Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж казастраница11/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

3.1.3. Социално неравенство

Въпреки очевидното значение на проблема за социалното неравенство все още не съществува всеобщо приета теоретична интерпретация.

В нашата страна той е решен отдавна в рамките на марксисткия подход, със своята централна концепция за класа. Ленинисткото определение за класове беше общопризнато: "... Големи групи 47 хора, различаващи се по своето място в исторически обусловена система на общественото производство, от връзката им (в повечето случаи фиксирани и формулирани в закон) до средствата за производство, като тяхната роля в социалната организация на труда, а оттам и върху методите за получаване и размерите на дела на общественото богатство, които те имат. Уроци - това са групи от хора, една от които може да си присвои труда на друг благодарение на различни места, които заемат в определена система на социалната икономика "(Ленин, PSS Т. 39: 15) В марксисткото понятие за основен фактор при определяне социална класа, е отношението на медиите.. класиците на марксизма се разглеждат от буржоазията и пролетариата като основни класове на съвременното общество.

Класове в марксистката смисъл на думата в известен смисъл наистина са изчезнали, но явлението в името на обяснение, което беше представено на концепцията за себе си клас - социалното неравенство - продължава да съществува. Показателно е, че класическата социология на Вебер, като се започне не от философска конструкции, както и от анализа на реалното състояние на неравенството в съвременната западна европейското общество в началото на ХХ век. разкри съществуването на средната класа.Точно както Маркс (и предшествениците на Маркс), Вебер смята, че неравенството на собствеността е най-важният показател за класовата принадлежност. Но в същото време придава голямо значение на неравенството на социалните статуси; групите с висок статут може да не включват най-богатите хора, а притежателят на богатство може да има слаб престиж в очите на обществото (какъвто вероятно е случаят в съвременното руско общество с наказателните органи). Третият тип неравенство, отразено, според Вебер, на класовата структура, е неравенството във властта. Реалните възможности за осъществяване на конкретна политика от страна на отделна или социална група са свързани с нивото на тяхното богатство и престиж, но те в никакъв случай не винаги се определят от тях.

Много социални учени на ХХ век. да не се използва терминът "клас диференциация", и по-предпазливи говори за социална стратификация. Броят разпределени на различни социални слоеве, различни и основават своята селекция, но те винаги се противопоставя на нивото на достъп до обществени блага, мощни възможности и престиж. Някои традиции наричат ​​тези слоеве класове, но това е съвсем очевидно, че антагонистичните класи на марксизма, те имат малко общо помежду си.

WL Warner в 1930-1940 е, изучаване на социалната стратификация в малки американски градове, като основен критерий за включване на лицата с определени класове напреднали тяхната репутация в обществото, колко високо или ниско състояние на този човек се оценява от останалите членове на обществото. В резултат на това Warner идентифицирани три класа: горна, средна и долна, всяка от които е разделена на горните и долните слоеве. Оказа се, че длъжностните лица, въз основа на тяхната обществена репутация, разпределени в шест слоя, и наемни работници са били в два слоя от среден и нисък клас. В същото време на базата на по-висока от средната класа са високо образовани хора, занимаващи се с интелектуален труд, както и бизнесмени, с високи доходи (лекари, адвокати); типични представители на по-ниска средна класа са секретарки, банкови касиери, деловодители, малки търговци. Интересното е, че съвременните руски социолози смятат, че изучаването на Warner "не е загубила своето значение за социологически знания и до днес, особено за анализ на социалните реалности на съвременна Русия" [социология 1996: 210].

Теоретични понятия на съвременната социология на социалната стратификация и естеството на техния произход могат да бъдат доста различни, но на практика, критериите за включване на определена социална прослойка в различни комбинации са на нивото на доходите, равнище на образование, стандарти при консумацията, професионална квалификация, количество енергия. С различни подходи в съвременните индустриални държави около 2/3 от населението се отнася към средната класа. В нашата страна проблемът за съществуването на средната класа е станал много популярен, но от научна гледна точка той е бил малко проучен.
3.1.4. Езикова специфика на социологическите концепции

3.1.4.1. Езиков компонент на културата на обществото

По-горе не случайно посочихме културната специфичност на отделните общества. Културните особености на обществото се проявяват на езика, независимо от социалния статус на въпросното общество.

Лексикон език език инвентаризация на материалната и духовна култура на съответното общество, това е в речника, културната разлика е най-ясно изразена. "По-голямата част от думи, понятия за всеки език е несъизмерими с думите, концепциите за всеки друг език, освен само за безусловно." [Szczerba 1974: 299]. Степента на лексикалното отклонение на езиците се определя от степента на отклонение на културите на съответните общества. "Тъй като повечето от литературни езици на Европа са възникнали под влияние на латински, така и в бъдеще повлиян през цялото време един с друг, така че далеч зад повечето европейски литературни езици е повече или по-малко едни и същи концепции на системата. Ето защо превода от един европейски език на друг е много по- по-лесно, отколкото, например,

Има учебник примери, които отразяват езикова относителност: народите на Севера са многобройни титли сняг видове в тайгата ловците са специални имена за едно и също животно, в зависимост от неговата възраст и пол, от лов време върху него, и т.н. речник на подробност в тази случай не е пряко свързан с природната среда: тази спецификация съществува само дотолкова, доколкото фактите действително имат значение за социалния живот на съответните групи от хора.

На езика (или някакво социално разнообразие) се появява отделна лексикална единица, само когато в съответното общество се роди необходимостта от назоваване на нова концепция за култура. Не става дума само за заемане на определена реалност: темата, явлението и подобните може да се случи, но нямат социално значение, и тогава няма нужда да бъдат номинирани в обществото. Ако за хората основната професия е ловът, тогава лексиката е неизбежно подробна в тази област. За руснаците като цяло това не е вярно, но има една социална общност, в която съответната терминология се развива не по-малко подробно от тази на всеки сибирски народ. В ловците вълкът до една година се нарича печеливш, годишният се нарича перла, той става по-възрастен от майка си. В лексикона отразени

. Не само характеристиките на анатомичната структура на обекти за лов и ловни кучета като цяло, но дори и отделни видове, CF: Gachi "гърбовете на бедрата хрътка куче" voschok "върха на носа или хрътка куче"; коловоз, обикновено прът, писалка - това опашки кучета от различни породи тръба "лисица опашка" влизане "вълк опашка" пуф "опашка заек" и др ...

Повечето говорят за целия този речник се използват, с изключение на това, че думата е майка и не е, че ние не срещаме редовно лисици, вълци и зайци. служител Zoo ги вижда редовно в собствените си данни за концепцията за предметната област на животинския свят, но тъй като ловни кучета, той не се занимава, че не е необходимо да се проследи тръбата или лог бягат животните.

Обикновените руски често трябва да виждат работата на строителите, но извън професионалната среда, като кофраж или щайга, не се използват. Всеки възрастен местен говорител многократно е виждал съответните явления на реалността (или, без да забележи, ги погледнал с един поглед), но мнозина дори не чули тези думи. Тук не става въпрос за степента на внимание към феномена на реалността: онези, които не произвеждат директно кофража и щайгата, нямат номинална нужда да формират в собствения си ум съответните концепции и средства за изразяването им.

Всеки зрител редовно вижда периодични скрийнсейвъри в началото на новините, които водещият предшестваше с фразата "В заглавията на новините". Повечето хора гледат (или поне се вслушват) в тази част от програмата достатъчно внимателно, но само сред телевизионните мъже има специално име - Der Spiegel, защото само те трябва да обсъдят успешното или неуспешното поставяне на shigel.

Индивидът навлиза едновременно в огромен брой социални групи и притежава подходящ брой езикови сортове. "Между призната диалект или цялото език и индивидуализирана речта на отделния човек открива някакъв вид езикова общност, която рядко е обект на лингвисти, но това е изключително важно за социалната психология. Това е вид език, съществува сред група от хора, обвързани с общи интереси. Тези групи могат да бъдат семейство , ученици от училището, професионални съюзи, криминалния свят на големите градове, членове на клуба, приятелска компания от четирима или петима души, които са били заедно през живота, въпреки и разликата от професионален интерес, и хиляди други групи от най-разнообразно ред ".

По този начин идиолектът на индивида не е монолитен, той е комплекс от социални разновидности на език, известни на човека и използвани от него в подходящи комуникативни контексти.

Във връзка с обсъждането на езиковата спецификата на социологически понятия и термини, трябва да засегна накратко върху друг въпрос, оживен дебат в домашни лингвистиката като част от проблема "езика и обществото."

Марксистко подход към историята е постулирано поредица от социално-икономически формации, в резултат на класовата борба на потиснатите и потисниците, този процес е свързан с концепцията за развитие на етническата група от племето на нацията, а след това в капиталистическата държава, а по-късно се превръща в социалистическа нация.

В съответствие с това съветските езиковеди са прекарали много усилия, за да се идентифицират и formational клас възраженията на езика, търсенето на разлики между племенни езици, езици на народи и нации, пролетарски и буржоазната език специфични. Трябва да се признае, че като цяло тези търсения се оказаха непродуктивни.

Изключително руски, а по-късно на американския социолог Питирим Сорокин, още през 1920 отбелязва, че "в класа или избягал, и подхлъзване на пръстите му теоретици, или ако той бъде намерен, се превръща в нещо толкова мъгляво и неясно, че е невъзможно да се разграничи от няколко други кумулативен групи или най-сетне се слива с едно от елементарните групировки 48"[Сорокин, 1992: 283]. Ако перифразираме това твърдение, трябва да се отбележи, че този клас на езиковите особености също", се изплъзна от пръстите му, "Социални разновидности на различни езици, но клас диалекти (пролетарски, буржоазната и др ...), да не се случи .." Съществуването на социалното диалекти се генерира в края на клас диференциация на обществото, но конкретни форми на социална диференциация не е поставена прави и недвусмислени признаци на определен клас медии "[Zhirmunsky 1968: 32].
3.1.4.2. Проява на статута и ролята на езика

Всяка социална характеристика на индивида се проявява в използването на езика. Функциите на речта са една от най-важните характеристики, чрез които определяме състоянието на събеседника. Има достатъчно един или два езикови тирета, за да разберем какъв човек говорим. Ср Песента на В. В. Висоцки, чрез характерния акцент, създава романтичен образ на боец ​​с морския елемент:

Ние не говорим "бури", но "бури" -

Думите излизат кратки и пикантни:

"Вятър" - не "ветрове", които ни карат да бягаме,

От палубите изкоренява мачтата.

Професия, разбира се, засяга естеството на използването на езика. Например, хората от интелектуален труд - представители на науката, инженери, лекари, учители и др. - Обикновено използват литературна форма на националния език, земеделските стопани използват диалект, а тези, които са ангажирани в физически труд, заедно с книжовен език може да прибегне до средствата за народен език и професионална жаргоници. Индивидите в своята професия, свързани с думата, - писатели, журналисти, учители по литература, радио и telediktory, свещеници - в по-голяма степен следват традиционните правила от тези, чиято работа не включва използване на професионален език.

Подобни взаимоотношения могат да се видят в групи от хора с различни нива на образование и характер: очевидно е, например, че нивото на образование увеличава ангажимент към литературна форма на езика, тъй като в повечето страни на езика на цялото образование е литературен език. В допълнение, важно характер на образованието: (. Филолози, историци и т.н.), "хуманитарни науки" са склонни да бъдат по-консервативни в своите езикови навици и предпочитания, отколкото тези, които са получили техническо образование: в реч миналата повече иновации, не винаги облагодетелства традиционно нормата (виж, например, процесът на интелектуална zhargonizatsii устната реч, наблюдавана в съвременна Русия, -. на "техничари" се изразяват по-ясно, отколкото в "хуманитарни науки").

Различната възраст съответства на различните модели на речево поведение. Детето е простено за грешки, които в речта на възрастен се считат за недопустими. Известно несъответствие в синтактични конструкции, неясно произношение на стареца се възприема като неизбежен, макар и жалко, като се има, но същите черти в млад и здрав носител на езика, оценени като изненадващо аномалия. Възрастните хора могат да се отнасят към вас с неизвестен тийнейджър, но обратно на - тийнейджър жалбата за възрастните хора за вас -се възприема в културното руско общество като несъмнено грубост. Такава реч действа като морална забрана, вик, по-естествено от устните на по-възрастните в сравнение с млади (например, в семейството и други малки социални групи), отколкото за общуване между хората, равен по възраст, или още повече, че при разглеждането на по-младите към по-старата 49 ,

Разликите могат да бъдат намерени в речта на хората и по пол. Например, жените са по-склонни от мъжете да използват емоционално и оценъчна лексика и умалително образование в тяхната реч-широк спектър от цветови означения, отколкото при мъжете, това, което, от своя страна, има и други разлики от "женски" (например, голяма ангажираност жаргонни думи и изрази, пророчество, по-свободно използване на техническата терминология и т.н.).

В някои общества разликите в говора между мъжете и жените са толкова забележими, че може да се говори за два "езика" - мъже и жени. Например, на езика Чуки, според В.Г. Богораз, има специално женско произношение. Жените, за разлика от мъжете, се произнасят вместо h и p само q, особено след меки съгласни [Bogoras 1934-1939]. На езика на една от етнически групи, живеещи в Малките Антили, - две речници: един, използван от мъжете (и жените, когато говорят за мъжете), а вторият - жените, когато говорят помежду си. На езика на индианците, живеещи в Северна Калифорния (САЩ), същите обекти и явления се наричат ​​различно в зависимост от това кой говори за тях - мъж или жена. Например:

В така наречените културни общества, разликите между мъжете и жените в езика значително по-малък, те са свързани основно с не определят езиковите отдели и тяхната честота на използване, както и вербално поведение, отношението към езика, на езика на вкусове и предпочитания, и така нататък. Н. Например, англичаните конструкции като Джон се намери тук , нали " тон на Той ? по-характерно за американските жени, американците предпочитат директен въпрос: Дали Джон е тук ? За Що се отнася до дизайн с арматурна SO : Аз на Feel SO Недоволен ! Този залез е толкова красива ! - те са по-естествени в устата на жена [Lakoff 1975]. Жените, които живеят в САЩ, са по-чувствителни към езиковите нередности, особено в ситуации, изискващи по-голямо внимание на собствената реч. В тези случаи те използват по-малко неприемливи, не-нормативни форми от мъжете и са по-податливи на социално престижни езикови модели, които преобладават в културната среда.

Отбелязвайки такива разлики в използването на езика, изследователите с право смятат, че в повечето случаи те са характерни за обществата, в които отдавна съществува социално разделение на хората по пол. Положението на мъжете и жените в тези общества е различно (както правно, така и вътрешно), а разликите в езика са естествена последица от това социално неравенство. Въпреки това, дори и при това състояние са значителни различия между половете по отношение на езика са редки: реч комуникация между мъжете и жените, така редовно и интензивно, че светлото оригиналност не може да се съхранява дълго време.

Същевременно съществуват елементи на езикови различия в зависимост от пола на говорещите в цивилизованите общества, особено в тези, където официално няма социално неравенство между мъжете и жените. Например в съвременното руско общество мъжете и жените се поздравяват помежду си: мъжете, особено младите и добре запознати помежду си, могат да използват заедно с формите на здраве, здравей, добър ден и т.н. и формата е здрава, което жените са по-малко характерни. Обжалванията също са по-разнообразни при мъжете:

Седни, майко! (обжалване пред възрастна жена, която не ме е запознала);

Приятелю, позволи ми да светна!

Лесно, татко! Деточкин-Смоктуновски говори във филма "Пазете се от колата!"

В речта на жената такова лечение е рядко. Напротив, призивите като бебе (по отношение на детето), любимецът и някои други са по-често използвани от жените.

Понякога разликите в употребата на определени думи са по-дълбоки и очевидно отразяват традиционната разлика в социалното положение на мъжете и жените. Така например, по думите на вдовицата и вдовецът имат различни възможности за хранене в така наречените притежателни конструкции: можем да кажем, това е вдовицата на Петър Николаевич, но не можете да * Тази вдовица Олга Ивановна. Ако кажете на английски език от Той " е една професионална и Тя " е една професионална , първото изречение се разбира в смисъл, че някой владее всяка професия (например, той е добър лекар или съдия), а второто изречение от мнозинството говори на английски език, за да се разбира в смисъл на "It - проститутката" [Lakoff 1975]. Много интересно също спазване Р. Lakoff над това, което имената на животни, метафорично, прилагани към мъжете и какво - на жените: куче (куче) и кучка (кучка), лисица (лисици) и свадлива жена (Fox, и в преносен смисъл - спорен жена , вещица) и т.н.

Въпреки това, в повечето случаи, разликите между "мъжки" и реч "женски" са по количествени, отколкото качествени в природата: такива и такива елементи в речта на мъжете, отколкото жените в речта, и обратно. Независимо от това, в зависимост от постулата на говорните функции от разделянето на говорители на пода може да бъде никакво съмнение: такава връзка съществува и се проявява по различни начини 50 .

Социални роли, свързани с постоянно или дългосрочно изпълнение, въздействие върху поведението и дори начина на живот на лицето, "имат значително въздействие върху личността му (неговите ценностни ориентации, мотиви на дейността му, отношението му към другите хора" [Con 1967: 24 .] те се отразяват и реч: достатъчно е да се напомни, като rashozhie "квалифицирано" определи колко арогантен вик, добре модулиран глас актьор, казва учителят, крещейки, като базар продавач, подайте прокуратурата тон т. р.

Сред стереотипите на ролевото поведение, начинът на говорене заема важно място. В историята на А. И. Куприн "От улицата" пониженият полу-интелектуален просяк използва атрибутите на различни професии за успешна и още по-достойна просия. Ето как самият той казва:

- Ти винаги разчиташ на психологията. Аз съм, например, инженер - сега удрям конструктивната част с машини: високи ботуши, дървена сгъваема пръчка, която излиза от джоба ми; Аз съм бивш чиновник с търговец; с патрона на изкуството - актьор; с издателя - писател; сред офицери, аз, като бивш офицер, организирам сгъвка. Енциклопедия! ..

За да се стреля бързо, така че да не се отегчават, не се забави, а фараона мишки [полицията] се страхуват, и затова се опитват да съчетаят всичко наведнъж: нежност и убедителност и цветя на красноречие. Заемете актьор, например: "Драги ми господине, една минута внимание на драматичен актьор - като просяк Contrast наистина ужасно зла ирония Не заемаш няколко сантима за обяд !!!!" Студентът казва: "Един колега помогне на бившите работници, лишени от административната столица в продължение на три дни в устата на мак роса не е бил.!" Ако става дума за весела компания пиян, Уали на оригиналност: "Господи, ти се съсипват живота на една роза, аз извадих тръните Доволни ли сте, аз - гладен ли пият Лафит и Sauternes, и душата ми жадува за седалищно водка Помощ за изграждане poldikovinki бивш професор ... бяла и черна магия,

Героят гъвкаво притежава не само формите на социално поведение, но и различни начини на речта (макар и в малко по-преувеличени форма): сравнение на речника и изречение в обръщението си към актьора (повишена емоционалност, мелодраматичен интонация), студентът (приятелска, уважение и множествена познат тон), на весела компания (бележки за денонсиране, съчетани с цветя).

Както може да се види от дадените примери, двойките социални роли са най-типичната форма на ролевото взаимодействие на хората. Съотношението на ролите в тези двойки може да бъде трикратно:

роля на първата страна на положение (X) по-горе като втори потребител (Y): F (X)> P (Y);

ролята на първия участник в ситуацията е по-ниска от ролята на втория участник: P (X)

ролите на двамата участници в ситуацията са равни: P (X) = P (Y).

Социалната роля на X е по-висока от социалната роля на Y, когато в дадена група или ситуация на комуникация Y зависи от X; и обратно: социалната роля на X е по-ниска от социалната роля на Y, ако в дадена група или ситуация на комуникация X зависи от Y 51 . При липса на зависимост човек говори за равнопоставеността на социалните роли на членовете на групата или участниците в ситуацията.

В зависимост от видовете ролеви взаимоотношения всички ситуации на комуникация могат да бъдат разделени на симетрични и асиметрични. Симетрични са ситуациите с ролева зависимост на типа P (X) = P (Y) - cf. комуникации на съученици, съседи в домовете, колеги и т.н., асиметрични - ситуации с ролева зависимост в типовете P (X)> P (Y) и P (X)

Такова разпадане на ситуациите на общуване в тези два класа не само отразява различната структура на ролевите отношения в присъствието / липсата на зависимост между хората, които говорят, но и от чисто езикова гледна точка.

На първо място, за асиметрични ситуации характеризират с тенденция отразява във факта, че това е човек в зависимо положение, по-ясно, отколкото речта си роля на партньора (ако това изрично се разбира като формален израз на езикови елементи и връзки между тях). Например, молби, жалби, оправдания (вид на ролята на съотношението P (X)

За ролевите връзки от типа P (X)> P (Y), изискването за яснота на речта също може да бъде спешно. Например, в словесни актове на заповед, порицание, инструкция, речта на оратора е възможно най-ясно, въпреки че адресатът не винаги се интересува от това; в препоръките на речта, съветите, инструкциите в обяснението са заинтересовани и от двете страни.

Най-симетрични ситуации, степента на категоричност на словото зависи от отношенията между участниците в реч ситуация: колкото повече са те официално, толкова по-висока степен на категоричност, и обратно, колкото по-интимна връзката, толкова по-ясна реч на всеки един от участниците, толкова повече се наблюдава тенденция за ограничаване на речта и езика замяна единиците на ситуацията, както и жестове, изражения на лицето, движения на тялото и т.н.

Второ, повечето от асиметрични ситуации сервират кодифицирана подсистеми език, най-вече различни стилове на книги и книжовен език, а симетрична ситуацията в това отношение не е маркиран: те може да се сервира като кодифицирана подсистеми на езика и не-кодифицирана (диалекти, диалект, жаргон ).

Концепцията за социална роля е изключително важна за изясняване на механизмите на използване на езика, за изучаване на говорната комуникация.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница