Единствено Боливия се обяви против Споразумението от Канкун. Председателят на Конференцията Патрисия Еспиноза, министър на външните работи на Мексико, създаде прецедент в международните преговори по климатаДата02.06.2018
Размер42.36 Kb.
16-а Конференция на страните към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР16) и 6-та Среща на страните към Протокола от Киото

16-ата Конференция на страните към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР16) и 6-ата Среща на страните към Протокола от Киото приключи на 11 декември 2010 г. в Канкун, Мексико. В Конференцията взеха участие 194 страни. Приет бе пакет от мерки, наречен Споразумението от Канкун, който очертава насоките за бъдещите преговори.

Единствено Боливия се обяви против Споразумението от Канкун. Председателят на Конференцията Патрисия Еспиноза, министър на външните работи на Мексико, създаде прецедент в международните преговори по климата. Тя прокара пакета от решения с мотива, че една държава не може да налага вето върху договореност, подкрепяна от всички останали държави.
Конференцията в Канкун може да се счита за успешна, доколкото създаде благоприятна атмосфера и желание за споразумение и компромиси между страните. Балансираният пакет от решения не съдържа напредък по основните въпроси - амбициозни и съизмерими цели на страните, форма на глобалното споразумение, преодоляване на периода на преход към втория период, но прави възможно възстановяването на процеса напред.
За голямо постижение се смята решението за създаване на "Зелен климатичен фонд" с Управляващ борд, който ще се състои от 25 представители на развиващите се страни и 15 представители от развитите страни. За периода 2010-2012 г. средствата във фонда ще бъдат в размер общо на 30 млрд. долара. За периода след това - до 2020 г., във фонда трябва да постъпват 100 млрд. долара годишно. С парите развиващите се държави ще могат да предприемат действия срещу климатичните изменения, да се адаптират към настъпилите промени, да си закупуват модерни технологии за "чиста" енергия и така да намалят собствените си вредни емисии. Световната банка е поканена да управлява фонда. Предстои още работа по детайлизиране на източниците на постъпления.
Във финалното решение на Конференцията се прие през 2011 г. да се разработят стандартизирани насоки и формати за докладване и преглед на информацията в националните съобщения на развитите страни. Развиващите се страни ще прилагат общи международни правила за отчитане, мониторинг и верификация само за дейностите по изменение на климата, за които получават външно финансиране. За тези дейности, за които не получават външно финансиране, ще прилагат свои правила за отчитане, мониторинг и верификация. Докладването за тези дейности ще става чрез национални съобщения на всеки четири години. В допълнение развиващите се страни ще изготвят на всеки две години доклади, които включват инвентаризация на емисиите на парникови газове и информация за действията по смекчаване на последствията от изменението на климата, нуждите на страната в тази сфера и полученото финансиране. Тези доклади ще подлежат на международна консултация и анализ – преглед на международно ниво с оглед осигуряване на прозрачността на действията и техния ефект. Насоки за изготвянето на националните правила за отчитане, мониторинг и верификация за развиващите се страни и методология за новите двугодишни доклади ще бъдат разработени през 2011 г.

Правилата за отчитане, докладване и верификация са ключови въпроси, тъй като водят до необходимата прозрачност и информираност.

Постигнато бе споразумение на правителствата да засилят действията си за намаляване емисиите от обезлесяване и деградация на горите в развиващите се страни чрез технологична и финансова подкрепа.

Страните участнички потвърдиха решимостта си да не допуснат повишение на температурите с повече от 2 градуса по Целзий спрямо прединдустриалните нива - критичният праг, над който ще настъпят опасни изменения в природата.

В Канкун не се постигна напредък в конкретизиране на целите на отделните страни за намаляване на емисиите и ангажирането с тях чрез решение. Съгласно финално приетия документ, обещанията за цели и действия на страните ще бъдат включени в един общ информационен документ, който ще бъде публикуван от Секретариата на конвенцията и ще бъде обект на преговори през 2011 г.
Заявените цели на развитите страни са обвързани с периодично докладване на мерките за ниско въглеродни стратегии и за намаляване на емисиите, включително чрез пазарните механизми.
По отношение на развиващите се страни ще бъде създаден регистър, в който да се публикуват мерките за намаляване на емисиите, необходимото за тях финансиране и съществуващата финансова помощ от развитите страни; Развиващите се страни ще докладват периодично за изпълнението на тези мерки.
Имайки предвид бавното протичане на преговорите, е твърде вероятно да възникне „преходен период” след края 2012 г., когато изтича първият период на задължения по Протокола от Киото, до влизането в сила на ново споразумение, дори то да бъде договорено в края на 2011 г. Този проблем засяга особено силно продължението на гъвкавите пазарни механизми от протокола, тъй като няма яснота за тяхното действие след 2012-2015 г.

Друг важен момент от особено голямо значение за България са възможните опции за третиране на излишъка от предписани емисионни единици от първия период на Протокола от Киото. Като цяло страните са склонни да се фокусират върху опцията за ограничение за прехвърленото количество или ограничение за употребата му, с уговорката, че се разглеждат и другите две опции – пълно и никакво банкиране. Разглеждането на този въпрос бе отложено за 2011 г.От особена важност за България бе докладът на Комитета по изпълнението към Секретариата на конвенцията. Представен бе случаят с отнемането на акредитацията на страната ни да участва в международната търговия с емисии поради лошо качество на инвентаризацията на емисиите на парникови газове през минали години. Като особено благоприятен за България може да се оцени фактът, че в доклада се съдържаше признание за успешното преодоляване на този проблем от нашата страна за изключително кратък период от време. Посочено бе, че резултатите от проверката през месец октомври 2010 г. са положителни и че България е постигнала голям напредък по отношение на инвентаризацията.

След изтичане на срока на мандата на предишния български представител в Надзорния комитет по механизма „съвместно изпълнение”, за алтернативен член беше избрана Миля Димитрова, директор на дирекция „Политика по изменение на климата” в МОСВ, със седем години опит в механизма „съвместно изпълнение”. Тази номинация дава възможност на България пряко да въздейства и да участва в изграждането на механизмите, чрез които да продължи действието на Протокола от Киото - в сегашния си вид или реформиран.
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press -> Novini -> 2010
Novini -> Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух емисии на вредни вещества
Novini -> Обществен дебат относно енергийната ефективност в България с участието на комисар Кони Хедегор
Novini -> Програма „околна среда 2007- 2013 Г
Novini -> Интересни факти за прилепите
Novini -> 1. „Канализация на с. Бориславци с псов”, Община Маджарово брой жители 400, отпуснати по договор с пудоос 872674 лв. „Изграждане на канализационна мрежа на с. Малък извор”
Novini -> Процедура bg161PO005/08 0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в р българия”
2010 -> Мосв и мррб подготвят законодателни промени за решаване на въпроса със собствеността във ВиК сектора 26 February 2009


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница