Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза


Езикова вариативност (Езиково отклонение)страница4/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.8. Езикова вариативност (Езиково отклонение)

Разглеждането на механизмите на превключване на код и намеса естествено ни води до следващата концепция, изискваща изясняване, понятието езикова променливост.

Ако сме в процеса на комуникация, за да превключите от един език означава, от друга страна, например чрез промяна на предназначението, като същевременно продължава да се обсъдят по същата тема, това означава, че ние имаме набор от инструменти, който позволява на един и същи разговори по различен начин. Това е изключително важно свойство на език, който предоставя на говорещия възможност не само да се изразяват свободно на този език, но и да го направи по различни начини. Способността на местния оратор да изразява по различен начин същото значение се нарича способността му да се перифразироват. Тази способност, заедно с възможността за извличане на значението от горното и на способността за различаване правилното от неправилното фраза е в основата на комплекс психическо умение, наречено владеене.

Разнообразието се проявява на всички нива на гласови съобщения - от собственост с помощта на различни езици (и следователно различна, непостоянно използване на дялове на всеки от езиците, в зависимост от комуникационни условия) до реализация допустимост говорител различни фонетични или акцент изпълненията, принадлежащи на един и същ език (в съвременната руска литература езикови версии на този тип Bulo [Шек] ри / Bulo [CHN] ия, се повишиха / вдигна аз и под.).

Между тези полюси, има няколко вида езикова вариация: например, лексикални синоними, които могат да се разглеждат като възможност за изразяване на една и съща смисъл (да се увеличи - да расте - да расте, хвърлят - хвърлят, оригиналът - оригинал, огромен - огромен, само - само , и така нататък. н), по същия корен. (замразяване - замразяване, стимулация - стимулиране; егоист - егоист .. и т.н.), синоним на синтаксиса . (изпълнение на задачата, бъдете внимателни - При изпълнение на дадена задача, да бъде Бъдете внимателни, когато изпълнявате задачата) и много други неща.

Трябва да се отбележи обаче, че синоним на думите и синтаксис е много често в двойка с разлика (макар и понякога доста тънка) в стойностите на единици, които са синоними: увеличава вятър, но се увеличава или се увеличава; трудностите се увеличават, но не се увеличават; хвърли, хвърли един камък (поглед), но само спрете да пушите (не: * откажете пушенето); Просто не си отивай - по-добре, отколкото просто да не си отиваш и т.н.

Следователно, в модерната лингвистика по отношение на различните видове синонимии, концепциите за вариант и вариация не се използват. Те се прилагат главно за такива различия в езиковите единици, които не са свързани с разликата в тяхното значение. С други думи, променливостта е преди всичко несъответствия във външния вид под формата на езикови знаци, които имат същото значение.

От социолингвистична гледна точка феноменът на променливостта заслужава внимание, доколкото могат да се използват различни лингвистични варианти в зависимост от а) социалните различия между местните говорещи и б) разликите в условията на вербалната комуникация.

Така че, проведено от Москва лингвисти социолингвистични проучване на фонетични варианти разрешени от нормата на съвременния руски литературен език, създадена определена връзка между тези характеристики на майчин език, като възраст, място на раждане, професия, ниво на образование и др .., а тези предпочитания, които предоставят възможности, като например [ язви] Еф / [Св ] Еф [ши] w / [shʌ] GI , е [х ̅ '] Y / Z х [ ̅ ] Y и под. Оказа се, че например, лекото произнасяне на звукови комбинации szh, lzh като [с] думиАз отивам, поръсвам, бучене, юзди, мая е представена главно в речта на по-старото поколение, а младежката по-ясно изразяване на твърда дълга g: [w]. Московчани-стари все още запазват произношението [срамежлив] w , [ zhy ] RA , и в речта си към други групи, говорещи на тази функция е почти никога " 11 . .. асимилативно съгласна произношение, т.е., омекотява преди следващия мека съгласна [ч в '] Еф, [Cm " ] ен [z'l'] shisya - в сред работниците е по-малко общи неща, отколкото в хуманитарната интелигенция, но произношението на ko f ] eta, la [f} ki (пейки) е извън литературната норма и е характерна за речта на народа или диалекта.

У. Лабов намира подобни зависимости в съвременната американска версия на английския език. Така че той установил, че първоначалната съгласна с такива думи като тънки "тънки", дебели "дебели" и под тях. се реализира по различен начин в речта на представители на висшите социални слоеве на американското общество (той нарече тази възможност престижен) и в речта на други социални групи. Негроносителите американски английски много по-често, отколкото други групи оратори, пропускат съгласна в позиция преди съгласна, т.е. когато произнасят думи като първите първи.

Это – один вид варьирования, собственно социальный (еще его называют стратификационным, поскольку он отражает стратификацию языкового сообщества на слои и группы). У. Лабов называет такого рода варианты, зависящие от социальных характеристик говорящих, индикаторами: каждый вариант как бы указывает на социальное положение носителя языка.

В допълнение, използването на възможностите, разрешени от нормата може да зависи от въпроса за условия: стила, жанра, степента на внимание на говорителя на речта му, служебно-alnosti / неформална обстановка и т.н. Същият език медиите може да изберете различни варианти, в зависимост от това .. условия. Например, [tol'kl], [ч: Така че, в официална обстановка, където говорителя се опитва да контролира неговото произношение, той избира един по-различен форма произношението 1 illv 1 екв], [Bud 1 КТ] (само човек да бъде) и в спокойна атмосфера, той най-вероятно ще предпочете опции, намалени: [току-що], [кулак] и дори [h eq], [buit] и под. Това е стилистична вариация.

Варианти от този тип У. Лабов нарича маркери: те маркират различни типове реч, към които принадлежат различните версии на един език.

Така че променливата на езиковите знаци зависи от параметрите на двойния вид - от социалните характеристики на местните говорещи (и след това от социалната диференциация на езика) и от ситуацията на вербалната комуникация (и след това говорят за нейната функционална диференциация).

Възниква въпросът: на каква основа ние говорим за варианти, променливост? В крайна сметка вариантът е модификация, нещо като основа. Но какво може да се счита за такава основа, която позволява вариация? Каква е "еталонната точка" при установяването на вариационни форми?

Когато отговаряме на тези въпроси, срещаме една от основните езикови и социолингвистични понятия - понятието за езикова норма.


1.9. Езикова норма

При първото сближаване езиковата норма е как е обичайно да се говори и пише в дадено общество в дадена епоха. В противен случай: нормата е набор от правила за избиране и използване на езикови средства (в дадено общество в дадена епоха). Концепцията за нормата е неразривно свързана с понятието за литературен език. Литературният език често се нарича нормален език .

Нормата стои в очите на целостта и общото разбиране на литературния език. Той определя кое е правилно и какво не е наред, тя препоръчва един език средства и начини на изразяване като "легитимни" (например документ, авторите, в клуба, пече) и отхвърлят други като противоречи на езикова обичаи, традиции (забранява се каже, например, хартия, автор, в клуба, pec''t).

Нормите са исторически променливи, но те се променят бавно. В развитите литературни езици нормата остава стабилна в продължение на много десетилетия. Но все пак, ако сравним руския език от XIX в. с руския език на двадесети век, ще открием озадачаващи несъответствия между нормативните нагласи, с които се придържаха литературните хора от двете епохи. През Пушкин имаше къщи, сгради, сега къщи, сгради. В историята на Ф. М. Достоевски "Господарка" четем: "Тук деликатният Ярослав Илич <...> погледна запитвателно към Мурин. Определението деликатно се използва тук в смисъл, близък до смисъла на думи, деликатни, съвестни, и се прилага към дадено лице, което не го използва нито един от съвременните писатели (обикновено: чувствителен въпрос, деликатен въпрос).

Такава промяна в езиковите норми е естествен феномен. Трудно е да си представим общество, в което се променя социалният ред, обичаите, отношенията между хората, науката и културата, а езикът ще остане непроменен от векове. Но въпреки че нормата варира в зависимост от развитието на самия език, по принцип е консервативна: Тъй като тя стои в очите на целостта и общото разбиране на литературния език, абсолютно необходимо е тя да бъде консервативна. "Ако литературен диалект - пише A.M. Пешковски - променено бързо, всяко поколение ще се насладите на неговите литературни но предишните поколения, много от двамата, но при тези условия, няма да има самата литература, като всяко поколение създава литература. всички предишни литература. Ако Чехов не разбираше Пушкин, е вероятно, че няма да има Чехов, твърде тънък слой на почвата ще даде твърде малко храна литературни зеле. консерватизма на литературния диалекта, които съчетават векове и поколения, той създава възможност една мощна, вековна национална литература ". Литературната норма, според А. М. Пешевски, "признава, че е било, и от части, че има, но отново не е това, което ще бъде“.

Литературната норма изпълнява важна социална и културна функция. Всички обществено значими сфери на човешката дейност се сервират нормализиран език: без него, е трудно да си представим, функционирането на науката, образованието, културата, развитието на технологиите, право, управление на офис и др. Норма действа като филтър: .. Тя се влива в литературния използването на всички светъл, добре насочен, сочно, това е, на живо фолк реч, и закъснения, премахва всички случайни, избледнял, безизразно.

В същото време нормата е динамична: тя не разделя средствата на езика твърдо в добро и лошо, не предписва: първата трябва винаги да се консумира и тя никога не трябва да се консумира. Правилното и подходящо в някои условия на словото (например в домашен диалог) може да изглежда абсурдно в други (например в научна статия). Зависимостта на литературната норма от условията, при които се произнася речта, се нарича комуникативна целесъобразност на нормата.

Има ли норми в други подсистеми на националния език - например в диалекти, в езика, в жаргон? В крайна сметка, хора, които говорят, да речем, на северния руски "окайващ" диалект, да го използват в съответствие с вида на споразумението, в съответствие с вековна традиция. Някои традиции в използването на езикови съоръжения съществуват и в други сортове на националния език. И така, във връзка с тези подсистеми можем ли да говорим за норма?

Въпреки това, за разлика от нормите на книжовния език на нормата на диалект или жаргон, е, че литературната норма съзнателно култивирани: тя е фиксирана в речници и граматики, тя преподава в училището, тя насърчава в книгите, по радиото и телевизията, всички културни комуникация между хората се извършва обикновено в съответствие с нормите на литературния език. Диалектите, както и още повече, че в народния език и жаргон, който не е: има традиция в използването на езикови ресурси, но нито един от превозвачите не диалект го предпазва от всякакви влияния, които не се обработват, съзнателно и целенасочено диалектни говорни проби, реч комуникация.

Като се има предвид разликата между култивираната норма и нормата, в резултат на дългогодишна традиция, уругвайският учен Е. Косериу предложи да се направи разграничение между два смисъла на понятието в норма: в най-широкия смисъл на думата "правило не съответства на факта, че" може да се каже, "и това, което вече е" написано "и че традиционно, "казва" в това общество ", и по-тесния смисъл на нормата - това е резултат от целенасочена дейност на компанията за подбор и фиксиране на определени езикови ресурси като модел се препоръчва за употреба.

Усилията на обществото за запазване на нормата, целенасоченото разработване на правила и разпоредби, предназначени да улеснят запазването и научно обоснованото актуализиране на стандартите, се наричат езикова кодификация. Кодификацията обикновено не е целият национален език, а само тези подсистеми (подкоди), които са най-важни в социалните и комуникативните отношения. По този начин социалната и комуникативно важно средство за комуникация, най-често е един литературен език, който в писмена форма се нарича кодифицирана подсистема на националния език, за разлика от други подсистеми, които не са предмет на кодификацията и затова се нарича дифицировани (териториални диалекти, социално и професионално арго и жаргон, койне, пиджини).
1.10. Литературен език (стандарт)

Определението на един литературен език с една дума може да бъде объркващо и да доведе до неразбиране, според което фразата "литературен език" се приравнява към смисъла на комбинацията "език на литературата".

Исторически погледнато, това е така: литературата е езикът, който е създаден измислица, за разлика от езика на ежедневието, занаяти, занаяти и т.н. Това е вярно както за руския книжовен език, както и за повечето от литературни езици на Европа: .. Исторически основата им е език на поезията, художествена проза, частично фолклорна епична и религиозна литература.

За да се избегне объркване между понятията за литературен език и езика на литературата, в първия случай понякога се използва терминът стандарт или стандартен език. Например, в английската езикова традиция се използва този термин - стандартен език, стандартен английски. В руската лингвистична терминология, тази употреба (която все още е спазила Е. Д. Поливанов) не се е оказала корен, може би поради негативната преценка, присъстваща в думата "стандарт".

С течение на времето, на значението на термина книжовен език коренно се промениха: литературното стана известен като вида на съответния национален език, който е най-подходящ за комуникация в повечето социални сфери - наука, образование, дипломация и право, в бизнес взаимоотношенията между хората и институциите, в ежедневието комуникационни културни хора. Езикови произведения на изкуството - това е нещо специално: тя е в основата на книжовния език, кодифицирани, но са широко използвани елементи и всички други, които не са кодифицирани подсистеми на националния език - разговорни диалекти, жаргоници.

Концепцията на книжовния език може да се определи, както въз основа на езикови свойства, присъщи на тази подсистема на националния език, както и чрез определяне на границите на даден набор от медии подсистема, изолацията от общия състав на хората, които използват данните на националния език. Първият е езиковият, вторият е социологически.

Пример за езикова подход към изясняването на същността на книжовния език може да служи като определение, дадено от MV Панов: "... ако някой от синхронизирани версии на езика на хората преодоляване на разнообразието от не-функционални единици (това е по-малко, отколкото в други видове), този вид е литературен език по отношение на другите".

В това определение да намекват за такива важни свойства на книжовния език, тъй като тя е в съответствие нормализиране (не само наличието на единен стандарт, но и в съзнание на отглеждането му), универсална валидност на неговите разпоредби, всички говорители на книжовен език, комуникативно целенасочено използване на средствата (това имущество е получено чрез тенденцията да се тяхното функционално очертаване) и някои други. Дефиницията има голяма диференцираща сила: ясно очертава литературния език от други подсистеми на националния език.

От социолингвистична гледна точка, действителният езиков подход към дефинирането на езиковите подсистеми и по-специално на литературния език е недостатъчен. Той не отговаря на въпроса кои части от населението трябва да се считат за носители на тази подсистема и в този смисъл определенията, основаващи се на чисто езикови критерии, не са оперативни. Като се започне от това, когато се решават задачите на социолингвистичното изучаване на чужди езици, понякога се използва друг "външен" критерий за определяне на понятието за литературен език - чрез съвкупността от оратори на даден език.

Помислете за прилагането на "външния" критерий върху примера на съвременния руски литературен език. Разглеждането на социолингвистични гола агрегат, чийто майчин език, учените са формулирани следните симптоми, които поддържат литературна версия на националния език трябва да бъде различен от бенефициентите на други подсистеми (диалекти, диалект, жаргон):

1) руски е техният роден език; 2) те са били родени и живеят в града от дълго време (цял живот или голяма част от него); 3) имат висше или средно образование, получено в учебни заведения с преподаване на всички предмети на руски език.

Това определение съответства на традиционното понятие за литературен език като език на образованата, културна част на народа.

На първо място, наблюдения показват, че лицето, за което на руски език е неестествена, дори и в случаите, когато говорителя го държи свободно, откривайки прилики в речта си, в различна степен, което се дължи на намесата (виж раздел 1.7). Например, в речта на украинците, които говорят руски език, звукът [y] фарингален се използва редовно вместо "експлозив", "положен" според руската литературна норма; в реч практика тюркоезичните неправителствена говорене използване руски език, непоследователна съпоставяне на твърди и меки съгласни (меко може да бъде обявена на мястото на твърдото вещество: бие вместо беше твърда - на мястото на меката: хъйтър вместо хитър и т.н.). Това лишава изследователя от възможността да разглежда такива хора хомогенно по отношение на езика с лица, за които руски е роден.

На второ място, ясно е, че в града допринася за сблъскване и взаимно влияние разнодиалектни речеви елементи, смесване на диалекти. Влиянието на езика на пресата, радиото и телевизията, речта на образованите слоеве на населението в града е много по-интензивно, отколкото в провинцията. В допълнение, в село книжовен език се противопоставя на организирана система на един диалект (макар че в съвременните условия и съществено да повлияят разби книжовен език), а в града - т.нар. интердиалект чиито компоненти са свързани помежду си в една нестабилна, промяна на взаимоотношения. Това води до изравняване на диалектните речеви характеристики или до тяхното локализиране (например само в семейната комуникация) или до пълното им репресиране под натиска на литературната реч. Затова хората, въпреки че са родени в селото,

На трето място, критерият "с по-високо или средно образование" изглежда необходимо, тъй като годините на обучение в училището и висшето образование да допринесат за по-пълна, по-съвършен майсторство на нормите на книжовния език, премахването на характеристики на човешкия говор, които са в противоречие с настоящите правила и отразяват диалектни или обща реч, - поради простата причина, че обучението както в училището, така и в университета се провежда изключително в литературния език.

Литературният език има редица свойства, които го различават от другите подсистеми на националния език:

1. това е кодифицирана подсистема, както споменахме по-горе; тя се характеризира с една повече или по-малко стабилна норма, еднаква и универсално обвързваща за всички оратори на литературния език и тази норма е целенасочено култивирана;

2. Тя е полифункционална подсистема: тя е подходяща за използване в различни сфери на човешката дейност. В съответствие с различните области на употреба и различни функции той ви изпълва, книжовен език е разделен на видове (книга и говоримо) и функционални стилове (научен, официален бизнес, журналистическа, религиозна проповед). Функционалните стилове са разделени на речни жанрове;

3) литературен език социално престижен: като компонент на културата, е комуникативен подсистема на националния език, който ръководи всички високоговорители, независимо от това дали те притежават тази подсистема или всеки друг. Такава ориентация не означава нито желанието за овладяване на литературен език, а по-скоро разбиране за нейното по-голямо доверие в сравнение с териториалните диалекти, народните, социалните и професионалните жаргони.
1.11. Диалект

Терминът диалект (гръцки Siateicrog от глагола Siateyouai -"Каже, говори") обикновено се използва за означаване на териториалните разновидности на езика и по-често се прилага за разновидности на реч се ползват от жителите на селото, въпреки че в литературата може да се намери изразът "социални диалекти", "градски диалекти", "професионални диалекти" и така нататък. Н Например, Е.Д. Полянов пише за социалните диалекти и социалната диалектология - наука, която трябва да се превърне в една с традиционната диалектология, която изучава селските диалекти. В американската социолингвистика има много произведения за градски диалекти; в частност диалектите включват речта на негърското градско население в Съединените щати, чийто английски език се различава значително от другите американски английски сортове. dialecte ) използва термина на застой г ( жаргон ), който също представлява локално ограничени речеви определени групи, предимно селскостопански (в друга неговото значение терминът се отнася до невнимателно, погрешно речеви елементи жаргон и жаргон).

Териториалният или местен диалект по свое име посочва по-скоро географско, а не социално, разделение на езика. Териториалната локализация обаче е само една от характеристиките на тази подсистема на националния език. В същото време тя е социална и езикова разнообразие, защото местния диалект притежава кръг от лица, определени в достатъчно социални отношения в съвременните условия, най-малко в езика общността на руски, че е по-старото поколение на земеделските производители. VM Zhirmunsky подчерта, че "традиционното разделение на диалекти в териториалното и социалното въображаемо е, че който и да е териториално диалектология в съответствие с езикова реалност трябва да бъде и социална диалектология".

Да се отбележат основните свойства на териториалните диалекти, отличаващи тази версия на националния език от всички останали. Те включват:

1. социално, възрастово и частично сексуално ограничаване на обхвата на диалектите (това са предимно селските жители на по-старото поколение);

2. ограничаване на обхвата на употребата на диалекти по семейни и домашни ситуации;

3. формирането на полудиалекти в резултат на взаимодействието и взаимното влияние на различните диалекти и свързаната с тях реорганизация на отношенията между елементите на диалектните системи;

4) изравняване на уникалността на речта на диалекта под въздействието на литературния език (чрез медиите, книгите, образователната система и др.).


1.12. Социолект

Този термин възниква в лингвистиката сравнително наскоро - през втората половина на ХХ век. Тя се състои от две части - част от социално- посочващата връзка с обществото, а втората част от думата "диалект"; това е всъщност еднозначна комбинация от думи "социален диалект".

Социален диалект е набор от езикови особености, присъщи на всяка социална група - професионални, социална класа, възраст и т.н. - .. В конкретна подсистема на националния език. Примери социален диалект могат да служат като характеристики на речта на войници (Lingo войник), студенти (училище Lingo), криминално жаргонни, жаргон хипи, студент жаргонни, професионален "език" на тези, които работят на компютри, разнообразие от търговски жаргон (като "совалки", наркодилъри ) и други.

Терминът социален диалект удобно да се позова на разнообразни и различни езикови формации с, обаче, една обща черта ги обединява: тези формации служат комуникативни нужди на социално ограничена група от хора.Соционите не са интегрални системи за комуникация. Точно това са характеристиките на речта - под формата на думи, фрази, синтактични конструкции. Основата на социолектите - речник и граматика - обикновено не се различава много от характеристиката на даден национален език. Така че, в съвременната наказателноправна жаргон има доста голям брой специфични символи, включително и метафорично: тъпак "главата", част от "хиляда рубли" ченге "полицай", Hazan, малина"разбойнически вертеп" коремни преси "пари", shmonat "излъскване ', етап "Транзит затвора", и така нататък, но деклинация и свързване на тези думи, тяхното обединение в предложенията, направени от общите езикови модели и правила ..; общ език е речник, не се посочват специфични реалности на престъпниците "професионален" и за бита (ме удари по Balde; Това е купил за две парчета; В hazu са атакувани от полицаи и obshmonali всеки, който беше там, и т.н ...) ,
1.13. Арго. Жаргон. Сленг

Термините арго и жаргон са от френски произход (френски арго , жаргон ), жаргон - английски (английски, жаргон ). Тези термини често се използват като синоними. Въпреки това, препоръчително е да се направи разграничение между понятията зад тези имена: арго е , за разлика от жаргона, повече или по-малко тайна език, създаден специално, за да направи речта на дадена социална група непонятна за външни лица. Затова за предпочитане да се фразата "крадците" жаргон "," Арго Ofen "- скитащи търговци в Русия на XIX век, а не" крадци "жаргон", "Ofen жаргон.". Според авторите на съвременния речник на лингвистичните термини, "... в народната доминирана израз на принадлежност към [това] група, в жаргон - на езика маскиране съдържание на комуникация". Но това противопоставяне засяга преди всичко историята на формирането на жаргони и аргос. Едновременно с това "тайната" на престъпното арго е много относителна; тези, които се борят с престъпността, говорят доста добре този език, и идеята за тайно съгласие да се твърди в присъствието на предполагаемата жертва на престъпление изглежда като цяло наивна. За тази цел, в контекста на конкретни престъпни групи са еднократни кодове от същия вид, обаче, съдейки по филмите, които се използват в открити кореспонденция вражеските шпиони и съветското разузнаване: Обикновено думата дава специални тайни ценности, и така, че да аутсайдер слушател не изглежда странно и ще има своето обичайно значение, което се формира от нормативните лексикални значения. "Стелт" е езикът на престъпници по-често умишлено, показна, предназначени главно за запазване на груповата идентичност, за противопоставянето на "наши" и "не себе си." В арго има много думи, които поради незначителна разлика от нормативните не могат да претендират за тайна (вж.bolnichku"болница, всяко лечебно заведение" podzhenitsya "да има любовница"), в други случаи, външно неразличими от стандартни единици имат в жаргон само незначителен за средните местни различия високоговорители в семантиката. Не е съвпадение, че в арго хората означават само онези, които спазват закона на крадците; ако се доставят с камерата, крадец (не всеки "човек, който е извършил кражба" като нормативен език, но този, който е признат в престъпния свят ранг болт) пита: "Хората имат?"той има предвид тези, които принадлежат към престъпния свят. Друга причина за съществуването на арго е необходимостта да се удовлетвори изразяването. В това отношение много речници се заменят в арго сравнително често, други, емоционално по-малко оцветени, остават непроменени от векове. Лихачов показва, друга важна причина за възникването и съществуването на жаргон: крадци мислят особеност е наличието на елементи на магически отношението към света. Примитивното-магическо възприемане също влияе върху отношението към езика: то е неуспешно, думата, изговорена в неподходящо време, може да доведе до нещастие, да не започне бизнесът. В това отношение в подземния свят обикновените думи се заменят със словесни думи, има и табу-теми, които дори не се споменават като арго.

Степента на яснота на текста относно наказателното арго варира значително в зависимост от предмета. Ето два текста. Първият е извадка от ежедневното описание на живота на затворника.

След манипулатора в камината на въглищата. Партньорът ми, селянин-крийху, бил измамен за една махаловка и една червейна дупка с лъжичка на лъскава глава на животно с блудство, изстъргал антрацит от шарона.

След болницата работя в столчето. Партньорът ми, затворник, който не принадлежи на света на крадците, беше в затвора за битка в килията за наказания. Той премести една лопата в лопата към измамника (той беше с нож), който открадна хляба от якето си (лентата на Д.Д.Балдаев).

Към описанието на такава ситуация, съвсем обичайна за престъпния свят, арго е добре адаптирана и без специални знания точното значение на текста е трудно за разбиране.

Друг текст е пример за използването на арго в нехарактерни стил. Това е откъс от комикс "История на падането на Холандия от Испания", написана от професионален историк LN Gumilyov, който два пъти страда сталинистката репресии, е имал възможност в затворническия лагер и доста овладеят престъпна жаргон.

Работникът Вилхелм от Ориндж е израснал в страната и е подкрепян от гъски. Малините от Мадрид изпратиха своя лейтенант Дюк Албу. Алба беше този херцог! Когато се приближил в Холандия, ханът дошъл на холандците. Алба разтърси лейди, главния холандски шаман. Остатъците от гъски се въртяха в морето, а Вилхелм Орански помръкнал в зоната си. Алба беше редовен генерал. Войниците се разхождаха около него от корема, тридесет хиляди шалашовчета бяха във влака. Но Алба скоро дори имаше своята плешивост. Всеки знаеше, че херцогът не понася лапа. Но някой почука в Мадрид, че той се промъква и отегчава монетата. Албу бе отведен в Кортес за обща работа и вместо него бяха съставени Александър Фарнез и Маргарита Пармская, обикновени удари на испанската корона.

Разбирането на този текст не причинява много затруднения за обикновения руски език медиите, особено, защото повечето от тези, които са му argotizmov дълбоко вкоренени в съвременния говорим език.

Преди революцията арго се развива напълно автономно от обичайно използвания език; в измислицата, арготичният и другият жаргон се използва почти изключително за говорните характеристики на отделните герои. В СССР през 1920 година се дължи на рязко увеличаване на социалната мобилност на населението езикова норма е дестабилизирана, ежедневен език проникнато думите на престъпния произход на тяхното твърдо фиксиран в разговорен стил, а скоро и техния произход престава да бъде реализиран: боклуци, чрез връзки, вар (в смисъл на "не е реално") и т.н.

От 1930 г. във връзка с укрепването на официален контрол върху писмени текстове, те стават повече регулации, но говорима реч, особено за младите хора, армията и други жаргоници, благодарение на постоянните масови контакти на представители на всички слоеве на обществото с системата на затворите е под очевидно влиянието на жаргон. Argoticheskih лексика-често се използва в нецензурирана литература (вж на И. Бродски. Челюстта на Fix златен блясък на дълбоко замръзналата земя в тези shkarahви Янкис; Това ми е вярно закон naknokal) 12 . В През годините на перестройката с премахването на цензурата много жаргон език tiziruetsya всички видове писмени текстове, медии и публични изяви. Една политика се характеризира със своята много интелигентен противник фраза Кръстникът никога няма да се бори с нея малини, други оферти за обществото да живеят според законите, а не на концепции. В ежедневния език практика argotizmov общото население проникнат не само "отдолу", но и "от горе", от езика на политици и журналисти.

Заемките от арго могат значително да променят стойностите си. Например, да се пропусне (в арго - да се даде най-нисък социален статус чрез хомосексуално насилие) в речта на съвременните журналисти и политици означава "да се въведе, да се унижи"; Гопник (. парафира с XIX в смисъла на жаргон - "дрипав" и след като "крадец") в съвременния език младежта придобива като основна стойност на "агресивна некултурен тийнейджър; "Атлет"; "lyuber", както и "аматьор" на поп музиката, "база, от гледна точка на говорителя, музиката". Когато прехвърлянето на криминалната фразеология в разговорна или жаргонална версия на общ език, вътрешната форма често се губи, вж.дайте лапата, където самата дума лапа има значението на "подкуп"); без клевета"сериозно, без измама" (от без булдог, където бикът, по- рано булдог, има смисъла на "педерасти"); голият Вася е "празен, безнадежден" (от голият васер, което означава , че е същото).

Терминът жаргон е по-характерен за западната езикова традиция. Тя е близка до това, което се разбира под термина жаргон.

Арго, жаргон, сленг са типове социолекти. Специфичността на всяка от тези езикови формации може да се определи чрез професионалната изолация на определени групи или чрез тяхната социална изолация от останалата част от обществото. Компютърният жаргон е пример за професионално специфични езикови образувания, арготи на крадците, студен жаргон са примери за социално специфични подкодове. Понякога една група може да бъде отделена професионално и социално; речта на тази група има свойствата на професионалния и социалния жаргон (арго, сленг). Пример за това е жаргонът на войниците, тъй като военната наука е професия, а хората, които се занимават с тази професия, живеят собствения си живот, съвсем изолирани от останалата част от обществото.
1.14. Койне

Терминът койне (Gk. Κοινη "обща основа") се прилага за първи само за obschegrecheskih език, който е разработен в IV-III сс. Преди новата ера. д. и е служил като единствен език на бизнеса, науката и художествената литература в Гърция до II-III век. п. д.

В съвременната социолингвистика koine се разбира като средство за ежедневна комуникация, която свързва хората, говорещи различни регионални или социални версии на даден език. В ролята на коин могат да се появят свръхлиактични форми на езика - характерни интердиелементи, които обединяват характеристиките на различните териториални диалекти - или един от езиците, функциониращи в дадената област.

Концепцията за koine е особено важна, когато описва езиковия живот на големите градове, в който се смесват масите на хората с различни речни умения. Междугруповата комуникация в града изисква разработването на средство за комуникация, което всеки би разбрал. Така че има градски koines, които обслужват нуждите на ежедневните, предимно орални, съобщения на различни групи градско население.

В допълнение към градския koine, коинът на диапазона се отличава , т.е. на конкретната територия, на която даден език (или езици) се разпределя. По този начин, в многоезичната република Мали (Африка), езикът на бамана се използва като koine, имащ превъзходна форма. Понякога концепцията за koine се прилага към писмените форми на езика - например на латински, използван като език на науката в средновековна Европа.
1.15. Просторечие

Просторечие е речта на необразовано и полуобучено градско население, което няма литературни норми. Несигурността може да се разглежда като един вид койне. Самият термин се използва главно в руската социолингвистика, тъй като народната е най-руската езикова подсистема, специфична за руския национален език. Ако териториалните диалекти и още повече литературен език имат преки аналози на други национални езици, тогава в народните езици няма такива аналози. Нито френски подсистема Език Populaire , нито фактът, че на английски език литература, наречена нестандартни или неграмотни реч , Те не са подобни на руския народ, различаващи се от последния по отношение на социалната база (т.е. състава на превозвачите), и по отношение на структурни и функционални свойства.

Така че, Език Populaire се доближава само на руския народен език: въпреки че тази реч видове стои между Argo и познатия стил на литературния френски тя argotizovana, че е пълен с елементи от различен социален жаргон - в много по-голяма степен, отколкото на руския народен език (въпреки че до края .. XX век бе белязан от нарастващото влияние на различни арго и жаргон върху тази подсистема на руския език). Освен това, и най-важното, Език Populaire - не е само социален, но и стиловото разнообразие на френски език: книжовен език медиите в ситуации на лесна комуникация с помощта на елементите на Език Populaire . В руската литературна реч общите единици могат да се използват само за целите на ирония, шеги, съзнателен стилистичен контраст и т.н.

Нещо, което може да се сравни с руския народен език и на английски език, особено в американския си вариант - така наречената обща жаргон, който обаче не разполага със медии, но е функционален и стилистично разнообразие на английски език (на обща жаргонни елементи са широко използвани в медиите, през последните години, някои местни лингвисти настояват, че на руски език могат да се разграничат на така наречената обща жаргон, който заема междинно положение между народен език и sotsi lnymi жаргоници :. cm).

Още по-сложно картина на немски, където междинният продукт (между книжовен език и регионални диалекти) форма Halbmundart и Umgangssprache съдържа цял набор от езикови, функционални и социални черти, не позволява да се класират на езика на образованието и, във всеки случай, за да ги приравняваме към руския народен език по статус и свойства.

На сродни славянски езици не съществува и точна кореспонденция. Например, общ пътя - функционална и стилистично разнообразие на съвременния чешки език най-близо до руския народен език - се различава от това в едно (най-малко) една от основните характеристики: тя може да се използва, най-вече в ежедневни ситуации, и хората са много културни (виж този в), а носителите на съвременния руски книжовен език народен език несъмнено "противопоказания" (тя се възприема като знак за ниска култура, или като съзнателно "ornichane"). Полските градски диалекти, в много по-голяма степен от руския народ, разчитат на селекционерите на селяните; Българският, сръбският и хърватският град koines са близо до тяхната диалектна основа, която ги отличава и от руския народ.

Просторечие се реализира изключително устно. Най-типичните сфери и ситуации за прилагане диалект: семейството (комуникацията в семейството и с роднини), всички, "събирания" в двора на общински сгради, съд (свидетелство прием от съдиите), като по лекарски кабинет (историята на пациента на заболяването) и няколко други. По принцип, по отношение на функционирането, народният език е сравним с териториалните диалекти: в двата случая преобладават тесногръдните комуникации и комуникациите в рамките на семейството.

Така просторечие еволюира в резултат на смесване на различни диалектни и жаргон потоци, тяхното превръщане в живота градски език него съжителстват функции южните и северните диалекти (например, и [д] взривното вещество, и [Y] проходна, Chavda, запазването, тестове hotish в palto и т.н.), жаргон и елементи на реч .. (лукав, не -Quickly, baldet, priperlis по лека жена и т.н., личен тип лечение .. приятел, приятел, домакин и др.) - повече за този и други свойства на съвременния руски език, вижте в книгата).

Понякога те казват за аномалията на народа: в нея може да се представи всичко, което е позволено от системата на даден език, неговия речник и граматически възможности. Това не е съвсем вярно. Наистина, в народа не съществува норма в тесния смисъл на термина норма, тъй като никой не кодифицира тази подсистема на езика. Но народните, както и другите некодирани подсистеми на езика, има известна традиция да използват езикови инструменти. Друг въпрос, който е много по-широк вариант на използваните единици: Народна среда може да се каже hotish, и искате да, и прави, и случаи (родителен падеж множествено число), и Ezdiyu, и ezdyu, и да отидете, и така нататък.


1.16. Диглосията и двуезичието

Посочените по-горе условия за подсистеми на националния език, показват, че естествените езици са коренно разнородни: те съществуват в много видове, формирането и функционирането на които се определя от социалната диференциация на обществото и на разнообразието на своите комуникационни потребности.

Някои от тези сортове имат собствени медии, т. Е. Комплект високоговорители, притежава само една подсистема на националния език (териториален диалект, диалект). Други сортове не са единствените, а допълнително средство за комуникация. Например, един студент използва студент жаргон най-вече в "своя" среда, да общуват със собствените си вид, а и в други ситуации, да се прибягва до помощта на език. Същото важи и по отношение на професионален жаргон: програмисти и компютърни оператори използват компютър жаргон в лесна комуникация по професионални въпроси и отива отвъд своята професионална среда, те използват думи и език структура obscheliteraturnogo.

Такава притежание на различни подсистеми на националния език и да ги използвате в зависимост от ситуацията или в обхвата на комуникация се нарича intralinguistic Диглосия (Диглосия - от гръцката Ай. - двупосочен (х) - γλοσσα , - език, буквално - "двуезичие").

Освен това дилфозията може да означава и притежаването на различни езици, тогава терминът се използва без определението за "интралингвистичен".

Концепцията и терминът " диплозия" е въведена през 1959 г. от американския изследовател С. Фъргюсън. Преди това езикознанието използва (и продължава да се използва сега) терминът двуезичие - като руски превод на международния термин " двуезичие". И за ситуации, в които могат да функционират няколко езика, се приема терминът " многоезичие" (сравнете английски език, многоезичие , пр . Plurilinguisme ).

Преди да разберем защо е нужна новата концепция за диплозията, нека разгледаме по-подробно какво се крие зад термина двуезичието.

Двуезичието и езиковото многообразие, като буквалното значение на термините - е наличието и функционирането в рамките на едно общество (обикновено - държавата) на два или повече езика. Много модерна държава би- или многоезичен: Русия (ср съществуване на нейна територия, заедно с руски, езици като башкирски, татарски, якутски, Бурятия, Осетия, както и много други ...), Африка, Югоизточна Азия, Индия и други.

Функционирането на два или повече езика в обществото би било невъзможно без двуезичието на отделните членове на езиковата общност (дори ако индивидът притежава няколко езика, той често се нарича двуезичен, а самият феномен е двуезичен или двуезичен).

Има три основни типа индивидуален двуезичен подход. С подчинен двуезичност, говорещите възприемат втория език чрез призмата на родния: концепциите съответстват на лексикалните единици на родния език, а вторите с единици на втория език. Поради естествената разлика между семантичните структури на двата езика, грешките във вида на анекдотичния превод на руския диалог са неизбежни при генерирането и възприемането на текста на втория език: Какъв е времето? - Два часа. - Толкова ли? - На кого като. - Кой часовник ? - Два часовника . - Такова много ? - Кого как .

Когато се съгласува (чиста) език двуезичие две напълно самостоятелни, всеки има свой собствен набор от понятия, граматическите категории двата езика и са независими. Смесен двуезичие би означавало един анализ механизъм и синтез на реч и съжителстващи езици се различават само на нивото на повърхностните структури. Л. В. Шерба нарича такава комуникативна система на един език с два термина. Разбира се, не се наблюдава истински пълен изоморфизъм на граматическите системи на двата езика, а само тяхното повече или по-малко подобие. Речникът наистина може да бъде един от гледна точка на съдържанието, различаващ се само в плана за изразяване.

Един от авторите на този учебник по време на полевата работа в селото. Lozhdug Коми АССР през 1968 г. беше рекордна за историята на рибаря в родния си език Коми как мрежи объркани огърличесто бърне патица. Последното изречение изглеждаше по следния начин: Извадете аз м koltsose и uznayt аз съм, който chirokys zimuytema Frantsiyayn "Взехме пръстен и научих, че Тийл зимуване [ по-рано минало предварително време време] във Франция". Тук, смесени медии двуезичието при запазване на морфологията на език Коми доста свободно и несъзнателно (показателно, че текстът е написан за тях!) Използва руски език. В други ситуации, за да "свали '' научат '' хибернация", той може да използва подходящи звена на етнически език:bosypny, tddny, tdvyyny.

Три отличителни вида двуезичия, разбира се, представляват идеални опростявания; истинският двуезичен е доминиран от един от тях. Subordinative двуезичие по своята същност е второстепенен, непълно работно собственост на втори език и двуезичен типичен за начинаещи, но вече в ранните етапи на езиковото обучение е придружен от елементи на координационна билингвизъм и смесена. С ефективна билингвизма всъщност съжителстват координационни смесени и двуезични (а често и елементи subordinative) с преобладаване на една от тях.

Обикновено двуезичният подход е продуктивен, т.е. двуезичен, който може активно да използва втория език. Специален случай на двуезичието е пасивен (възприемчив) двуезичието - е притежание на втори език, когато човек го разбира, но текстът на него практически не генерира. За "двустранен" пасивна bilingvizma когато всяка от communicants използва собствен език, но разбира езика на друг, понякога наречен dualingvizm (Eng, двойна - езиковото ; явление dualingvizma е описано например в). Този феномен е по-често срещан в границите на разпространението на различни (като правило, свързани) езици.

Обикновено двуезичните езици имат поне един език в тяхната цялост. Въпреки това, има случаи, когато индивидуалната комуникацията с родния си роден език е ограничен и нивото на комуникативно контакт с автентичен носител на доминиращия език в общността е ниска. В такава ситуация се губят адекватни познания по родния език, а вторият език се развива в ограничени граници. Това явление се наричаше полу-езилизъм (английския полу-езилизъм ). Лексикалната композиция на двата езика е ограничена и граматичната структура е опростена. Специални форми на полу-езилизъм се формират при условия, когато езиците за контакт са тясно свързани. Така че, в резултат на объркване на украински и руски езици, така наречените surzhik, а смес от беларуски и руски езици се нарича tresna.

За полу-езилизма, както при подчинен двуезичен, превключването на кода не е характерно.

За разлика от диглосия, Диглосия означава форма на собственост на две отделни езици, или подсистеми на един език, по който тези езици и подсистеми функционално разпределени: .. Така например, в официални случаи - законотворчество, регистриране, кореспонденцията между публичните институции и като - използва официалния ( или държава) език, ако това е многоезична общество, или литературния форма на националния език (едноезични общества) и в ситуации на домашно, всеки ден, семейно общуване - РУГИ езици, които не са със статут на официален или обществена, друг език, под - диалект, диалект, жаргон.

Важно условие за диглосия е фактът, че високоговорителите правят съзнателен избор между различните комуникационни инструменти и използват един от тях, което е най-добрият начин да се гарантира успехът на комуникацията. От това става ясно, че двуезичието не е непременно придружено от диплозия - макар и рядко, но двуезичните езици не могат да бъдат разпределени по какъвто и да е начин в съответствие с комуникативната ситуация. Кодовият репертоар на еднолинейното лице може да бъде изключително ограничен и в различни комуникационни ситуации той ще използва една и съща езикова подсистема. В този случай можем да говорим за неговата монограма.


1.17. Сфери на използване на езика

От всичко казано досега става ясно, че езикът може да обслужва много широк кръг комуникационни нужди на индивида и обществото като цяло. В съответствие с различните области на човешката дейност - производство, образованието, науката, културата, търговията, начин на живот и т.н. - .. се разпределят различни области на използването на езика (или езици, когато става въпрос за neodnoyazychnom общество).

Сферата на използване на езика е област на екстралингвистична реалност, характеризираща се с относителната хомогенност на комуникативните нужди, за удовлетворяването на които ораторите извършват определена селекция от езикови средства и правилата за тяхното съчетание помежду си.

В резултат на този избор на езикови ресурси и правилата за тяхното комбинация един с друг се формира от повече или по-малко стабилен (за дадена езикова общност) традиция, която се отнася конкретно сфера на човешката дейност с определен код език (допълнителен код) - независим език или подсистема на националния език. Така че, в средновековна Европа, латинският е бил комуникативен инструмент, използван в богослужението, както и в науката. Други области на дейност бяха обслужвани от съответните национални езици и техните подсистеми. В Русия ролята на култовия комуникативен инструмент отдавна принадлежи на църковнославянския език. Към настоящия момент е един от езиците на Памир Памир - неписан Shugnan - използва главно в областта на семейството и всекидневното общуване shugnantsev в официални случаи също,

Езици и техните подсистеми по сфери на дейност са слабо разпространени, на един от езиците, или една от подсистемите са преобладаващи в тази област, но допускат използването на елементи от други езици (подсистеми). Така например, жителите на семейство комуникация съвременното руско градче е доминиран от местния диалект, тя се използва и от тях, както и в производството на селскостопанска работа. Но в съвременните условия чист диалект, както вече обяснихме, е рядкост. Тя се запазва само от някои представители на по-възрастното поколение жители на селските райони. В речта на мнозинството той силно се "разрежда" с елементи от литературния и народния език. Така Беларус използва белоруския език в сферата на хуманитарното образование (насърчава се от официалната политика на държавата), но тук можете да намерите елементи от тясно свързан руски език. В областта на производството, въпреки държавната подкрепа на роден език, преобладават руският език (в специална терминология, в техническа документация, в професионална комуникация на специалисти). Разбира се, не е забранено използването на беларуски.
1.18. Реч и невербална комуникация

Терминът комуникация има много значения: тя се използва, например, в комбинация "за масова информация" (което означава преса, радио, телевизия), неговата техника се използва за означаване линии и т.н. В социолингвистика комуникация - е синоним на комуникация ... Терминът чужди езици в този случай е по-удобно, тъй като лесно се формират производни, и те са задължени да посочат различните комуникационни страните: комуникативност на communicants (= участници комуникативна ситуация), както и някои други.

Съобщението може да бъде вербална и невербална (или, с други думи, вербална и невербална - . От латински Verbum "дума, израз"). Например, комуникацията между хората в редица спортове (баскетбол, футбол, волейбол) не е задължително да включва словния елемент от или включва минимум - под формата на възклицания: Минавайки! Аз го приемам! и т.н. Не всяка физическа работа изисква вербална комуникация. Така например, в магазините с шумен - щамповане, механична събрание, леярна - правя без думи, но хората, които работят в тези магазини, но комуникират (например, с помощта на жестове).

Голяма част от вида човешка комуникация се осъществява чрез реч (в крайна сметка езикът е предназначен предимно за комуникация). Тези видове са предимно от интерес за социолингвистите.

Комуникацията на речта се осъществява в контекста на комуникативната ситуация 13 .
1.19. Комуникационна ситуация

Комуникационната ситуация има определена структура. Състои се от следните компоненти: 1) говорител (адресат); 2) слушателя (адресата); 3) връзката между говорещия и слушателя и свързаната с него 4) тоналност на комуникацията (официален - неутрален); 5) цел; 6) средства за комуникация (езика или неговата подсистема - диалект, стил, както и средства за парализа - жестове, изражения на лицето); 7) начина на комуникация (устно / писмено, контакт / дистанционно); 8) мястото на комуникация.

Тези компоненти са ситуационни променливи. Промяната на всяка от тях води до промяна в комуникативната ситуация и следователно до промяна в използваните от участниците в ситуацията средства и комуникативното им поведение като цяло.

По този начин съобщението на съдия и свидетел в съдебната зала се отличава с по-формален език, използван от двете страни, отколкото със съобщаването на същите лица, които не са по време на съдебното заседание: мястото се променя, но всички останали ситуационни променливи остават непроменени.

Връзка съдии свидетеля да се запознаят с биографични данни, задължително предполага въпрос-отговор форма на комуникация със съответните синтактични свойства диалоговия (елиптичност изказвания повтарят въпрос и т. П. Отговаря на някои елементи). Обжалване съдии на свидетеля с цел да се възпроизвеждат показанията на последния от предварителното проучване показва разпространението на монолог и съдия само потвърди или отрече свидетеля реакцията на (промяна на предназначението на комуникация, като същевременно се поддържа всички други ситуационни променливи).

Излизайки от служебната роля, съдията престава да бъде със свидетеля в онези отношения, които предписват на двамата определени говорни поведения. Например, в "транспорт" ситуация, ако и двамата отиват в автобуса - със социалните роли на "пътник-пътник" - тяхната реч, разбира се, е по-малко формална.

Ако съдията и свидетеля запознати един с друг, обаче, положението на съдебното заседание, а техните роли ги изискват както официално тон на комуникация; това е положението, когато "връщането" на ролеви отношения "запознаване - един познат" (или "приятел - приятел") тон на комуникация може да варира в неформална, дори запознати с използването на говоримия език, диалект, жаргон.

Съобщението на съдията и свидетеля при приемане на съдията (извън съдебната сесия), когато комуникацията е комуникативна и устна, позволява елиптични форми на речта; ръкописното свидетелство на свидетел (разстояние и писмена форма на комуникация) изисква изрични, синтактично пълни форми на изразяване.

Имайте предвид, че с илюстративна цел, за да покаже как всеки може да варира ситуационни променливи, ние сме до голяма степен опростена описаната ситуация, представи схематично тях. В реалната комуникация ситуационните променливи взаимодействат помежду си и всеки от тях придобива определени ценности заедно с други. Например, ако мястото на комуникация се промени, това често означава едновременна промяна на предназначението й, както и връзката между комуникаторите и тона на комуникацията. Апозиция говорител и слушателя обикновено се свързва с употребата на орални форми на речта говорил и далечно - (. Срв комуникационно-телефон) писане и др.

Нека да дадем пример за записване на реч на същия човек, като казваме в същото положение за едно и също нещо - за научно пътуване. При запазване на темата на речта целият спектър от ситуационни променливи подлежи на промяна: целта, мястото, отношенията между участниците в комуникацията, тоналността, контактът / разстоянието, устните / писмените форми на речта. Следователно, цялата структура на речта се променя: избора на речник, синтактичните конструкции, интонационната структура на изказванията, логическата последователност на презентацията и т.н.

И тази протоплазма трябваше да бъде ... не, нито дори примери, или ... какво да се намери, но целият кабинет да се изкачи. И дяволът знае, може би те не съществуват там, тези термини (разговор с приятели).

Без значение Екскурзия до мен, защото не е имало списък от думи, че е необходимо да се намери някакъв начин toiskhitritsya, а не индивидуални условия, както и цялата група на термините в файловете. И никой - нито zavkartotekoy, нито аз - не знам дали те са били там (говори с колеги).

Беше много трудно да се намери в архивите на условията, необходими за мен, аз не разполага с точен списък, имахме доста много да отида на пипане (устен доклад за мисията на заседание на катедрата).

По време на пътуването събирах материал за групата от термини, които изследвах. Въпреки трудностите - липсата на точен списък от думи и липсата на информация за наличието на условия аз съм заинтересовани субекти на файл, аз бях в състояние да се намери броя на лингвистично смислени примери (от официален писмен доклад за пътуване).

Ситуационните променливи имат различна "тежест" по отношение на силата на тяхното влияние върху характера на комуникативната ситуация. По-голяма тежест имат тези променливи, които отразяват някои езикови или социални zadannost комуникационни структури по-малки - променливи съответните многостранни недвижими комуникационни ситуации. Броят на стойностите на първите променливи е ограничен, стойностите на вторите са не-затворени комплекти.

Така че целта на комуникацията се осъществява чрез всеки конкретен речев акт, чиито типове са изчислими, използвайки определени функции на езика. Например, съобщава, че една поговорка, се прибягва до акта реч на съобщенията и използва този език в своята информационна функция, вероятно в комбинация с емоционален (това зависи от намеренията на говорещия: слушателя, ако той просто иска да информира за друго нещо, или и коментирайте докладваните и направете свои собствени оценки). Моля, заплахи, псуват, извинение, да си поръчат извинение и подобни намерения на говорещия е под формата на съответните речеви актове, които се различават един от друг, както на целите и естеството на комбинирането им в различни функции на езика.

Въпреки факта, че тонът на пръв поглед изглежда, ситуационна променлива, която е с не-дискретни стойности, всъщност, се говори не само ясно да усетите разликата между длъжностното лице, неутрален и приятелски (фамилиарност) комуникация, но също така да се знае предварително кои ключови съответства на една или друга комуникативна ситуация ,

За разлика от тези променливи, мястото комуникацията не е предварително определена променлива, а броят на стойностите на тази променлива едва ли може да се счита за крайна. В тази връзка, ние отбелязваме, че теглото на променливата е по-малко от теглото на тези комуникационни фактори, като например целите, връзката между communicants, тонът на комуникация и др Промяна на комуникация пространство не винаги води до промяна в естеството на вербално поведение общуването :. Ако взаимоотношенията между тях остават една и съща, фактора на промяната "седалка" е без значение (вж., например, комуникация учител и ученик в класната стая и извън класната стая). Промяната в мястото на комуникация е най-често значима в съчетание с промяната във всички други условия на комуникация. Така че, ако в резултат на промени в място увеличава зависимостта на един от най-communicants от друга, променящия се характер на вербална поведение на първо място. Например,


1.20. Комуникация на речта, речево поведение, говор

И трите думи в заглавието на този раздел, са пряко свързани с вербалната комуникация. Първият термин е синоним на термина комуникация на говор. Важно е да се подчертае, че една от тях представлява синоним на двупосочен процес, взаимодействието на хората в процеса на комуникация. За разлика от това, терминът вербално поведение акцентиран процес едностранчивост: те представляват тези качества и характеристики, които отличават говорни и говорни реакции един участник комуникация ситуация - или високоговорителя (изпращача), или слушател (получател). Терминът "поведение на речта"полезно за описване на монологично форми на речта, като комуникативни ситуации лекции, речи по време на срещи, митинги и т.н. Въпреки това, той не е достатъчен в анализа на диалог: .. в този случай е важно да се разкрие механизмите на взаимни речеви актове, а не само вербално поведение на всеки един от комуникиращите страни. По този начин, терминът за гласова комуникация включва концепцията за вербално поведение (по Терминът диференциация реч комуникация и поведение реч , виж също книгата :.).

Терминът акт за реч означава конкретни речеви действия на оратора в дадена комуникативна ситуация. Така например, в ситуация на покупка на пазара между купувача и продавача може диалог, включително различни речеви актове: искания за информация (- Колко е това нещо, кой е производителят, защото от нея материал ???), Съобщение (- две хиляди, Южна Корея; Natural кожа), искане (- да се отмени, моля, аз ще се кандидатира за парите), таксата (- ! ти ми даде грешен доставката), заплаха (- ! сега се обади в полицията) , и др.

В средата на ХХ век. Английски философ Джон. Остин, и след него, американските учени J .. Г. Сърл и Грайс разработиха теория на речевите актове, които разкри редица модели, характерни за процеса на вербална комуникация, и формулира, след което принципи и постулати гарантира успеха на дадена реч акт като цяло речта комуникация, като "глас ясно", "дали искрен", "дали кратка", "да се избегне объркването изрази" и т.н....

Направени са опити за разработване на правила за комуникация на говор, които не само отчитат моделите на използване на езикови средства, но и регулират подравняването помежду си в зависимост от естеството на комуникативната ситуация. Пример за това са правилата за речева комуникация, предложени от американския изследовател S. Ervin-Tripp.

Терминът обикновено S. Ervin-Tripp използва, за да опише, а не да инструктира, не да регулира тези или други речеви актове, т.е.. Д. Към посочват някои от нормалните, типични за актове за комуникация.

С. Ервин-Трип разграничава три типа подобни правила:

Правилата за избор на езикови съоръжения: а) общи за всички социални слоеве; б) специфични за различните социални слоеве и групи. Пример: избор на формата на лечение, национални и социални различия при този избор.

Условия последователност, т.е. последователност от речеви актове в общуването: .... Поздрав, благодаря, раздяла и т.н. В рамките на тези правила помисли Xia формула прощални подтиквания телефонно обаждане, установи комуникативно контакт.

Правила за съвместни събития; Правилата са предназначени съединения в същия контекст на специално лексикално, фонетични, интонация и синтаксис т. Р. Единици и свойства. а) хоризонтално, определящи отношенията между единици за време разговор (времето последователност), и б) вертикалата, определяне на съотношението на условия единици за предаване на данни на различни нива на езиковата структура (например, такъв синтактична структура може обикновено да се използват само: Видовете правила специфичен регулаторен избор речник лексикон трябва да се съчетае със стандартно произношение и т. д.).

Специално обработен правила събеседници взаимодействие, когато говорещият се ангажира да гарантира, че околните или диалог партньор, принадлежност към дадена социална или професионална група, го намериха "своята", одобрена от вербалната му поведение и правилата за преминаване от един код в друг при смяна на положението и социалното роля на оратора.

Следва да се отбележи, че изброените правила са доста абстрактни. Те са лесно да се прилага за един сравнително прост комуникативни ситуации, какви са добрите нрави на речеви актове (като поздрави, поздравления, сбогува се и така нататък. П.), и по описание на по-сложни и по този начин по-естествено, недвижими комуникативни ситуации използването на тези правила, свързани с редица неясноти и трудност. Също така не е ясно колко са задължителни правилата, предложени от S. Ervin-Tripp. Ако, например, говорителят, като се използва жаргон, притежава литературен произношение, това означава ли, че той е изграждането речта си "против правилата", се отклонява от нормите за поведение на речта? Дали говорителят винаги избира формите на комуникация, които са приети в дадена социална среда, т.е. социално или професионално боядисани,

С всички конвенции, считани от идеята за правила, характерни социолингвистични граматики, съдържащи правила за социолингвистични поведение на хората в различни ситуации, е много привлекателен и достоен за изследване и развитие. Тази идея обаче е изключително трудна за изпълнение. Това изисква най-малко два компонента: 1), за да се развиват граматиката на конкретни езици, които ще позволят не само за генериране на граматически правилни изявления, но също така и всички видове разговорен структура, отклонение от стандарта, приет в кодифициран език; 2) повече или по-малко изчерпателни описания на всички форми на социално поведение на членовете на езиковата общност. На сегашния етап от развитието на социолингвистиката можем да говорим само за фрагменти от двете, а другата.
1.21. Комуникативна компетентност на местния оратор

В процеса на вербална комуникация чрез езика на хората, използващи - неговата лексика и граматика - за изграждане на изречения, които могат да бъдат разбрани от получателя. Въпреки това, знанието не е достатъчно лексика и граматика да общуват на този език е успешна: необходимо е да се знае също така условията за използване на определени езикови единици, както и комбинации от тях. С други думи, освен граматиката на езиковите медиите трябва да се научи "ситуационен граматика", който предвижда използването на езика е не само в съответствие със смисъла на лексикалните единици и техните комбинации правила в предложението, но в зависимост от характера на взаимоотношенията между високоговорителя и адресата, целта на комуникацията и от други фактори, които, заедно с действителните езикови познания, представляват комуникативна компетентност високоговорител 14 .

Характер на комуникативни умения в рамките на комуникативната компетентност и знания, различна от действителната език може да се илюстрира с примера на така наречените косвени речеви актове. Непрякото се нарича акт на реч, чиято форма не съответства на нейното значение и цел. Например, ако един съсед на масата за вечеря да ви говори със следните думи: - Може ли да ми мине солта,? Каква форма е въпросът, а в действителност искането, и отговорът към него трябва да бъде вашата действие: издържите съсед сол. Ако разбирате това искане като утвърдителен въпрос и отговор: Да или мога, не прави действията си и чака, а когато източникът е наистина директно ви помоля да му даде солта - процеса на комуникация е счупен: ти не дойде, както се очаква и как говорителя за да се отговори на тези въпроси, искания за подобни ситуации.

Якобсон посочи, че ролята на слушателя човек има по-високо ниво на езикова компетентност, отколкото в ролята на говорител. "Интересен езикова проблем - той пише - е точно сравнение на по-висока, като правило, езиковата компетентност на дадено лице в ролята на слушателя с по-ниска езикова компетентност на едно и също лице в ролята на говорителя".

Това несъответствие отразява основната разлика между двете интелектуални категории - знание и притежание. Знанията - например езикът - могат да бъдат пасивни, докато познаването на езика задължително изисква наличието на определени активни умения за обработка на езикови ресурси.

В сферу коммуникативной компетенции входят правила этикета (в русском языковом сообществе они касаются, в частности, употребления местоимений ты и вы, в японском и корейском - многообразных глагольных форм вежливости), правила общения ребенка со взрослыми (и взрослых с детьми), правила общения со "своим" и с "чужим", с "высшим", "низшим" и равным (по социальному статусу), правила соблюдения "социальной дистанции" при значительной асимметрии социального положения участников коммуникации, разнообразные поведенческие (но выражающиеся и в языке) стратегии, управляющие реализацией таких речевых актов, как просьба, требование, обвинение, угроза, обещание и многое другое.

Повечето от тези правила и стратегии са "неписани": ситуационните граматики (които ние обсъждахме в края на предходната секция) все още не са създадени, което би регулирало речта на човека в съответствие с условията на комуникативната ситуация. В същото време преобладаващото мнозинство от местните говорещи имат правила и стратегии за вербална комуникация в различни житейски условия, което гарантира тяхното нормално и ефективно взаимодействие помежду си.
* * * *
Разгледахме редица ключови социолингвистични концепции. Разбира се, това не е изчерпателен списък от тях, но като цяло е достатъчно за по-нататъшно обсъждане на проблемите, методите и посоките на съвременната социолингвистика. В хода на тази дискусия ние, ако е необходимо, ще се позовем на други термини и понятия, като всеки път посочваме значението, в което се използват.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница