Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж казастраница9/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

2.4.4. Контактен контакт

В хода на историческото развитие, езиците за контакт се развиват както от вътрешни ресурси, така и от външни влияния. Общностите, които използват езиците за контакт, рядко са напълно изолирани, но от дълго време са били повлияни от "горната социална бариера". Поради това притежаването на европейски езици и следователно възможността да се повлияе върху тях чрез двуезичието на самата контактна общност на нови езици беше много ограничено. Ако тази ситуация се промени, езикът за контакт започна да се влияе от доминиращия европейски език.

Когато европейският език е различен от езика на лексикона (холандски в Суринам, английски в Тринидад или Сейшелски острови), влиянието му е ограничено до речника и отчасти до синтаксиса. Но взаимодействието между лексикона и креол имаше фундаментално различни резултати: възникна така нареченият постсоколиански континуум.

Концепцията на езиковата континуум, разработен и широко използван в диалектите на езика креолски за първи път е използван от Р. Descamps [разпад 1961: 82] в анализа на съотношението на англо-креолски Карибите, и английски език. Природата на диалекта и контакта за контакт е фундаментално различна: първата има пространствена (териториална) мотивация, втората - социалната. Във всяка точка на диалектния континуум съществува специален местен стандарт, трудно е да се определят всякакви местни стандарти за социалното пространство на контакта за контакт.

Пострелният континуум се развива в повечето от случаите, в които лексикалният език започва да се конкурира с креолския език при ежедневна употреба. Например, изключва се взаимното разбирателство между най-"ортодоксалната" версия на Гвиановото креолче и нормативния английски. Но в реалната реч на града има многобройни междинни варианти, понякога не много напомнящи както нормативен английски, така и "православен" креол. Така че фразата / дала му "дадох му" може да има следните варианти [O'Donnell, Todd 1980: 52]:

Най-простият модел за описване postkreolskogo континуум е разработен W. Stewart, който предлага да се прави разлика между отдалечената от различни leksifikatora креолски (bazilekt) и най-близо към него (Acro Преп) с поредица от междинни видове (mezolek-Ing) [Stewart 1965].

В някои случаи, различните характеристики на континуум могат да бъдат описани чрез т.нар скалата implicational креолски Чрез тази техника първия използва Descamps [офейквам 1971b].

Изследване на наличието на отделен akrolektnyh и bazilekt-ЛИЗАЦИЯ инсулт (в тяхното съпоставяне) в различни idiolects ямайски, се установи, че при спазване на вариация от функциите могат да бъдат поставени на насочена от ба-zilekta да akrolektu оси, така че идентифицирането на аудио функции в някои идиолект неизбежно води Наличието в него на всички останали, разположени по-близо до началото на оста, характеристики "повече изходни". Така implicational съотношение свързани, например, следните Bazi`-lektno-akrolektnye лексикални двойки: 1) Поатие - ям "е" 2) баща - баба "бабата", 3) pikni - дете "Дете". Граматичните и фонетичните черти са включени в същите мащаби на импликация като речника. Така, използването bazilektnogo priglagolnogo отказ на Бен вместо akrolektnogo Не мислех " т намира на горните характеристики между 2 и 3 мащаб фрагмент, и замяната на междузъбното akrolektnyh оклузивни bazilektnymi експлозивен т и а - отдясно на третия ред.

По отношение на тези черти idiolects ямайци може да бъде разделена на седем вида на повечето akrolektnyh, т. Е. В близост до език-leksifikatoru (1), за bazilektnyh, т. Е. най-отдалечените от leksifikatora език (7).

Идиолектите, които нарушават имплицитната закономерност, като например случаите, в които се използват едновременно лексимите на баща, баба и детето , не съществуват.

Наистина postkreolskie sociums обикновено diglosny. Език компетентност се състои от индивидуалната собственост с рейтинг "индивидуален akrolektom" по-малко престижната "индивидуален bazilektom" и ги обезпечени социално диференцирани функции. Самите оратори може да не са наясно със сложността на езиковата ситуация. Междувременно посткореолските езикови ситуации са може би най-сложният обект на социолингвистиката. Описанията на модела едномерна континуум опростява реалност, а като "просто просто един пространствен модел го прави ефективен инструмент за анализ, както и всяка многоизмерен модел може да се разглежда като комбинация от няколко различни посоки едномерна континуум, да речем, индивидуален континууми bazilektov и akrolektov.

Възможността за поява и развитие на тези непрекъснати са независими от еволюционен етап на езика на контакт: при подходящи условия социолингвистична щифт континуум може да се развие от предварително Pidgeon, различни изпълнения на Pidgeon и креол. Пример за постпреписинов континуум е т.нар. Gastarbeiter Deutsch, немският език на работниците имигранти в Германия. Модерният фиджийски етнолект на индианците във Фиджи е пост-пидинг континуум. До неотдавна, контииумите след Пейпус и посткореола съществуваха съвместно в Хавай.

Първо, необходима за поява на континуум да носители контакт език има социална мотивация за разработване на по-престижни регулиране език еднакви или близо до езика leksifikatoru, и от друга страна на езика цел тези проби са налични за тях. Резултатите от континуум, зависи от степента на мотивация на усвояване на нова комуникационна система на близостта на целевия език leksifikatoru за това, наличието на проби от действителното им близост до целевия език 38 и масата на съпътстващите обстоятелства.

Креолът и целевият език първоначално не са версии на една система, а две много различни системи, въпреки че поради тяхната лексикална близост между тях има известна степен на взаимно разбиране. При напреднал процес етап промяна decreolization еквивалент на езика или на диалект на един град, разговорно повлиян заемане на регулаторната език.

В началната фаза на развитие на континуума, индивидуалните идиолекти започват да изпитат влиянието на престижния език. Постепенно езикът за контакт е поляризиран спрямо изходните и акролектичните видове, всеки от които продължава да се насочва към целевия език. Базелелективните и акролектичните сортове се отклоняват неравномерно: спектърът на мезолептиците може да се стеснява и разширява:

Декреолизацията може да стигне достатъчно далеч, а пост-критското състояние е толкова близо до лексикалния език, че не е съвсем правилно да го разглеждаме като независим език, различен от лексикона. По някакви социални причини може да се спре редуцирането, се създава един вид стандарт, който за своите превозвачи има етнокултурна стойност (например черен английски, диалект на афро-американците). В тези случаи може да се твърди, че мотивацията за овладяване на езика на суперстрадата спира, вече не е целевият език; има дори тенденция да се формира стандарт на основата на базилект, така че разликите между двете езикови формации да са по-видни.

Целевият език при разработването на контактния континуум и лексификаторът, въз основа на който някога е образуван пидингът, почти не са идентични. В процеса PID zhinizatsii модел обикновено служат социален диалект диалект, жаргон моряци 39 и така нататък. Н. Akrolekt същото в неговото развитие се ръководи от престижни стандартизирани кодове.
2.4.5. Функционирането на разработените езиковеди и креолски езици

Езиковите ситуации в страните на разпространение на креолски езици са много различни. В някои случаи тези езици са местни за по-голямата част от населението на страната (Хаити, Ямайка и няколко други островни нации на Западна Индия, Кабо Верде), а в други - когато етническата група креолски е един от няколкото големи етнически групи - това са основните езици на междуетническото общуване (Суринам, Сиера Леоне, Мавриций). И накрая, може да има малък kreoloyazychnye група, чийто език се използва само за комуникация intraethnic (тези групи съществуват в няколко щата на Америка, Южна и Югоизточна Азия, Австралия, от посочените езици и включват Сарамака Брок).

Разширените pidgins се използват главно като езици на междуетническата комуникация (докато, както е посочено, постепенно се извършва тяхното креолизиране). В своите комуникативни способности разработеният разширен пиджин, подобно на креолите, в никакъв случай не е по-нисък от езиците, които са били формирани по други начини. Обхватът на изпълняваните от тях функции се определя не от техния произход, а от техния официален статут и от отношението на самите оратори към тях.
Ето няколко примера.
Бислама провъзгласена на националния език на Република Вануату, но традицията на използването му в правителството все още е нововъзникващите само в служебно ползване, той дава английски и френски език - езикът на бившите колониални сили. Пиджин на Соломоновите острови няма официално положение, въпреки че е широко използван в средствата за масово осведомяване. Сред езиците за връзка с Тихия океан, функционално най-развитият е настоящият - Pisin. Въпреки че служителите в Папуа - Нова Гвинея обяви три езика (ток писин, Хири Motu, английски) е ток писин е основният работен език на централното правителство и повечето провинциални правителства. Във всички тези езици се създава фантастика. Ролята на ток писин в Нова Гвинея общество е добре характеризира със следното съобщение във вестник "Пост-Куриер" за срещата, министър-председател на Папуа - Нова Гвинея и Япония (1977): "По време на разговорите г-н Somare, голям поговорка на английски, използван от Pidgin. секретар по външните работи, г-н Тони Siaguru, Pidgin преведена на английски и японски преводач, от своя страна, да се превежда на г-н Фукуда. според последното официален представител на APG, г-н Somare решили да използват жаргон,

Повечето европейци (лингвистите не са изключение) традиционно смятат, че креолските езици и пидингите са само изкривени форми на английски, френски и други езици. Този предразсъдък отдавна е възпрепятствал успешното развитие на креоли и разширени пидинги, публикуване на литература за тях, използване в образованието и официалните сфери. През 1953 г. Организацията на обединените нации дори нареди на Австралия, която по това време е администрирала територията на Нова Гвинея, да премахне използването на пиндан за административни цели и да спре субсидирането на училищата, в които е преподавано.

Важна функционална разлика между разширеното пидинг и креолите е, че първите не функционират напълно на цялата територия на тяхното разпространение. За много носители в отдалечените централните части на Нова Гвинея ток писин продължава да подпомогне елементарен франка, т. Е. Стабилен, но не напреднал жаргон. Въпреки това, като междинен език, той постепенно замества регионалната лингва франка.

Примери за бързо структурно и функционално развитие на pidgin, растежа на техния престиж се наблюдават в други региони на света. Например, фенгало, се появява в южната част на Африка като жаргон за поддържане на единица на междуетническото общуване, а дори и преди няколко десетилетия, за да се сдружават изключително с отношението "господар-слуга", стана водещ език на комуникация в мултинационални трудови колективи, тя се използва широко в ежедневието; често се прибягва до индианците от Южна Африка [Mestrie 1989]. Любопитното е, че fanagalo, за всеки, който не е майчин език, се превръща в символ на идентичност, дори и за бели южноафриканци. Литературата описва значителен епизод: бял yuzhnoaf Рика, който емигрира в Нова Зеландия, приятел стреля на видео, за да го изпратите на приятел в Южна Африка като коледен подарък. Той, първо засрамен, казва в лещата: Хей уена ? Ини WENA бука ? - Хей, нали? Къде търсите? - и след пауза добавя: Kanjani lapa kaya ? "Как са нещата у дома?". Използването на фенгала в този случай илюстрира своята важна символична стойност за говорителя.


2.5. Езиковото владеене като социолингвистичен проблем

Във всяка наука, заедно с термини, които имат повече или по-малко строги дефиниции, съществуват интуитивно разбираеми, неоткриваеми термини. В същото време, парадоксално, такива термини често обозначават основни понятия. Това например е понятието число в математиката, понятието дума в лингвистиката (все още няма едно и същевременно последователно определение на термина дума).


На такава интуитивно разбираема, формално недефинирана е концепцията за езиково владеене. Освен това, до сравнително наскоро тази фраза не е била разбирана от лингвистите като терминологична. От само себе си се разбира, че може да се говори за владеене на език, ако човек може да разбере изказвания на даден език и да изгради върху него - според определени правила, общи за всички оратори на даден език - текстове (устно и писмено).

На сегашния етап на развитие на лингвистиката е значително по-специално факта, че идеята преди да разбере интуитивно или не се налага стриктно тълкуване, като се започне, за да получите ясна дефиниция. Такъв, например, съдбата на някои от традиционните граматически понятия "управлението", "одобрение", "граматичен смисъла" (за разлика от лексикално) и някои други, които през втората половина на ХХ век. бяха ревизирани и съществено усъвършенствани (основно от гледна точка на официалното описание на езика за целите, свързани със създаването на съществуващи езикови модели).


Така се случи с понятието за езиково владеене.
Тъй като основната задача на езикознанието през последните десетилетия е задачата да се моделира човешката речева дейност , или с други думи, как човек познава езика, е естествено и необходимо да разберем какво се има предвид, когато говорим за езиковата компетентност.

YD Apresyan, един от първите, във вътрешните лингвистика ясно артикулира посочената задача се опитва да се разделят на концепцията за овладяване на езика в компоненти. Според него, познаването на езика означава: 1) да може да изразява дадения смисъл по различен начин (в идеалния случай - по всички възможни на езика) начини; 2) да може да се извлече от това, което беше казано в този език значение, по-специално - да се прави разлика между външно подобна, но различна по смисъла на изказването и да се намери здрав разум в една привидно различни изявления; 3), за да можем да различим верните изказвания по отношение на езикознанието от неправилните [Apresyan 1980: 2].

В тази интерпретация на езикови умения - това е всъщност говори на езиковите умения: способността да се перифразира, способността да се прави разлика между многобройните значения и омоними, синоними и притежаването на интуитивно разбиране на нормата. Това тълкуване е, всъщност, по-подробна разработка на това, което американският лингвист Чомски нарича езикова компетентност ( Компетентност ) говорител. В допълнение към компетентността Чомски избира използването на езика ( производителност ) - се използва като език говори.

Развитие (и в същото време критикува) тези идеи Hom-небе, друг американски изследовател - Dell Хаймс е показал, че познаването на езика включва не само притежаването на неговата граматика и лексика, но и ясна представа за това какво може и не трябва да се използва или друг публичен условия говорни думи и граматически конструкции. Хаймс въвежда понятието комуникативна компетентност и теоретично обоснована необходимостта да се прави разлика между grammatich-nost изявления и неговата приемливост в дадените условия за комуникация в социалната среда [Хаймс 1972: 278- 281]. Граматизмът грубо съответства на това, което Чомски нарича компетентност , и приемливостта е това, което Чомски нарича " изпълнение", И двете тези свойства представляват умение, наречено комуникативна компетентност, и по този начин се оказва, че езиковата компетентност не е чисто езиков, а социолингвистичен феномен.

След Д. Хаймс върху необходимостта да учат езика на човешките способности в тясна връзка с социализацията и широкия социален контекст, в който протича речева дейност на хората, посочи W. Labov, С. Ервин-Трип, Чарлз Филмор и други изследователи.

Чарлз Филмор, например, в една от своите творби направен опит да се очертае реалните езикови умения на лицето и притежаването на информация с тях за различните компоненти на акта на комуникация. "Основните фактори, на комуникативни събитията - пише той - са следните: за самоличността на подателя на съобщението, самоличността на реципиента или получателя на съобщението, осъзнаване на медиатора или свидетел на комуникативните събитията на подателя, кодът, използван от събеседниците, темата и конкретното съдържание на съобщението, си форма, свойства на канала, чрез което се изпраща съобщението, положението или социалното положение, в което има съобщение, и функция, която изпълнява съобщение в тази ситуация "[Fillmore 1973: 277]. Като изтъква неадекватността на езиковия компонент,обичам ви ) и ясни случаи negrammatichnyh набори от думи (като на на на ); но изглежда, че въпросът за това как да се класифицира неясни случаи трябва да се основава на разбиране на ситуацията, а не само граматиката, която генерира всички ясно граматични предложения и не успява, когато хвърляне на хайвера е ясно negrammatichnyh фрази ... "[пак там: 283] ,

Това е индикация за ограничените възможности на чисто граматически подход при анализирането на живо реч отразява идеята, че постоянно се повтаря W. Labov граматика описва много реално настъпили отчет грешки, докато тези грешки наситени говорят, и те не водят до недоразумения. Следователно лингвистична теория трябва да е конструирана по такъв начин, че тя е в състояние да опише и обясни не само "чисти" случаи, но също така твърди, че е погрешно - и в действителност, обяснява ситуацията, както и други фактори - казват [Labov 1966; 1970].

Разработвайки тези възгледи за задачите на езиковото описание, Джон Гамперз въведе концепцията за контекстуализиране (английски, контекстуализиране ). Тя се основава на факта, че говорителя се отнася не само за да донесе на слушателя правилно формулирани изявления, но също така и факта, че тези твърдения са вписани в съответния контекст, в който те са щели да получат правилното тълкуване на [Gumperz 1984: 17]. . J. Gumperz показва тези видове контекстуализирането: Код за превключване, увеличаване или намаляване на тона, промяна на скоростта на речта, промените позата на говорещия, и т.н. Всички те могат да служат като сигнали, показващи, че една тема на разговор приключи и друг започва .. Тъй като говорещият в своето поведение постоянно използва такива сигнали, те трябва да бъдат взети предвид при описване на езика и правилата за използването му в различни комуникативни ситуации.

Можем да кажем, че до този момент, че езиковото описанието трябва да се съсредоточи не само върху лексика и граматика, но и на социалния контекст на употребата на езика, е станал общ. Това признание обаче не е достатъчно, за да се долови ясно структурата на това, което може да се нарече термин, владеенето на езика. Можете да различите няколко нива на езиково владеене, в зависимост от това, каква информация за езика и неговата употреба се има предвид.
2.5.1. Всъщност езиково ниво

Всъщност езиковото ниво включва три споменати по-горе умения или способности, като каза, перифразирайки способност, способността да се разбере, говори на този език и способността за различаване правилното от неправилното отчети. Това ниво отразява свободната "манипулация" на езика, независимо от естеството на неговото използване в определени сфери на човешката дейност. Макар същността на това ниво на езиково владеене да е съвсем ясно, ние илюстрираме всяка от уменията с няколко примера.

Способността да се перифразира се проявява във факта, че говорителят може да изрази същата мисъл по различни начини. И колкото повече перифрази може да използва, толкова по-високо (в това отношение) степен на владеене на езика. Например: Когато пресичате улицата, бъдете особено внимателни. = Когато пресичате улицата, бъдете особено внимателни. = Когато прекосявате улицата, бъдете особено внимателни. = Пътят на улицата изисква (от пешеходеца) специални грижи. - Специална грижа - това е, което се изисква при повторно кодиране на улицата и т.н.

Разбирането на текстовете на този език не изисква никакви илюстрации с оглед на пълното доказване на това умение. Признаване на неяснотата и омоними е способността говорител, за да разпознава двусмислени изрази и изречения, като, например, като Чехов = 1) "сходен продукт P.Chekhov"; 2) "Обичам човек на име Чехов"; посещение на писателя = 1) "някой посети писателя"; 2) "писателят посети някого"; Ученици от Кострома отидоха в Ярославъл = 1) "учениците от Кострома отидоха в Ярославъл"; 2) "ученици (не казват кои) отиват от Кострома до Ярославъл" и т.н.

Това, по-специално перорално, наситен с такива двусмислени изявления, обаче communicants не страдат от това сериозно неудобство, тъй като неяснотата (или едноименния) контекста се отстранява и състоянието на комуникация. синонимия на имота е, от една страна, умение, перифразирайки (когато едно и същото значение се изразява в синоним на различни структури -. примера по-горе), а другият - способността да се намери здрав разум в посока навън различни фрази и изречения. Така например, хора, които говорят руски, трябва да признаят като идентични по смисъла на фрази като чифт дървени лъжици - лъжица от дърво; прозоречно стъкло - стъкло за прозорци; магазин за хранителни стоки - магазин, където се продават продуктиили версии на изявления и въпроси от типа: Преместване, моля. - Мога ли да те помоля да се преместиш? - Можеш ли да се движиш? и така нататък.

И накрая, на лицето, което е собственик на всеки език, трябва да бъде в състояние да определи как е възможно, но тъй като не може да се говори на езика (но не е задължително да се знае причините за това: да се разберат причините за "право" и "погрешно" - това е лингвист). Например, рускоговорящите, не се колебайте да се реагира на неверни фрази като: * Това ме накара да се грижи (вместо: асистирана) "* За миг настъпи тишина (вместо: За миг настъпи тишина или една минута мълчание продължило)", * I имам шестдесет килограма (вместо: тежа шестдесет килограма (а) или в моя шестдесет килограма (и) , и т.н. ...

Тези знания и умения формират основата на умението, наречено "езиково владеене". Очевидно обаче, че за свободната комуникация на един или друг език на трите споменати умения не е достатъчно. Може ли да е добре да знаете правилата за произношение, граматични правила, норми на ползване, за да могат да се използват различни инструменти за езиково да изразя една и съща идея, има отличен нюх за всички видове езикова нередност, но тя не разполага с необходимите умения са нормални за езиковата общност на комуникативно поведение, неадекватно умело прилага езикови познания и способности в реална среда на речта. Природният, "автентичен" англоговорящ нормално състояние да го променя в зависимост от връзката им с адресата, целта на речта, както и много други (както вече бе споменато по-горе).
2.5.2. Национално и културно ниво

Това ниво предполага притежаването на национално условна специфичност на използването на езикови средства. Носители на език, едно дете усвояване лексика, граматика, система за произношение и интонацията на езиковите средства, без да забележи, често несъзнателно, за да абсорбират и национални форми на култура, материална и духовна. Често тези културни практики са свързани със специфичното използване на езика, с изразителните му средства.

В Унгария, чай се запарва, и в Русия сварено (и следователно за руски човешки израз на варя чай необичайно, странно обаче да се каже, така че в руската възможно, тъй като - по този начин не може да се счита за израз на езика неправилно). Във Финландия яйцата се продават за тегло, а не за десетки, както е обичайно в Русия; оттам възможните твърдения в речта на Финландия, за овладяване на руски език, като: Претеглете ми, моля те, един килограм яйца, които са естествен носител на руски език, разбира се, да изглежда странно (макар и чисто езиково те са доста вярна) 40 .

Много речеви стереотипи, т.е. фрази и изказвания "твърдо", прикрепени към определена ситуация и вариращи в стриктно определени граници, са обусловени в национален мащаб. Така че руснаците приеха следните стереотипни разговори по телефона: - Здравейте! - Да! - Слушам! или: - Слушам, слушам те и няколко други (когато вдигам слушалката в отговор на телефонно обаждане). Един немски, който знае руски достатъчно добре, може в този случай да каже: " Моля те!" (сякаш предлага обаждащия се да започне да говори). Представяйки себе си по телефона, руснакът казва: - Това е Петров (този Дмитрий Иванович, това е Коля). Немски или французин, следвайки стереотипите, възприети в националните им традиции, могат да кажат:Тук Хофман; - Тук Пол (проследяване на немски Hier ist Hoffman и френски Id Paul ).

Един от основните компоненти на националната културна ниво на владеене на английски език е познаването на конотации на думата - стандартът общоприето в това общество асоциациите, които възникват от говоренето на произношението на думата. Такива стандартни асоциации често се определят на национално равнище.

"Френският уей", пише Л. Шчерба, "изглежда съвсем равен на руската вода; но фигуративна използването на думата водата в смисъл на "нещо, лишена от съдържание" е напълно чуждо на френската дума, но тъй като тя има стойност, която е по-голяма или по-малко възможно да се прехвърлят руски бульон (EAI де Риз , Eau г " Orge - ориз вода, ечемик вода). От тази и други дребни факти това предполага, че руската концепция за вода подчертава своето безсилие на храна, докато френската EAI тази функция е напълно чужда "[Szczerba 1958: 86].

Думата сокол в руското езиково съзнание се свързва с такива качества като безстрашие, гордост. На тази основа се роди преносима употреба на тази дума за пилотите. В френски език в съответната дума ( Faucon ) няма такива сдружения, защо използват думата Faucon към авиатор за французина е същата като абсурдността да каже за руските пилоти нашите славни врабчета.

Думата крава е свързана с такива свойства като дебелина (телесното) и бавност; така че може да има злоупотреби изрази с помощта на думата във връзка с човек, особено на жените, че не е ясно и невъзможно за индианците, в които традиции - почитането на кравата като свещено животно.

Черният цвят в руското общество (точно както в повечето други европейски общества) е символ на траур. Самото прилагателно черното, в своето пряко значение, има съответна конотация поради този семиотичен факт. Поради взе "черно - в траур" в езиковото съзнание говори на руски ироничен израз на траур под ноктите е лесно разбираем и могат да бъдат също толкова лесно преведени на езика, обслужващи обществата в национална и културна традиция, която е също така цветът на траур в черно. Въпреки това, (например, в някои култури на Изтока за това е бял), са необходими за превод на израза на езиците на народите, които имат различни традиции на символичен нотация на траур коментари.

Конотациите могат да се дължат не само на национални, но и на социални различия между говорещите. В този случай същите факти от дадения национален език се комбинират по различни начини. Така че, с една дума материалът на шивача и адвоката, ученият и скулпторът вижда друга реалност; глаголът, който седи, причинява различни асоциации между ответника и младите родители (чието дете вече пълзи, но все още не седи) и т.н.

Факти от този вид отдавна са добре известни. Все пак не винаги е забелязано, че такива разлики се отразяват пряко в съвместимостта на съответните езикови единици. В реч пред представители на всяка социално-професионална група активира лексикалните, семантични и синтактични връзки думи, които са подходящи да се отнасят думите с реалността или ситуация, по-добре от един познат казваше да шият панталони от скъпи материали; Компрометиращият материал е действал спрямо вас; Успя да получи интересен експериментален материал; От какъв материал е този паметник? Синът й е в затвора; Малкото момиче вече седи там и т.н.

По този начин в речната практика на хората, принадлежащи към различни социални и професионални групи, са активни различни фрагменти от тялото на езика: те свободно и лесно имат тези фрагменти, които отразяват техния социален статус и професионална дейност.


2.5.3. Енциклопедично ниво

Познаването на езика на това ниво предполага знанието не само на думата, но и на "света на думата", т.е. на реалния свят, който стои зад думата.

Например, притежание на руската дума часовника изисква познания не само на собствения си смисъл на думата, нейната лексикален и граматичен съвместимост (часовникът е в ход, бързате, зад себе си, спря да тече, удря, точен часовник, часовника, - половината от втория , и така нататък .. ), фразеологични съчетания, съдържащи думата (точен като часовник; Честит часа не гледат), както и други чисто лингвистична информация, но също така и много разновидности на устройството за измерване на времето: механични часовници, електрически и електронни, вода, слънчева енергия, ядрената; китката, джоба, стената (или стената), будилник, разходки, кукувични часовници, камбанки и др.

Познаването на "света на думите" се проявява по-специално в правилното схващане на отношенията род-видове между нещата и понятията. Така руският местният знае, че мебелите - е общо наименование за диван, гардероб, маса, столове, фотьойли и други мебели, които се пресичат, да плувате, обхождане, летят и други подобни глаголи могат да бъдат обобщени като глагол за навигация. Това знание има важни последици за логиката на вербалната комуникация като цяло, както и за изграждане на логически правилни отчети. Например, докато се получи хомогенна отношение на веригите в предложението е необходимо да се спазват условията, при които тези членове се наричат еднородни: те трябва да бъдат обозначени с думите, че посочените неща или концепции на едно ниво логика. Може да се каже стаята беше на маса, столове и дори някакъв вид мебели, но не можете да: * В стаята беше маса, столове и мебели. Можем да кажем: Бягайки от горски пожар, всички живи същества в гората тичаха, плува, пълзи, отлита от огъня, но не можете да: * Излизане от огъня, всички живи същества тичаха, пълзяха и се отдалечиха от огъня.

Помимо родо-видовых, между вещами и понятиями, а также между действиями и событиями существуют и другие отношения – причинно-следственные, временные, пространственные и т. п. Знание этих отношений позволяет человеку отличить логически нормальное высказывание от аномального, неправильного: На улице сыро, потому что идет дождь (но не: *На улице сыро, поэтому идет дождь); Он встал, оделся и вышел на улицу (но не: *Он оделся, встал и вышел на улицу или * Он вышел на улицу, оделся и встал – во всяком случае, такие предложения описывают необычные ситуации). Пример из речи ребенка: *Завтра я был в детском саду, а вчера не пойду свидетельствует не только о том, что говорящий не овладел значениями слов завтра и вчера, но и о том, что он не имеет ясного представления о взаимном расположении смыслов 'вчера', 'сегодня', 'завтра' на оси времени.

Неправилните твърдения, дадени тук, са логични аномалии, за разлика от гореспоменатите езикови нередности. В най-общ вид на разликата между езика наред и логично аномалия може да се формулира по следния начин: на езика не е наред - това твърдение е в противоречие с възможностите на езика (не казвам, на руски, английски, арабски и др ...), Логична аномалия - това твърдение е в противоречие с нормалната логика на нещата (това не се случва, въпреки че можете да кажете на руски (на английски, арабски): вж. тип свързване кръг квадрат, течен лед и т. р. (за подробен анализ на разликите между логика език нередности и аномалии, съдържаща се в [Apresian 1978]).

В допълнение към трите нива на владеене на езика, се посочва друго ситуационно ниво. Възможността да се използват езикови умения и способности - както правилно езикова и свързани с национални, културни и енциклопедични нива - в съответствие с положението на нивото на владеене на езика.

В Глава 1 (раздел "комуникативна ситуация"), ние разгледана подробно компонентите на комуникативно ситуацията и илюстрира важността на ситуационни условия за правилното използване на езиковите средства. Ето защо, ние се ограничаваме само тук, за да заявява позицията, че познаването на ситуационни условия говорни са органично включени в умението нарича "владеене".


2.6. Социален аспект на говорната комуникация

Реч комуникация е сложен процес, в изследването на които могат да се разграничат различни аспекти: правилното езикова (анализ на езикови ресурси - фонетичен, интонация, лексиката, граматиката, който се използва в комуникацията), психологическото (настройка общуват помежду си, тяхната комуникация намерение, индивидът характеристики на поведението и т.н.), социални. Последният аспект включва състоянието и разликите в ролите между хората (по отношение на концепциите за социалното положение и социалната ролявж. глава 3), изразени в актове на комуникация, социални стандарти и изисквания за определени форми на речево поведение, социални различия между говорещите във връзката им с техните собствени и други модели на речево поведение и т.н.

Нека разгледаме някои проблеми, свързани със социалния аспект на вербалната комуникация.
2.6.1. Реч комуникация в социално разнородна среда

В изучаването на вербалната комуникация често се предполага, че човешката среда, в която се осъществява комуникацията, е социално хомогенна. В същото време ситуациите са много чести, когато комуникацията се осъществява от представители на различни социални слоеве и групи. Такъв, например, комуникация съдия, ответникът, прокурор, адвокат и свидетелите в съдебната зала, посетителите на рецепцията на властите, в ролята на двойки на "купувач - продавач", "лекар - пациент", "хазяин - водопроводчик", "шофьор такси - пътник "и т.н.

За успеха на комуникацията е необходимо взаимно адаптиране на участниците в комуникативната ситуация. Такава адаптация може да се отнася до: 1) набор от езикови съоръжения; 2) правилата за използването им в тази ситуация; 3) тактика на говорната комуникация; 4) в контактната комуникация - нейните невербални компоненти (жестове, изражения на лицето, движения на тялото и т.н.). За всички четири вида комуникативно устройство разликата между комуникаторите въз основа на "собствени / чужди" и "над / под" (в някои социални или възрастова йерархия) въпроси. Нека да дадем кратко описание на различните аспекти на комуникацията на речта.

.. 1. Когато става въпрос за "своя", т.е. лице от същия социалната среда и по този начин познат на говорещия, като последната е малко или много свободен да избере yazykovyhsredstv; когато се занимават с "други" се появява избор Yazi следледников означава - чрез включване на стилистично по официалния регистър, самоограничение езикова репертоар (например, работа, комуникация с лекар или съдия избягва ругатни който е общ за вербалната му поведение в комуникацията с "техния "), както и намаляване на чисто индивидуални речеви особености (думи и фрази, които хората обичат да се използват в общуването с" дом ", едва ли е подходящо да се говори с длъжностни лица циално).

Подобна селекция се наблюдава и при съобщаването на възрастен и дете, началник и подчинен, командир и войник и т.н.

2. Правилата за използване на езиковите средства се различават в зависимост от това дали комуникацията се осъществява в социална среда, позната на оратора или в необичайна. В първия случай е доста чести отклонения от стандартните форми на речта (вж семейни думите, скорост, поговорки, както и спецификата на говора на други по-малки социални групи. Вижте още за това в раздел "Mikrosotsiolingvistika" в глава 4). При комуникация в непозната социална среда, говорителят е принуден с голямо внимание да се следват правилата за използване на езиковите ресурси, в противен случай тя чака комуникативно недостатъчност (недоумение, неразбиране, отхвърляне на съобщението), или един вид санкции от тези, с които той влиза в контакт (присмех, осъждане , смущения и т.н.).

Комуникация в непозната среда, често се характеризира с факта, че участниците на комуникация притежават различни подсистеми на националния език: .. Един - изключително или предимно книжовен език, а другият - на диалект, а други - народен език или който и да е социална жаргон и др Voice комуникация може да се случи с използването на означава всяка една от тези подсистеми: високоговорителите на диалектни използват местния диалект, диалект среда - разговорни думи и фрази, с подкрепата на книжовния език - средства за език. Въпреки това, като цяло относително разбиране - от всички заети в средствата за комуникация, принадлежат на националния език - възможни сривове в комуникацията, причинени от факта, че навън и същи или подобни езикови знаци са в различни подсистеми неравностойно съдържание:

В историята на А. П. Чехов инженерът "Нова Даха" Кучеров пита селянин защо да оставят добитъка в градината и градината си, да нарязват дървета в гората и да изкопат пътя. Той им казва:

"Вие ни плащате добро за зло, вие сте несправедливи, братя." Помислете за това, моля те, мисли: ние се отнасяме с вас човечно, а вие ни плащате със същата монета.

От цялото си слово селяните разбират само това, което трябва да бъде платено (този глагол ги разбира в конкретен, реален смисъл):

"Трябва да плащате, плащате", каза той, "братя, с монета ..."

Друг път, когато срещнал селяните, казал раздразнено Кучеров, възмутен от безсмислието на действията им към него и семейството му:

"Инженерът спря възмутения си поглед към Родион [старият ковач] и продължи:

- Аз и съпругата те третирах като хора, като равен, а ти? Какво мога да кажа! Това вероятно ще свърши с факта, че ще ви презираме. Няма нищо оставено! ..

Пристигайки у дома, Родиън се моли, свали обувките си и седна на пейката до жена си.

- Да ... - започна той, почивайки. - Хайде сега, сър Kucherov срещат ... Да ... ме поглежда и казва: Аз казах на жена ми и аз ще се грижа за теб ... Исках да се поклони в краката му, така плах ... Бог да благослови .. Господи да ги изпрати ...

Степан да се пресече и въздъхна.

- Господа, милосърдни ... - Родион продължи. - "Ще гледаме ..." - обеща за всички. На старинен лист и ... няма да е нищо ... Завинаги Бог ще се моли за тях ... Хайде, царица на небето ... ".

3. Терминът съобщението тактика реч включва компоненти като комуникативно инициатива контакт за определяне комуникация "Illocutionary принуда" (терминът А. Н. Баранов и GE Kreydlin [Баранов Kreydlin 1992]). Това се отнася до координацията на участниците в комуникацията комуникативни намерения, те бяха под формата на определени речеви актове - искания, молби, съобщения, покани, обещания и т.н. - .. Връзката на диалог и говорни монолог форми, мо-ТА (по-специално , допустимост / недопустимост, задължителна / незадължителна, кратка / продължителност на паузите) и т.н.

Помислете от тази гледна точка за комуникацията между лекар и пациент.

В типичен случай те са представители на различни социални слоеве. Въпреки че инициативата да се види лекар може да дойде от пациент, "лидерът" в техния диалог несъмнено е лекар. Той задава въпроси и пациентът е длъжен да им отговори; той заповядва: " Дишайте!" - Задръж си дъха! - Свали си дрехите! - Легни на дивана! - и пациентът трябва да се подчинява. Лекарят препоръчва, забранява, удря възможните последици от нарушения на медицински предписания и това не предизвиква протест, тъй като влиза в системата на ролевите очаквания, характерни за социалната роля на лекаря.

Самата взаимодействие "лекар - пациент" с необходимостта да комуникира включва инсталацията (това може да се сравни с взаимодействието в двойка "следовател - ответник", където инсталацията за комуникация може да присъства само в изследователя). Лекар и пациент периодично се променя ролите на говорещия и слушателя, и въпреки че като цяло тяхната комуникация може да се характеризира като диалог, в този диалог позволи повече или по-малко значими от гледна точка на фрагменти от речта монолог - например, когато един лекар прави история и се вслушва в историята на пациента за цялото си минало и реални заболявания. В процеса на общуването на лекаря и пациента е позволено, а нормална пауза, и да коригира pauzatsiyu обикновено лекар - например, когато слушате сърдечни удари, при измерване на кръвно налягане и т.н. (вж комуникация в ситуация на "своята" ...

Различията в тактиката на говорната комуникация могат да се отнасят и до начини за прилагане на един и същи език и паралел медии. Например, така да се каже, приемане сред представители на съвременната руска народен език, в интелектуалните кръгове понякога се оценява като агресивен (висок обем на редовен "информационна" разговор, острота интонации oberuchnaya разтегнат жестове, движения на тялото, които имитират тези или други физически процеси, и така нататък. Н.) , докато от гледна точка на говорещия говорител такъв начин на комуникация не се счита за агресивен. В интелектуални кръгове по време на прехвърлянето мнения и изказвания на другите на другите хора не правят да имитира начина на говорене, което е характерно за цитирания лице; в безмълвната среда имитация на речта на някой друг с елементи на имитация (с отрицателна оценка на какво,

4. невербални компоненти на комуникативно ситуация - жестове, изражения на лицето, движения на тялото - са по-разнообразни и са свободни при общуването си с хората от "своите". В чужда среда, особено когато комуникацията "отдолу нагоре", тези компоненти са в процес на социален контрол, който стеснява обхвата на жестове и изражения на реакции и самоконтрол от страна на участниците за комуникация.

От това кратко описание на различните страни на вербалната комуникация то показва, че като цяло, възрастният има определен набор от социализираните взето в социалната колектива на комуникационни стандарти, включително и двете реалните езикови норми и правила на социално взаимодействие. Тези норми са задължителни за хората, живеещи в дадена езикова общност, с тяхното речево поведение както в социално хомогенна, така и в социално разнородна среда.
2.6.2. Социално регулиране на говорната комуникация

На езика има "зони", повече или по-малко чувствителни към влиянието на социалните фактори. Например, форми на обръщение на другата страна, стереотипи поздрави, сбогувания, поздравления, извинение и т.н. - .. С една дума, цялата система на словото етикет в най дължи на социалните характеристики на communicants и положението на комуникация. В този случай различни препоръки и забрани относно използването на определени формули за етикети действат на различни езици и езикови общности. Тези формули са доста относителни: на тяхно място могат да бъдат други езикови изрази с една и съща функция, обаче, традицията - културно и езиково - циментова използвани са данни, глас форма, отколкото всеки друг, и пренебрежение към конвенциите на етикета, се опитва да "волности"

Ако започнете да общуват с приятелите си без обичайните Здравейте (тези) или добър ден, той може или да се обиди или да приемем, че сте, нещо се е случило от обикновената vybivshee да следите и принуден да се пренебрегва формите на етикета.

Отпътуването от гости без сбогуване се оценява в руското общество като непристойно поведение; Англичани се прилага и за този случай, и на руски език има дори свой ред "да се върне на английски език" - невидим и поради това не по-лесно (любопитно е, че на английски същия ефект, както е посочено от фразата , за да вземе френския отпуск , .. т.е. "оставете -Френски ").

Обжалване по име в съответствие с руските обичаи е възможно само до близък или известен човек. Той обикновено се използва не е пълно, така наречената паспорт, име, умалително: не Вячеслав, и слава, не Катрин, и Кейт (въпреки че през последните години, особено сред младите хора, се наблюдава тенденция да използвате тази функция, името на пълната форма: Александър , Леонид, Святослав, но това все още не е все руска норма). Американците имат по-свободно използване на лично (а често и минимално) име: например колегите в научната работа не са непременно приятели или близки познати! - Бил, Боб, Сузи могат да се обадят един друг .

В южната част на Съединените щати в миналото имаше много строги различия между призивите на белите към чернокожите, от една страна, и черните към белите, от друга. От робите винаги се изисква за достъп на всеки от управляващата социална група, добавяйки учтив сър или господине, или мадам. Бяха пристигнали и с борба или само с име.

Сред някои от националните народи на съвременната Индия, човек, който заема високо социално положение обикновено се казва, че използва местоименията и вербалните форми на множествено число. В буквален превод звучи така: Съдията започна срещата; Лекарят заема мястото на председател. Такъв човек говори за себе си по същия уважителен начин: отидохме, бяхме предупредени, а не аз отидох, бях предупредена. С това може да се сравни инерция, която е съществувала в старата руска говор: Goody яде, ядосан господина, и клишета започва кралски указ: Ние, върховната Божия милост и императора на цяла Русия Николай II ...

Местоимението на 2-ро лице единствено число, съответстващо на руски ви използва в раджастанска език (Индия) с приятелска обжалване пред висшестоящ или подчинените най-възрастния до най-малките. Това лечение също е възможно в случай, когато говорещият се чувства страхотно интелектуално превъзходство над целта (или това превъзходство е признат от всички членове на обществото): например, селски градински чай, към който селяните да търсят съвет и помощ всеки казва, без изключение вас, включително силен мирен търговец, собственик на земя.

В Унгария, според наблюденията на унгарския езиковед акад F. Пап, призовавам ви ( ТЕ ) е широко разпространена сред интелигенцията и малко често сред селяните: селяни се отнасят един към друг на вас, дори съпругата на мъжа си повиквания към вас (и то - за да ви ). Сред интелигентни хора на една и съща професия, приет призив към вас, дори и ако между събеседниците голяма разлика във възрастта и те не са много добре запознати с всяко друго: да ви може да се случи, например, специалистите по комуникация, срещат за първи път на професионално конференция. Ако жените са за вас, тогава техните съпрузи, независимо от евентуалната значителна възрастова разлика и не много близко познание помежду си, също трябва да се придържат към тази форма на лично отношение.

За някои народи речният етикет е много особен и сложен. Така например, в селските райони на Мексико, в обръщение към Двамата събеседници се използва местоимението второ лице: Литературно испански usted и по-малко учтиво W (за сравнение руски вас и вие или немски Сие и дю ). Но това е любопитно, че уважително usted се използва не само в официални случаи и при работа с по-млад, за да по-възрастен, но също така и при работа с ... за кучета и котки, а други животни са призовани да ТУ . Това се дължи на специфичните културни и социални традиции, в които кучета и котки заемат специално място: за разлика от други животни, кучета и котки са винаги в къщата (или у дома), изглежда, че те членове на семейството. лечение местоимения usted и служи като отличителен белег на особеното положение на тези домашни любимци.

Изключително развита система на реч етикет се запазва традиционно в Япония и някои други страни от Изтока. В японски, там са йерархично подредена съвкупност от форми на поздравления, съвети, молби, потвърждения, и така нататък. Н., чието използване зависи от състоянието на социалната събеседник, възраст, пол, ниво на културата, както и други функции (повече за това може да се намери в книгата [Alpatov 1973] ).

Още по-сложни и различни форми на учтивост на езици като корейски, тибетски, явански. Корейци, например, шест реда се отличават морфологични форми, всеки свързан с определена връзка между събеседниците, ако социалното положение на говорителя е по-ниска от предназначението на социалната ситуация се използва самостоятелно форма, ако по-висока - от друга страна, с равно - на трето. Различават се върху използването на тези форми на видове реч комуникация младши възраст с по-възрастните жени с мъж, човек на човек, и така нататък .. В допълнение, две серии от форми се използват за означаване на различни отношения между високоговорителя и тези, от които (или какво) в тази ситуация има реч.

В тибетския език същото значение се изразява по различен начин, независимо дали говорителят има предвид себе си или някой друг, на когото се отнася с уважение. Например, думи и и се означава "глава", но и - уважително форма, и отиде - обикновен (на главата ми и каза: не казвай , а само се ). Думите gongpa и sampa 'thought', chbab и chpu 'water' и някои други са също различни.

"В явански - пише изследовател К. Geertz този език - това е почти невъзможно да се каже нещо, да не се отбележи, различията в социалното положение на говорещия и слушателя Тези различия са по-силни от тези, символизирана от местоимения. Du и Sie на немски език (или ви и вас . на руски) приветства лицето, заемащо по-нисък социален статус от говорителя, той използва израза на Ara padda Slamet ? "Как си?", среща като човек, който е над него на социалната стълбица, той каза нещо съвсем различно, по-учтив, но със същото чувство L: Menapa Сами sugeng ? По същия начин има различни форми на обжалване и поздрави. Освен това, много от думите и поставя, в допълнение към собствените си ценности, все още са допълнителна тежест по отношение на дневен реч: те показват, социалния статус на събеседниците и близостта на връзката им. Така че, думи Omah , ГРИЖА , Dalem означава "дом", но те се използват по различен начин: Omah може да се каже, когато говорим за човек с по-нисък социален статус от говорителя, ГРИЖА - в разговор с равен, а третият и съща дума - Dalem - "най-уважително" : той се използва при общуване с човек с по-висок социален статус "[Geertz 1970: 282-283].

На тези примери сме убедени, че формите на речният етикет се различават не само в националната, но и в социалната оригиналност. Начинът на общуване със събеседника, видовете поздрави, благодарността, поканите, сбоговете и т.н. зависят от социалното положение на двамата участнички, техния пол и възраст, от характера на връзката им.

Речевой этикет – лишь одна из "зон", испытывающих на себе влияние социальных факторов, регулирующих использование языковых средств. На других участках языковой системы это влияние имеет более скрытые и сложные формы. Например, оказывается, что социальные факторы не только формируют условия, в которых развивается и функционирует язык, но и входят в качестве компонентов в структуру языковых единиц. На первый взгляд это кажется маловероятным. Но факты свидетельствуют: социальное проникает в ткань языка, а не только служит "антуражем" его употребления.


2.7. Социални ограничения в семантиката и съвместимостта на езиковите единици

В лингвистични описания отдавна наблюдават фактите социална форма изразеност на езиковите единици: миньорите казват, въгледобива, моряците - компаса, полицията и следователите - осъден за кражба и развълнуван сделка.., и т.н. Съвсем наскоро социолингвисти обърна внимание на факта, че социалните различия между хората се появяват не само "повърхностни" - например, в начина, по който произнася същите думи, но по-дълбоко. Например тези разлики могат да бъдат "вградени" по смисъла на езиковата единица или в правилата за нейната съвместимост с други единици. По този начин речта може да стигне не само до това, че социалните фактори определят функционирането и развитието на езика, но и че те са компоненти на съдържателната структура на езиковия знак.


2.7.1. Социални компоненти в семантиката на една дума

Всеки език има речник с посочване на различните взаимоотношения между хората - междуличностни и институционална (т.е. реализира в определена йерархична социална структура - .. Семейство, производствената група, спортен екип, военно поделение, и т.н. ...), както и отношенията между индивида и обществото. Лексикални значения на тези думи съдържат позоваване на характера на тези отношения, които в най-грубата форма може да бъде разделена на отношения на подчиненост (или зависимост) и връзката на равенство.

Нека разгледаме това явление на две групи примери - предикати, които означават асиметрични отношения или отношения на подчинение (зависимост):

(1) арест, публика, полза, повеляват, за шефа, дузпа, господство, власт да изискват, да води, да се забрани, порицание, изгони, да изгонят, ядосан, хокане, дай, диктатура, диктатура, zhuchit, ролка (под арест), zyknut , да изгонят, да се запознаят, наказание, накаже, касационно, да отмени, да изпрати, команда, коняри, да съветва, да се контролира, за да конфискуват, mirvolit, контролира правилно, да възлага, мъмрене, нотация, поръчка, вик, настойничество, за да покровителства, да се оттегли (посланик) премахване (от работа), подчинение, разрешаване, покровителство, покровителства, за извинение, за извинение, разрешение, се карат, одит, управление, измести, изгнание, потисничество, разглеждаи др. Тези думи показват ситуации, в които социалната роля на първия елемент (семантичен субект или Агента) "по-горе" социална роля на втората страна (дестинация или фирма). Ако ние обозначим социалната роля със символа P, тогава отношенията, описани от тези предикати, могат да бъдат означени схематично като P (X)> P (Y);

(2) обжалване, жалбата, молят, плачат (прошка), осигуряват, ядосан, груб, нахален, доклад (във вида на контексти: да докладват на властите), да попитам, iskhlopotat, консултирайте се, молете се, неуважение, не се подчини, за да си вземат отпуск, послушание, подчиняват, пее, да се подчини, да противоречат, твърдят, доклад, доклад, нарязани (истината в очите), да слушат, да се изследва и т.н. социалната роля на първия участник в ситуацията "по-долу" социалната роля на втората .; схематично: P (X)

Значенията на думите, които се наричат асиметрични ролеви отношения, което наричаме социално ориентирани, за разлика от социално ориентирани ценности, присъщи на думи като приятели, приятел, съученик, колега, съсед, да си сътрудничат и при. Социално неориентираните ценности не съдържат индикации за равнопоставеност на социалните роли, изпълнявани от участниците в ситуации, обозначени с думи с такива значения; така че те не се разглеждат допълнително.

Семантичната структура на думи, означаващи на социално ориентирани отношения, съдържа най-малко две actants - темата и на акта: който заповяда всеки, който изпраща някой, който се харесва на всеки, който се отмятат на кого, и т.н. В допълнение към actants на субекта и на получателя по смисъла на тези думи .. могат да бъдат други семантични компоненти - например съдържанието на actants (командир ни нареди да преминете), мотивация (Pe'tya наказан за лошо изпълнение), началната точка (изгонени от апартамента), крайната точка (Dekabrist Лунин е изпратен в Сибир ), и др.

Някои от думите, обозначаващи социално ориентирани нагласи, показват определени социални функции на лицата, между които са установени тези отношения. Така че, командирът трябва да доведе, сол-DAT, трябва да се подчиняват, син не-възрастен е длъжен да се подчини на родителите си INE когато им се подчини , и така нататък. Г. Компонент лексикалното значение на глагола да командват, се подчинява, се подчинява, не се подчини, сочейки към неравенството на статута на членовете на съответната ситуация тук е съвсем ясно. Изглежда, че лежи на повърхността. В други случаи такъв компонент може да бъде идентифициран само чрез семантичен анализ.

По този начин, глаголът на благосклонността означава не само "показване на привързаност към s.o." или "тествайте, покажете милост към другите, разположение", както се тълкува от тази дума в речника, ed. Д. Ушаков и в малък академичен речник. В тези интерпретации се пропуска съществено условие: статутът на този, който показва благоволението, е по-висок от този на този, на когото се облагодетелства. Ако това условие се пренебрегва, като следвате тези интерпретации, ние трябва да се даде възможност за използване, по-специално фрази като: * Учител по математика благоприятства за колегите му (ситуация на равен статус на обекта и на получателя) или * студент благоприятства за главницата (ситуацията ", обратен "нормално: статутът на обекта на добросъвестност е под статуса на адресата).

В ситуацията, описана от глагола, за да се ядоса, субектът е замислен като човек, уважаван, авторитетен, притежаващ голяма сила в дадена социална йерархия. Сравнете:

И виждайки това, цар Иван Василевич

Ядосан от гняв, той подпря на земята

И се намръщи черно.

М Ю Лермонтов

Невъзможно е глаголът да се ядосва в ситуации с равен и особено с "обратен" статус на субекта и адресата: * Другари са гневни за мен; * Лакеят се разгневи на господаря за порицанието, което му даде.

Разглеждане на тези две е ясно остарели глаголи - полза и ядосан - може да се предполага, че социалният елемент на лексикалното значение, сочейки към неравенството на състоянието на обекта и действията на получателя (или нагласи), характерни само за книга и остарели думи. Но това не е така.

Например, че е доста модерен и дори говори стилистично си оцветяване на глагол се карат - щампи които обикновено се използват, когато се отнася до отношенията, в които този въпрос е по-висок статус от дестинацията. Можем да кажем: Майка ми се скара на сина си за двама, но не може да: * Син ученик се скара на майката за това, което тя се прибрах от работа късно или * Подчинена главен скара за това, че грубо.

Verb вземане - да вземе в един от нейните значения описва ситуацията в която получаващият лицето има по-висок статус от приемащата: Вчера, френския президент получи посланикът на САЩ и е имал дълъг разговор с него; Днес кметът не приема посетители.

Неправилно е да се използва този глагол, ако се наруши условието за асиметрия на социалните статуси: * Посланикът на Франция получи президента на САЩ; * Директорът на завода не е получил министъра.

Гръбните думи, които са груби и насилни, близки един до друг в смисъл, означават връзка, в която субектът е в по-нисък статус от адресата. Въпреки това, глаголът да бъда груб , може да включва два вида статут (или роля), отношенията между участниците го наричат ситуация: често статус (роля) на обекта под статус (роля) дестинация, но е възможно използването му в ситуация, в техния статус (роля) са равни. Сравнете тези примери:

Не бъди грубост към баща си! (обжалване пред тийнейджър);

Момчето е слабо образовано, грубо на учителите;

Ние сме приятели и вие не искате да говорите с мен

ОК:


винаги сте ядосани, вие сте груби.

Ако връзката между участниците в ситуацията е такава, че статусът (ролята) на субекта е по-висок от статуса (ролята) на адресата, тогава глаголът не може да бъде използван: * Бащата е груб на сина си; * Учителят е груб за учениците.

Трябва да се отбележи, че оборотът да бъда груб, която изглежда синоним на пълен глагол грубо, може да се използва във всеки статус (или роля), че връзката между актьорите и адресат: Момчето грубо с родителите и приятелите си; Учителят е груб за учениците (заедно с колегите му и директора).

Важен компонент от стойността на глагола да бъда груб , е това, което е - акт реч: грапавина се изразява в думи, интонации, жестове да придружава реч, и т.н. ...

За разлика от това, че съдържанието на действията, посочени от глагола говоря назад, не е толкова много вербална грубост като непочтителен отношение, което може да се изрази невербално. Сравнете този пример: Въпреки че младият офицер говореше тихо и учтиво, всички разбираха, че е смел на генерала.

Глаголът говори обратно в по-голяма степен, отколкото на грубо, фокусирани върху изразяването на асиметричните отношения между страните, посочени тяхното положение: обикновено нахална млада възраст по-възрастен (често се прилага това разграничение и разликата в социалния статус или социални роли). Фрази като: Ник, защо говорят обратно към учителя? Баща Boy naderzil и дори не се извини - нормално, точна и фрази като: * Учителят постоянно се говори обратно към своите ученици (за състоянието на по-висок статус дестинация) или ~ Boy нахален към другарите (състоянието на обекта и получател, равна) - се възприемат като ненормална, погрешно. Фразата да бъде самонадеянсе държи точно същото, както: * учител дръзки със студенти, * 'Момчето е смело с другарите си.

От тези примери се вижда, че в описанието на семантика (в превод) думи, означаващи асиметричните отношения между хората, е необходимо да се включи социалният елемент, който показва неравенство статут (или асиметрията на социалните роли) Членовете нарича дума ситуация. Този социален компонент е предположение лексикалното значение предикати, обозначаващи асиметрична връзка между хората: използването на такъв предикат отрицание на не социален елемент съхранява (не отрича) за разлика от assertsii (положително част лексикалното значение), и който взаимодейства с отрицание. Например, в изречението: Ръководителят изобщо не харесва този служител -не отрече фактът, че статутът на началника е по-висок от статута на служителя, отричаме само наличието на специални отношения между първото и второто.
2.7.2. Социални ограничения в съвместимостта на думите

Ограниченията в съвместимостта на езиковите единици са много разнообразни. Те са причинени от характера на лексикалното значение на устройството, неговите синтактични свойства, поведението, като казва, залегнало в основата езикова традиция селективност, когато се комбинира с други звена, както и много други фактори.

Съществуват социални ограничения, присъщи на съвместимостта на думите в изявленията, които отразяват някои характеристики на ситуацията, описана от такова изявление.

Нека демонстрираме това в следните примери.

А. В руския език има клас на предикати - глаголи и вербални съществителни, комбинации от акорди , за да бъдат с прилагателно или съществително, които представляват взаимен действие или взаимоотношения на участниците в ситуацията: приятели, кавга прегръдки за добре, за да бъде равна, за да бъде приятел , и така нататък ..

Определянето на участниците в ситуацията, посочени тези предикати от променливи X и Y, са добре себе си предикат - с помощта на променлива P (= предикат), можем да кажем, че е очевидно правило: ако X е Р (- приятели, кавги, борби, прегръща, .. .) към Y, това непременно следва, че Y Р (= среда, карат, битки, възприемане, ...) с X, или - което е същото в смисъл - X и Y Р (= лесен, кавга, борба, прегръдка, ...).

С други думи, от изявлението Кол е приятел с Петър , от това следва, че Петър е приятел с Ники и че Кол и Петър са приятелски настроени, и трите твърдения са синоними помежду си.

Такива предикати се наричат ​​симетрични. Класическият симетричен предикат е израз, който е равен. Ако предназначението на равенство на геометрични фигури, каза: триъгълник ABC е равен на триъгълник DEF , последствията от това изявление под формата на фрази триъгълник DEF е равен на триъгълник ABC и триъгълници ABC и DEF са необходими, те не трябва и не може да има изключения (това би било в противоречие с елементарната логика) ,

В допълнение към класическите симетрични предикати, има така наречените квазисиметрични предикати, които не винаги имат посоченото синонимно състояние за трите конструкции ( X P Y = Y P X = Xi Y P ) .

Такъв, например, предикат да бъде сходен. Като цяло, това е симетрична: оферта Хи Y са подобни (един до друг) се трансформира в изречение X е подобен на Y , и предложението Y е подобен на X . Но в реалната употреба на този предикат съществуват фактори, които правят предикат асиметричен. Така че, можете да кажете:

Синът е като неговия баща, но те не говорят. Бащата е като син, макар че съвсем правилно бащата и синът (синът и бащата) са еднакви.

Фактът, че използването на сказуемото да е същото по отношение на роднините на случаите, когато: първата actantial място сказуемото трябва да приключи до съществителното, означаваща човек по-млад от този, посочен от съществителното, попълване на втория actantial място. Ако има двама души, които не са свързани помежду си, те не са необходими; е напълно възможно да се каже: на тази снимка дядо ми е като сегашния президент на Франция.

Въпреки това, в този случай, има и други фактори: създаване сходство между двама души, обикновено сравнение на лицето с лицето, известен в общността, с ориентир, например: Този стар човек като Жан Габен (но не и обратното: * Жан Габен, като: това стар човек}.

Ако човекът, с когото сравнение (7) не притежава имущество "референтен ™", тя трябва да се знае, и говорителя и слушателя, а човекът, който сравнява ( Х ), може да бъде известна само на говорителя. Например:

Знаете ли Сидоров (X)?

Не, не е така. И кой е това?

Е, как! Такова кубче, стържещо, с очила, прилича на нашия декан ( Y ).

"Обратният" ред на променливите с предсказание е подобен в този случай е неестествено: Дийн е подобен на Сидоров (но Сидоров не е наясно с втория участник в диалога).

значения съотношението активатор на X и Y предикат изглежда като наподобява съотношението на конци и теоремата на реалното разделение предлага: Y - този на когото като всеки човек - се дава, добре известни участниците в комуникативния акт, както и X - новото лице влезе в областта на внимание слушател.

Интересен случай е предикатът да бъдеш приятел (приятели). Изглежда, че е синоним на глагола да бъдеш приятел, което е един от примерите за класически симетрични предсказания. Но веднага след като започне да се изпълнява синтактична трансформация в съответствие с условията на симетрия, открита разлика в използването на тези две предикати, изложени по-горе. Тази разлика не е абсолютна: тя се проявява само ако X и Y са имената на лица, които не са еднакви по отношение на социалния статус, властта, обществената известност, таланта и други подобни.

Използването на предиката бъде приятел (и) действащ условие: 7 (един, на когото X е в друга) - човек с голямо "социална тегло" от X (този, който е приятел 7). Сравнете:

Асеев и Маяковски бяха приятели. - Асеев беше приятен с Маяковски. - Маяковски беше приятен с Асеев.

Асеев и Маяковски бяха приятели. = Асеев беше приятел на Маяковски. Фразата Маяковски е друг Aseeva възприема като не е съвсем правилно, като е в нарушение на условието посочено по-горе различни "социална тегло" физически лица - участници на ситуацията, е сказуемото да бъде приятел.

Б. Втора група от примери на говорителя, свързани с особената роля в структурата на акта на реч в отчета за структура. Това се доказва по-специално от спецификата на съвместимостта на своето притежателно местоимение с определени категории съществителни.

Така че, във връзка с съществително семейство използването на местоимението има следните характеристики: комбинация от семейството ми естествено в устата на бащата или майката и по-малко естественото в устата на "обикновения" член на семейството - син или дъщеря, по-специално, не-възрастен (вместо това те трябва да кажа , нашето семейство) ,

Комбинации от моя отдел, магазина ми е естествено в устата на началника на отдел (магазин) в ситуация, в която тя се свързва с по-високите органи (например доклади на директора) и неестествено, като ръководител на отдел (отдел), той говори на служители или работници, да компенсирате този отдел или магазин. В този случай е по-добре да се каже, с нашия отдел (работилница). От друга страна, комбинацията от моя отдел (работилница) е неестествено в устата на един обикновен служител карта (или работилница) - повече от нормалното: нашия офис, в нашия цех.

Тази функция в разбирането и използването на местоимения ми наблюдава в случая, когато местоимението се комбинира с съществително, обозначаващ йерархия-рана екип, т.е., като организирана група от хора, чиито отношения ierarhizovany за "Ръководител - подчинени" ... Това са думи, семейство, офис, магазин, фабрика, екипът, взвод, компанията, полка, разделението и под.

Когато се комбинира с имената на не-йерархични колективи, моето местоимение не разкрива тази функция; Ср изрази като моето село:

Почти цялото ми село дойде да ме види.

Специфика има използването на местоимения ми и когато се комбинира с съществителни, обозначаващи местата за постоянно за обитаване: къща, апартамент, вила, стая . И др Казвайки дома ми, апартамент, хижа ми трябва да се разбира в смисъл, че говорителят е собственик, собственикът на жилището помещения. Тези изрази са естествени в устата на главата на семейството и са съмнителни в устата на член на семейството, който не е възрастен.

Изследваните примери ни убеждават, че социалните фактори проникват дълбоко в тъканта на езика, причинявайки правилно разбиране и използване на езиковите единици, моделите на тяхната комбинация помежду си в речта.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница