Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж казастраница8/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

2.4.2. Видове пидинг и тяхното развитие

В ранните етапи на еволюцията, pidgins обслужват минималните нужди от тематично ограничена комуникация. В едно традиционно общество най-често произтичат от нуждите на търговията, но понякога се използват и с по-широки комуникационни задачи. Трябва да се подчертае, че при многостранните междуетнически отношения не възникват пиджинси: в този случай се развива двуезичието. Наличието на търгуващ пиггин е отбелязано във всички части на света (за някои подробности за руско-норвежката търговия, виж по-долу).

По-рядко се срещат по-малко специализирани пидинги. Сред тях е най-старият известен в Европейския Pidgin (yuzhnoromanskoy) лексикална база - вече бе споменато Средиземно Сабир, използвайте най-малко, тъй като XII век, в контактите между европейци и араби и по-късно от турците ..

От извън Европа, многоцелеви Pidgin-забележителната т.нар Chinook жаргон - европейците стана известно, от 1830, но със сигурност беше по-рано. Първоначалната площ на разпространението му е долната граница на реката. Колумбия, но по-късно е широко използван в разнообразна лингвистична област от Калифорния до Аляска. Той е бил използван от носители на не винаги свързани, но структурно близки индийски езици, поради което типологически той е достатъчно подчертан; в фонологичната система, например, има постларни съгласни и глотализирани тапи. През XIX - първата половина на ХХ век. той е добре известен на хора с европейски произход; Канадските рибари, например, понякога използват кингока Линго за радио разговори, за да пазят важна информация тайна от японски рибари.

Повечето pidgins се характеризират с почти пълно отсъствие на морфология, но ако те работят в типология и материални среда близкородствени езика, морфологията може да бъде доста ясно изразен. По този начин, някои pidgins базирани на езиците Bantu запазват доста важни елементи от системата за съвпадение на класа; Най-известният от тези езици е Шаба Суахили, който е широко разпространен в югоизточната част на Заир. (Разбира се, сред лекторите от сродни езици и необходимостта от Pidgin Pidgin е възможността да се създават, не койне възниква само когато няма разбиране.) От гледна точка на банту-европейски контактите в Натал произхожда Pidgin fanagalo (вероятно през 1840 г.). Речникът му е 70% обратно на езиците Bantu: предимно на Zul, в по-малка степен - на плитка. Около една четвърт от лексикона е от английски произход, Останалата част е от африканците. Тук класовото съвпадение не е запазено, но приставката за pidgin е доста богата: например, множествено число се формира с помощта на префиксаТакива: skatul "обувки" - maskatul "обувки" са суфикси причинител глагол, пасивите, минало време.

В литературата по kontaktologi сред pidgins често се споменава за тези помощи се междуетническото общуване е жестомимичен слух. При липса на взаимно разбираеми събеседници системата за комуникация винаги започва с работа ikonich неправителствена жестове, но обикновено те предпочитат възможно най-скоро да се изгради надежден начин за комуникация (жестове за дълъг период от време, е важно средство за допълване на нововъзникващите prepidzhin). Въпреки това, най-малко в два региона за франка разработени широко използваните езици на знаците: сред индианците от Северна Америка прериите и сред австралийските аборигени. В първия случай в цял Средния Запад на Съединените щати беше използван един символ на знаците; в края на XIX век. той притежава около 100 000 представители на различни племена. Няколко знакови езика функционираха на територията на Австралия, всяка от които обединява етнически групи, говорещи взаимно разбираеми езици. Австралийските знакови езици са функционално здрави, тъй като те са широко използвани при вътрешноетническото общуване (по-специално по време на дълги ритуали за посвещение и период на траур за вдовици, продължил до една година или повече).

Пълната липса на всякаква информация за историята на тези езици, както и специфичният характер на не-шумна комуникация като цяло, не ни позволяват да се занимаваме с тях подробно.

Развитието на морските техники в началото на Новия свят и последвалата европейска колониална експанзия доведоха до консолидиране на нови функции над пиндан. Така наречените морски пиджинци се разпространяваха в станциите на корабите, които правеха трансокеански плавания. Скоро в много такива случаи имаше укрепени селища на европейци. На атлантическото крайбрежие на Африка основната цел на тези селища беше да уловят или закупят роби, а в Южна и Югоизточна Азия те преследваха предимно търговски цели. Първата отвъдморска експанзия започна от португалците и испанците, след това - британците, французите, холандците, които понякога заменяха предшествениците в едни и същи точки. По време на контактите с местното население през XVI-XVII век. възникваше pidgin въз основа на съответните европейски езици. Тези или подобни пидинги се използват в търговията с роби, а след това и в плантациите в Новия свят. Независима група пидина, базирана на френския език, произхожда от предимно обитаваните острови в Индийския океан, където от XVIII век. беше организирана ферма за насаждения.

Непосредственных данных о пиджинах этого периода нет, и то немногое, что о них удается установить, реконструируется по материалам продолжающих их традицию более поздних стадий развития контактных языков.

С начала XIX в. морской пиджин бичламар (на английской основе) распространяется на островах Океании. Первоначально он использовался в местах стоянок китобоев затем – при заготовке сандалового дерева, ловле трепангов и т. п. К середине XIX в. команды в значительной мере комплектовались из матросов-океанийцев, так что пиджин использовался и на самих судах. С 1860-х годов начинается развитие плантационного хозяйства в Квинсленде (Австралия) и на некоторых островах Океании. В качестве рабочей силы использовались законтрактованные меланезийцы, достаточно хорошо знакомые с бичламаром, поэтому он становится рабочим языком плантаций. После окончания контракта бывшие рабочие стали широко применять его в межэтнических контактах на родине. Таким образом, с конца XIX в. в юго-западной Океании начинают независимо развиваться четыре потомка бичламара: Ток писин (Нова Гвинея) Бислама (Нови Хибриди, сега Вануату), Соломоновите острови Pidgin и Broken (на островите на пролива Торес 26 ).

В условията на колониално приложение има други начини за образуване на пидингите. В британската колония на Папуа многоезичните полицейски сили са използвали пиндан на базата на австронезийския език Motu. "Полицията Motu" скоро (сега се нарича Хири Motu) да стане тук, в основния език, на междуетническото общуване, и в независимостта на Папуа - Нова Гвинея Pidgin, това дори се превърна в символ на борбата за отделяне на Папуа сепаратисти.

По този начин, стабилни Pidgins са помощни езици, притежаващи добре установена, но ограничен речников запас. Тези езици имат своя собствена етническа или социална основа: за всяко дете жаргон може да бъде първият по време на храносмилането, но това не остава единственият известен или основен език на общуване, защото той не разполага с капацитета да извърши всички функции, които се отнасят до езика, на обществото, в който се използва жаргон 27, По отношение на речника, пидингът често се основава на един език, но неговата граматична структура е различна от лексикалния език; Степента на взаимно разбирателство между pidgin и lexifier може да е малка. От страна на тези, за които лексиканският език е роден, пидингът изисква специално изучаване. Въпреки това, последното, дори ако те се придържат към стандартната Pidgin в фонетика и граматика, наклони, ако е необходимо да се включи в текста на всяка развален език на родния си език, което прави от нея "на жаргон", ср подчертаните думи в записването на текст върху руско-китайски Pidgin (говори руски, китайците продават изтъквани палто): Неговите кома рубли kupeza дойдат; неговият хаод, yu, da-dada yu; Един и половина влачене, не мога да се счупя; замразява ме."За нея [палтото] търговците дадоха 100 рубли; тя е много добра, страхотна; една година и половина го носите - няма да се счупи; в него няма да замръзнеш.

Структурни характеристики, общи за всички Pigeon са много общи: Simple състав на фонеми и правилата за тяхното прилагане в реч лошо съчленени морфология, синтаксис плитка.

Очевидно има универсали на разширяването на семантиката при pidginization. Например, контрастът на глаголи като "вид" - "виж" или "кажи" - "говорене" се губи. Такава лексикална "бедност" може да продължи дори и в по-късните етапи на развитие на езика за връзка (разбира се, да бъде компенсирана с други езикови средства); така че, английските глаголи казват - разказват - говорят - говорят в ток - отговарят само на ток и шпик . Друга особеност на универсален Pidgin лексика, показан на тяхно място на креолски - образователни antonymous прилагателни чрез отрицание, ср "Лош":, shranan by bun (буквално, не-добро), "глупав": текущ-pisin nosap , походка. pa файл (буквален, не-остър).

Стойността на много лексикални единици с leksifikatora език гледна точка, може да бъде изградена с неочаквано metaphorics и Pigeon срещат в условията на социалното неравенство е често изрично пейоративни семантични преходи (в Pidgin в този случай, пейоративен-ност не усети). Ср в ток писин: banis (< огради } "ограда, ребра", Клок (< часовник ) "часовник, сърцето", Masta (< капитанът ) "европейска", misis (< госпожа ) "на европейците, Мери (< Mary ) "Melanesian" маймуна ) "момче Melanesian" (Европейска момче ще бъде наричан likhk Masta "малка Masta").

Възможността за стабилизиране на пиндан до голяма степен зависи от социалната и демографска ситуация сред носителите му. Както вече споменахме, лексикален жаргон обикновено изградена въз основа на един език, а в повечето случаи това е целта на 28 за тези, които не притежават. Когато достатъчно голям брой носители, leksifikatora език и липсата на социални бариери между тях и останалата част от възникващите превозвачи Pidgin шансовете за стабилизиране на езика на контакт е малка.

Развиваща се и дори се стабилизира жаргон обикновено се счита вид разглезено leksifikatora: счупен английски и френски счупени и т.н., особено тези, които имат добро владеене на езика leksifikatorom ... Последната категория говорители на пиндан не само не вижда необходимостта от стабилизирането си, но е подготвена за такъв резултат психологически. Тези хора са основен "дестабилизиращ фактор" е не само за появата на Pidgin, но също така и по-късните етапи на еволюцията на езика за контакт. Те не формират специална очертана група в тяхната етнос; Pidgin може да се счита, до известна степен, дори и най-известните пасивни носители leksifikatora-високоговорители, които не са наясно за съществуването на Pidgin. Тези, които са принудени да полагат специални усилия, за да научат този език за връзка,

След prepidzhin започне да се използват, за да комуникират един с друг от представители на две или повече езикови групи, всяка от които има зъбче leksifikatorom, той получава добра възможност за стабилизиране и превръщането в жаргон. Понякога дори се твърди, че това е единственият начин за стабилизиране на пинда, но фактите казват обратното.

. Руско-китайски жаргон, който произлиза от второто тримесечие на XVIII век, първоначално е бил използван от китайските и руските търговци в граничния град - Кяхта руски и китайски Maymachine 29 и затова е наречен Кяхта, или maymachinskim, език. От втората половина на XIX век. в Далечния изток се е разпространил друга версия на Pidgin, използвайте руски език в комуникацията с сезонните работници китайски, а в Манджурия - с местното население. В по-малка степен това се сервира Pidgin руските контакти с монголите, а по-късно с Nanai, Udege, корейци, но никога не е била използвана в контактите с различни неруски групи помежду си. В повечето руски идиоцити този пидинг не е бил унифициран, но китайският етнолект бил относително стабилен още в средата на XIX век. По подобен начин ситуацията е била с китайски pidgin-in-glysh, който се използва в крайбрежната търговия в южен Китай.

Причината за това необичайно стабилизиране и в двата случая е, че китайските етнолекти на двата пиджина са в известен смисъл нормализирани: в Китай са публикувани образователни речници и изразителни книги на тези пидинги. Авторите на съответните ръководства издават изучаваните езици за нормативни руски и английски (трудно е да се каже дали те са винаги искрени в същото време). Китайските търговци, които отиват на границата да търгуват с руснаците, дори са били задължени да преминат изпит за познаване на "руския" език.

"Полицията Motu" стабилизиран и доста конкретни причини: патрул полицейска сила е сформирана от представители на различни етнически групи, но Порт Морсби, столицата на Папуа, е етническа територия Motu и нововъзникващите Pidgin е трябвало да бъде под тяхно влияние Деста-стабилизация. Motu обаче традиционно се извършва от търговски експедиция на стотици километри, свикнали с използването на два търговия Pidgin, още повече, когато става дума за съседи, които са традиционно се използва опростената код, който е служил като база за полицейско и служебно. Научете истинската им език на чужденци, те не се насърчава, тъй като още през 1920 година 30 .

Възможно е също така с контакта на две етнически групи всеки да използва своето собствено пиленце. Такъв е случаят с островите Фиджи, където от края на XIX век. Като работници на плантация внасят индианци. Имаше два пиджина: един на фиджийски основа, а другият - въз основа на местния вариант на Хиндустани, който се беше развил тук. С междуетнически контакти индианците обикновено използват първия от тях, а фиджийците - вторият. Вероятно водещото обстоятелство, което допринесе за стабилизирането на двата пидинга, беше, че те бяха използвани успоредно. За индийската Pidgin важно имаше фактът, че индийската общност е многоезичен и Hindustani за мнозина е втори език (въпреки това, в рамките на индийската общност Pidgin Hindustani практически не се използва). Стабилизирането на Pidgin-Fiji не може да бъде засегнато от факта,

В редки случаи, при двустранен контакт, може да се появи лексико разстояние от езиците на двете групи. Това също допринася за стабилизирането на пидинга. Извадка от такъв пиндан е руско-норвежкият пиджин, най-известен като Русенорск, за историята на образуването и функционирането, на който ще живеем малко повече.

Този пидинг се използва за междуетническо общуване на търговци, рибари и моряци в басейна на Баренцово море, главно по време на бартерната търговия между руските помпори и норвежците от фиорда Вангар. Тя също се наричаше " моето по твое" (което може да бъде преведено като "казвам, че е ваш начин") и как-sprok (осветен: "какво казвате?" Или "какво казахте?").

Търговски контакти между руски и норвежки датират от епохата на Новгород; от края на ХVIII век. те значително се разширява и става все по-интензивен до затваряне на границите след революцията от 1917 г. Първото споменаване за съществуването на специален Pidgin тук се отнася до 1812-1814., въпреки че косвено доказателство може да се намери в предишното десетилетие. Общ брой на известните текстове по Russenorsk малки, предимно записи на диалози отделни фрази и думи, направени от непрофесионалисти. По-голямата част от текстовете, написани от норвежци; като по този начин руските ethnolect диалогични забележки, приписвани на руски, са представени през призмата на норвежкия му възприятие.

На фонетиката Russenorsk кажа може да бъде малко, но има основание да се смята, че е имало значително mezhetnolektnaya обединението: норвежки предните лабиални гласни заменя задната, ларинкса [ч] е дал, според руската традиция, [г] (виж по-долу в текста, норвежки ethnolect .: GC / на норвежки крони. HAV "море") - това е много вероятно, че руската ethnolect по думите на руски произход [X] се заменя с [к].

В лексикални термини, Русентск се различава от много други pidgins в три взаимосвързани черти. На първо място, това е наличието на две почти равни leksifikatorov езици на около 400 известни парчета на речника му, около половината отива в норвежката и около една трета - на руски език. Има информация, че руснаците смятат, че този език е норвежки, а норвежците - руски. На второ място, присъствието на десетки синоними дублети с различен произход; същество, можем да говорим за една сложна лексикална единица, има две нива на изразяване: skasi / sprxkam "казват, да речем", balduska / kvejta "камбала", Musik / човек "човек", РАС 31 /Даг "ден", ета / ден "то", njet / Ikke "не", tvoja / джу е "вие" и т.н. В този случай, се наблюдава тенденция за използване на руска част на произход в норвежката ethnolect и норвежки - .. на руски. На трето място, много от речника Russenorsk единици са с двойно етимология, т. Е. Или еднакво проследим до руски и норвежки етимон или определено се връща към един от езиците, има сериозна подкрепа етимологичен в друга. В този случай, ние не говорим само за общата вида на интернационализъм kaansul "Консул", Kajuta "кабина", Вин "Вино". Двойна етимология има честота служебната дума Russenorsk - извинение PO (.. ср Рус на . И NOK ра "в, за да"), точно както не е възможно да се избере определен произход на думата kruski "кръг" (срв NOK .. Krus ). В някои случаи, думите са Russenorsk замърсяване на руски и норвежки: mangoli (вж NOK .. "много" Mange . "Мнозина" и руския има много ) 32 , ljugom "лъжа" (срв NOK .. LYVE и руски език. Легнете). В някои случаи, произходът на всяка от дублети е очевидно, но на друг език, има доста очевидна етимологична подкрепа: Добра / сутиен "добър", tovara / Vara "стоки" (вж NOK .. Bra , V са , ценности са едни и същи).

Може да се мисли, че лексикалната двойственост на Русент не е случайна. Точно една и съща картина се наблюдава в руско-китайския пиджин, където местоименията, числата, несъответствията се дублират, няма / не , редица често срещани думи; има силна тенденция към разпределението на дублети ethnolect, китайците имат голяма полза лексика, която датира от китайските етимон и руските, които са доста опитен Pigeon предпочитате, ако е възможно, по думите на китайски произход. Ср такава обмяна на знаци в базара: (руски): Tongtun igeyan? "[Цената за] е една и съща?" - (китайски): Ади-глътка! "Това е същото!". Вероятно в тези случаи, един вид учтивост принцип "моите по твоя", признаването на социалното партньорство.

Няколко дузини лексикални единици на Русенск се връщат към английските или долните германски диалекти или към други местни езици - шведски, фински, саами. Наличието на лексика на първата група е съвсем естествено: това са "морски" интернационалисти, добре познати на всички, които са свързани с морето; вероятно, и те са паднали в russenorsk чрез средата на морски lingons.

Външният вид на заеми от "земята" (поне в условията на контакт в Баренцово море) Езици - макар и непряко, но силен аргумент в полза на съществуването в областта, различна от Russenorsk неговите "земя" предшественици, известните норвежците и / или руски език.

Редът на присъдата в Russenorsk позволява колебания, но най-често е постпозиция на предиката. Когато преходни глаголи имат силна тенденция да се разпорежда с изречение, както следва: глагол заема крайна позиция вляво, за да граничат сам прякото допълнение, следващата лявата позиция е дателен обект с предлога По, се намира вляво са разположени във времето и Locative sirkon-константи са въведени претекст Ro; Тя е в рамките на максималния ляво положение, в началото на изречението: Moja ЗЗТ dumosna Грот djengi Plati "Платих много пари на митницата; Davajpaa moja skib kjai drikkom "да пием чай на моя кораб."

Най-мистериозната характеристика на граматиката на Russ-Norsk е синтаксиса на отрицанието. Индикаторът за отказ njet / ikke се намира преди думата, към която се отнася, като по принцип повтаря реда на руски и норвежки; Има обаче едно сериозно изключение. В Russenorsk различен активатор (пряко допълнение, дателен, предмет), може да се постави между отрицателен и от глагола, който изглежда много необичайно както по отношение на езика leksifikatorov 33 : Кор джу е Ikke ЗЗТ Moja Mokka kladi ? - Защо не ми донесе брашно? Paa ден Даг Ikke Russefolk arbej , "На този ден руснаците не работят." Произходът на тази характеристика, може би, трябва да се търси на финландски език, където аналогичният синтаксис за отказ е доста често срещан.


2.4.3. Разработване на развити езици за връзка

В определени ситуации, на жаргон може да стане единствено с езика на обществото, членовете на който е тясно свързан с друг, и да започне да обслужва всички комуникационни потребности на обществото, по-специално, да се използва като език на семейство комуникация. В този случай, pidgin става роден и често единственият език на новото поколение. Този процес се нарича нативизация (от английски, родния "родния") или креолизация, pidgin , и нов етап в развитието на езика за връзка е креол или креол. Терминът креол е датиращ от бразилския португалски крилуло , първоначално определен като африкански роб, роден в Америка.

Pidgin може креолски тип в различни социални контексти: в metisnye (смесени) семейства, които са възникнали в европейските крайбрежни укрепления, насаждения, както и сред избягалите роби (Maroons), съживява традиционната африканска култура в условията на Новия свят. Много креолисти вярват, че нативизацията може да се осъществи още преди стабилизирането на пиндан, т.е. на етапа на пре-Хихон.

С разширяването на функциите на езика за контакт се увеличава неговата композиция, фонетичните и граматичните структури стават все по-сложни. В различните видове креоли, този процес има свои специфики. Креоли, появяващи се в крепости, са били подложени на по-голямо влияние на езика на лексикона. В езиците на Марун, с разширяването на речника и усложняването на граматическите средства, напротив, най-силно се проявява африканската субстрат. В условията на плантационното робство езикът за връзка бързо се превръща в език на семейството. Паралелно с съществуването на пиндан, балансиране на ръба на стандартизацията и на всички нови идиоиоли от преди idiocy, във всяка област на фермата за плантации имаше собствени креолски сортове на езика за връзка. Това доведе до факта, че съвременните англо-креолски езици на Карибите, които в крайна сметка се връщат към обикновен пиджин, често имат различен африкански субстрат (в Ямайка, например, предимно Йоруба и Туи в Суринам - Киконго). Нека да разгледаме малко по-отблизо историята на образуването на креолски език в Суринам.

От края на XVI век. крайбрежието на съвременния Суринам, както и цялото Гвиана, беше арена на съперничество между холандците, британците и французите. През 1651 г. тук се определят англичаните (плантаторите заедно със своите роби се движат главно от Барбадос), но през 1667 г. Суринам преминава в Холандия, чиято колония остава до 1975 г.

За езиковото бъдеще на страната най-важният период беше втората половина на 17 век. С прехода от Суринам до колонисти Холандия британските със своите роби постепенно отиде в Западна Индия, особено Ямайка; в същото време увеличава притока на холандските заселници и нови роби, а от 1671 "старите" робите внесени обратно в UK Суринам, числено доминират (1300 срещу 1200 нов). За езика на контакт на този период не е известна, но това е съвсем логично да се предположи, че в началото на 1660s там вече е разработила достатъчно стабилна жаргон на базата на английски език, което в крайна сметка се връща основния креолски Суринам - сранан 34 . И накрая, този и други езици за контакт на Суринам се формират само през XVIII век. Преди това тяхното стабилизиране и креолизиране бяха възпрепятствани от притока на нови африканци, чиито пидинги, внасяни от робски пазари и недостатъчно асимилирани местни сортове, замъглеха възникващия стандарт.

Важен дестабилизиращ фактор е и португалски езици, основани креолски, заведени от роби 200 саксии евреи, които са били изгонени от Бразилия 35 . Според някои източници португалският креол юта-тонго ("еврейски език") съществува в Суринам до средата на XIX век.

Под влиянието на търговията с роби, както английски, така и португалски креол Суринам се образуват в взаимодействие. Най-интересният резултат от този процес беше Сарамака, на езика на така наречените мароните (Холандия. Bosnegers ), в момента живее в средното течение на реката. Суринам (около 20 хиляди лектори).

Произходът на племето Сарамка е известен доста добре. Първите масови изстрели от брега до джунглата се появяват през 1690-те; след това се е образувала кланове "Maroon", чиито имена (Махала, kadosu, biitu) обратно към фамилното име саксии еврейско-сутиен-zilskogo произход (Machado, Кардосо, Брито). До 1710 година. формиране на нова етническа група груб строеж: Стартиране на 50-годишен период на въоръжен конфликт "Maroon" с войските на холандската колониална администрация, когато освободен роби твърде предпазлива нагласа към новодошлите, подозирайки я в шпионаж в полза на правителството. След сключването на мир с холандците (1762) saramakkany обеща да им даде всички бъдещи бегълци.

Най-правдоподобният сценарий е появата на езика Сарамка. Робите са доставени в Суринам в края на XVII век., Използва развален английски със силен африкански влияние на подложката (холандската износа на роби от Африка не са ангажирани). Онези, които влязоха в плантациите с работния език на юнг-езика, бяха принудени да го овладеят. В новата комуникативна ситуация се образува нов пиджин, чиито лексикотори бяха португалският креол и английския пиндан. Тъй като тенденцията за бягство беше особено характерна за последните роби, този език се превърна в основното средство за комуникация на първите "горски негрои".

В резултат на това на основната лексика на Сара Фондация Мак езика има силна хетерогенност: португалците се връща 37% от основната си лексика, на английски - 54%, на приноса на холандски и африкански езици - с 4%. Сарамакка съдържа най-големият компонент на африканския език на всички креоли на новия свят. В ежедневната лексика, има около 140 парчета, датиращи от Ки-конгоански и малко по-малко - за овце-майки (бележката, тези езици, които не са свързани, и да говори с тях в различни части на Африка, разделени от хиляди километри). От районите на разпространение на тези езици идват две трети от робите, дошли в Суринам от началото на осемнадесети век. Още повече думи от африкански произход в ритуалните езици, използвани в местната култова практика. Любопитно е, че в Сранин има малък слой от думи от еврейски произход - например,trefu "хранителни табута" kaseri "ритуално чист" (ср Рус. trefny, кошер) ", в saramakkan небе понятия изразена в съответните единици от африкански произход. Това допълнително доказателство в полза на факта, че по време на избягването на общия език на робите е пиджин, лексикалното му обогатяване и креолизиране се е случило вече в джунглата.

Сценарий поява Сарамака език показва, че образуването на езика креолски е сложен процес, който от демографските и езиковите характеристики на тези, които са включени в обхвата на тяхната употреба, бъдещето зависи самите езици: креолски тип език има стабилна граматическа структура и богат речник често е decreolization под влиянието на усилията да се асимилира новият му контингент от оратори, числено превъзхождащ предишно установената креолска езикова общност. "Новият" новак двуезичен и е в състояние да задържи тази Pidgin (Pidgin или различни), независимо дали те възникват в същата лексикална основа като език креолски, които се опитаха да овладеят. В резултат на това се формира нов пиджин, който по-късно става креол; такъв процес може да се повтори няколко пъти.

На практика никога нямаме лингвистична информация за историята на модерните креоли, само някои етапи от образуването на креолския етнос и крайният продукт на еволюцията на езика са известни - модерен креол. Една от най-трудните истории оцеляваше крио (езикът на междуетническото общуване в Сиера Леоне, роден на 500 000 души). Районът на модерния Фрийтаун от края на XVI век. често посещавал португалския, през 1663 г. е основана английската крепост; има информация, че по това време тук са използвани както португалски, така и английски език. До края на XVIII век. Броят на афро-европейските молати достигна 12 000 души. През 1787 - 1792 години. три партии тук бяха преселени около 2 хиляди бивши роби, на които бе предоставена свобода за участие в британската страна в Северноамериканската война за независимост. През 1800 г. 550 души от Ямайка са добавени към заселниците. След премахването на търговията с роби в Обединеното кралство (1807), всички негри, освободени от английския флот, бяха докарани тук, незаконно прекосяващи Атлантическия океан. Според преброяването от 1848 г. в Сиера Леоне, Имаше повече от 7 000 Йоруба освободени африканци. Разбира се, такава сложна етнодемографска ситуация не може да бъде отразена в езика на Фрийтаун. С разширяването до края на XIX век. cryo във вътрешността на континента (естествено под формата на пидинг), то е повлияно от местните езици на Менде, мрака и Вай.

В сравнително редки случаи говорителите на лексикалния език бяха включени в процеса на разработване на стандарта на креол. Това се случва, когато определена група от европейците, "бедни бели", е в териториалната изолация от по-голямата част от техните роднини в метрополията и в социална изолация от колониалната робовладелски елит в колониите, а в същото време в постоянен контакт с местните превозвачи креолски. Ако такава европейска група при условие числено сравнима с креолски група, в резултат на взаимодействието им е комуникативен междинен койне, което в крайна сметка се превръща в език, роден в двете групи, дори и ако не е налице значително кръстоската между тях. Такава "полу-призма" може да бъде сравнително еднаква (както на Каймановите острови в Западна Индия),

Междинната ситуация се развиваше там, където повечето европейци бяха двуезични и владееха добре Креол, но социалните и културни бариери, които ги отделяха от робите и техните потомци, бяха достатъчно силни. Комуникирайки само с домашни роби, тези европейци не биха могли да повлияят на общия стандарт, докато собственият им роден език беше повлиян от креолските. Диригенти на такова влияние растат поколения бели - понякога децата общуват повече с бавачки, слуги, робини, отколкото с родителите си. Подобна комуникация доведе до дифузия между езиковите системи на различни социални слоеве. Този процес повлия на формирането на някои регионални варианти на европейските езици (диалект на белите в южните щати на САЩ, Луизиански френски, някои сортове на португалския език на Бразилия). Смята се, че спецификата на африканския език е разработена при подобни условия.

Анализ на синхронен състоянието на тези идиоми често не позволява обективно да се оцени, като в резултат на някои от процесите, които се занимават с конвергенцията на креолски език-leksifikatorom или ерозията на нормите на стандарт език под влияние на креолски. Не без причина в историята на креол, повечето от англо-креолските езици на Карибите са квалифицирани като диалекти на английски. На подобни езикови системи, които не могат да се каже със сигурност, че са преминали стандартния начин за развитие на Креол, често се използва термин креолид.

Всички езици за контакт, базирани на английски, произхождащи от басейна на Атлантическия океан, са взаимосвързани и историята на техния произход и сложна еволюция е само на няколко века. Междувременно техните различия един от друг са доста големи, което затруднява или напълно изключва взаимното разбирателство. Визуализирайте тя осигурява превод от английски фраза на кучето на на човек на който живее в тази къща , е кръстен е крал "куче човек, който живее в тази къща, наречена King" по редица контакт Атлантическия език.

Напълно различна възможност за креолизирането на Pidgins възниква във връзка със системата за резервации, разработена в Северна Америка и Австралия. Когато през 1856 г. в Орегон е сформирана Резервация Grand Ronde, Chinook жаргон стана водещ език за комуникация между представители на 15 племена.

Подобен начин беше и разрушаването на пиджин в Северна Австралия. Той става популярен в края на XIX век, е най-подходящото средство за преодоляване на новите комуникационни задачи :. аборигени трябваше да поддържа отношения не само за имигрантите, но и за по-рано малко или неизвестни групи от местното население, тъй като по силата на европейското налягане, много семейства бяха принудени да се движат до нови територии. През 1909 г. в Англиканската Мисия Ро-платно река убежище около 200 аборигени - останките на осем племена, засегнати от препирането и преследването в предишни години. Функционално развитие на жаргон продължи най-бързо сред студентите, за да отворите училище-интернат. След Втората световна война той започва да бъде креол. Сега този нов език, наречен Криол е основното средство за комуникация на около 10 хил. Души и функционира в повече от 100 населени места. То започна да се използва в училищното образование и в радиото.

Съдбата на пиджините в Меланезия беше съвсем различна. На плантациите те разширяваха функционалността си, но смесените бракове бяха по-скоро изключение; при завръщането им в родината си, меланезийците се озовали в традиционна етническа среда, а пидингът останал помощен език за тях. Но в това си качество той получи неочаквано бързо разпространение. В решаващия за настоящия момент период Пизин е Нова Гвинея под германско управление (1885-1914 г.). Германската администрация и мисионерите активно са използвали този език.

В административните центрове pidgin постепенно се превръща в основен език на комуникация, почти никой не е роден. В резултат на развитието на този вид език контакт - напреднал Pidgin - функционално не фундаментално по-ниско език, начин на формиране минало. Подобен процес е възможен само в едно многоезично общество, при липса на традиционен посредник. Под формата на ограничен езиков жаргон, който се разпространява бързо в области, които не се контролират от колонизаторите: многократно се отбележи, че европейците първо проникнали във вътрешността на Нова Гвинея, ние често се сблъскват с факта, че е имало Pidgin е вече известно.

През последните години стартирането на "Ток Писин" се осъществява и в селските райони и това е възможно дори в етнически хомогенна среда: сред хората на Мурик, които отдавна са се занимавали с търговия в долното течение на реката. Сепик, той заменя етническата език, тъй като се оказа, че е много удобно средство за комуникация с търговските партньори 37 .

Развитието на език контакт, характеризираща се със своята трайна стабилизация, от една страна, лексикален и граматичен разширение - от друга страна, продължава непрекъснато. Креолизирането е дискретно явление: езикът или станал роден на някой или не. Въпреки това, основната разлика между видовете езици за контакт, трябва да се извърши в непрекъсната, а не отделни области: prepidzhin и началото на жаргон и социолингвистични и структурни взаимоотношения са качествено различни от разширен Pidgin и креолски; първите са помощните езици с ограничена употреба, последните не се различават съществено от другите естествени езици.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница