Една от три от жените в света ще преживее, на основата на пола, насилие през живота сиДата16.08.2017
Размер120.58 Kb.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ КАМПАНИЯТА ENDITNOW (СПРИГОСЕГА)В МЕСТНАТА ЦЪРКВА


 • Приблизително една от три от жените в света ще преживее, на основата на пола, насилие през живота си, като нивото е 70 процента в някои страни.

КАКВО Е ENDITNOW (СПРИГОСЕГА)?
Enditnow (спригосега) е най-смелата позиция, която Църквата на Адвентистите от 7-я ден някога е заемала по отношение насилието спрямо жени и момичета. Отдел „Служба на жените” и АДРА се обединяват в мобилизирането на Адвентни жени, църковни членове, всички хора, църковни общества от различни вери, социални групи, училища и бизнеса, да застанат в защита на човешките права и да кажат спригосега на насилието срещу жени и момичета.
ОБСТАНОВКА (ОСНОВА) НА КАМПАНИЯТА
Насилието засяга живота на милиони жени по света, във всички социо-икономически и образователни класи. То прониква през културни и религиозни бариери, като препятства правото на жените напълно да участват в обществото.
По света, насилието срещу жени и момичета, се извършва в:


 • Бракове и семейства от съпрузи

 • Интимни партньори и роднини

 • В общества от непознати и традиционни лидери.

 • На работното място

 • През международните граници, когато се извършва трафик на жени за секс и работа и като средство за война от военни сили.

 • По време на война и в след военна обстановка, жените, които търсят убежище биват чести жертви на експлоатация и физическо насилие.


Формите на насилие срещу жени включват:


 • Секс трафик

 • Домашно насилие

 • Сексуално физическо насилие

 • Унищожаване на достойнството

 • Осакатяване гениталиите на жените

 • Детски бракове

 • Емоционално и насилие чрез думи, както и други форми на насилие.КАК ДА ЗАПОЧНЕМ?
Разбиране на заявленията
Една от първите цели на тази кампания е да събере 1 милион подписи от Адвентисти от 7-я ден и симпатизанти от целия свят. Тези подписи ще бъдат събрани чрез усилията на обикновени хора чрез писмени и електронни заявления. След като целта бъде достигната, всички заявления ще бъдат изпратени на секретаря на Обединените нации – генерал Бан Ки-муун.
За да може тази кампания да увеличи подкрепата за нея, трябва да се положат всички усилия да се осигурят копия на заявлението на местните организатори, за да могат да го разпространят сред хората ефективно. Хората трябва да научат за целите на заявлението, които са изброени във встъплението на страница първа, преди да го подпишат. Заявлението е на достъпно за сваляне.
След като заявленията бъдат подписани, трябва да бъдат изпратени чрез обикновена поща, или сканирани и пратени по и-мейл като PDF файлове. Виж „Информация контакти” за адреса. Заявленията трябва да бъдат изпратени заедно с банера. (Идете на точка № 8 за повече информация относно банера).


 1. Работете с вашия пастор

Разумно е да работите в сътрудничество с пастора си. За да бъдете успешни ще се нуждаете от неговата/нейната подкрепа и той/тя може да ви даде ценни съвети. Също така е важно да планирате своите програми за по-голямо време занапред.
 1. Работете в екип

Съберете група жени, с които да работите. Уверете се, че жените в тази група представляват всички жени от вашата църква – различните възрастови и етнически групи от различните образователни и икономически нива. Ще бъде добре да имате координатор на местната църква по програмата спригосега.
 1. Работете в сътрудничество

„Служба на жените” и АДРА не би трябвало да работят сами. Спригосега се нуждае от подкрепата и на други отдели. За лидера на „Служба на жените” ще бъде добре да изгради добри работни взаимоотношения с лидерите на други църковни отдели и служби, като намери начини да сътрудничи и да представи спригосега в църквата и в обществото.
 1. Включете обществото

Поканете някой от обществото да работи с вас: полиция, училищни власти, адвокати, директори на социални домове и медийни личности.
 1. Рекламирайте кампанията спригосега

Дори и най-добрата кампания ще се провали, ако хората не знаят, че тя съществува. Хората от областта на рекламите казват, че трябва да говорите за нещо от пет до седем пъти преди хората да могат да го запомнят. Така че мислете за всеки възможен начин да споделяте информацията (относно пакета спригосега).


Можете да използвате църковния бюлетин, ежеседмичния бюлетин, обяви и таблото за реклами. Може да направите постери и да раздадете брошури. Ако искате обществото да участва в кампанията може да използвате публична услуга – радио и ТВ реклами и съобщения във вестник или нещо друго. Включете и групи от жени от други деноминации.
Ще бъдете най-ефективни, ако можете да включите цялата църква в подкрепа на спригосега. Възложете на молитвените групи да се молят за кампанията. Най-важно, насърчете църковните членове да включат повече хора.


 1. Използвайте ключовите вести на кампанията

На разположение е списък от ключови вести на кампанията, които да бъдат използвани по време на презентациите пред медии, общата публика и църквите. (Виж ръководството с ресурси за кампанията).
 1. Включете цялата църква в събирането на подписи от техните съграждани

Една от първите цели на тази кампания е да се съберат 1 милион подписи от Адвентисти от 7-я ден и техни симпатизанти от целия свят. Тези подписи ще бъдат събрани чрез обединени усилия с писмени и електронни заявления. (Виж примерно заявление).


Ако трябва да има глобална промяна, е необходимо да започнем на местно ниво. Влиянието, което можем да окажем на местно ниво, може да се разпростре и глобално, но мобилизацията трябва да започне на местно ниво. Всеки от нас трябва да разбере „Аз мога да бъда агент на промяната на спригосега. Мога да донеса промяна”. Поканете всеки член да работи върху създаването на съзнание, споделянето на решения, и събирането на подписи в неговото общество.


 1. Подгответе банера на спригосега

Банерът е важно допълнение към заявлението. Неговата роля е да осигури място за тези, които ще подпишат заявлението да изразят своята подкрепя за тази кампания с техни собствени думи след като са се подписали, като напишат името си или лични бележки. (Виж ръководството за ресурси за кампанията за информация за стандартния банер на спригосега: enditnow@adra.orgwww.enditnow.org)


 1. Използвайте карта-обещание

Картата-обещание е полезно и практично средство, което можем да имаме, тъй като то служи да напомня целите на тази кампания. Вземете тази карта и я споделете с църквата, лидерите, църковните членове и симпатизантите, когато стартирате кампанията.
 1. Използвайте логото

Беше създадено официално лого, което бе и регистрирано, за да представя тази кампания на седем различни езика. (Виж приложения файл).


ОБРАЗОВАНИЕ: ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО

 • Да образовам себе си и другите относно насилието, базирано на полово различие, което преобладава в моето общество.

 • Да оценя моята култура и традиции. Има ли вярвания и практики, които насърчават насилието, базирано на полово различие и дискриминация, като например доминиране на мъжа, предпочитания за син, липса на образование за момичета, осакатяване на женските гениталии, тежка работа за жени, обвинения спрямо жертви на изнасилване, принудителни ранни бракове за момичета, финансова зависимост, липса на безопасност и др.

 • Поставяне под въпрос на вярванията и традициите, които подкрепят насилието и дискриминацията на основание пола.

 • Насърчете църквата да дарява за проекти на АДРА. (Виж АДРА каталог, издание за жени).

 • Насърчавайте местните законови учреждения да получат специализирано обучение за справяне с домашното насилие и да отделят ресурси за предотвратяване на насилието на основание пола.

 • Молете се за жертвите на насилие, насилие поради пола и експлоатация. Молете се за промяна в сърцата на техните насилници.

 • Провеждайте седмична молитвена група или група за изучаване върху някои аспекти на насилието поради пол.

 • Доброволно посветете времето и талантите си на кампанията спригосега.

УЧАСТИЕ

Какво може да направи моята местна църква срещу насилието против жени? • Помолете пастора или някой друг квалифициран човек да изнесе проповед върху превенция на насилието.

 • Помолете тези, които имат главната молитва по време на богослужението да се помолят за хората в църквата, които са жертви на насилие.

 • Един малък, но важен принцип, който църквата трябва да приложи е този за поверителността. Наложително е всяка жертва на насилие поради пола да може да разговаря с подходящ църковен лидер при пълна поверителност. Ако някога възникне ситуация, при която църковния лидер бъде задължен да докладва пред закона или пред друг авторитет, той/тя трябва да съобщи това на човека, който търси съвет или подкрепа и трябва да се отнесе към въпроса с най-голяма грижа и благоразумие. Безопасността на жертвата е от най-голяма важност.

 • Признайте, че насилието поради пола, е голямо зло, че то е абсолютно неприемливо и не може да бъде извинено.

 • Съберете пълна, актуална информация относно всички ресурси, които са на разположение във вашето общество, които могат да са от полза за жертвите на какъвто и да е вид насилие поради пол. Уверете се, че информацията е лесно достъпна за църковните членове и всички други. Запознайте се с възможности за подслон и специалисти, за да научите какви услуги предлагат те и кога работят.

 • Съберете средства и осигурете лидерите на църквата ви с образователни материали относно насилието поради пола.

 • Създайте църковна библиотека с материали посветени на насилието поради пола, които са актуални за вашето общество, така че членовете и лидерите да могат да се образоват по тази важна тема.

 • Организирайте група, която да посреща нуждите на местното общество. Каква е тази една нужда, която вашата група може да посрещне, коя ще помогне за намаляването на насилието поради пол?

 • Създайте един или повече „безопасни домове”, където жертвите на насилие да могат да намерят подслон при нужда.

 • Изнесете проповеди и семинари пред църквата и обществото по въпроси за насилия поради пола, които да са приложими за вашето общество. Предложете да представите и информация, съобразена с възрастта в местните училища.

 • Проучете църковната политика и практика, за да бъдете сигурни, че никой не насърчава неправилно или дискриминационно отношение към жените.

 • Осигурете продължаваща подкрепа за местен подслон за жени, или друга организация, която подкрепя жертви на насилие поради пола.

 • Грижете се за страдащи хора в църквата. Не бъдете осъждащи. Развийте групи за подкрепа.

 • Помагайте за повишаване съзнанието у хората. Споделяйте материали относно насилието поради пола, с вашето общество.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

НАСИЛИЕТО ПОРАДИ ПОЛА И ЦЪРКВАТА
A.ДА ГОВОРИМ ОТКРИТО

Много деноминации и верски общества признават спешната нужда да се сложи край на насилието срещу жени и да се издигне справедливостта. Мнозина са създали, или подкрепят, организации, които работят за повишаване съзнанието у хората, за образованието на хората и за намиране начини да се спре насилието.

Например, Световния Алианс на Реформираните църкви (САРЦ) изрази загриженост, особено в светлината на съвременната световна икономическа криза и нейния ефект върху насилието срещу жени. „Не можем да продължим да пренебрегваме тежкото състояние на жени и момичета, които биват атакувани в техните домове, или са цели на военни престъпления. САРЦ призовава за подновяване на посвещението да забързаме, а не да забавяме, процеса на слагане край на насилието срещу жени и момичета и за установяване на справедливост”. Бедните жени в бедните страни страдат най-много от влиянието на икономическата криза. Увеличаването на социалното напрежение води до увеличаване на нивата на насилие, като жените и момичетата са най-уязвими към атака. И въпреки това финансирането на програма, предназначена да защити и подкрепи жените, е намаляло, посочва говорителят на САРЦ. (Взето от изявление на САРЦ от 4 март 2009, за да се отбележи международния ден на жените).

Църквата на Адвентистите от 7-я ден също говори за насилието срещу жени. Ние признаваме, че като вярващи в един небесен Отец, ние трябва да станем проводници на промяна, като помагаме да се сложи край на злото на злоупотребите и насилието поради пола – и в обществото и в самата църква. Позицията на Църквата на Адвентистите от 7-я ден е ясно дадена в следващото изявление:Адвентистите от 7-я ден защитават достойнството на всяко човешко същество и осъждат всички форми на физическа, сексуална и емоционална злоупотреба и семейно насилие.

Ние признаваме глобалното естество на този проблем и сериозните, дългосрочни ефекти върху живота на всички, които са ангажирани в него. Ние вярваме, че християните трябва да отговорят на злоупотребите и семейното насилие и в рамките на църквата и в обществото. Ние се отнасяме сериозно към докладите за злоупотреби и насилие и определяме тези въпроси като необходими за обсъждане на тази международна конференция. Ние вярваме, че да останем безразлични и да не отговорим, това означава да извиним и потенциално да продължим такова поведение.

Ние приемаме нашата отговорност да сътрудничим с други професионални служби, да слушаме и да се грижим за тези, които страдат от злоупотреби и семейно насилие, да посочваме несправедливостите и да говорим в защита на жертвите. Ние ще помогнем на хората в нужда да открият и да имат достъп до професионалните услуги, които са на разположение. (Гласувано от Административния комитет на Генералната Конференция на Адвентистите от 7-я ден, на сесията на Генералната Конференция в Утрехт, Холандия, 29 юни – 8 юли, 1995)

4-тата събота на август е Ден за превенция на насилието

Църквата на Адвентистите от 7-я ден заема проактивна позиция срещу насилието, когато през 2001 година съвета на „Служба на жените” гласува да помоли Годишния Съвет за определянето на специален ден от църковния календар, който да бъде Ден за превенция на насилието. Това било направено в сътрудничество с повечето църковни отдели. Това бе гласувано и на църковния календар това е четвъртата събота от всеки август по света. Пакет, който предлага проповеди и други полезни материали, е на разположение всяка година чрез „Служба на жените” и други отдели.B. Насилие в рамките на църквата

Дори въпреки че като християни ние отричаме злоупотребата и насилието против жени, е необходимо да признаем, че една църква се състои от човешки същества, а не светии; и че хората имаме падения и слабости. Не трябва да си затваряме очите за факта, че домашното насилие и насилието срещу жени, не са ограничени до определени области, икономически групи, държави, области или социални класи. Нашите църкви не са имунизирани.

Въпреки че са проведени малко изследвания, проучванията, които имаме показват, че насилници и жертви на насилие, има и в рамките на нашите църкви.

„Значителни нива на физическо, емоционално и сексуално насилие бяха докладвани от почти 8000 случайно избрани личности за проучване на Адвентното семейство, което бе инициирано от „Семейно служене” към Генералната Конференция, (и) бе проведено в различни части на седем световни дивизии. Между 8-18% от жените, участващи в проучването, заявиха, че са били сексуално насилвани... Докладите за физическо (15-43%) и емоционално насилие (27-69%) сред жените бяха значително по-високи от докладите за сексуално насилие.

Адвентист Ревю (август 1994) докладва за едно проучване (от „Семейно Служене” в една конференция в САЩ), в което участвали над 500 случайно избрани църковни членове. 40% отговорили утвърдително на въпроса „Някога били ли сте жертва на физическо насилие във вашия дом, докато навършите 18 годишна възраст?”... 43% от хората, обект на проучване, докладват за вербално или емоционално насилие.

„Определено тези наранени хора и семейства, заслужават състрадателен отговор от църквата. Да останем безразлични и да не отговорим, това означава да извиним и потенциално да продължим такова поведение”. [“Злоупотреба и семейно насилие: едно глобално бедствие,” http://familyministries.gc. adventist.org]

Едно по-скорошно проучване в една Северо-Американска дивизия „обхвана 1431 хора на средна възраст – мъже и жени – и установи някои впечатляващи резултати. Почти 34% от жените и повече от 20% от мъжете докладвали, че са били нападани от интимния партньор”.

Проучващият посочва, че когато признаваме съществуването на насилие вътре в църквата, ние трябва да правим повече от само да говорим за него. „Наша етична и морална отговорност е да допринесем за мира и изцелението, за да спрем напълно насилието в Адвентната църква”.

Важността на тази тема бе подчертана от Ян Поулсен, президент на световната Адвентна църква. Поулсен наблегна, че „насилието от какъвто и да е вид, в църквата” е неприемливо: „Ние трябва да развием култура на любезност, грижа, обсъждане, (и) не-насилие... (То) не е само физическо; умственото (емоционалното) насилие може да бъде точно толкова лошо”. (“Културата на любезността може да помогне в борбата против домашното насилие, заяви Поулсен”, Адвентен свят – Северо-Американска дивизи, август 2007, стр. 6,7).

Като църква, ние трябва да намерим начини да променим отношения и традиции, които извиняват или гледат леко на насилието. Ние трябва съзнателно да работим, за да елиминираме отношенията, както и практиките.

Промяната на отношението и мисленето на хората към жените, ще отнеме дълго време – най-малко едно поколение (както мислят много хора), а вероятно и повече. Въпреки това, изграждането на съзнание по въпроса за насилието срещу жените и възпитаването на момчетата и мъжете да разглеждат жените като ценни партньори в живота, в развитието на обществото и в постигането на мира, са точно толкова важни неща, както и предприемането на законови стъпки за защита на човешките права на жените.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
Генерална конференция, „Служба на жените”

12501 Old Columbia Pike

Silver Spring, MD 20904

www.adventistwomensministries.org
ADRA International

Кампания спригосегаwww.enditnow.org

enditnow@adra.orgПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница