежда и названието „България” за обозначаване на новообразувания катепанат (тема) с център град Скопие. Този факт може да се приеме за косвено свидетелство, че при своето завръщане към родината поклонникът е следвал път от Константинопол през току-що завладените земи 3, което задава относителна локализация и за мястото, където е станала срещата с българския отшелник пророк.

Наличието на особена българска пророческа институция в ситуацията на византийското робство (Х-ХII в.) досега се идентифицираше най-вече от нейните квазиисторически сотирологични послания, разпознавани днес като свод от историко-апокалиптични сказания. Със съзнанието, че предлагат специфично самоописание на българската гледна точка към света, техните творци били идентифицирани чрез авторитетните фигури на двама от най-респектиращите библейски пророци – Даниил и Исаия. Макар че внимателният хроностратиграфски анализ на текстовете, съобразен с историческата фактология, позволява да се очертаят възможностите за по-определена персонификация на някои от българските пророци, разсейването на посочената „анонимност” налага привличането и на външна гледна точка (иноописание) към тях. Според мен, засега сведението в „Чешката хроника” е първото чуждо свидетелство за наличието на посочената институция (следващото по време е известието за процеса на Алексий Комнин срещу Василий Врач през 1111 г.) и позволява да разширим представите си за широкия кръг от проблеми, които са вълнували един български интелектуалец от началото на ХI век.В заключение ще напомним, че първата известна изява на нашите пророци се локализира в района на стария Средецки комитат и датира от 989-992 г. (навечерието на 6500 г. от Сътв.), когато след падането на Преслав и за нуждите на освободителното движение на Комитопулите те „препрочитат” в българоцентрична перспектива „Видение Даниилово” (вече преведено при цар Симеон), в резултат на което се явява „Тълкувание Даниилово”. С времето те направили поне още две корекции в първоначално чистия превод на Видението, които конкретизирали името на „последния цар” – първоначално било прибавено името Гавриил (Гавриил Радомир), а после (вер. скоро след 1018 г.) и името Владислав (Иван Владислав). Последната намеса подсказва активност на отшелниците пророци веднага след окончателното падане на Самуиловото царство и прави нашия отшелник техен съвременник, ако не и един от деятелите на посочените промени.
БЕЛЕЖКИ
1. По въпр. вж. Моллов, Т. Мит – епос – история: Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992 – 1092 – 1492). ВТ, 1997.

2. Козьма Пражский. Чешская хроника. Вступ. ст., пер. и комм. Г. Э. Санчука. М., 1962, 84-85 – I, § 37 (КП). Смята се, че тази книга е завършена ок. 1119-1122 г.; тя има две части – в първата Козма използва най-вече исторически народни предания при описанието на езическия период от ок. 873-874 г. до покръстването на княз Борживой (891-894 г.), а във втората (която се отличава с по-голяма фактологичност) се очертава периода до 1038 г. За КП вж. Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. С., 1995, 374-377, с цит. лит.

3. При това западният поклонник е могъл да се движи по някой от все още действащите важни римски пътища – 1. По Виа Диагоналис от Константинопол през Средец към Белград (1.1 от Средец е могъл да свие на юг по другия важен път през Кюстендил към Стоби на Вардар и оттам към Дурацо); 2. По Виа Егнация (от Константинопол през Солун, Битоля и Охрид към Драч).
Каталог: editions -> 6Kult obr
6Kult obr -> Семинар по практическа етнология и фолклористика „Проф д-р Иван Шишманов
editions -> Новооткрита станция на пътя „ескус – филипопол” Методи Бинев
6Kult obr -> За коледния цикъл ст н. с д-р Елена Коцева Кирило-Методиевски научен център – бан
6Kult obr -> Образи на светостта в киевска русия от ХI век д-р Илиана Чекова
6Kult obr -> За епическата песенна традиция на българите мохамедани от тетевенско веселка Тончева
6Kult obr -> По материал от Ркп: No. 646 – нбкм диана Атанасова Старобългаристичен салон
6Kult obr -> Семинар по практическа етнология и фолклористика „Проф д-р Иван Шишманов


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница