Елефас Леви „Учение и ритуал на висшата магиястраница9/9
Дата19.01.2018
Размер1.3 Mb.
#48406
1   2   3   4   5   6   7   8   9

185
Нямаш намерение да изпълняваш заповедите на съмнителни личности. Изчакваш двамата странни типа да се загубят от погледа ти, качваш се на колата и потегляш. Въпреки подробните описания доста трудно намираш забутаното сред пустинята ранчо.

— Какво ли отглеждат тука — питаш се. — Май само кактуси виреят по тези места.

Забелязваш някаква суетня в една плитка, плоска падина, промъкваш се натам и доволен въздъхваш. По всичко може да се съди, че най-после откри тайнственото сатанистко свърталище. Правиш си удобно скривалище и се приготвяш да чакаш. Преминаваш на епизод 159.
186
— Не може да се отнасят така с вас, мосю — казва нечий глас и направо от въздуха се материализира Оливие дьо Камбре, твоето средновековно аз.

В ръката на Лора се появява огнен тризъбец, който тя запраща по спасителя ти. Той с лекота отбягва удара и се обръща към нея.

— Един кавалер не воюва с дами, дори и когато се опитват да го убият. Ти обаче не си дама... ти си зло същество, продало душата си.

Великата жрица започва да раздава звънки заповеди, сатанистите се събират около нея и тръгват напред. Оливие смело ги посреща, но... пак има едно но. Може да се справи само ако в неговата игра си взел стария рунически меч. Код Б6 е равен на 5. Иначе загиваш.

Ако Оливие има такъв меч, преминаваш на епизод 200.
187
Грешка! Досегашният ти опит би следвало да ти покаже, че всяка подобна среща със Сехмет завършва с инвокация /това означава, че призованият дух се вселява в магьосника и ако е по-силен от него, го поробва/ и обсебване на героя ти. КРАЙ НА ИГРАТА!
188
Съжалявам! Досегашният ти опит би следвало да ти покаже, че всяка подобна грешка при призоваването на Сехмет завършва с инвокация /това означава, че призованият дух се вселява в магьосника и ако е по-силен от него, го поробва/ и обсебване на героя ти. КРАЙ НА ИГРАТА!
189
Измъкваш оръжието и даваш предупредителен изстрел във въздуха.

— Върнете кучетата си, господа — казваш с разтреперван глас и насочваш дулото към адептите. Един от тях махва с ръка и притеклите се на помощ слуги се стопяват в сенките. Сигурен си, че са наблизо и само чакаш да сгрешиш. Без да изпускаш петимата от погледа си отиваш в центъра на пентаграмата и коленичиш до главата на Лора.

— Добре ли си, момиче — питаш съчувствено. — Ей сега ще те измъкна. Можеш ли да вървиш?

— Ще се справя — тихо казва тя. — Само ме развържи. Навеждаш се и дръпваш въжето, завързано за косата й. То се скъсва учудващо леко. По същия начин освобождаваш ръцете й. Тя въздъхва доволно, повдига се и... те прегръща през врата.

— Какво правиш? Сега не е време за това.

— Имай ми доверие!

Ръцете й се плъзват надолу обхващат раменете ти и отклоняват дулото на пистолета.

— Пусни ме! Пречиш ми!

— Очевидно! — студено казва тя. — Ти какво си помисли, че тука ще ме заколят, така ли? О, наивни мъже!

Дръпваш се изумен. Усещаш някакво леко убождане. Главата ти се завърта. Краката ти омекват. Очите ти се затварят. Припадаш и се пренасяш на епизод 166.


190
— Отстъпете, черни създания! Изчезнете, сили на мрака! Той принадлежи на Светлината! — чува се звънък глас и от въздуха пред теб се появява... Естел заобиколена от вещиците на нейния клан.

Лора и Черните й адепти моментално забравят за теб. Пламва вечната битка между Светлина и Мрак и както винаги... победители няма.

Ти обаче успяваш да се освободиш от паяжината и преминаваш на епизод 200.
191
Хотелът, в който се провежда "магическият конгрес" е един от прочутите чикагски небостъргачи. Независимо дали искаш да се качиш, или да слезеш ще трябва да използваш един от скоростните хотелски асансьори.

Облицованото с бял мрамор фоайе, постлано с тъмночервени килими, кой знае защо ти прави особено тягостно впечатление.

Асансьорът пристига, вратата се отваря и странно ти напомня нещо страшно.

Ако код 31 е равен на 15 и едновременно с това код Б1 е равен на 5, преминаваш на епизод 152.

Ако тези два кода имат други стойности, отиваш на епизод 162.
192
С няколко яростни дръпвания, усилени от паническия ти страх ти успяваш да се отскубнеш от душещите те пипала. Хвърляш се към спасителния отвор и... изведнъж илюзията изчезва. Откриваш, че просто си изскочил от вратата на спрелия между етажите асансьор. Кой знае как въпреки всички блокировки, проклетата врата зее широко отворена и сега ти стремително летиш за среща с твърдия бетон десетина етажа по-надолу.

Крещиш ужасен и едва чуваш появилата се кой знае как мисъл: "Отвори съзнанието си и ще живееш!"

Нямаш представа какво се иска от теб, правиш отчаяно усилие, но страхът сковава съзнанието ти. Падаш и загиваш. КРАЙ!_193'>КРАЙ!
193
Лишен от подкрепата на египетската богиня и от всичките си духовни сили ти лесно попадаш в ръцете на сатанистите. Отмъщението на Великата жрица наистина е ужасно. Дълго и болезнено. Поне загиваш със съзнанието, че си спасил света от кървавата Сехмет. КРАЙ!
194
Наличието на магически и култови предмети в колата ти изведнъж кара ченгетата да се сетят нещо. Единият от тях измъква някакъв измачкан бюлетин и от него се уверява, че полицията във всички щати издирва убиеца на известния изследовател професор Доналт Тийфън. Без повече обяснения полицаите те закопчават с чифт белезници и... за съжаление играта свършва.

Дори и да се отърве от присъдата Оливър Камбре едва ли скоро ще може да се заеме с магическите си проблеми. КРАИ!195
— О, Сехмет! О, богиньо на клането! Наказание на Ра! О, велика и могъща! Появи се и ме избави от силите на мрака!

Още докато бъбриш току-що измисленото заклинание, до теб се материализира тъмна сянка, сгъстява се и изведнъж в центъра й се разгаря ярка светлина. Затворена в блестящ безкраен цилиндър се появява богинята с лъвска глава.

Сатанистките адепти образуват кръг около нея и запояват сложен и труден ритуал за прогонването й. Тя моментално вдига едната си ръка с пръст насочен към небето, поставя другата пред гърдите си с длан, обърната навън и призовава древните сили.

Малки мълнии пращят и се разбиват в цилиндъра. Чува се оглушителен тътен и Черните адепти бавно се смъкват на колене, притиснали длани до ушите си.

— Хайде, махай се! — изревава Сехмет. — Не мога да ги задържа
дълго.

— Ей сега — казваш и трескаво започваш да развързваш Лора. Въжетата отстъпват учудващо лесно пред усилията ти.

Повдигаш замаяното момиче, хващаш ръката му и хукваш далеч от това злокобно място.

Докато се качваш в колата виждаш как сатанистите успяват да прогонят Сехмет и започват да крещят бързи заповеди.

— Късно е — промърморваш и потегляш. Преминаваш на епизод 149.
196
Решението ти окончателно и завинаги да покориш Сехмет е малко самонадеяно, но безспорно най-правилният избор в дадената ситуация. Имам предвид, че ти, смъртният, няма как "вечно" да контролираш безсмъртното божество.

Имаш няколко възможни начина за действие. Знам, че нямаш достатъчно познания и информация, затова следвай интуицията си /или прегледай всички препратки/.

Ако ще се довериш само на собствените си сили, преминаваш на епизод 187.

Ако ще използваш един от черните ритуали на сатанистите, предназначен за поробване на демони, отиваш на епизод 197.

Ако ще използваш вудо-ритуали и култови предмети, взети от бокора Джонла, премини на епизод 158.

Ако ще се довериш на малките си познания за съвременната европейска магия /имам предвид "практиката" ти при Доналт Тийфън/ , премини на епизод 168.


197
Грешен избор! Сатанистките ритуали са идеално средство за овладяване на демони и като цяло операцията е успешна, но... Черните адепти нямат намерение да си създават могъщ конкурент. Имам предвид теб и могъщото божество, което ще ти се подчинява. Досега би трябвало да си разбрал, че тяхната цел е — те да покорят силата на Сехмет.

КРАЙ НА ИГРАТА!

198
Скачаш и вихрено се спускаш към пентаграмата. Зад гърба ти се чува глух удар и някой разочаровано изругава. Крещиш с всички сили и най-накрая успяваш да привлечеш вниманието на петте черни силуета. Те за миг се поколебават, след което един от тях произнася:

— Продължете ритуала! Слугите ще се справят с разбеснелия се натрапник.

Чуваш резки команди и тропането на много крака.

Ако си спомняш в началото на играта, главният редактор на вестника ти даде пистолет. Ако си го взел и смяташ да го използваш преминаваш на епизод 189.

Ако ще призовеш на помощ Сехмет, отиваш на епизод 195.
199
— Играта приключи, мис Кали — тихо произнася някой. Адептите на Лора моментално спират и замръзват на място.

Паяжината се разпада и пред теб се появява Мъжът-Който-Стои на прага.

— Това не е твоя работа шамане — злобно съска Върховната жрица. — Върви при твоя обичан Маниту — изкрещява злобно и запраща ослепителна мълния към индианеца.

Той с лекота отбива нападението и произнася напевно заклинание.

Около Лора се сгъстяват тъмни сенки и тя уплашено започва да пищи. Размахва ръце и... изчезва.

— Разбира се, тя отново успя да се измъкне — недоволно казва шамана. — Както винаги. Рано или късно с нея трябва да се заеме Нощната стража.

— Какво е това Нощна стража? — питаш учуден.

— Е, все още е рано да знаеш това. Най-напред премини на епизод 200.


200
Както може би вече се досещаш това е последният заключителен епизод на ПЪРВО НИВО от паралелните игри. След десетки опасности и с много усилия героят ти успя да достигне до единствения, най-добър край. Покоряването на Сехмет и противопоставянето на Черния Клан ти извоюваха правото да се присъединиш към една много особена и много тайна група.

Една организация на магьосници, войни и приказни същества, която стои като последна преграда пред нашествието на Неизвестното от безкрайното множество паралелни вселени / отвъдни светове или други измерения/.

Наричай ги както искаш — фантастика, магия или измислица. Те са навсякъде около нас. Преплетени с нашето ежедневие, съществуват неизброими същества /духове, фантоми, демони или ангели/, които по една или друга причина непрекъснато се намесват в нашия живот.

И когато Пазителят на проходите е безсилен да се справи с нашествието им, когато Реалността е заплашена от нахлуването на фантазията и Воала на Непроявеното е готов да се разкъса — Нощната Стража е последната надежда за оцеляване на нашия свят.За най-нетърпеливите ще добавя, че някои неща, които героите избираха в тези две книги: парите и оръжията на Оливив, професията и магическите предмети на Оливър и много други, на пръв поглед маловажни избори, имат важно значение за следващото ниво на играта.
КРАЙ!
КОДОВА ТАБЛИЦА


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

2

3

4

5

6

7

8
Позицията на всеки код се получава там, където се пресичат редовете, означени с цифра и колоните, означени с буква.

ВНИМАНИЕ!!! Кодовите таблици на двете книги от ПЪРВО НИВО са еднакви. Числата от едната препиши в другата!

Ако по време на играта се налага да промениш някой от кодовете, не изстривай стария.

Ако играеш някое от приключенията повече от един път, направи си нови таблици.

ДНЕВНИК НА ПРИКЛЮЧЕНИЕТО
Какъв текст от стелата имаш:Професия:Снимки или интервю:Пистолет:Какво правиш с камъчетата:Вуду-магьосник:Маг-технократ:Магически предмети:


Колко пъти си призовал Сехмет:Важни бележки:


ДЖОРДЖ М. ДЖОРДЖ

ЧАСЪТ


НА

ВЕЩИЦАТАКнигата-игра ЧАСЪТ НА ВЕЩИЦАТА е създадена от Георги МИНДИЗОВ по поръчка на издателство МЕГА и всички авторски права принадлежат на издателството.

© МЕГА ООД, 1997 © Георги Миндизов, автор, 1997

© Петър Станимиров, Корица и оформление на поредицата, 1997

© Ивайло Иванчев, илюстрации, 1997

Коректор — Джени Тодорова

Адрес на редакцията: София

ж.к. Яворов, бл. 11, вх. II

Джордж М. Джордж

МЕГА 1997

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница