Ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципистраница1/8
Дата31.03.2018
Размер485.15 Kb.
#63775
  1   2   3   4   5   6   7   8


Бяла книга:

ефективна подкрепа чрез социални услуги

за уязвимите групи в България.

Основни принципи.
Стратегически документ

2009


Настоящият документ е подготвен от

Платформа «Социални Политики»

В Платформа “Социални политики” членуват следните организации:

„SOS Детски селища България”, БАЛИЗ, Български център за нестопанско право, „Дива”, ЕКИП, „За нашите деца”, „Здравни проблеми на малцинствата”, Институт по социални дейности и практики, Каритас България, Международни социални служби България, Партньори България, „Помогни на нуждаещите се”, „Самаряни”, „Стъпка по стъпка”

Документът е изготвен със съдействието на Институт Отворено общество и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Отговорност за съдържанието на този текст носят единствено авторите на материала и по-никакъв начин не може да се счита, че отразява становища на Институт Отворено общество и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗАЩО решихме че този документ трябва да бъде написан: 2

Изходни позиции: 4

Какво мисли Европейският съюз за социалните услуги? 7

ПРОБЛЕМНИЯТ КОНТЕКСТ В БЪЛГАРИЯ 9

А. Как се случва деинституционализацията в България 9

Б. Децентрализация? 12

В. Как се финансират социалните услуги в България? 15

Г. Предоставяне на качествени услуги 17

ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКИТЕ 18

ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ: 18

1. Интегриран подход при предоставяне на подкрепата и услугите 18

2. Подкрепа в отговор на потребностите и желанията 20

3. Ефективност на подкрепата 22

4. Финансиране ориентирано към потребителя 23

5. Услугите се предлагат в условията на свободен пазар 25

6. Професионално предоставяне на подкрепата и услугите 27

7. Планиране на подкрепата и услугите 28

ЗАЩО решихме че този документ трябва да бъде написан:

България вече може да се похвали с 20 годишно демократично развитие част, от което е започналата реформа в социалната сфера, включително и по отношение на социалните услуги и подкрепата за уязвимите групи. Множество документи бяха приети, редица програми и проекти бяха изпълнени, естествено и много ангажименти бяха поети от страна на действащите правителства. Сред най-важните политически документи са: Пакт за икономическо и социално развитие на РБългария до 2009, Меморандум за социално включване, Национална програма за деинституционализация, Национална стратегия за детето за 2008-2018 г., Национална програма за закрила на детето за 2008 г., Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г. и План за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2009, Политика за психично здраве на Република България 2004-2012 г., Стратегия за децентрализация и програма за изпълнението на стратегията 2006 – 2009 г., Програма за превенция и защита от домашно насилие, Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2009-2015 г., Национална стратегия за равни възможности за всички и др.


След провеждането на редица политики, повече или по-малко социални, след 2007 и влизането в ЕС, има общ консенсус за това, че реформата е започнала, но и съгласие за това, че тя “буксува” и не води до сериозни резултати, които се очакват от нея. В политиката липсва цялостен и синхронизиран между институциите подход за приобщаване и активно включване на различните уязвими групи. Факт са и ниските доходи и влошаващите се финансови условия. Големи групи от населението живеят в условията на крайна бедност, а много често услугите остават недостъпни и неадектвани. Независимо от инвестициите на различни донори и програми, до сега няма обективна оценка на това доколко са били ефективни прилаганите мерки, какви конкретни резултати в дългосрочен план са дали и доколко вложеното отговаря от една страна на конкретните резултати, а от друга е най-адекватното като решение.
Тези и други проблеми се повдигат в различен контекст и на различно ниво от отделните неправителствени организации, работещи в социалната сфера. Най-сериозният отговор на сериозните проблеми свързани с 20 годишната реформа на модела на предлагане на социалните услуги в България бе подготвен през 2008г. от Алианса от неправителствени организации работещи за реформа в грижата за децата в България, който разписа Визия за реформата в грижата за децата (водещи принципи и ценности по отношение на това как следва да се случи тази реформа). Визията бе придружена с предложение за нейното изпълнение с конкретни политики и мерки. Този стратегически документ е приет за водещ от Платформа Социални политики и неговите основни принципи са отразени в настоящия документ, но все пак неговият фокус остава само грижата за децата. Именно с оглед на важността на това, което поставя Визията и важността да има систематично излагане на водещите и отправни принципи за ефективността на подкрепата чрез предоставяне на социални услуги за всички уязвими групи членовете на Социалната платформа приеха необходимостта от подготовка на настоящия стратегически документ. Съдържателно ценни концепции като децентрализация или деинституционализация, които се тиражираха в последните години като водещи за социалната политика, напълно се изпразниха от смисъл именно поради неразбиране на отправните им ценностни и принципни основания. Наред с това “говоренето” за характеристиките на социалната политика е затворено в средите на чиновниците на съответното министерство и няма връзка с други политики и институции от правителството, както и като част от една обща рамка на ценности.
Платформа “Социални политики” вижда своята роля в тази ситуация в това

  • Да обедини в Бяла книга за ефективната подкрепа чрез предоставяне на социални услуги позицията на неправителствените организации.

  • Да постави и развие въпроса кои са водещите принципите, които са определящи за провеждането на ефективна социална политика чрез предоставяне на социални услуги и как могат те да бъдат приложени.

  • Да провокира дебат за резултатите и параметрите на социалната политика целяща подкрепа на уязвимите групи, основан на изведените принципни постановки в Бялата книга, в който да се дискутира позицията на гражданските организации по отношение на изготвените политически платформи и програмата на правителството.

Този документ има претенцията да бъде “заявката” на гражданските организации за успешна социална подкрепа. Изложените в него принципи са всъщност основните оси, които задължително трябва да изпълни една социална политика за подкрепа чрез социални услуги на уязвими групи, за да бъде тя успешна. Освен това, документът прави и оценка на de facto случващото се в България. Тази част е доста обширна, тъй като сме убедени, че само правилното идентифициране на реалните и точни проблеми ще предпостави приемане на адекватни и работещи мерки. Същностна част на документа е посветена на конкретните препоръки, които следва да се приемат от правителството, за да се изпълнят в България изведените принципи чрез тяхното прилагане.


Тази заявка ще бъде насочена към ангажираните институции, които са отговорни за това да “правят” социалната политика, да я прилагат, да оценяват нейния ефект и съответно да я променят когато резултатите не са задоволителни. В този смисъл, във фокуса на кампанията ще бъдат Министерство на труда и социалната политика и всичките му подчинени агенции, Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите и др. Естествено, обект на кампанията ще бъде и законодателния орган – народното събрание, като основна нормотворческа институция.

Каталог: upload -> documents -> 2009
2009 -> Обявяваме 21 януари 2009 г за ден на Обединен граждански протест
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Доклад за пълнотата на мрежата натура 2000 за кафявата мечка в българия
2009 -> Асоциация на парковете в българия
2009 -> Принципи и техники за засаждането на дръвчета
2009 -> До: Антон Генов Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност Валентин Симов
2009 -> Г-н Бойко Борисов Министър-председател на р българия
2009 -> Истината е в подробностите
2009 -> Етири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 2008г.)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница