Един каптиран естествен извор кеи „Терс дере" на пс „Извора", разположен на територията на пи с идентификатор 77195. 226. 5, местност „Терс дере" по кккр на гр. Хасково, община Хасково, област ХасковоДата19.10.2018
Размер116.5 Kb.
#91892


Page |


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект

Водоснабдяване на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково

Цел на заявеното водовземане

Обществено питейно-битово водоснабдяване

Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане

BG3G00000NQ009 „Порови води в Неоген - Кватернер - Хасково”

Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането

Един каптиран естествен извор КЕИ „Терс дере” на ПС „Извора”

Местност, административно

териториална и териториална единица за съоръженията


ЕКАТТЕ


Един каптиран естествен извор КЕИ „Терс дере” на ПС „Извора”, разположен на територията на ПИ с идентификатор 77195.226.5, местност „Терс дере” по КККР на гр. Хасково, община Хасково, област Хасково.
77195

Параметри на разрешеното водовземане

Q пр.ср.ден. = 33,0 л/сек.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите

  • Спазване на разрешеното водно количество;

  • Спазване целите, за които е разрешено водовземането;

  • Провеждане на собствен мониторинг;

  • Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение;

  • Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението;

  • Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg
Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Канализационна система на град Хасково Цел на заявеното ползване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район” Page
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Водоснабдяване на гр. Павел баня и с
2018 -> Н = 118м, Местност „Аеците гр
2018 -> Предвидените дейности в границите на водния обект р
2018 -> Масивно водохващане „Паша арк на р. Марица, състоящо се от бетонов бент с дължина 70м, от които 30м преливаема част, 25 м водовземна част с плоски таблени затвори, утаител и авариен изпускател, оразмерено за Q= 6


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница