Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж казастраница6/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.1.3. Хетерогенни езикови традиции

В западния свят е обичайно писмената културна традиция да следва един език. Превключването и смесването на кодове е позволено само при реч на герои от художествени текстове или с хумористични цели. В многоезичната Индия ситуацията е и в много отношения остава различна. "В класическия пиесите на Калидаса, bhasa и други езици са разпределени в социалната принцип: царе и благородници се говори на санскрит, страхотни дами - на Shauraseni език, обикновените хора - да Магадха, жените пеят на Maharashtri" [Татяна Elizarenkova 1990: 391]; Shauraseni език, Магадха и Махаращра - Средните индийски езици на християнската ера с различен териториален препратка (северозападен, в Източна и Централна Индия). В дравидските литератури на Южна Индия, смес от кодове е широко практикувана. Има специална форма на тамилски език manippiravaalam, в която предложенията тамилски или части от тях се заменят с текста в езика на заеми. "В средновековната литература санскритът е последният, който говори като последния. В нашето време (особено в устната реч,

Като се има предвид особената sverhanalitichnoy хавайски граматиката, можем да кажем, че граничния кодът се поставя тук, дори и в рамките на това е аналог на нашата вербална дума. По този начин, словния елемент на д полъх мат и НИО "носеше" в рамка рамка посочване на приемственост е ... ней , във вътрешността на който в постпозиция да неизменните значими думи (в този случай - на английски език) индикатор се от посоката на действие ( мат , говорител). Композитор - Queen Liliu-о-ка-елени, разбира се, напълно контролираше хавайски културното наследство, неговата поезия е разположена изцяло в традицията на 20 , Преди откриването на островите от европейците, хавайците не са имали никакви езикови контакти и езикът не може да се разглежда като елемент на идентичността. През втората половина на XIX век. в условията на пълна двуезичност на значителна част от населението на царството (независимо от етническия произход), кодовете за превключване се превърнаха в неразделна характеристика на езиковото поведение. Пуризмът не беше характерен за хавайската литература от този период, която току-що преживява своя разцвет. В европейските култури повърхностно подобен поетичен устройство не е случайно, наречена макаронически език (от ИТ. Maccherone "клоун, шегаджия"): превключване на кодове в поезия винаги се възприема шеговито.

Днес, в двуезична общество, се противопоставят на monolinguals, елемент на идентичност, която има на своите членове с висока символична стойност, тя може да бъде много двуезично. Така например, в Испано-американската среда, в югозападната част на САЩ, наречена Spanglish институционализира го смесва с постоянно разбъркване и превключване на кодове. Получава писмена фиксация рядко, но е широко представена в медиите. Японски филм за езиците на националните малцинства (Kotoba-не Seikimatsu, NHK ETV ) дисководещ една от радиостанциите в Тексас казва: "Аз не мисля за смяна на кодове 21 От английски на испански, от испански на английски език - това е езикът на второ поколение мексикански-американски, аз говоря от детството "Но типичния си фраза във въздуха :. по Добре, добре, recordan-DO Una Vez Mas: утре това е ще нощ LOE случи ен на ел Parque Rosdeo г. Tejano гърмят бъде! там ! "Добре, добре, аз напомня още веднъж: утре вечер ще се случи в Rosdeo парк, на Tejano Thunder ! Бъди там!" Важно е, че дори и самото име на рекламираната местна група, която вероятно трябва да бъде преведена като гръмотевица, е двуезична: тиано - от испанците. teja 'shingles', гръмотевици - английски. "Thunder".


* * *
И така, какво е съотношението на езика и диалекта? Въпреки факта, че тази опозиция е родена в рамките на "чистата" лингвистика, там не е необходимо. "Едновременно езикова описание на някои от местните езикови разновидности, изучаването на историята и определяне на генетичната му, типологически или дори районно справка на заявлението, за да го на термините" език "или" диалект "(и в някои случаи" наречието "или" диалект " ) почти безразличен: не е тук за квалификацията (въпреки че понякога използването на понятието "диалект" "вместо" език "и може да потъмнее цялостната езикова картина на района като цяло) [Еделман 1980: 128-129].

Анализът на социолингвистичните материали показва, че решаващото мнение по този въпрос принадлежи на местните говорещи. Сред "обективни" показатели на диференциация на езици и диалекти включва взаимно разбираем и / или наличието на престижната naddialektnogo идиом (устно или писмено), както и на политически и икономически център на интегрирането на свързани с медийни идиоми.


2.2. Социална диференциация на езика

Проблемът на социалната диференциация на езика има дълга традиция в световната лингвистика. Тя произхожда от добре познатата теза на IA Бодуен де Кортни на "хоризонтална" ^ териториално) и "вертикална" (всъщност социална) език разделяне [Бодуен де Кортни 1968] 22, Този проблем през първата трета на ХХ век. Ние обърне внимание на такива известни представители на френски училището на социологията да лингвистиката като A. Мейе, ученици известния швейцарски лингвист Монтана де Сосюр - Seshee А. и В. Bally, J. Vendryes (Белгия), А. и Б. Mathesius Gavranek (Чехословакия) , Е. Сапир (САЩ), J. Förs (Англия) и др. Значителен принос в изучаването на проблема на вътрешните лингвисти - ЕД Polivanov AM Selyshche острови, RO брега, LP Yakubinsky, BA Larin, VM Zhirmunsky, М. Н Питърсън, В.В. Виноградов, Г. Винокур, М. М. Бахтин и др.

За текущия етап на развитие на този проблем са характерни следните характеристики:

1. Липса на широко разпространен миналата направо оглед на диференциация на езика във връзка с общественото разслоение на обществото. Според това схващане, стратификацията на обществото в класовете води директно до формирането на класови диалекти и "езици". Най-ясно тази гледна точка беше изразено от AM Иванов и LP Yakubinsky в своята книга "Есета по език" (1932), както и LP Yakubinsky в "пролетарий език", "Език на селяните", а другият , публикуван през 30-те години на 20 век в списание "Literary Studies".

По-убедително, а сега се споделя от мнозинството от лингвисти е гледна точка, съгласно която на до естеството и характера на връзката между структурата на обществото и социална структура на езика е много сложно, които не са праволинейни. На езика на социалната диференциация се отразява не само и може би не толкова на текущото състояние на обществото като предишното му състояние, характерните черти на неговата структура и промени в структурата на миналото, на различни етапи от развитието на дадено общество. В тази връзка, трябва да се помни многократно изразяваните лингвисти от миналото, но не е загубила своето значение на идеята, че темповете на развитие на езика са далеч зад темпото на развитие на обществото,

"Социална диференциация на социалната колективно език - пише за това VM Zhirmunsky - не може да бъде статичен, синхронен равнината на рязане, без да се отчита динамиката на социалното развитие на езика [и ние добавяме, обществото] на езика на епохата, обхваната от. неговата социална диференциация, системата е винаги в движение, различните елементи от които до различна степен са продуктивни и се движат с различна скорост. Механична сравнение на редица синхронни серийни секции, които не са в състояние да възпроизведе . Описвайки динамиката на структурата на движение на езика, от гледна точка на социалната диференциация, ние трябва да се вземе предвид неговото минало и бъдеще, т.е. всички потенциални перспективи в тяхното социално развитие "[Zhirmunsky 1969: 14] ...

2. С отхвърлянето на лечение линейния на социалната диференциация на езикови въпроси и признаването на сложността на социално-езикови връзки, включва още един елемент от развитието на този проблем в модерната лингвистика: общата тенденция за идентифициране на системните връзки между език и общество социолингвисти посочи механична и априори такъв подход към изучаването на проблем, който обявява пълен изоморфизъм (пълна корелация на свойствата) на структурата на езика и структурата на обществото, с което той се обслужва.

Увеличена и поради погрешно впечатление за изоморфизъм на езикови и социални структури, до известна степен се дължи на липсата до сравнително неотдавна, специфичната социолингвистични изследвания - при тълкуването на социолингвистични връзки доминира на спекулативен подход. С появата на произведения, основаващи се на значителен брой лингвистични и социални материали, разтърсването на теорията за изоморфизма стана по-очевидно.

Тъй като тези проучвания е доста трудно социално превръща в език, така че социалната структура на езика и структурата на вербално поведение на хората в едно общество се характеризира със специфични особености, които, въпреки че се дължи на социалния характер на езика, но не намирам никаква преки аналогии в структурата на обществото. Такива са, например, различни видове средства зависят от езика социални характеристики на високоговорители и реч среда (социално и ситуацията-стилистичната променливост от Labov ;. Cm [Labov 1975]).

"Няма прост и очевиден кореспонденция между характера на социалните и икономическите условия, от една страна, както и езиковите характеристики - от друга страна - казва модерен немски лингвист М. Birvish -. С други думи, основните разлики между икономически разнородни социални групи не са пряко отразени в системата езикови сортове, съществуващи в дадена езикова общност "[Bierwisch 1976: 420].

Дори в случаите, когато социалните фактори действат като детерминанти на говорното поведение, няма кореспонденция един към друг между тези фактори и причинената от тях езикова хетерогенност. Например, структурата на взаимоотношенията между страните да общуват в голяма степен зависи от избора на говорене функционални стилове език, но между видове взаимоотношения (формални - неутрален - приятелски) и функционални стилове не са пълно съответствие: може да се използва и на официалния бизнес, когато официални отношения и научните, и журналистически стилове и един и същ стил, например научен, могат да бъдат използвани както в официални, така и в неутрални, и дори при приятелски отношения между участниците в комуникативната ситуация.

В допълнение, на механизма за промяна на стилистичната фигура на речта е недостатъчен механизъм за промяна на височината на тона на речта комуникация - отслабването на социален контрол над словесно поведение на communicants (например, при прехода от официалните отношения на неформални) не води до контрол на премахването на регулаторните език (обикновено комуникират продължи да се придържа към приета в дадена езикова норми).

3. Развитието на проблема за социалната диференциация на езика в съвременната социолингвистика се характеризира с по-широк, отколкото преди, възглед за този проблем. То започва да се разглежда в контекста на променящите се езикови средства (които могат да бъдат обусловени от социални и интралунгнистични причини); включително такива средства, които принадлежат към сравнително хомогенни езикови формации, като например литературния език.

Някои изследователи говорят за вече формираната теория на вариацията, която описва различните колебания в езика и използването му. Тази теория се основава на постулацията, че реалното говорно поведение на човека се определя не само от неговата езикова компетентност, но и от познаване на социално обусловени конотации,това е значенията, които съпътстват основното значение на думата. М. Birvish, например, смята, че тъй като различните хора се учат език в различни социални условия, те са в резултат на капитана "различен граматиката на езика" и опишете тези различия трябва да бъдат с помощта на специални "правилата за разширение" (правила за разширяване), които вземат под внимание информацията като за самите езикови единици и за техните конотации [Bierwisch 1976: 442 и следващи]. В пряка връзка с този аспект на изследването на социалната диференциация на езика може да се постави и по-устойчиви опитите на учените да се откажат от прекалено "твърд", като се позовава единствено на подхода на социалната критерии за език пакета на различни подсистеми и да се привлекат за решаване на проблема с функционално стилистично променливост на идиоми.

Такива социални категории като статут, престиж, социална роля,някои изследователи считат факторите, влияещи върху стилистичното вариране на езика. Чехия лингвист J. Краус е базиран предложената от него класификация на тези категории в изследването на факторите, стил, образуващи, сред които той прави разлика: 1), свързана с естеството на езиковите съобщения и тяхната функция, 2), свързани с ориентация на говорещия да слушат и 3), свързани с оценката на индивида говорителят [Kraus 1971]. Внимание към ФИГ говорител, като един от основните фактори, причиняващи вариация на словото, различни видове избор говорители в зависимост от социалните и ситуационни характеристики, типични за редица съвременни изследвания в стил. Такива са например изследванията на У. Лабов, иновативни за времето му,

Ползотворно опит да се свърже ролята на човешкото поведение със структурата на функционалната-стилистична диференциация на език, предприета Петербург лингвист К. Dolinin. По негово мнение, функционални стилове - "не е нищо друго освен една генерализирани речеви жанрове, т.е. говорни правила за строителство специфични, достатъчно широк клас от текстове, които въплъщават в себе си общи социални роли - .. Такива като учен, администратор, поет, политик, журналисти и т.н. Тези правила - .. както и всички правила на поведение роля - определени очаквания роля и ролеви предписания, които обществото налага на говорене (писане) реч обект (автор) знае, че този вид текстове, преследването на тази цел, трябва да се изгради. така че, а не в и той знае, че други (читатели, слушатели) очакват от него точно това поведение на речта "[Долинин 1978: 60]. Функционални стилове отразяват "традиционната представа за този вид дейност, която е разработена в тази култура, той (дейности) социален статус, - .. Ето как изглежда в обществото, какво се изисква от тези, които го упражняват - отново роля подзаконовите и очакванията за подражание, които ако се приемат по този въпрос, да определят отношението му към себе си като актьор играе на адресата като партньор ролева игра и обект на реч като обект на дейност на ролята "[пак там: 62].

Отбелязвайки, относителната новост на "социално-стилистични" аспекти на изучаването на социалната диференциация на езика, необходимо е обаче да се каже, че предпоставките за социологическо тълкуване на стилови различия в езика са били уволнени от лингвисти от първата половина на ХХ век. В тази връзка, особено разкрива произведения на акад В. Виноградов, на езиковото понятие, което е много характерно за социално и стилистично анализ на езика.

Изследвайки историята на руския литературен език през XVII-XIX век, В. В. Виноградов настоява за специфичния исторически характер на описанието на различните му подсистеми. Подобни понятия като народна, общ език, бюрократичен език, жаргон на войника и други се третират по различен начин, в зависимост от етапа на развитие на руския език, на който се прилагат тези концепции. Говорейки, например, за различията между народния и общ език в края на осемнадесетия и началото на деветнадесети век, Виноградов пише:

"... Концепцията на народен език обхваща широк, нередовен, разнородна област запознат и ежедневния стил" не ofrantsuzivshegosya "благородство, на духовенството, различните редиците на интелигенцията и дори на средната класа. Народна претендира за ролята на националния говорител на местни руски домакинството започна - за разлика от една страна, от учен, книгата, език "славянската", а от друга - от други, взети назаем, най-вече френските форми на речта руски европейците <...>. Народна представена смесица от "хора", т.е.. Е. Не е като uzkooblastnogo ценности, думи и идиоми често разбират градски диалект <...> на обща професионализъм и argotizmov <...>

Вулгарен език, за разлика от жаргона, в Виноградов - този "ежедневния език на селяните (независимо от районирането в диалекти), служители, занаятчии в градовете, дребната буржоазия, дребна бюрокрация, дребната буржоазия като цяло, недокоснато от образование. Той се заплита в народна реч, подхранва формулярите си и ги запълва. По принцип границата между народния език и обикновения фолклорен език е много течна, като се върти <...>. В своята "ниска", най-отдалечени от сферата на литературни сюжети, благороден народен език, смесено с обикновените хора "[пак там: 392].

В проучването на руския литературен език, неговата история Виноградов за стилови разновидности на книжовния език иска да види тяхната "социална среда", както и в отношенията си с популярния литературен език, диалект, жаргон - реципрочни връзки групи от носители на езика подсистеми.

За да разберем как В. В. Виноградов обяснява социалната стратификация на езика, е важно неколкократно да заявяваме неговата позиция за социално-експресивното оцветяване, присъщо на езиковите средства. Характерно е, че той го е разглеждал във връзка със социално-комуникативното фиксиране на различни функционални разновидности на речта. В това той очаква някои идеи на съвременната социолингвистика за зависимостта на речта от ситуацията и от социалните роли на комуникаторите. Ето какво например той пише за разновидности на диалога:

"В общественото съзнание, шаблоните на диалозите, диференцирани според типичните категории на живота, са фиксирани. Така че, те казват: "официалния разговор", "бизнес", "интимни", "семейство разговора" и т.н. Дори и с концепцията за различни форми на социално взаимодействие, това, което, например, "Процесът", "дебат" "дебат .. "и други подобни, ние имаме определени асоциации за формите на словото, които ги придружават. Тъй като има различни видове социална и изразителен цветови думи, тъй като има различни видове диалог социално и изразителен сортове "[Виноградов 1965: 161].

Посочвайки разнородния характер на идиоми, които традиционно са били гледани като субект (което означава, социална диалект, жаргон, един селянин диалект), техните изключително сложни и по различно време в различните трошене зависимост от няколко фактора, Виноградов призова да се разгледа социално и стилистично оцветяване, което се носи от думи, които попадат в литературна реч от некодираните версии на руския национален език. Неговите собствени характеристики на езиковите инструменти от тази гледна точка представляват блестящ пример за социолингвистичния анализ на езиковите факти.

За всеки факт на езика Виновград виждаше социалното лице на родния лектор, а неговите стилистични квалификации за тези или други думи и фрази са едновременно техните социални характеристики. Можем да кажем, че В. В. Виноградов стоеше в началото на социостолистиката - социолингвистична дисциплина, която едва напоследък системно се развива.

При сравняване на днешния sotsiostilisticheskih изследвания "с работата на Виноградов Трябва да се отбележи все по-задълбочен анализ, желанието да открият социалните различия на всички по-малки" порции "от идиоми.

По този начин, поради променливостта на социалните фондове се открива дори и в една подсистема на националния език като език на литература, единство и регламенти, които съзнателно култивирани и защитени от държавни и научни институции. Съвременните изследователи правят разлика между книжовния език като теоретична конструкция, и като реалност, като реално комуникативна система функционира в определени специфичните национални условия, "единен книжовен език е по-скоро тенденция или перфектна работа, отколкото реалност" [Степанов 1969: 308]. В действителност, "в синхронен част от националния литературен език може да има място на своята функционална диференциация се обяснява с: а) съществуването на регионални варианти или нестандартни книжовен език;

Съвременният руски литературен език не е изключение в това отношение. За всички свои системи се характеризират с променливостта на средствата се дължи не само на функционалните и комуникативни фактори, но също така и от социални фактори - различия, говорещи възраст, професия, ниво на образование и характер и някои други характеристики.

Социално-етикетираните са и оценки на фактите на езика от неговите оратори. Това, което се възприема като неутрални представители на някои социални групи, представители на други причини протестират или гняв, докато други го защитават като единственият възможен начин на изразяване. Тези или други езикови единици могат да бъдат оценени като символи на принадлежността на говорещия към определена социална група. Например, произношението на [срамежлив] хм, [zhy] /? И е типичен за по-старото поколение на наследствени московчани, използването на форми [че] Коно [CHN] една особена реч на Санкт Петербург, произношение, полу-мек [X], [w] в чужди думи като жури , брошурасе намира в речите на някои представители на старата интелигенция и т.н. (за повече подробности вижте [Krysin 2000]).

Характерни като цяло на настоящия етап в развитието на социалната диференциация на езикови проблеми, е необходимо да се подчертае интереса на изследователите до междинни образувания - полу диалекти interzhargonam, които се образуват в много национални езици и се дължат на интеграционните процеси, които протичат в съвременните общества (конвергенцията на различните социални слоеве и групи, миграционните процеси , урбанизацията на населението и асоциираната асоциация в град на разнообразни и многоезични групи от хора, увеличаване на социалното Noy мобилност и т. т.).


2.3. Социална подготовка на езиковата еволюция

В тясна връзка с проблема за социалната диференциация на езика е проблемът за социалните условия, в които съществува и се развива всеки конкретен език. А плътността на тази връзка е съвсем ясно: на социалната диференциация на езика в определен синхронен раздел е резултат от неговото развитие, в който важната роля на социалните фактори, а напротив, естеството на езиковото развитие, спецификата на своята дейност могат да бъдат повече или по-малко, подобрени чрез своята социална структура.

Идеята за социална подготовка на езиковата еволюция в никакъв случай не е нова. От аксиома, според който езикът е социално явление, се вижда, и ако това е така, естествено развитието на езика не може да бъде напълно автономно: по някакъв начин зависи от развитието на обществото. Въпросът е как точно промените в обществения живот засягат промените в езика, какъв е механизмът на такова влияние.

Отговорът на този въпрос се намира в произведенията на редица местни и чуждестранни учени. Специално място в тази серия заемат писания Евгений Дмитриевич Polivanov (1891-1938), който е собственик на много новаторски за времето си, идеята за социалната обусловеност на езиковото развитие. Някои от изказванията на Е. Д. Поливанов през 20-те години на XX век получиха отговор и по-нататъшно развитие само много години по-късно - през 60-70-те години на ХХ век. За разбиране на сегашното състояние на социолингвистика, че е полезно да се изясни, че езиковото наследство на изключителен учен, учените прегърнаха текущия език.


2.3.1. Социолингвистичната концепция на Д. Поливанов

Във връзка с въпроса за социалната подготовка на езика, Е.Д. Поливанов многократно посочва, че в миналото лингвистите не обръщат достатъчно внимание на социалните причини за езиковите промени. В най-добрия случай това се прави декларативно, а в специфични езикови изследвания "социалната страна на езиковия процес всъщност остана почти без внимание" [Polivanov 1968: 52]. Всъщност науката за езика трябва да бъде не само естествено-историческа, но и социологическа.

Най-важният компонент на социологически езикознание EDPolivanov счита за еволюционната теория на езика - по-точно, частта, която трябва да се справя с обяснението на социалните причини за езикова промяна. Посочвайки задачата за изучаване на процесите, които протичат на руски език от 1917 г. насам, като един от най-неотложните задачи на националните езикознание, той подчерта, че за да се разбере тези процеси и да се предвиди бъдещото им развитие трябва да бъде "общо проучване на еволюцията на езика <... .> с други думи, ние се нуждаем от език istoriologii ", т.е., той обясни EDPolivanov в преподаването .." на механизма на еволюцията език "[Polivanov 1931: 25].

Поставяне голямо значение на социалния контекст, в който се развива език EDPolivanov в същото време предупреди срещу fetishization на социални фактори, се опитва да обясни всичко на езика на влиянието на икономическите и политически сили (такъв подход е характерен за Marrism). Актът за език и неговите вътрешни закони ", определен за език, отвъд времето и пространството," социални фактори като е "предварително определена крайна цел на развитието на езика" [Polivanov 1928: 175]. "Признаването на езика в зависимост от еволюцията на живота и обществото, - пише той в една от статиите му - не отменя и не отрича значението на естествената история" теория на еволюцията "език" [Polivanov 1928: 40].

Какъв вид модели разкрива лингвистът, който изучава езика от социален ъгъл? В развитието на езика ED ED Polivanov вярва, че езиковите, вътрешните и външните социални фактори трудно взаимодействат. Характерът на това взаимодействие и ролята на всяка група фактори, които той анализира подробно в редица свои творби. Той стига до извода, че социалните фактори, които не могат да променят характера на езиковите процеси, но те са "зависими от решението 1) или да не бъде този вид еволюция език като цяло, и 2) промяна на началните точки на развитие" [Polivanov 1968: 211].

Курсът на езиковото развитие ЕД Поливанов в сравнение с работата на бутала на локомотив. Също като всяка социална промяна може да принуди буталата се движат, не са успоредни и перпендикулярни на релсите, всеки икономически или политически фактор не може да промени посоката на фонетични и други процеси, т.е.. Д. "Това, например, вместо с или з (поради към спокойна) оказа се, никакви други звуци - р, X, д ., или други подобни ". [Ibid., 1968: 226].

Социалните фактори не засягат пряко езика. Основният начин на тяхното влияние, според ED Polivanov, е: "Икономическите и политическите промени променят контингент от говорители (или така наречената социална субстрат) на език или диалект, а оттам и отправните точки и промяната на нейното развитие" [Пак там: 86]. Поразителен пример за този вид модификация е руският литературен език (или, както Е. Д. Поливанов го нарича стандартен) език на постреволюционната ера. В края на 1910-1920-те години значително се промени състава на носителя на руския книжовен език: в допълнение към старата интелигенция, която по традиция се долива насипни слой литературен говорещи хора, литературни норми усвоили демократичните слоеве от населението - работниците, селяните, новата "червена" интелигенция.

В този процес, се оказва, на езика на някои от споени социални групи "ще" да играе първата цигулка "в еволюцията, имаше за цел да се установи единна (за всички тези групи) реч система" [пак там: 212].

Тази идея на Е.Д. Поливанов е забележителна, защото предвижда по-нататъшни развития в областта на теорията на социалните групи. В модерния социологически и социолингвистични изследвания ориентация на хората, говорещи езика на всяка една социална група е свързана с концепцията за социален престиж: статута по-престижна група в очите на всички останали членове на обществото, толкова по-вероятно е, че нейният език е в състояние да служи като пример за подражание. Такава подсистема социално престижен език обикновено е на езика на по-голямата част от културното общество, но при определени условия, на оценките може да бъде изместен към други социални групи. Така че, в престъпна среда, високо престиж се ползват от тези, които притежават арго от крадци.

Разработването на единен общ език, за който говори ED ED Polivanov, е неравномерно в различните части на езиковата система. Това се дължи на факта, че нивата на структурата на езика - лексиката, фонетиката, морфологията, синтаксиса - различно податливи на влиянието на социалните фактори. .В най-податливи на такова влияние лексика и фразеология: промени в обществото са отразени в езика на тези области под формата на нови заглавия и обороти, преосмисляне на старите думи, заеми и т.н. "ОП (фразеологията) - единствената зона на езиковите явления .. където съдържанието на културата (на групата в дадена епоха) себе си се отразява повече или по-малко директно. затова има най-бързо (дори и в рамките на езика на една и съща генерация) могат да бъдат открити в резултат на социално-икономическото мутация "[ Това е един и същ:

Когато в подкрепа на тезата за пряка и непосредствена влиянието на социалните фактори върху лексика и фразеология EDPolivanov обърне внимание главно върху количествените промени в речника за промяна в състава му (най-вече на грижите на някои думи и появата на други нови такива). Натрупването на тези количествени промени в бъдеще доведе до качествени промени в лексикалната-семантична система руски език: промяна в смисъл (Парадигмални и syntagmatical) връзки между думите от различни класове и групи в тяхната стилистична прикрепен ™ и емоционален цвят, за нови видове взаимодействия народната речник и терминология, и така нататък. н. (тези процеси са описани подробно в четири обема "руски и съветски общество" [RYaiSO 1968]).

Разбира се, че е леко интервал от време, който се счита EDPolivanov чрез анализиране на промените в руския език, такива качествени промени настъпват можеше още не. И Е.Д. Поливанов не казва нищо за тях, дори по отношение на бъдещето на руския език.

Позовавайки се на промени в други нива език структура - фонетика и морфология EDPolivanov поставя две точки: 1) феномена на тези нива е много по-малко от лексикона, пропусклива за социалните фактори на влияние; 2) количественото натрупване на фонетични особености в отделните "Language" говорители само много бавно, постепенно водят до качествени промени в общата система на фонетичен език.

Условни езикови преводи социални иновации не само се натрупват неравномерно на различни нива на езикова структура, но в различна езикова среда. Някои групи, говорещи консервативен, последователно се придържат към старите правила (като голяма част от интелигенцията), по време на реч на другия там е смес от различни характеристики - литературата, диалект, разговорни и професионални. Това повдига въпроса за учените относно необходимостта от изучаване на "диалекти от социални групи". EDPolivanov не само ясно показа, която трябва такова изследване, но също така дава интересни примери описват някои от най-характерните черти на социално-лингвистично подсистеми в произведенията "фонетика интелигенция език", "На фонетичните особености на диалектите социални групи, и по-специално ,

Солиолингвистичната концепция за еволюцията на езика, която ED Polivanov постоянно защитава в много от неговите творби, не е била свободна от някои грешки. Някои от тях може да се дължи на влиянието на "духа на времето" (това е, например, отношението му към клас характер на книжовния език, че тя има управляващата класа на обществото), други - преувеличаването на ролята на социалните фактори в развитието на езика в епохата на радикални промени в обществото. Така че, ED Polivanov вярва, че в ерата на революционните катаклизми темпът на езиковия живот се ускорява. Както по-нататъшно проучване руски и други езици, скоростта на отделяне език до голяма степен зависи от нивото на книжовен език - колкото повече се развива, толкова по-бавно темпо на промяна в нея.

ED Polivanov влияние върху развитието на теорията на еволюцията език и появата на социолингвистика е толкова дълбоко, че не препратки към неговите идеи и писания все още не се правят никакви сериозни социолингвистични проучване по проблемите на развитието на езика.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница