Едно петгодишно момче, синът на продавача от магазин "Дрехи", веднъж каза


Някои съвременни социолингвистични концепции за езиковото развитиестраница7/16
Дата20.07.2018
Размер1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

2.3.2. Някои съвременни социолингвистични концепции за езиковото развитие

Съвременната социолингвистика има изключително богато разнообразие от възгледи за социалните механизми на езиковите промени. Ние се ограничаваме само до двете най-известните характеристики на понятията, принадлежащи към, съответно, на руския лингвист Михаил Viktorovich Панов и американски социолингвисти Уилям Labbvu.


2.3.2.1. Теория на анитомиите

Според визията изложен в посочения по-горе работа "Руски език и съветското общество" [RYaiSO 1968] в езиковото развитие играе ключова роля т.нар парадокс - стоящи един срещу друг тенденции, една борба, който е движещата мотивация на езиковото развитие. Най-важните от тези антиномии: антиномията на говорещия и слушателя, системи и стандарти, код и текст, редовността и изразителност. На всеки етап от развитието на антиномията на език са решени в полза на едната или другата от воюващите започна, което води до появата на нови противоречия и др Последното разрешение на антиномии не е възможно: .. Това би означавало, че езикът се спира в своето развитие.

По този начин, антиномията на говорещия и слушателя е разрешено в полза на първата, в полза на последните: в развитието на езика се "намали" изразните средства - процес, който отразява интересите на говорителя, който е ангажиран с пестене на гласа на опит; че и в други социални среди, започват да доминират разчлененото формата и дизайна, който отговаря на интересите на слушателя (в пълен размер, разделена форма, независимо дали то е ясно изречена дума или пълен синтаксис е по-лесно да се признае значението на съобщението се предава от под формата на сложен намалява).

Така например, в руската 20-те години на ХХ век е силна тенденция за намаляване на имената на свиването на тяхната абревиатура: nachprod, Селяни, военен съвет на Революционна, на Централния комитет, НЕП .. и т.н. Този процес също повлия на чисто вътрешно под формата на реч, и се отразява в литературата на времето. Популярно в миналото "Дневникът на Костя Раябцев", Николай Огнев, съдържа такъв диалог:

- Добре, дом - казах сбогом.

- Как мога да разбера това?

"Аз съм доволен от теб, а вместо" благодаря ". Благодаря ви - това е Бог спасен и следователно - религиозен. "

На съвременния език, заедно със съкращения са разпръснати разчленени имена като заместник-директор по науката, инженер по инженерство по безопасност, без да се свеждат до сричкови или първоначални съкращения.

Антиномия на системи и стандарти е, че системата "позволява" всичко, което не противоречи на законите на езика, както и нормата избира, филтри, които се допускат от системата и позволява да се използва не всички от това, което е "позволено" системни функции на езика , Характерно за съвременната руска морфология разширяване окончание -a (и) в именителен множествено число във все по-широк кръг от мъжки съществителни (магазин, ключар сектор, прожектори, инспекторе и т.н.) е пример за разрешаване на конфликта между системата и нормата в полза на системата. Въпреки това, в различни под-кодове на руския национален език, този процес се осъществява с различни степени на завършеност: за професионални говорни форми с каза инфлексна естествено и органично (ср взвод - на езика на военен лагер - на моряците, супа и торта - готвачи и сладкари, и така нататък. н), най-малко честотата те са в общ език, където дори е възможно. опашка въпрос - вместо на опашката, майката (с други думи, разширяването на инфлексия -а (и)експонирани и женски род), книжовен език, първо внимателно филтри подобни форми, вливащи се в използването на един и филтриране на другите, и второ, значителна част вече призна, форми на доставка на всички видове ограничителен носилки тип дума постеля "проф. "," simple "," razg. ", като по този начин се предпочитат традиционните форми in -y (-i) за стилистично неутрални контексти.

Антиномията на кода и текста MV Panov маркира противоречието между набор от езикови единици (фонеми, морфеми, думи) и текст, който е изграден от тези единици. Долната набор обекти, толкова по-дълго трябва да бъде текстът, пренасяща определено съдържание, тъй като всеки "квантова" на съдържанието може да се предава в повечето случаи не едно цяло (което е малко), както и комбинация от единици. Обратно, колкото по-голям е броят на единиците, толкова по-кратък е текстът: всяко "квантово" съдържание отговаря на отделна единица код. В развитието на езика съществуват две противоположни тенденции: намаляване и, следователно, опростяване на кода (набор от единици) и намаляване, т.е. опростяване на текста. Това противоречие е позволено в полза на кода, след това в полза на текста.

Един известен пример за намаляване на код в съвременния руски речник - постепенна подмяна на гласовия трафик в редица родствени термини: брат в закона, шурей до появата на мястото на описателни имена: жена брат, брат на съпруга, сестра на съпруга. Сега, като са били подложени на изместване и някои други родствени термини вместо -в практика все повече се говори за баща на жена си, вместо в практика - майката на мъжа си; се отбележи обаче, че такава смяна, както изглежда, не застрашава пътя свекърва, която в Руския културно реч традиция усложнява многократно connotative (съпътстващи основния смисъл на думата) взаимоотношения.

увеличение Пример код: заемане чужди думи за обозначаване на понятия, които в руски може да се нарече само описателно - използване на дву-, три-словосъчетания: снайперист - стрелец, мотели - хотел спане стайер - бегач на дълги разстоянияи т.н. В такива случаи би било възможно да се направи без заем, без да се увеличава броят на признаците на кода на речника. Но в този случай ще е необходимо да се удължи текстът - поради използването на описателни фрази, които обозначават тези понятия. Характерно е, че на руски език от 1920 година е бил доминиран от описателно "изясняване" на името, което е разбираемо и оправдано от гледна точка на демократизиране на книжовен език, да се запознаят с него на масите на хората, които никога не са собственост на една литературна норма (увеличаване лексика от нови чуждестранни заеми би означавало за тях още една трудност при усвояването на литературния език). Руски език от края на ХХ век. Тя следва пътя на заемане на чуждите думи, като по този начин в тази област езиковия код на антиномията на системата и текста се разрешава най-вече в полза на кода.

Действието на антиномията на кода и текста също не е безразлично към езиковата подсистема, в която се проявява изразната среда. По принцип тази антиномия се решава в полза на кода (се увеличава) в социално затворени групи оратори. По този начин, в социални и професионални жаргоници, които са характерни за такива затворени групи, обикновено има богат, подробен речник, за да определи някои реалности и дейности (в жаргон на крадците ", например, да варира значително в детайли от имената на видове кражби," експерти " за всеки от тези типове: ловец, shmarch, skokar, bear,разновидности на престъпни инструменти и др.). В специален технически и научен план съществува активна тенденция за установяване на взаимоотношения един към един между термина и неговото съдържание (много ценните термини са нежелани).

Напротив, социално затворени, "флуид", общности, където език говорещи навици са постоянно изложени на речевите функции на други групи, изсипва се в езика на подсистемата за медии, кодът е намалена, но текстът се изпитват склонност да удължение. Това е естествено: в речта на хората, за производството на такива флуиди групи, само запазва знака споделя от всички членове на екипа. С този набор от знаци (думи, поставя, и така нататък. П.) Приет на всяко смислено послание, обединението на различните герои, необходими за изразяване на определени значения (което не е "odnoznakovogo" спазването на кодекса), това води до увеличаване на текста.

Антиномичността на редовността и изразителността съответства на информацията и емоционалните функции на езика. Информация функция най-последователно експресира като се използва същия тип, стандартът, формирано езикови ресурси (информация предаване е ефективно, без информация на "шум" и като такъв може да действа неяснота или метафоричен езиковото устройство, нарушение на неговата структура и т. П.). Емоционален функция, от друга страна, неговата експресия се основава на оцветяване на експресивен езикови единици, техните оригиналност, idiomaticity, т. Е. Тези характеристики, които са брояч информационна мрежа.

"Във всяко ниво на езика има единици, които се подчиняват на някакво общо правило и единици, които се управляват от друго, по-малко мощно правило", пише МВ Панов. - Има постоянна тенденция да се оприличава слабата част на системата до по-силна, като се подчинява на по-общо правило. Това е тенденция, стимулирана от езика в чисто информационната му функция. Ако на езика има аглутинационни и фузионни единици, неизбежно възниква желание да ги обобщим или за последователна, пълна аглутинация, или за пълна сливане.

Но такива стремежи се сблъскват с обратното - с постоянна тенденция да запазят за изразителни цели изпъкналостта, "отчуждаването" на някои единици. Всяка единица език има едновременно чисто информативна и (до известна степен) изразителна цел; следователно, тази антитония определя живота на всяка единица език "[Панов 1968: 27-28].

Пример за противоположни тенденции към редовност и изразителност - създаване, от една страна, подредени системи специалист терминология в съответните им области на науката и техниката, с строго "прозрачен" връзка между условията и стандартни определения, а от друга - metaphorization често срещаните думи, за да се създаде изразителен професионално -zhargonnye аналози на формалните условия (PAN вместо синхротрона, блъскането - вместо реакция кравайче до стойност "нула точки и т.н ).

И това парадокс е лесно да се види, а не асоциален: едната с развитие на околната среда език, а в някои екипи да говори по-лесно да спечели тенденция да редовност, с различни социални условия и други социални групи - тенденцията да се изразителност. По този начин, в развитието на литературния език, особено в книгата на техните видове, облекчение има тенденция да редовност (това допринася за стабилността на литературен език), и по група (социално и професионално) жаргоници силна тенденция към експресивност.

Антиномиите са най-общите закони на езиковото развитие. Разбира се, те не премахват ефекта от специфични социални фактори, които образуват особен контекст за еволюцията на всеки език. Въпреки това, те не са и нещо отделно от социални фактори: близкото взаимодействие между двете, "налагане" на определени социални условия за действието на всеки един от антиномии е конкретен език и развитие на различни етапи от историята си.

За разлика от антиномиите, които обхващат езиковата система като цяло, социалните фактори не са едни и същи в тяхното влияние върху езика. Те имат различна езикова значение: някои от тях в световен мащаб, да действа на всички нива на езикова структура, други частни, в един или друг начин са отговорни за развитието на определено ниво.

Какво се смята за социален фактор, влияещ върху езиковата еволюция? Това, например, променя кръга на местните говорещи; разпространение на образованието; териториалното движение на хора (миграция); създаването на нова държавност, която по нов начин влияе върху определени области на езика; развитие на науката; Основните технически иновации и изобретения (никой няма да твърдят, например, на факта, че изобретяването на печат, радио, въвеждането в живота на всяко човешко същество да телевизия са социалните фактори, влияещи върху обхвата на употребата на езика, маса компютризация на много дейности в една или друга форма е отразено на езика, както и в говорното поведение на местните говорещи и т.н.).

Пример за глобален социален фактор е промяната в състава на местните говорещи. Това води до промени в фонетиката, в лексикално-семантични система, синтаксис и в по-малка степен, в морфологията на езика 23 . По този начин промяната в състава на говорещите руски литературен език през 20-те и 30-те години, Засегнатите произношението (в посока на неговото literalization вместо staromoskovskogo регулаторна Bulo [ Шек ] Разделени смях [ SA ] и минути [ XLI ] първи започна да говори Bulo [ CHN ] Разделени смях [ s'a ] минути[Чи] к), на лексикално-семантични система: Заемането на думи от диалекти и народен изискваше преструктуриране на парадигматичните и syntagmatic отношения в речника; синтаксис, докато общ език, диалекти в речта професионален ежедневна употреба (като, например, обороти тип с произход са участвали в оборота на литературен зле с дървата, проверката на вода за замърсяване на химически отпадъци и под.); под влиянието на не-кодифицирани езикови подсистеми повишена честота на форми на работа (и) в именителен падеж множествено число мъжки съществителни и така нататък. н.

Пример за частен социален фактор е промяната в традициите за овладяване на литературния език. В XIX - началото на ХХ век. В благородната интелектуална среда преобладаваха устната традиция - в комуникацията в рамките на семейството, чрез предаване на произношение и други модели на реч от по-старото поколение към по-младото. Във връзка с демократизацията на състава на ораторите на литературния език, формата на запознаване с литературния език чрез книга започна да се разпространява и дори да преобладава. Този фактор оказва влияние главно върху нормите за произношение: заедно с традиционните модели на произношение, започнаха да се разпространяват нови думи, по-близо до правописната форма (виж примерите по-горе).

Така че, в социолингвистични понятия MV Панов и неговият училище акцентът е върху тясно взаимодействие между действащите закони на езика (парадокс) и социални фактори; последните се разглеждат като условия, които водят до (или, обратно, възпрепятстват) проявлението на един или друг вътрешен закон за развитието на езика.
2.3.2.2. Теорията за езиковата еволюция. Льобау

Като се започне от "ahronicheskogo" вечна подход към представена в генеративната граматика на Чомски език и критикува Чомски и неговите последователи за тяхното пренебрегване на езиковата реалност, Уилям Лабов предложи идеята за развитието на езиковите умения, въз основа на внимателно анализирани данни за реална, жива реч модерни американци. Въпреки че У. Лабов разглежда главно фонетичните промени, тяхното тълкуване е от интерес от по-широка гледна точка, по отношение на еволюцията на езика като цяло.

У. Лабов изхожда от предпоставката, че промените в структурата на езика не могат да бъдат правилно разбрани без да се взема предвид информацията за езиковата общност, която използва този език. По този начин, промени в фонологична система могат да бъдат проследени чрез наблюдение на речта лента превозвачи изследвани в продължение на повече или по-малко дълъг период от време, като се сравняват произношението на характеристиките на реч в различни часови филийки. Изследване на така получения материал sociolinguist изправена пред необходимостта да се реши три проблема: 1) на проблема с преход: като начина, по който един етап от промяна език се заменя с друг? 2) проблема с контекста: необходимо е да се намери "непрекъснат матрикс на социално и езиково поведение, в който се сключва езикова промяна" и 3) проблемът с оценката:как говорещите оценяват езиковите факти, наблюдавани от изследователя [Labov 1975a: 201-202].

Решаването на тези проблеми на пример за анализ на речта на малка група оратори, говорещи американски английски, У. Лабор идентифицира такива етапи, които характеризират механизма на езиковата промяна:

1) началото на промяната - в ограничена подгрупа на езиковата общност; тази езикова форма се придобива от всички членове на подгрупата;

следващите поколения високоговорители в същата подгрупа възприемат тази промяна като знак на речта на по-старото поколение;

доколкото стойностите на дадена подгрупа се възприемат от други подгрупи, тази промяна на езика се простира до останалите подгрупи;

Постепенно обхватът на иновациите се различава от границите на езиковата общност;

под влиянието на иновациите се реконструира фонологичната система на езика, служещ на тази общност;

структурните пренареждания водят до нови промени, свързани с първата, и цикълът се повтаря.

Еволюционният процес обаче не се ограничава до това. Социалният статут на подгрупата, в рамките на който е възникнала тази иновация, е важен. Ако тази подгрупа не заема господстващо положение в общността, тогава членовете на привилегированите подгрупи се подлагат на новаторско осъждане. От това започва коригирането на променените форми "към пробите, които се придържат към подгрупата с най-висок социален статус, т.е. проби с престиж" [Labov 1975а: 225]. От тук пътя към стилистична диференциация: престижна проба се използва в пълен размер, официалния стил на словото и иновациите, за да бъдат одобрени само част от говорителите (както е определено подгрупа от тях), е често срещана в непринудена реч. Ако възникне промяна в подгрупа с по-висок социален статус, тя се превръща в доминиращ модел за всички членове на дадена езикова общност.

Даването на тази схема промяна на езика, W. Labov подчертава, че "вътрешни (структурни) и социално-лингвистични фактори в процеса на езиковите промени да бъдат системно взаимодействие един с друг" [пак там: 228]. Тази идея обединява теорията на У. Лабов с теорията на антиномиите, която беше обсъдена по-горе. Въпреки това, предложената схема на W. Labov едва ли може да претендира, че е универсален представителство на всички езикова промяна: иновации при фонетичната система (или всяко друго ниво на езикова структура) и може да премине през други етапи, в крайна сметка става собственост на екипа на високоговорители. Но, разбира се - и Уилям Лабов е несъмнено прав - промяна език се среща в социален контекст, а "не може да се направи първоначален анализ на структурните отношения в системата на езика,24 .

От гледна точка на функционирането на езика в различни групи от говорители и съвместно съществуване на един език, общност от различни системи на нормите и ценностите на W. Labov интересно проучване за въздействието на социалната мобилност на речта на носители на съвременния американски английски [Labov 1966a] на.

Според резултатите от това проучване, частта от населението, която се движи "отдолу нагоре" (от долния към горния слой) "възприема нормите на външната референтна група - обикновено нормите на групата са по-високи на социално ниво". Тези оратори, които са "социално стабилни" (т.е. не оставят границите на слоя, към който принадлежат), са склонни да се придържат към собствените си езикови норми "по-точно - да постигнат някакво равновесие на своите собствени и външни норми, самостоятелно отражение в речевата практика, лишено от значителни стилистични колебания. " И накрая, местните хора, които се характеризират с "отгоре надолу" (по-ниски социални слоеве), не възприемат голяма част от нормативните модели, които са присъщи на това,

От наблюденията си У. Лабов заключава, че в един съвременен град "езиковата стратификация е отражение на системите на социалните ценности, а не на системите на обществено съществуване". С други думи, разликата в икономическия и социален статус на групите оратори се отразява директно и пряко в езиковите различия, причинени от социалните различия на местните говорещи, и разликата в ценностната ориентация, присъща на всяка такава група.

Сравнението на две накратко характеризирани понятия за еволюцията на езика разкрива някои от техните прилики и различия. Основната прилика е, че и двете едно и другите школи на социолингвистика се основават на идеята за сложността на отношенията между език и общество, липсата на преки аналогии и твърди зависимости между социалните и езикови процеси и структури на многоетапно ефекта от измененията, които настъпват в обществото, се наложи промяна на езика.

В същото време за националното училище за социолингвистика до края на ХХ век. е характерно за повечето от вниманието си към макро-процесите, които се случват в езика и в обществото, както и много членове на американските социолингвистика (и сред тях Уилям Лабов) са по-склонни към анализа на микро-процеси, които характеризират социалната и езикова живота на сравнително малки човешки групи (за повече информация за разликата между макро - и микроскопични процеси в чужди езици и езиковото живота на социалните групи, вижте "Makrosotsiolingvistika" и "Mikrosotsiolingvistika" глава 4-та) ..
2.4. Смесване на езици. Пидинг и креолски езици

Когато не потенциални събеседници взаимно разбираеми средства за комуникация и комуникативна задача е относително сложни и не могат да бъдат решени с помощта на елементарни жестове communicants създадете нова средства за комуникация - поддържат смесен език с много ограничен речник и минимална неуредени граматика. Езици от този тип, както и тяхното възможно еволюционен продължение - Pidgin и креолски езици (креолски) - по-нататък езици за контакт, и да ги проучват от лингвистиката - kontaktologi, или - по-често - kreolistikoy.

Основите на креол са положени още през XIX век. X. Schuhardt, но като независим направление в лингвистиката, тя започва да се развива само в 1950-те. Поради спецификата на езика на контакт се дължи изцяло на социалното положение на техния произход и формация, kreolistika стана неразделна част от по-широката дисциплина - социолингвистика.

Най-елементарният език за връзка в специалната литература обикновено се нарича жаргон. В контекста на цялостната социолингвистика курс термин жаргона на тази стойност не е много успешна, тъй като на социалните диалекти го заби различна стойност (както е посочено по-горе, не винаги е недвусмислен). Не всички креолисти използват този термин; понякога първата фаза на контакт езика наречен prepidzhinom (т. е. "предварително гълъб"), в други случаи всеки спомагателен език, наречен гълъб, и първоначален етап на неговото формиране, съответстващ жаргон в смисъл само посочено, посочена по-горе, или нестабилна, гълъб ,За да се избегне двусмислие, ще се обадя на началния етап на формиране на език контакт prepidzhinom. Тъй като езикът на контакт по време на неговото формиране, служи съобщението същия тип функция единица, и процеса на стабилизиране континуум, в подходящи контекст, терминът жаргон естествено използва в широк смисъл да се говори за Pidgeon функции (което означава и стъпка prepidzhina) и Pidgeon стабилизиране (т. Е. за прехода на пред-pickin към pidgin).

Етимологията на думата Pidgin не е напълно ясно, въпреки че обикновено се смята, че датира от китайски възприемането на английската дума за бизнеса ; той първата записана през 1807 в използването на английски на китайски-Pigeon (орфографически - гълъб); друг термин, използван в подобно значение, - универсален франк 25 .
2.4.1. Произход на езика за връзка

Езикът за контакт никога не се създава умишлено, а е резултат от неуспешен опит да се учи езикът на комуникационния партньор. Prepidzhin очертава като компромис между бедни усвояването на втори език и регистър двуезични начинаещи за чужденец ", която е създадена от тези, за които това е родния си език. Изборът на език, въз основа на които се формира prepidzhin определя от чисто прагматични причини: тя се превръща в основата на езика, който е редуцирана форма, независимо по какви причини, е по-ефективен за комуникация. В резултат на това повечето от речника на пидинг обикновено се връща на един от езиците за контакт; такъв език в Креол се нарича лексикон.

Prepijin има тясна комуникативна ориентация, така че неговият речник е ограничен до няколкостотин единици, а граматичната структура е изключително примитивна; граматичната семантика, ако е необходимо, може да се предава с лексикални средства. Както лексикалният състав, така и граматиката на прегидина са нестабилни; нейната фонетика е възможно най-близка до нормите на местните хора.

Колкото по-редовни са контактите, толкова по-постоянен е броят на онези, които прибягват до услугите на препегина, толкова по-голяма е вероятността да се стабилизира речникът му и граматичната структура, превръщайки се в стабилен пиджин.

Често се казва, че Pidgin (в широк смисъл) "може да се появи в някои случаи, дори и за няколко часа - ако критична ситуация изисква комуникация с минимално ниво на разбиране" [Hall 1962: 152]; например, в ситуация, в която "Ню Йорк купуват слънчеви очила в Лисабон" [Холм 1988: 5]. Това не е съвсем вярно: за prepidzhine може да се говори само, когато ситуацията на общуване се повтаря в някои от своите основни функции, най-малко един от комуникиращите страни - например, ако португалските точки за продажба на различни извънземни общуват с тях в смес от португалски и английски език (в този случай степента на владеене на английски език за купувачите може да е различна). Не бива да мислим, че всичко е случайно и непостоянен в prepidzhina структура: тя е по-скоро някакъв prepidzhin- macrosystem,

За езиците с непрекъсната история, които традиционно се занимават с езикознание, основните формиращи фактори са териториалните и социалните. В началните етапи от формирането на езика за връзка, тяхното значение се предава на фона. Водещата роля тук принадлежи на етническия фактор, по-точно родния език на двуезичния език, като се използва (pre) pidgin като спомагателен език. Всяка идиотичност на езика за контакт има известна стабилност още на етапа на предварителната ГИ; Гарантът на тази относителна стабилност е несъзнателното представяне на индивида за структурата на човешкия език, чието присъствие и същност се определят от неговите езикови умения. При лицата със същия майчин език тези умения са доста близки, следователно (пре) пиджин идиолектите се групират в етнолекти в съответствие с местните езици на отделните индивиди: един етнически диалект е езиците за контакт на тези хора, които споделят общ роден език. Обединяващият фактор в етнолекта е същият тип намеса на родния език, изразен на всички нива.

Тъй като функцията на пидинг е да поддържа комуникацията между носителите на различните си етнолекти, неговата история е решение на вековните езикови конфликти между говорещия и слушателя. Говорейки консервативен и не се интересува от каквото и да могат да се променят собствените си езикови умения (и те се определят главно от майчин език), но той е бил принуден да се правят компромиси с слушателя, да се разбира правилно. Във всеки акт на комуникация говорителят и слушателят постоянно променят ролите си и постигат някакъв ситуационен "езиков консенсус". Влизайки в нови комуникативни актове, всеки индивид настройва своя идиолит според езиковите изисквания на новия комуникатор. С постоянния контингент на лицата, използващи езика за връзка, започва обединяването му.

И така, процесът на стабилизиране и преход на пред-педан към пиджин е взаимно сближаване на етнолектите, по време на което идиолите се обединяват във всяка една от тях. Посоката на това сближаване се определя от броя и по-важното от социалното положение на носителите на отделните етнолекти. Резултатът от взаимното сближаване на етнолектите е сравнително стабилен стандарт, но етнолектричните различия в рамките на този стандарт обикновено се запазват в добре развитите страни.

Ако контингентът на високоговорителите е нестабилен и необходимостта от използването му възниква само от конкретен случай, той не постига стабилизация и рядко може да съществува дълго време. В хода на човешката история такива хищници трябваше да се появят хиляди пъти, но тъй като те не задържаха никакви следи, те останаха непознати за науката.


Каталог: onobrazovanie -> files
files -> Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
files -> Литература между първата и втората световна война
files -> Литература Лит критика през 60- те години
files -> Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
files -> 1. Време на възражданьето
files -> Старобългарска литература (Презентация )
files -> Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
files -> 1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files -> Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
files -> Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница