Един ден сред дивата природаДата05.03.2018
Размер30.68 Kb.
#60723ОПИСАНИЕ

На извънучилищно занимание с подрастващите под надслов :

“ Един ден сред дивата природа “
Мотивационна идея: Даване възможност на подрастващите за директен контакт с природата на България с оглед изграждането им във физически и духовен план, затвърждаване на учебните програми по съответните тематики и отклоняване от негативизмите на съвременния градси живот.
Инициатор за осъществяването се явява Доктора на селскостопанските науки, инж. лесовъд Райчо Гънчев, създател и ръководител на прабългарска школа за оцеляване «Бага-тур».
Цел и задачи: Приобщаване на децата към ценностното въздействие на природата и изграждане у тях на екологосъобразни навици, затвърждаване на теоретическите знания както и физическо укрепване.
Вид на мероприятието : Екскурзия сред природата

Времетраене на мероприятието : Един ден, половин ден, няколко часа.

Брой на участниците : около 40-50 деца, както и придружаващите ги преподаватели и желаещи да участвуват родители

Транспортна схема /при необходимост/ : Автобусен превоз до мястото на провеждане на мероприятието и обратно

Осигурителна схема :

- застраховка на участниците в лицензирана ЗК

- инструктаж за безопасност при ползуване на превоза

- типова декларация за уведомяване и съгласие на родителите

- осигурено медицинско лице по време на излета

Лектори и инструктори : По съответните теми и занимания се ползуват утвърдени специалисти и инструктори, които се ангажират

за целта. Като пример могат да бъдат посочени имената на Д-р на ссн, инж. лесовъд Р.Гънчев, К.Канидис – участник в Еверест 84, Х. Танев – художник и писател, Ст. Маджарски – писател, Явор и Горан Гънчеви – старши инструктори в прабългарска школа “Бага-тур” А.Стоев – архео астроном и спелеолог и т.н.Организация на мероприятието :

При пристигане на терена се организира кратък маршрут по който са набелязани основните теми за затвърждаване. Същите могат да прерастнат в т.нар. “Екопътеки” при активното съдействие на придозащитните организации с които се контактува и съответни общински ръководства.

Отделните лекции и занимания протичат в самостоятелни групи от по 10 – 12 деца със съответния лектор или инструктор.

Основни маршрути по които се работи :

1. Нископланински, долинен и крайречен - Средна гора /Змеевски проход/, Тунджа / с.Ягода/, Туловска и Юлиевска кории /резервати/

2.Среднопланински – Южните склонове на Средна Стара планина, м.Барите и Мъглижки манастир /г.Мъглиж/

3.Планински – Района на в.Шипка, в.Бузлуджа, в.Българка, комплекс Узана,

4. Високопланински - Централен Балкан, района на х. Тъжа, х.Соколна, х. Рай, х. Левски, х.Триглав и др.

Маршрутите са подбрани във връзка с темите, продължителността на мероприятието, възможностите на участниците и с оглед евентуалните климатични промени .Отделни раздели в обучението :

1. Опознавателен маршрут - в рамките на 1- 1,5 часа с лекционни и практически занимания върху флората, фауната, земните образувания и форми, природните явления

2. Формиране на екологически адекватно поведение спрямо растенията, животните и околната среда

3. Умения за преодоляване на теренни трудности, ориентиране и приобщаване към природата

4. Запознаване с домашни и диви животни, изучаване на техните навици, приложението им и работа с тях

5. Спортно закалителни игри и процедури, дихателни ритмики и оздравителни практики

6. Оказване на първа помощ в природата и предпазване от опасности

7. Запознаване с традиционни битови, културни и военно исторически особености на народите обитавали Балканските земи  1. Запознаване с празничната система, ритуалите и обичаите, както и духовната изповедност на нацията.

БАГАТУР:


/Р. Гънчев/


Каталог: e107 files -> downloads
downloads -> Закон за биологичното разнообразие
downloads -> B, A, C. Кои от следните имена на файл са допустими?
downloads -> До д-р йордан войнов генерален Директор на нвмс г-н валери цветанов
downloads -> Регламент (ео) №1523/2007 на европейския парламент и на съвета от 11 декември 2007 година
downloads -> Stc-1000 Инструкции Основна функция (Main function)
downloads -> Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните (обн., Дв, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 80 от 2009 г и бр. 8 от 2011 г.) § В чл. 7, ал. 2, т. 1 думата „трайно се заличава. § Член 10 се отменя
downloads -> Наредба №39 от 1 декември 2008 Г. За условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености
downloads -> До инж. Божидар йотов кмет на община русе отворено писмо уважаеми господин йотов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница