Еик: 831641791 Приложение №1 техническо заданиеДата20.09.2016
Размер67.55 Kb.

1autoshape 4504 София, ул. Панайот Волов № 2

Тел.: 02/ 9420 340, факс: 02/ 943 66 07

office@is-bg.net www.is-bg.net

ЕИК: 831641791


Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изграждане на виртуална частна мрежа между Централно управление и клоновете на „Информационно обслужване“ АД
1. Общи изисквания към Кандидатите:

 1. Кандидатът трябва да е обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валиден индивидуален лиценз (разрешение) за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).

 2. Кандидатът трябва да има регистрация в RIPE със собствена автономна система. В офертата да се посочи номера на автономната система/автономните системи.

 3. Кандидатът трябва да разполага със собствена IP MPLS (L2/L3) (Multiprotocol Label Switching (Layer 2/Layer 3)) мрежа за пренос на данни на територията на страната, базирана на оптична медия, която да разполага с алтернативни маршрути до точките на представяне в 28-те областни центрове.

 4. Кандидатът трябва да разполага със собствен център за денонощна техническа поддръжка, осигуряващ непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

 5. Всички технически съоръжения (активни устройства, оптични и кабелни мрежи), ползвани за предоставяне на услугата трябва да бъдат под административно и техническо управление на съответният Кандидат и покриват минимум 28-те административни областни центъра на Република България. Опорната мрежа трябва да има точки на присъствие (POP), позволяващи изграждането на мрежова свързаност до всички необходими на Възложителя точки, което се декларира с описание в техническото предложение;

 6. Предлаганото техническо решение НЕ трябва да включва мрежова свързаност, между нито една от посочените от Възложителя точки (Таблица 1 и Таблица 2), която е частично и/или пълно реализирана безжично, което се декларира с описание в техническото предложение;

17. Опорната мрежа на Кандидата трябва да разполага с необходимия капацитет на пренос между отделните POP, който да гарантира напълно изискваният капацитет и да отговаря на критериите за качеството на услугата до съответните точки в настоящото задание. Декларира се с описание в техническото предложение;

1.8. Кандидатът трябва да има минимум 5 /пет/ годишен опит в изграждане, експлоатация и сервизиране на системи за комуникационна и мрежова свързаност, и интегрирани мрежови


инфраструктури (LAN, WAN, MPLS и VPN). Доказва се с минимум 3 /три/ препоръки за добро
изпълнение за договори изпълнени с предмет, сходен с предмета на поканата.

1.9. Кандидатът трябва да представи детайлно разписан документ за ниво на обслужването (SLA) със заложени конкретни качествени и количествени параметри за всяка от двете услуги;1.10. Кандидатът трябва да предостави описание на техническата реализация на услугите, в това число:

 1. Архитектура на предлаганите услуги;

 2. Използвани технологии за реализиране на услугите в опорната си мрежа;

 3. Използвани технологии за реализиране на услугите в частта последна миля;

 4. Процедурата си за управление на инциденти;

 5. Процедурата си за управление на промени;

 6. Процедурата си за управление на капацитети,

2. Изисквания към Техническото предложение:

2.1. Достъп до Интернет

 1. Точки на предоставяне на услугата, съгласно Таблица 1;

 2. Наличност на услугата 99.9%, на месечна база;

 3. 100% гарантираност на всички заявени капацитети;

 1. Наличие на по-малко от 1% загуби на месечна база в мрежата на Кандидата;

 2. Време-закъснения в мрежата на Кандидата - не повече от 50ms;

 3. Гарантирани динамично споделени трафични капацитети, съгласно Таблица 1;

 1. Маршрутизиращ протокол за предоставяне на услугата eBGP (external Border Gateway Protocol);

 2. Последната миля за предоставяне на услугата трябва да бъде реализирана посредством оптична медия и Ethernet (IEEE 802.3) Layer 2 протокол;

 3. Към интерфейса при Възложителя трябва да бъдат подавани маркирани L2 рамки от трафик в съответствие с IEEE 802.1q стандарта;

2.1.10. Параметрите на интерфейса за достъп в двете точки трябва да позволява минимум 105% от капацитета на гарантираната скорост на пренос.

2.2. VPN свързаност между клоновете и „ИО" АД София

 1. Точки на предоставяне на услугата, съгласно Таблица 2;

 2. Изисквания към типа и технологията на пренос, съгласно Таблица 2;

 3. Наличност на услугата 99.95%, на месечна база, между които и да е точки от Таблица 2;

2.2.4. 100% гарантираност на всички заявени капацитети;

 1. Наличие на по-малко от 0,5% загуби на месечна база, между които и да е точки от Таблица 2;

 2. Транзитни закъснения, между които да е точки на Възложителя - не повече от 30ms;

 3. Минимален размер на фрейм във VPN мрежата между всеки две точки, 1600 байта;

 4. Капацитети на свързаност, съгласно Таблица 2;

 5. Предоставяната услуга трябва да бъде реализирана посредством IP (Layer 3) свързаност между точките на Възложителя, като управлението на машрутизирането на трафика между точките е отговорност на Кандидата;

 1. Последната миля до всяка точка от Таблица 2 трябва да бъде реализирана посредством оптична медия и Ethernet (IEEE 802.3) Layer 2 протокол;

 2. Към интерфейса при Възложителя трябва да бъдат подавани маркирани L2 рамки от трафик в съответствие с IEEE 802.1q стандарта;

 3. Параметрите на интерфейса за достъп за всяка точка трябва да позволява минимум 105% от капацитета на гарантираната скорост на пренос;

 4. Маршрутизиращият протокол между точките от Таблица 2 и точките на представяне (РоР) на Кандидата трябва да бъде или OSPF (Open Shortest Path First), или eBGP (external Border Gateway Protocol);

2.2.14. Свързаността между всички точки от Таблица 2 трябва да бъде тип "full mesh";

2.2.15. Възможност за кратковременни (до 5 /пет/ дни) увеличавания на капацитетите на


точките (до запълване на капацитета на преносната среда) без изменение на ценовите параметри.

2.3. Изисквания към нивото на предоставяне на услугата: 1. Време за реакция при заявяване на инцидент - не повече от 30 минути;

 2. Време за отстраняване на проблем или предоставяне на временно решение:

 1. По услуга „Достъп до Интернет" - до 8 часа;

 2. По услуга „Виртуална частна мрежа VPN" - до 4 часа;

 1. Предоставяне на директен телефон за връзка с технически лица отговорни за отстраняване на проблеми;

 2. Предоставяне на онлайн интерфейс за наблюдение и статистика на параметрите на услугите.

2.4. Време за стартиране на предоставянето на услугите.

2.4.1. 20 работни дни от подписване на договор.Таблица 1Адрес на крайна точка

Споделен динамичен капацитет


Локален

МеждународенСофия, ул. „Панайот Волов“ № 2

650 Mbps (симетричен спрямо “upload” и “download”

350 Mbps (симетричен спрямо “upload” и “download”София, ул. „Лъчезар Станчев“ №13


autoshape 5
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница