Ефектът на Ментат при представянето на учениците в училищеДата28.05.2017
Размер148.34 Kb.
#22272
Ефектът на Ментат при представянето на учениците в училище
Двойно-сляпо, плацебо контролирано проучване
В проучването са взели участие 24 деца ученици. За база на сравнение е взето представянето им през първия срок на учебната година. На децата е даван Ментат сироп или плацебо, като в групата попадат добри и посредствени ученици. Те са разделени на две групи, по 12 деца във всяка. Дозата на прием е половин чаена лъжичка преди хранене, първоначално за два месеца, като вкрая им се провежда рутинен тест.


Във втората половина на проучването, продължаващо още два месеца, 7 деца от групата, получаваща Ментат, са продължили да го приемат, докато останалите 4 (1 е отпаднало) са започнали да приемат плацебо. В края на четвъртия месец децата са държали годишните си училищни изпити.

Учениците, приемали Ментат през всичките 4 месеца, са получили по-високи оценки общо на всички изпити и в частност и по математика, сравнени с тези деца, приемали само плацебо. Дори четирите деца, прехвърлени от Ментат на плацебо, са се представили по-добре от тези, които са били само на плацебо. Това показва, че Ментат има ефект дори и след спиране на приема му.
Ментат е формула, базирана на принципите на Аюрведа и е съставен основно от билки. Основните му съставки оказват благотворно влияние върху паметта и интелекта.

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛИ

Проучването е проведено в основно училище във Вирар. Избрани са деца от ІV клас, като целта и методите на проучването предварително са изяснени на учителите и на родителите и е получено тяхното съгласие. Представянето на децата е оценявано от учителите чрез стандартни училищни тестове.


В проучването са взели участие 24 деца от класа, подбрани на базата на техните оценки от предния срок. Препаратите са означени с А (Ментат) и с В (плацебо) и са давани на децата през едно, за да се осигури еднакъв прием на препаратите, както от деца с по-високи оценки, така и от такива с по-ниски оценки. На всяко дете е давана по една бутилка сироп с количество за една седмица, като родителите са се съгласили да дават препарата на детето. Всяка седмица учителите събират старите бутилки и дават нови.

Практика на училището е да провежда периодични тестове, както и срочни и заключителни изпити. Настоящето проучване ззапочва след срочния изпит, резултатите от който са взети като база за представянето на децата. В края на втория месец от приема е проведен рутинен тест, резултатите от който са взети под внимание.

Тези 7 деца от група А, продължили да приемат препарата А, са прегрупирани в А¹, а онези 5, получаващи препарат В са прегрупирани в А² през втората половина на изследването. Останалите 12 ученици в група В са продължили приема на плацебо. Общата продължителност на проучването е 4 месеца. В края на вторите два месеца от проучването е проведен рутинният годишен изпит в училището и оценките са взети под внимание.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите показват, че оценките (в проценти), получени от учениците на изпита преди клиничното проучване (срочен) са подобни и при двете групи. На изпита, проведен след края на проучването (годишен), учениците от група А¹ са получили по-високи оценки в сравнение с учениците от група В. Учениците от група А² също са показали по-добри резултати от плацебо групата В, но съвсем малко по-ниски от група А¹. Разликите са показателни за благоприятния ефект на Ментат при подобряване на академичното представяне на учениците.

Въпреки че проучването е проведено с малък брой деца, то е двойно-сляпо и добре контролирано. Двете групи са били много близки в представянето си преди проучването. Но след 4 месечната терапия групата, приемаща Ментат се е представила значително по-добре от плацебо групата. Имало е подобрение и в плацебо групата, което може би е породено от плацебо ефекта и от факта, че учениците учат по-усърдно за годишните изпити. Но разликите в двете групи при представянето им на този изпит са значителни.


Оценки в % на предварителния (срочен) и последващия (годишен) изпит
Предварителен (срочен)
Последващ (годишен)

Група А (Ментат) n=12

общо

40.27±6.28

А¹

60.07±7.08

А²

59.00±11.57

математика

50.91±5.98

А¹

64.00±5.48

А²

60.00±6.44

Група В (плацебо) n=12

общо

39.71±5.42
56.54±6.34

математика

51.67±6.46
55.83±5.23

Ефектът на Ментат върху продължителността на краткотрайната памет при възрастниAttention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ХИПЕРАКТИВНОСТ С ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕ

ADHD е състояние, което се проявява при деца в предучилищна и ранна училищна възраст. Изразява се в трудно задържане на вниманието и затруднено контролиране на поведението. По приблизителни изчисления между 3 и 5 % от децата имат ADHD.


Основните характеристики на ADHD са :
▪Вариране на вниманието/Невнимание

▪Хиперактивност

▪Импулсивност
Тези симптоми се появяват рано в детския живот. Много деца могат да ги проявят на по-ниско ниво и затова е важно детето да получи обстоен преглед при квалифициран специалист. Всички деца понякога са „неуморими”, действат преди да помислят или си фантазират. Когато хиперактивността, слабата концентрация или импулсивността на детето започнат да влияят върху неговото представяне в училище, върху отношенията му с други деца или вкъщи, може да се предположи състояние на ADHD. Но въпреки това диагностицирането на ADHD е трудно поради вариацията на симптомите в различните състояния на детето.
Могат да се различат три подтипа на ADHD:
Predominantly hyperactive-impulsive type – Тип с Доминираща хиперактивност-импулсивност.

Predominantly inattentive type- Тип с Доминиращо невнимание.

The combined type – Комбиниран тип.
Predominantly hyperactive-mpulsive type – към него спадат хиперактивните и импулсивни деца без сериозни проблеми с вниманието.
Хиперактивните деца постоянно са в движение. Те тичат наоколо, докосват или играят с това, което е пред очите им, говорят непрекъснато. Да седят мирно по време на хранене или в час за тях може да е трудна задача. Те се въртят на мястото си или обикалят стаята, шават с крака, почукват шумно с моливите си. Хиперактивните тинейджъри или възрастни може вътрешно да се чувстват „неуморими”. Те изпитват нужда да са заети и опитват да вършат няколко неща едновременно.

Импулсивните деца не могат да обуздават първоначалните си реакции и действат преди да помислят. Те често „избълват” неподходящи коментари, изразяват емоциите си без задръжки и действат без да мислят за последствията от постъпките си. Не могат да изчакват реда си или бързат да получат това, което искат в играта. Дори като тинейджъри и възрастни импулсивно предпочитат работа, за която ще получат малко, но незабавно заплащане, отколкото работа за повече пари, но отложени във времето.
Някои от признаците за хиперактивност –импулсивност са:
Чувство за нервност, чести движения на ръцете и краката и въртене на стола.

Тичане, катерене или ставане от мястото в ситуации, при които се изисква седене или спокойно поведение.

Даване на отговор преди да е чут целия въпрос.

Затруднение при стоене на едно място.


Predominantly inattentive type of ADHD - рядко импулсивни или хиперактивни деца. Трудно задържат вниманието си. Те са мечтателни, лесно се объркват, движат се бавно и са летаргични. Тези деца изпитват затруднения при пресъздаване на информацията толкова бързо и точно колкото другите деца. Когато учителят дава устни или писмени инструкции, на такова дете му трябва много време, за да разбере какво трябва да направи и често допуска грешки. Детето може да стои тихо и дори да изглежда, че работи, но да не е разбрало напълно задачата или инструкцията. Тези деца не показват значителни проблеми с импулсивността и активността в училище и вкъщи. Те се разбират по-добре с деца, отколкото децата с Predominantly hyperactive-impulsive type of ADHD и може да нямат същите социални проблеми като децата от The combined type of ADHD. Затова често техните проблеми остават незабелязани. Но те се нуждаят от помощ толкова, колкото и децата от другите типове ADHD, причиняващи много по-очевидни проблеми в класната стая.

Невнимателните деца трудно задържат вниманието си върху едно нещо и се отегчават само след няколко минути. Те нямат проблем с ангажиране на вниманието, ако правят нещо интересно. Но съзнателното фокусиране и преднамереното внимание в организирането и завършването на задача или научаването на нещо ново е трудно. Писането на домашна работа на практика е трудно за тези деца. Те забравят да запишат възложената задача или я оставят в училище; забравят да донесат книга от дома или донасят грешна. Домашното, ако е завършено, е пълно с грешки. Писането на домашна работа често е съпроводено с разочарование и за родителите, и за детето.
Признаци за невнимание са:
▪Лесно отвличане на вниманието от съпровождащи гледки и звуци.

▪Необръщане на внимание на детайли и правене на грешки по невнимание.

▪Рядко следене на инструкциите внимателно и забравяне или губене на вещи като играчки, моливи, книги и пособия, необходими за извършване на задачите.

▪Често прескачане от една незавършена задача към друга.


Не всеки, който е хиперактивен, невнимателен или импулсивен има ADHD. Повечето хора понякога казват неща, които не са имали предвид, „скачат” от една задача на друга или са неорганизирани. Как специалистите могат да кажат дали проблема при тях е ADHD? Всеки би могъл да има някое от тези поведения в даден момент. За да се постави такава диагноза, поведението не би трябвало да отговаря на възрастта на личността, промените да са настъпили рано в живота, преди 7 годишна възраст, да са продължили поне 6 месеца и да са станали „спънка” в училище, на площадката за игра, вкъщи или в обществото. Така че човек, който проявява някои симптоми, но неговата работа не се е повлияла отрицателно от тези състояния, не може да бъде определен към някой от типовете ADHD. Нито пък дете, което изглежда хиперактивно по време на игра, но се представя добре на всяко друго място може да получи диагноза ADHD.
За да определят децата с ADHD, специалистите задават някалко определящи въпроси:

▪Дали тези състояния са прекалени, дълго продължаващи и широко разпространени?

▪Дали се случват по-често при тези, отколкото при други деца на същата възраст?

▪Дали тези състояния са продължаващ проблем или отговор на временна ситуация?


ADHD може да бъде „заподозряно” от родител или бавачка или може да остане незабелязано, до момента в който при детето се появят проблеми в училище. Често учителят пръв забелязва, че детето е хиперактивно или невнимателно поради това, че работи с много деца и знае нормалното им поведение в ситуации, при които е необходимо внимание и самоконтрол. Но понякога учителите не забелязват нуждите на деца, които са по-невнимателни, пасивни, тихи и отзивчиви. Такива са децата с Predominantly inattentive type of ADHD.

Чести оплаквания, срещащи се при мъже и жени във всички възрастови групи, дължащи се на динамичен и напрегнат начин на живот.

▪Безпокойство.

▪Раздразнителност.

▪Депресия.

▪Изтощение.

▪Недостиг на сън.

▪Разсеяност.

▪Стрес.


▪Прекалена тревожност.
Безпокойство и свързани с него нарушения - хроничен проблем, свързан с прекалена тревога и напрегнатост, дори когато няма провокиращи фактори. За такъв проблем може да се говори, когато човек прекарва най-малко 6 месеца в повишена тревога за ежедневни проблеми.
Синдром на хронична умора/умствена умора - това е всяко състояние на умствена умора, за което няма видима физическа причина като: прекалено напрежение, продължителна мозъчна дейност, претоварване на работното място, недостиг на сън.
Симптомите на СХУ включват:

▪Намалено внимание.

▪Невъзможност за концентрация.

▪Значителни промени в настроението.

▪Разсеяност.

▪Нарушена краткотрайна памет.

▪Забавено възприемане.

▪Трудности при комуникация.

▪Главоболие, замъглено виждане, безсъние.

▪Умствено объркване и дезориентация.

▪Повишена раздразнителност и апатия.

▪Безгрижност и ниска производителност.

▪Ирационални мисли и илюзии.

▪Неспособност за преценка.

▪Загуба на чувство за хумор.

Деменция и болест на Алцхаймер
Деменцията е влошаване на умствените способности. Обикновено протича бавно. При нея се засягат паметта, мисленето, възможностите за преценка и научаването. Точната причина за деменция все още не е известна, но се счита, че голяма роля за заболяването имат генетичните фактори. Деменцията настъпва бавно и засяга хора над 60 годишна възраст.

Най-често срещана форма на деменция е болестта на Алцхаймер.

Деменцията може внезапно да се развие и у млади хора като резултат от разрушаване на мозъчни клетки вследствие на тежко нараняване, болест или токсични субстанции.


Болест на Паркинсон
Принадлежи към групата на състояния, свързани с нарушения в моториката. Настъпва, когато определени нервни клетки и неврони умират или се повредят. Тези неврони нормално произвеждат допамин. Липсата му води до загиване на нервни клетки и пациентите не могат да контролират движенията си нормално.
Четирите първоначални симптоми на БП са:

▪Тремор или треперене на ръцете, краката, челюстта или лицето.

▪Скованост на крайниците и тялото.

▪Брадикенезия или забавено движение.

▪Нарушен баланс (Постурална нестабилност).

При пациентите се затруднява ходенето, говоренето или изпълнението на други прости задачи.

Болестта може да е хронична и прогресивна.

Болестта на Паркинсон обикновено не е наследствена.

Симптомите са едва доловими и настъпват постепенно.

Ефектът на Ментат върху паметта, причините за безпокойство и индекса на невротизъм
Институт на медицинските науки, Варанаси, Индия

В проучването участват 20 души, разделени в три възрастови групи:

▪15-25 г.

▪35- 45 г.

▪55- 65 г.

За оценка на краткотрайната им памет е даден тест с думи. На участниците са показани 4 думи през интервал от 30 секунди и са помолени да си ги спомнят след 10 мин като през това време вниманието им е било отвлечено с други задачи.

Участниците в клиничното проучване са приемали по две таблетки Ментат два пъти дневно в продължение на 12 седмици. Тестовете за всички параметри са повторени в края на тези 12 седмици.

Ментат е допринесъл за значително подобряване на паметта и значително намаляване на безпокойството и индекса на нервност. При участниците, приемали плацебо не е имало никакво повлияване на тези параметри.
Ментат при хиперактивност и липса на внимание
Двойно сляпо- клинично проучване, направено в Национална болница Hinduja, Индия
В проучването са включени 60 деца във възрастова група 3-16 г. с проблемно поведение. 49 са момчета и 11 са момичета (4.45:1), които отговарят на „стандартното” половото съотношение за хиперактивност (4:1)

Пациентите са разпределени в две групи:

▪А – приемащи Ментат

▪В – плацебо група.

Дозата на Ментат сироп и плацебо сироп е по 1 ч.л. три пъти дневно като постепенно е увеличена по 2 ч.л. три пъти дневно (разредени с равно количество вода) през 12-те седмици на проучването.

Резултатите показват, че има значително намаление на скалите на хиперактивност, адаптация към нови условия, импулсивност и негативни фактори още след първите шест седмици от терапията с Ментат и това е продължило до 12-та седмица.
Ментат при деца с проблемно поведение
В проучването са включени 105 деца на възраст между 2 и 12 години, имащи следните проблеми:
▪Нощно напикаване ▪Говорни дефекти

▪Извратен вкус ▪Трудност при учене

▪Училищна фобия ▪Гневни избухвания

▪Апнея ▪Смучене на палеца и др.


На децата е даван Ментат сироп в следните дози:

▪До 4 г – по 1ч.л. два пъти дневно

▪От 4-10 г – по 1 ч.л. три пъти дневно

▪Над 10 г възраст – по 1 ч.л. четири пъти дневно.


Оценката за въздействието на Ментат е дадена на база мнението на родителите. Тя варира от „никакво” до „значително” подобрение на състоянието.


Проблеми

Значително подобрение

Средно подобрение

Никакво подобрение

общо

%

Нощно напикаване

19

8

5

32

84

Извратен вкус

14

4

4

22

82

Неспособност за усвояване на знания

4

2

4

10

60

Говорни дефекти

5

10

8

23

65

Училищна фобия

6

7

4

17

76

Апнея

6

2

-

8

100

Смучене на палеца

3

2

-

5

100

Гневни избухвания

5

4

4

13

69

Цялостното подобрение в общата група е 52%.

Значително подобрение е забелязано при деца с Нощно напикаване (84%), Извратен вкус (82%), Апнея (100%), Смучене на палеца и Гневни избухвания.

Средно подобрение има при децата с Говорни дефекти (55%), Неспособност за усвояване на знания (60%) и страдащи от училищна фобия (76%).

Коефициентът на интелигентност е определен чрез Weschler Intelligence Scale Test и Child Apperception Test. Подобренията са значителни при децата с Нощно напикаване и с Говорни дефекти (60-70%). При останалите случаи има средно подобрение (30-50%).

По време на изследването не са забелязани никакви нежелани или токсични въздействия върху участниците.Основни характеристики на Ментат
При деца:

▪Повишава вниманието и подобрява способността за усвояване на знания.

▪Повишава краткотрайната и дълготрайната памет.

▪Подобрява „академичното” представяне.

▪Има поддържаща роля при ADHD.

▪Канализира умствената енергия.


При възрастни:

▪Подобрява паметта и концентрацията.

▪Облекчава умствената умора и забравянето при възрастни хора.

▪Намалява чувството за безпокойство.

▪Има поддържаща роля при Алцхаймер и болест на Паркинсон.
Нарушенията в поведението и в умственото състояние са не само социално бреме, но засягат и качеството на живот на пациентите. Те са сериозен проблем във всички възрасти. Установено е, че повечето от децата, посещаващи училище срещат трудности при усвояването на учебния материал. Много от децата страдат и от нощно напикаване. Тези проблеми влияят не само върху развитието на детето, но се отразяват емоционално и върху родителите. Умственото здраве (състояние) се влошава от умствена преумора, стрес и безпокойство. При възрастните депресията е широко разпространен проблем, който засяга много хора. В по-късна възраст се появява и амнезията.

Ментат е билкова формула, която се препоръчва за подобряване на умствената дейност при здрави хора и при такива с невро-дегенеративни нарушения и е ефективен както при деца, така и при възрастни хора.Ментат подобрява умствената функция чрез модулиране на холинергичните и ГАМА-ергичните невротрансмисери. Подобрява умствения коефициент, паметовия обхат, концентрационната способност и стресовия праг чрез възстановяване на активността на фронталните кортикални мускаринови и холинергични рецептори. Ментат подобрява флуктоиращото внимание и поведенческите разстройства. Показва значителна анти-паркинсонова активност чрез подобряване на допамин постсинаптичната рецепторна активност. Седативният и транквилизиращ ефект на Ментат е полезен при безсъние, предлагайки защита срещу конвулсии. Ментат има благоприятен ефект при проблеми с говора и артикулацията. Ментат има антиоксидантно и невро-протективно действие. Това е от полза при справяне с невро-дегенеративни състояния като Алцхаймер. Ментат спомага за корегиране на енергийния метаболитен дефицит и е с благотворно действие при състояния като Синдром на хроничната умора.Каталог: userfiles -> product files shared
product files shared -> Afya pharmacy Мета думи
product files shared -> Натюрпро 02” пълномаслено соево брашно, тостирано
product files shared -> Пиксел: 8mm. In Dip пиксела в модул
product files shared -> Приемането на Ашваганда и нейният ефект върху процеса на стареене
product files shared -> Проучване на ефективността на препарата Меносан при овладяването на субективните симптоми на патологичния климактериум
product files shared -> Захранване: 12V 1a dc ( постоянен ток) Захранващ кабел
product files shared -> Ролята на Цистон при камъни в уринарните пътища Проучване, проведено от Marya sks, Singla S
product files shared -> Приложение на препарата „цистон“ в комплексното лечение на уролитиазата
product files shared -> Цистон и неговото приложение при хронични бъбречни заболявания
product files shared -> Магнитотерапия Исторически преглед


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница