Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза


Глава 2 Проблеми на социолингвистикатастраница5/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Глава 2 Проблеми на социолингвистиката

Преди тридесет години при формулирането на проблема за социалните лингвистиката, В. Zhirmunsky нарича две основни: 1) проучване на социалната диференциация на езика (във връзка с общественото разслоение на обществото), и 2) изучаване на социалната обусловеност на езиковото развитие. В бъдеще, това е мнението на един от основателите на руските социолингвистика претърпя корекция в посока на разширяване на кръга от въпроси, които трябва да бъдат разгледани социолингвисти. Например, VA Zvegintsev, че той смята, че социолингвистика още няма ясни граници и че някои изследователи необосновано разширяване на компетентността на тази наука, е отговорност на социолингвистика проблем на вербалната комуникация, ефективно учене е възможно само с пълното отчитайки "човешкия фактор", и по-специално социалните характеристики на човека.

Въпреки проблемите, които пишат VM Zhirmunsky са в центъра на социолингвистика, защото тяхното решение позволява, от една страна, да се въведе един или друг език в реални форми на съществуването си със социално инсталация, и второ, да се идентифицират движещите сили на езиковото развитие, социалните стимули (или, напротив, пречките), настъпващи на езика на промяната. С други думи, решаването на тези два проблема, социолингвистиката отговаря на два основни въпроса: как функционира езика и как се развива.

Следователно читателското познаване на редица проблеми, с които се занимава социолингвистиката, ще започнем да разглеждаме точно тези два проблема. По време на прегледа ние ще обърнем внимание на различни гледни точки по решаването на всеки от проблемите, които са разгледани в съвременната социолингвистика и при необходимост ще направим екскурзии в миналото, за да покажем произхода на някои научни гледни точки. Но преди да започнем да анализираме социалното обвързване на функционирането и развитието на езика, трябва да разберем един важен въпрос, отговорът на който е полезно да се разгледа, когато става дума за социолингвистични проблеми. Това е въпрос на самата концепция за езика и за различията между езика и редица свързани понятия - диалект, диалект, идиом и т.н.


2.1. Връзката между езика и диалекта

В "Лингвистично тълковен речник" термин език има две взаимосвързани ценности: Първо, езикови 1 - "език като цяло, езикови като специфична категория знаци системи", и второ, на езика 2 - "бетон, така наречените етнически или" idioetnichesky "език - някои действително съществуващ знак система, използвана в едно общество, в даден момент и в определен пространство". Все пак, ако не разбирате общество, времето и пространството е изключително тесен, се оказва, че на езика на 2 е доста трудно организираната комплекс близо на знакови системи, които са взаимно свързани с подвижни връзки на обществото, времето и пространството. За тези разновидности на езика 2 в лингвистиката е имало множество термини - диалект, наречие (например, North-пра-наречие) говорене, социален диалект, книжовен език, койне, говорим език, и т.н., и за условията, реализирани през различни лингвистични традиции, едва ли се раздроби на всеки .. приятел, както беше показано в примера на руския термин на народа.Когато езиковед изследва структурата на езика, състоянието на сортовете език 2 , която се занимава, често критични, както и определянето и обосноваването на статута може да бъде независим и доста предизвикателна. За такива случаи, в края на краищата те трябваше да измисли нов термин, идиоми, което показва, каквато и да е териториално и социално език 15 .

Говорейки за "моно-етнически" език, ние приемаме, че езикът 2 е тясно свързана с хората (с буквалния смисъл на думата трябва да бъде с него в съответствие едно към едно) и социално и териториално език варианти обвързани с компетентните служби на хората. И всъщност, сравнително наскоро руски език Това беше и е още едно значение: "общността на онези, които говорят един и същ език, народът", се има предвид като приятел от детството линии "и ми се обади всеки, който е в нея език" - защото след това се прехвърлят представители на различни нации (внук на славяните, Тунгус, Калмик). Такава метонимия не е случайна, защото всеки народ говори собствения си език. При изброяването на най-важните характеристики на различни видове етнически групи (общност култура, психология, произход, територия, икономика, наличието на самостоятелно наименование, и т.н.) Език често се нарича, на първо място. В същото време примери са добре известни, когато различни народи използват един език (английски и американци, аржентинци и испанци и т.н.). Единият може да използва различни езици. Например, в близкото минало, евреите от Русия и СССР в ежедневието говореха идиш (ашкенази), Грузинските (грузинските евреи), Tat (планински евреи) за таджикски изпълнение (Bukharan евреи) или Кримската татарски (karaites и кримчаки) и се използва за религиозни цели иврит. По този начин всяка група евреи използва два езика (несвързани), единият от които е общ за всички групи. Може би под езика като знак на етноса в този случай е необходимо да се разбере иврит? Но жените често ги притежават много зле и едва ли би трябвало да бъдат изключени от етноса. Поражда се доста сложно отношение: немският език се използва както от германците, така и от част от швейцарците, френските - от френската и от другата страна на швейцарците; Французите и германците са независими народи. И швейцарците - една нация? И ако да, кои са френско-германците и швейцарците? Таджикски вариант за изпълнение (Bukharan евреи) или Кримската татарски (karaites и кримчаки) и се използва за религиозни цели иврит. По този начин всяка група евреи използва два езика (несвързани), единият от които е общ за всички групи. Може би под езика като знак на етноса в този случай е необходимо да се разбере иврит? Но жените често ги притежават много зле и едва ли би трябвало да бъдат изключени от етноса. Поражда се доста сложно отношение: немският език се използва както от германците, така и от част от швейцарците, френските - от френската и от другата страна на швейцарците; Французите и германците са независими народи. И швейцарците - една нация? И ако да, кои са френско-германците и швейцарците? Таджикски вариант за изпълнение (Bukharan евреи) или Кримската татарски (karaites и кримчаки) и се използва за религиозни цели иврит. По този начин всяка група евреи използва два езика (несвързани), единият от които е общ за всички групи. Може би под езика като знак на етноса в този случай е необходимо да се разбере иврит? Но жените често ги притежават много зле и едва ли би трябвало да бъдат изключени от етноса. Поражда се доста сложно отношение: немският език се използва както от германците, така и от част от швейцарците, френските - от френската и от другата страна на швейцарците; Френските и германците са независими народи. И швейцарците - една нация? И ако да, кои са френско-германците и швейцарците? По този начин всяка група евреи използва два езика (несвързани), единият от които е общ за всички групи. Може би под езика като знак на етноса в този случай е необходимо да се разбере иврит? Но жените често ги притежават много зле и едва ли би трябвало да бъдат изключени от етноса. Поражда се доста сложно отношение: немският език се използва както от германците, така и от част от швейцарците, френските - от френската и от другата страна на швейцарците; Френските и германците са независими народи. И швейцарците - една нация? И ако да, кои са френско-германците и швейцарците? По този начин всяка група евреи използва два езика (несвързани), единият от които е общ за всички групи. Може би под езика като знак на етноса в този случай е необходимо да се разбере иврит? Но жените често ги притежават много зле и едва ли би трябвало да бъдат изключени от етноса. Поражда се доста сложно отношение: немският език се използва както от германците, така и от част от швейцарците, френските - от френската и от другата страна на швейцарците; Френските и германците са независими народи. И швейцарците - една нация? И ако да, кои са френско-германците и швейцарците? но те едва ли трябва да се изключат от етноса. Има доста сложни взаимоотношения: използването на немски език и германците, и част от швейцарците, френски - французите, а другата част на Швейцария; Френските и германците са независими народи. И швейцарците - една нация? И ако да, кои са френско-германците и швейцарците? но те едва ли трябва да се изключат от етноса. Има доста сложни взаимоотношения: използването на немски език и германците, и част от швейцарците, френски - французите, а другата част на Швейцария; Французите и германците са независими народи. И швейцарците - една нация? И ако да, кои са френско-германците и швейцарците?

Това е, което самите хора мислят за собствената си националност:

Гродненска област на Беларус: ". Да, аз съм поляк, бях кръстен поле (т.е. според католическата обред), Така че аз бях поляк не е по моя вина.?"

На юг от Белградския регион Брест: "Сега съм беларуски, защото живея в Беларус, се ожених тук". - Преди? - "Бях украински, селото, където се родих, на 15 километра оттук, е районът на Ривне".

Transcarpathia: "Всъщност, ние сме руски (.. Т.е., източните славяни 16 .), Сега сме украинците (от 1945 Transcarpathia като част от украинския SSR) и преди войната, бяхме чехите (областта е част от Чехословакия)"

Най-общо казано, "за себе си", всеки от високоговорителите да използвате друг самостоятелно име, тук те са използвали "конвенционалните" етнонимите, това не означава, реалността на собственото си чувство за единство с въпросните народи.

Не е толкова рядко, че местните традиции обикновено не знаят нищо като идентификация с всякакъв вид общност, приличаща на етническа. На литовски-беларуски-полската граница отдавна е много местни жители владеят няколко езика (разбира се, на първо място те собствен говорим форма, която може да се различава значително от литературна норма) с литовците Каунас говорят литовски, поляк от Варшава - на полски език, с беларуски от Могилев - на беларуски, с руски от Москва - на руски език. И смятат, че са литовски, полски, беларуски, руски; но за много хора е трудно да се отнасят към определена националност. На въпроса "Кой си ти?" Отговор: "Ние сме татеши" (tutoshnie, тук). На въпроса "Какъв език говорите?" Те свиват рамене и не отговарят съвсем уверено: "Говорим по същия начин". На Земята места, където хората се смятат за "местни", а техният език - "обикновен", доста. С други думи, наличието на ясна представа за собствената националност и майчин език не е универсално.

Идентифицирайте как да се отнасят един към друг понятие хора (етнос} и език - това е преди всичко задача на етнологията, но в нея, както и езикова компонент: не се класифицира като злополука на народите се основава на класификацията на езици Важно е да се разбере как да се отнасят свързани идиоми, както следва. говорим за различни езици и диалекти за това кога един език. Нека започнем с най-простите факти в случаите, когато няма писмен традиция в обществото.


2.1.1. Съотношението между неписаните идиоми

Традиционно всички общества не са писани и като правило са имали съседи, с които поддържат контакти с различна степен на интензивност и приятелски настроение; Препятствието представляваше само сериозни физически препятствия - планини, пустини, големи водни площи. Ако езикът на съседите не беше ясен, комуникационните нужди бяха адресирани чрез двуезичието. Груповата идентичност се поддържаше за сметка на разделянето на света на "техния" от света на "непознатите", а категорията "техните" беше значително по-тясна от това, което обикновено се нарича етнос. С появата на класове и държави, с широко разпространено разпространение на отделните религии, племенната идентичност постепенно се губи (но нейните отделни следи могат да продължат в продължение на векове в утвърдено общество, като например съвременните черногорци) местната идентичност често се превръща в регионална, се формира идентичност от клас / класа, постепенно се формира етика (състояние). Често, но не винаги, има една идентичност, която обединява онези, които говорят взаимно разбираеми идиоми, но дори и да е ясно оформена, тя може да играе второстепенна роля в сравнение с останалите.

Опозицията на езиците е характерна за всяко общество и винаги е някак си обвързана с проблема на взаимното разбирателство, но самата концепция за взаимно разбиране може да бъде идеологизирана на най-ранните етапи на културната еволюция. Представители на една група може да не искат да разбират съседите си дори с минимални езикови различия. М. Мийд [Mead 1935] описва такъв любопитен факт от неотдавнашната история на папуанците-Мундугумор (според съвременната терминология те обикновено се наричат ​​biwat). Сред Mundugumors, забраната за канибализъм срещу онези, които говорят един и същи език, е свещена; непокорният трябва да разбира непосредствена и неизбежна смърт. Когато една група Mundugumor се премести от бреговете на река Хуат в интериора, няма канибализъм между групите, докато един отмъстител не успя да опита представител на съседната група без катастрофални последици. В резултат на това беше решено, че езикът на новата група се е променил достатъчно, за да се счита за независим.

Лингвистите се опитват по някакъв начин не обективира критерий (взаимно разбираем език идиоми по стойност различия за изследователи SE Yakhontov двойка идиоми разделя на пет категории, три от които са от практическо значение и комуникационни езици самите превозвачи:

"Транспортни различни идиоми 17 свободно да комуникират един с друг, но някои функции на произношение и лексикон може да бъде приблизително определена от всеки род"; "Във всички тези случаи възрастта на различията е много малка." (Така че вариантите на английски и испански, холандски и африкански, руски диалекти от Сибир са корелирани.)

"Носители на различни идиоми комуникират без много трудности, въпреки че са възможни някои случаи на недоразумения"; "възрастта на тези разлики е около 500 години или малко повече." (Ето как руският е корелиран с украинския, татарски с Башкир, узбекски с Уйгур.)

"Носители на различни идиоми не могат да общуват свободно, но винаги чути в изказването на всеки други познати думи и кратки фрази, дори и да говори на същия език може да се научи да се разбере, от друга." Постепенно свиквам "към него, без учебник или преводач"; "възрастта на тези разлики е 1000-1500 години". "Въпреки това, способността да разпознават" своите "думи от сродни езици в голяма степен зависи от фонетични промени, които се проведоха в следните езици". "На практика това знание може да се използва по-често в четенето, отколкото в опитите да се разбере говоримия език". (Така са свързани с български руски или полски, турски, татарски, thaysky (сиамски) и Шан.)

Друг изследовател още по-coarsens снимката, твърдейки, че свързани с медийни идиоми в речта си един към друг ", или не разбират много малко (може би 10%) - и ние трябва да се справят с различни езици, или почти всички (70% или повече) - и ние имаме работа с диалекти на един език ".

На практика не е толкова често необходимо да се решава въпросът за статута на идиоми, без да се разчита на традицията. По-светъл този цял проблем се проявява, когато има нужда бързо да се даде приблизителна оценка на местоположението на езиците в определена територия. По време на предварителната класификация на много стотици папуйски езици беше приет следният формален критерий за разграничаване на езика и диалекта. Според модифицирания от С. Върм списък от 200 души на Свадеш за око, без сравнителни изследвания, чифт идиоми разкриват общ речник. Ако неговият дял надхвърля 81%, идиомите се считат за диалекти на един език, докато ако "сродните" думи са по-малко от 78% - на различни езици, в рамките на 3%18 .

Класификация Yakhontova малко, за да обективирането на контрастен език / диалект: в първия параграф са дадени примери за различни езика (холандски и африкаанс) и началото на различията между немски и Ниски германски диалекти, диалекти на екстремни южната и северната част на Италия е бил поставен ясно преди преди 1500 години. Въпросът, разбира се, не е предписание за началото тъй като взаимните контакти могат не само да възпират различията, но и да доведат до конвергенция на идиоми, между които остава определено ниво на взаимно разбирателство. С. Вурм измерва синхронната степен на лексикална близост, независимо от различната конвергентна история на идиоми. Въпреки споменаването на проценти и дати, както С. Яхтонтов, така и Р. Диксън се доближават до проблема с импресиите. Тъй като изследователите се опитват да разберат абстрактните медии на идиоми, и двамата изследователи предлагат хора, които нямат опит в взаимната комуникация. Подход S. Вюрмското повече формализирана, има самите не майчин език, но 80 на сто критерий отразява на границата на възможно разбиране да не е готова за взаимно контакт с носител на езика, те очевидно няма да може да се разбере, 70% от текста, както се изисква от Диксън, и са най-близо до третата категория Яхтонтов. На Европейското изчисленията материал на неконвенционален Вюрмското ще доведат, различни скандинавски и Иберо-римски идиом е известно, че се дължи на един език.

Всъщност способността за разбиране зависи до голяма степен от езиковата практика на индивидите, която е изключително разнообразна. Проблемът взаимно разбираеми идиоми намалени основно на език общност, но естеството на свързване (и в същото време споделяне) фонетичен кореспонденция също е важна. Понякога това води до едностранно разбиране. Така че, най-нисък процент на словото, португалците напълно разбират испански, датски - шведска в задната част на разбирането, е значително намален.

По-важен е проблемът с езиковата приемственост, който за пръв път е отбелязан в материалите на романските езици. прекъсвачи точки ABCDE -...- VWXYZ жителите на всеки две съседни не забележат разликата между идиоми взаимно жителите на A и E, V и Z изпитват трудности при общуването малки жители E V и се разбират помежду си с голяма трудност, така и за жителите крайните точки на взаимно разбирателство са напълно изключени. Сякаш е ясно, че идиомите на А и Z са свързани с различни езици, но границата между тях не може да бъде направена. езикова приемственост феномен е известен в много различни култури: от doneoliticheskih ловци-събирачи на Австралия, номади евразийските степи, земеделски производители от северната Индийския субконтинент, въпреки че, разбира се, това не е универсална. Например в Нова Гвинея, където е приложена техниката на S. Wurma,

Обикновено такива диалектни вериги са резултат от различия, но постоянните контакти на съседите не позволяват развитието на езикова бариера. Физическите бариери също се оказват относителни. В култури, ориентирани към морето, тя може да служи като доста удобен "начин на комуникация". Например в Централна Микронезия има верига от острови Сонсорол - Ngulu - Ulithi - Fais - Sorol - Vo-leai - Sataval - Puluvat - Truk 19 . Истинската езикова приемственост не може да се каже тук, но идиомите на съседните острови винаги са свързани като близки диалекти и взаимното разбирателство между жителите на Сонсорола и Трък е невъзможно.

Лингвистичната приемственост може да бъде второстепенна, когато на кръстопътя на свързани, но ясно различни езикови традиции се засилват социалните контакти и започва езиковата конвергенция. Такъв процес се е случил през втората половина на XIX - началото на ХХ век. в Източните Карпати. С развитието на капиталистическите отношения езикът на западните руснаци беше подложен на значителни думи на думата, в центъра на русенската територия рутинският идиом заемаше междинна позиция между западните и източнославянските традиции.

Ето как 70-годишният старец от Собранц (тогава графът Унг на унгарското кралство, сега източна Словакия) описва езиковата ситуация в своето село [Селишев 1941: 197]:

Ked ja buy chlapcisko ... v Sobranci hutorili po ruski, a teraz uz 1'em po slovenski. Втората каучукова обици, ми сега hutorime: сега; преди няколко столетия, за да се върнем на едно място, а днес 1'em: co with h e sa sa dze pujdzes. Od MOHO chlap-coustva Sitko себе promenelo ... Preto zochabaju rusku besedu, бо себе vidriznaju, vidriznaju Z Rusnakoch, р.о. varosoch и р.о. bl'iznich valaloch.

Когато бях момче ... в Собранц говореше руски [в Русин], а сега само на словашки език. След това говори обици [ "сега"], сега казват, Teraz , преди - Сто chocete [ 'каквото си искате "] и де pojdes [", където и да отидете'], но сега само с chces и dze pujdzes . От детството ми всичко се е променило ... Затова оставям руския разговор, че всички те дразнят, дразнят руснаците както в градовете, така и в близките села.

Селишев квалифицира тази реч като "източна] словашка, макар и с много елементи от украинско говорене"; Освен това, имайте предвид, че има ясна Polonism в фонетиката на текст в речника - унгарски заеми ( Варош "град", valal "Село"). Като част от Австро-Унгария, илюстрираният разговор беше връзка в диалектната верига, свързваща словашки и украински езици. С прехвърлянето на източната транскарпатия на СССР (сега - Украйна), този континуум е разделен. Русинският идиом на запад продължава да бъде Словацироваця, а на изток започва украинизацията му. Значителна група от русини в дните на Австро-Унгарската империя се премества в освобождението от Войводина турци (в момента - Сърбия), където "Изток-Запад-славянски" идиоми били "yugoslavyanizatsii". Там е рутски език получи официално признание, започна да се използва в училищното образование. В Словакия и Украйна се правят опити за създаване на още два написани рутски езика (в Словакия - с голям успех). В резултат на това за "полусъзнателните" хора с една-единствена идентичност се развиват три различни писмени традиции.

Над нея бяха само идиомите на ежедневната комуникация. В действителност, и на предварително написаната сцена, често има междугрупови средства (може би е по-добре да се каже комуникация извън групата). Тези идиоми са тип Коине, обслужващи епичен фолклор, общ за няколко групи, на по-късни етапи - търговия, изпращане на унифицирани религиозни култове, разпространяващи се в различни социални общности. Съответният идиом има повишен престиж, а обществото, в което се разпространява, се разпада. С появата на писането тези идиоми получават всички шансове за литературно развитие. Държавите, които са били на предварително написаната сцена, са много малки и обединяват почти изключително свързани етнически групи, така че проблемът с овладяването на престижен идиом не е сериозен.

Важно изключение е до голяма степен тайнственото състояние на Tawantinsuyu, по-известно като империята на инките. Това е единственият пример, когато една огромна държава, простираща се от север на юг в продължение на хиляди километри, функционираше без писане. Основните териториални придобивания на инките се случват през 1470-те и 20-те години на 20-ти век. Значителна част от новите субекти бяха прехвърлени в специална категория на зависимото население - митомак и се преместиха в отдалечени и оригинални земи на девствени земи и лошо обработвани земи. От онези, които говорят на един и същи език на заселниците, Пачаки (стотици семейства) се формира в етнически разнообразни Уаранги (хиляди семейства); В рамките на Уаранга, както и в цялото Тавантинсую, Кечуа става език на комуникацията - официалния език на държавата. Mitmaki е най-малко 10% от населението на империята на инките, а в новоразработени райони - и четири пети [Berezkin 1991: 109-112]. Така че кечуаският език от оригиналната територия в централен Перу се разпространи в южната част на Колумбия и централната Чили.


2.1.2. Устна и писмена традиция

С появата на писмена традиция в държавата се укрепва диголзията. По същество всички официални функции преминават на писмен език. Грамотност в рамките на определен държавен или култура зона става престижно, овладеят го няколко, и образование зависи малко за това как местните хора идиоми в близост до писмения език. В ранното Средновековие латинската е писмен език еднакво за романтичните, германските и келтските народи. В Източна християнски разнообразие е малко по-голям в някои църкви като литературен език, използван от гръцки, арменски, грузински, сирийски, коптски, Ge'ez, на църковно-славянски и редица други, но има пряка връзка между родния идиом на индивида и книжовен език, който той използва , за дълго време биха могли да отсъстват (например, румънците използват църковнославянския език като литературен език). Ситуацията в останалата част на света е (и в някои отношения и все още е), подобен: мюсюлмани част на престижния литературен език обхваща арабски, индуси (като индо-арийци и Dravidians) - санскрит, Далечния Изток (не само в Китай, но и в Корея , Япония, Виетнам) - Wenyang. По-голямо разнообразие в будистката среда: на юг се използва Пали, на север - Ванян и Тибет. Имаше значителни изключения от това правило, но нямаше много от тях. Мюсюлманите имат ролята на престижния литературен език обхваща арабски, индуси (като индо-арийци и Dravidians) - санскрит, Далечния Изток (не само в Китай, но и в Корея, Япония, Виетнам) - wenyan. По-голямо разнообразие в будистката среда: на юг се използва Пали, на север - Ванян и Тибет. Имаше значителни изключения от това правило, но нямаше много от тях. Мюсюлманите имат ролята на престижния литературен език обхваща арабски, индуси (като индо-арийци и Dravidians) - санскрит, Далечния Изток (не само в Китай, но и в Корея, Япония, Виетнам) - wenyan. По-голямо разнообразие в будистката среда: на юг се използва Пали, на север - Ванян и Тибет. Имаше значителни изключения от това правило, но нямаше много от тях.В Европа етническото съзнание започва да се формира едва в края на Средновековието, а съвременната форма в много народи придобива само през XIX век и дори по-късно. Преди появата на "нови" писмени езици в позицията на латински диалекти не бяха само романски, а (от гледна точка на функционалността) и германските идиоми на ежедневната комуникация. Средната позиция в езиковата функционална парадигма е заемана от множество коини, които се развиват основно в рамките на феодалните владения. Такива регионални коини са се превърнали в съдебни езици, по-специално защото феодалните лордове често не познават граматиката (т.е. латинския език). В края на Средновековието и особено в Ренесанса, много идиоми, които се връщат в регионалния koine получават писмено фиксиране. Някои от тях са се разпространили извън границите на своя регион, но шансовете за тяхното развитие са неравномерни. Провансалски, че е "само" на езика на народната поезия, става за известно време много популярен в romanoyazychnom свят и дори извън нея, но с появата на единна царство на Франция, той постепенно губи пътя си (на север) на французите. Тоскана, който е първият от италианските идиоми, е получил литературно отношение, благодарение на творбите на Данте, Петрух, Бокачио става престижен в цяла Италия. Но поради феодалната фрагментация неговите официални функции отдавна са ограничени, а в малките италиански държави от XV-XVI век. Литературата за регионалните идиоми започва да се развива доста успешно. С формирането на единна държава за Тоскана статутът на литературен език е фиксиран, а други писмени традиции се наричат ​​диалект, но тяхното право на законно съществуване не се оспорва от никого. "Преводи от диалект на езика и диалекта езика (включително и" авто-превод ", изпълнена от самите автори, като Карло Голдони и др.) Отдавна са USUS литературния живот на Италия <...> вековна традиция има и . италиански диалект театър <...> най-силната диалектна театър в края на XIX век е Венеция (двете водещи актьори не са от Венеция и от Пиемонт и Генуа!) "[Kasatkin 1976: 176-177]. Дори в XX век. Диалектът в Италия бавно губи почва и прониква в нови жанрове. Филмът на Л. Висконти "The Earth Shivers" (1946) е представен в сицилианския диалект; когато отишъл на масовия екран (1951 г.), той бил наречен италиански. В Германия, имат много по-фрагментиран, прародител на съвременния немски език е много по-силен натиснат местната писмена традиция, включително силна Ниска немски, отдавна подкрепя силата на Ханзата. Ето причината в религиозната власт на превод на Библията, направен от Мартин Лутер. В крайно-западната част на ниско-германската територия писмените традиции на Холандия и Фризия функционират от Средновековието. Първият от тях беше консолидирана в рамките на една от най-развитите държави в модерната епоха на света, както и на територията на фризийски идиоми (структурно значително се различават от Low немски) е разделена между Холандия, Хановер, Бремен, Шлезвиг. Фризийският литературен език всъщност не е възникнал, а холандски през XVI-XIX век. извън Холандия се състезаваха в официалната сфера с германеца. Като език на училището и църквата, той продължава да се използва дори и в обединена Германия и накрая губи позицията си към Германия едва през 20-ти век.

Причините, поради които наборът от идиоми в Европа се оказа структуриран в съществуващата йерархия на езиците и диалектите, често не са свързани с истинските езикови феномени. "Романтични диалекти <...> първоначално имаше равен шанс за развитие на многофункционални нормализирани езици <...> Многобройни писмени традиции (като в Галисия, Астурия, арагонски испански, гасконец, провансалски и много други във Франция) или значително отслабени напълно замразени в днешно време поради липса на политическа и икономическа независимост на регионите "[Narumov 1994: 310]. понятията език и диалект в техните йерархични опозиции" наследени "от сравнително-исторически език смисъл и структурна диалектология, лесно се подлагат на идеологизация, защото те се използват не само за описание на вътрешната структура на състоянието на Lingua, но също така да се създаде сигурна йерархии от типа "има галисийски диалект на испански или португалски език" или "Корсика е един вид тоскански диалект на италиански език". Независим на традиционните диалекти, но най-често в съвременната романска филология не е позволено, те са винаги приписва на този или онзи литературен език, неговият [им], обхващащи (срочни ср немски романисти Dachsprache "език покрив") <...> Астурия и арагонски диалекти ravnopolozheny основната испански кастилски диалект на книжовния език, тъй като те са резултат от развитието на говоримия латински в съответните региони,

Основната собственост, обявена за диалектите на един език, е постигането на взаимно разбирателство в Европа само с въвеждането на универсално начално образование. "Взаимно разбираеми", от една страна, се дължат, от една страна, на използването на местните идиоми от родните говорещи на научен нормативен език или варианти, близки до нормалността, от друга страна, поради ускореното през 20-ти век. изравняване на различията между идиоми, които попадат под един "покрив на езика". Този сравнително скорошен пример е показателен: кралят на Италия Виктор Емануел III прибягна до услугите на преводач по време на пътуване през 1906 г. до калабрийското земетресение [Kasatkin 1976: 164].

Както бе споменато по-горе, комплексът от европейски нации се формира основно в XIX век. В много случаи писмените езици, които им служат, по различни причини не са напълно подходящи.

В Норвегия, в продължение на векове е в съюз с Дания, книжовен език е датски, но в норвежката столица, имаше норвежките-датски койне норвежки фонетиката и предимно датски лексика и морфология. "С оглед на лексикалната и морфологични близостта между датски и норвежки диалекти датски текст може да бъде прочетен, така да се каже, в норвежката" [Steblin-Kamensky, 1968: 48]. Този коин и формира основата на норвежкия език riksmol ("държавен език", по-късно станал известен като "book book " на книгата). Паралелно, в средата на XIX век. имаше движение за създаването на нов език на основата на правилните норвежки диалекти, които първо се наричат ​​" ламсмол " "езикът на страната" или "Nynorsk "Нова норвежка". Донякъде опростяващо, можем да кажем, че и двата езика са имали сходно развитие, но техните норми са все още значително различни; Литературата, публикувана в Норвегия, всъщност представлява континуум (макар и неравен) между двата полюса.

Подобна е ситуацията в Гърция, където преди да стигне началото на XIX век. писменият стандарт е бил близо до гръцкия Нов завет. Някаква модернизирана норма, наречена kafarevus, остава много архаична, а от края на 19 век, радикални поддръжници на ориентация към устно-разговорно слово започнаха да разработват нов стандарт - димотики. Далеч от всички приветстваха демократизацията на езика; публикуването на преводите в димотиката на трагедиите на Есхил в началото на 20 век. предизвика студентски вълнения, довели до човешки жертви [Yeloyeva 1992: 13]. Литературата за новия стандарт продължава да бъде публикувана, но официалното признание като литературен език на димотиците е било прието едва през 1973 г., след което е имало известно сближаване на двете норми.

Положението в областта на разпространението на чешкия език се развива малко по-различно. Тук до XIX век. всички официални позиции, заемани от немски и чешки, който имаше през Средновековието е доста богата литература, стана неписаните. В процеса на национално ориентация възраждане е направен точно на езика на средновековната епоха на Ян Хус, въпреки факта, че Прага койне това време достатъчно силен, за да измести диалекти и на територията на самата Чехия (без Моравия) се превръща в единен стандарт език на всекидневното общуване. Нов литературен чешки език през XIX-XX век. слабо модернизиран, но неговата форма се използва само в строго формална ситуация. Стандарти за разговори, общ път , постепенно все повече получава писмена фиксация и сега става релевантен дори и в университетската аудитория; използването на книжовен език, без значение колко тя може спокойна атмосфера е възможно. Разлика между двата стандарта може да се илюстрира комикс стихотворение Емануел Frinty "Професорът", където синонимни първия и третия строфи написани на писмено и говоримо Стандарти:

1 германизъм studuje / studovany в най -говорим език се използва с "по немски" първоначална Š : а ̌ tuduje / ите ̌ tudovany .

2 в дългосрочен са написани в разговорния език често съответства на Ей , това се отразява в морфологичната система (ср съществително, завършваща на studovany / ите ̌ tudovanej ).

3 В писмените прилагателни rozlic ̌ Ню Йорк и ЖП ̊ zny ( "различен") са синоними, но в разговорен едва наскоро, с различен declensional флексия (в писмения език може да бъде RU ̊ zne и ̌ kodlive от л аз , говоримо - само RU ̊ zny и ̌ kodlivy Бейли ).

4 В оригинала, използван много продуктивна в Чешката дълъг поглед ravnoupotrebimy и в писмен вид, и на устната реч, ( R ̌ аз кът ̕ беседа ", р ̌ ИКА ва т " често се каже, обичам да говоря, да се каже '); частица любопитствам / prej "изглежда, мол, да кажем" показва непълна точност и се използва по-специално, когато pereskazyvanii чужди думи.

В комбина с ̌ astokra т / kolikra т 'често, много пъти "втората дума на писмения език не е присъщо.

Наречия nepe ̌ kne ̌ и OS ̌ klive ̌ буквално означава "грозен, мръсен" и двете се използват в писмения език; в разговорния стандарт, nepe ̌ kne ̌ е необичайно (макар и без отрицание, pe ̌ kne ̌ "красива", то е доста обичайно в разговорните). Os ̌ klive ̌ разговорен получава протеза v-: Вос ̌ klive ̌ (подобно на всички думи с първоначален о: Okno -> vokno "кутията"; или ̌ аш - » VOR ̌ аш " орех ").

Протезата v - в личното местоимение на / от "той", както и дублирането на темата ( von profesor 'he, professor'), са признаци на говорим език.

8 демонстративен местоимение за във функцията усилвателна е типично за говоримия стандарт.

Когато училището и медиите предоставиха възможност за взаимно разбиране в рамките на държавите, необходимостта от реализиране на регионалната идентичност води до съживяване на старите и създаване на нови писмени традиции. Признаването на правата на малцинствата често допринася за публикуването на значителна част от литературата на тези езици. Поразителен пример е пост-франсистката Испания, където например в чужбина се издава международното списание Куриер ЮНЕСКО, в допълнение към испанското, в каталонски и галисийски (както и неиндоевропейски баски). Необходими са чисто информационни нужди, тъй като всички галици и каталози са двуезични и езиците им са достатъчно близки до испанците. Ще илюстрираме тяхната близост с примера на същия текст от това списание в четири иберо-романски езици (за сравнение, португалците са добавени към трите имена).

Испански, El Correo de la ЮНЕСКО, Febrero 1994:

Надявам се, че това е така. Хан alcanzado ESA състояние Хорн diversas razones, морски Ке expresen Уна cierta proyeccidn културен около simbolicen Уна supremacfa polftica, коза Ке ле confiere значителен Prestigio Entre лас Димас автономни linguisticas.

Галисия, За Correo da ЮНЕСКО, Marzo 1994:

Хай мотис лингвас десте типо, не хапе. Alcanzaron състояние ESA Хорн diversas razons, Sexa Ке expresen unha certa proxeccion културно ОУ simbolicen unha supremacia polftica, за Ке се намира confire ООН значителен prestixio предприемачи като demais автономни lingiifsticas.

Португалски, За Correio da UNESCO, Abril 1994:

Ха мутас лингвас десе типо, не мондо. Alcangaram Еса condicao POR diversas razões - рога expressarem Uma certa projeção културно ОУ refletirem supremacia polftica. Dessa проформа, adquiriram consideravel Prestigio предприемачи като demais автономни linguisticas.

Каталонски, El Correu de la UNESCO, март 1994 г.:

N'ai ha un gran varietat arreu дел мон. Хан adquirit aquest статут на diverses raons, да sigui perque Expressen Уна certa projeccio културен около bé perquè simbolitzen Уна supremacia polftica, БНТ Ке ELS доня ООН prestigi значителен Entre ла рестартиране де comunicants lingiifstiques.

Всички тези текстове са независими преводи от английския оригинал (Куриер ЮНЕСКО, февруари 1994 г.):

Има много от тези езици в света, и те се постигне техния статут за най-различни причини, една от които може да бъде, че техните говорители притежават някои привлекателни културни особености или постигане на културна или политическа надмощие, което прави техния език престижно в очите на говорители на други езици.

Тези езици в света са много, а те придобиват този статут по няколко причини, една от които може да бъде, че техните превозвачи имат определени атрактивни културни характеристики или са достигнали културна или политическа превъзходство, прави си по английски език престиж в очите на онези, които говорят друг езика.

Лексикално до всички четири езика (особено португалски - Галисия - испански) е очевидно и не може сериозно да попречи на разбиране. Като се има предвид опитите да се създаде в съвременната Испания, заедно с илюстрирана Астурия, арагонски и андалуски литературна традиция, то е ясно, че ние говорим за опита си да пиша за изпълнението на местно под-етническата идентичност.

Класически пример за обратната ситуация е позицията на много китайски езици, преди всичко китайски. Единството на езика се основава единствено на йероглифно писане, дори и един стандарт за йероглифно записване на гласови записи не съществува. Руският синолог P. P. Schmidt в началото на 20-ти век. пише: "Ако китайците са приели европейската азбука, тогава би трябвало да се формират най-малко десет нови езика" (цитирано в Moskalev 1992: 144); трябва да добавим, че взаимното разбиране на диалектите на някои от тези езици ще остане ниско.

Подобна оценка е дадена от Сун Ят-сен, родом от провокацията. Гуандун, който съобщи, че китайските търговци, които произхождат от различни провинции на южен Китай, в края на XIX век. обикновено се предава чрез английския пийджин. Той описва отношението на "диалекти" Юе и Южна Мин: "Въпреки, че Shantou разстояние от Гуанджоу само 180 мили (на север), обаче езици ги говори като за разлика от един друг, както италиански и английски език" (посочено в [. Yakontov 1980: 155]). Разбира се, тази непрофесионална оценка не трябва да се приема буквално, генетично китайските идиоми са по-близки от английските и италианските. Това импресионистично решение грубо означава: "езици със сходна структура, но напълно неразбираеми".

Не е изненадващо, че единството на "китайския език" извън Китай не се признава навсякъде. Така например, в Австралия, където населението в преброяването регистрира езици, като всяка група от китайски диалекти се записва като отделен език. Кой е прав? И в Китай, и в Австралия, повечето китайци се придържат към възприетите в тези страни възгледи, което оказва слабо влияние върху тяхната етническа идентичност. Те смятат, че принадлежат към един единствен народ, чийто език на културата е единственият литературен китайски език; Статутът на колоквиалния идиом, използван в ежедневната комуникационна практика, се оказва незначителен.

Също така се случва, изкуствени, наложен отгоре, консолидация не се чувства нейното единство на етническите групи и, като следствие, обединението на техните идиоми. В някои случаи това е напълно възможно, тъй като това се е случило с редица "новообразуваните" Хора от СССР. Ярък пример е Хакас. Тук е характерна характеристиката на хакасския език в средата на 30-те години на миналия век:

"Khakass език, термин, приет след съветизацията на и във връзка с развитието на националната култура област Minusinsk, за да се създаде държавен език на националностите преди безцеремонно нарича Minusinsk татари или турци Abakanskoye <...> Khakass език като им [на езика" на хората от местните :. AK-Каш, Saryg-Каш, Каш-кола и т.н.] синтетичен дизайн обикновено се намира в писмен вид <...> и включва редица фонетиката и морфологията функции, присъщи на някои от тези езици ".

Името на новите хора и език е дадено върху племенната общност, съществувала преди много векове в региона на Сайан. Хакасес започва да се чувства като единствен етнос, но не се налага единен езиков стандарт, както в повечето подобни случаи.

Усилията за обединяване на сърби и хървати в една нация с общ език са добре известни; Лингвистичните предпоставки за такава асоциация са съвсем разумни. Консолидирането продължава, статистическите данни на Югославия през 1960-1980 г. показват постоянно нарастване на "югославяните" по националност (тези, чиято етническа принадлежност изглеждаше незначителна). Но влошаването на междуетническите конфликти доведе до незабавно увеличаване на етническата идентичност сред ораторите на сръбско-хърватския език, не само на Балканите. Така например, в Австралия сред сръбските, хърватските и босненските имигрантите до 1986 преброяване на населението, повече от половината от техния език, наречен югославска или сърбохърватски, през 1991 г., с началото на конфликта в Югославия, те са били едва 18%, а от 1996 " реши "вече всичко:


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница