Електродъгово заваряване с обмазани електродистраница16/21
Дата17.03.2023
Размер0.57 Mb.
#116934
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
1.9
Свързани:
Тема 1, 13. ISO TR 15608, 29. DEFEKTNI ZAVARKI

2.1.5. Химически анализ


Химическият анализ може да бъде проведен върху всяка подходяща проба. В случай на спор, трябва да се използват проби, съответстващи на EN 26847. Може да се използва всякакъв аналитичен метод, но при спор, се вземат под внимание само установените публикувани методи.

2.1.6. Технически условия на доставка


Техническите условия за доставка трябва да отговарят на изискванията, посочени в БДС EN 759.

2.1.7. Пример за обозначаване


Обмазан електрод за ръчно електродъгово заваряване дава наварен метал с минимална граница на провлачване от 460 N/mm2 (46), минимална средна енергия за разрушаване при ударно огъване 47J при -30С (3) и химически състав от 1,1% Mn 0,7% Ni (1Ni). Електродът с базична обмазка (В) и коефициент на усвояване от 140% може да бъде използван с променлив и прав ток (AC и DC) (5) при челен заваръчен шев и ъглов заваръчен шев (4) в позиция подово.
Водородът се определя според ISO 3690 и не трябва да надвишава 5 ml/100g наварен метал (Н5).
Означението ще бъде следното: EN 499-E46 3 1Ni B 5 4 H5
Задължителна част е EN 499-E46 3 1Ni B където:
EN 499 = номер на стандарта;
Е = обмазан електрод/ръчно електродъгово заваряване (виж раздел 4.1);
46 = якост и удължение (виж табл. 1);
3 = свойства при ударно огъване (виж табл. 2);
1Ni = химически състав на наварения метал (виж табл. 3);
В = тип на обмазката на електрода (виж раздел 4.5);
Незадължителната част е 5 4 H5, където:
5 = коефициент на усвояване и тип на тока (виж табл. 4.);
4 = позиция на заваряване (виж раздел 4.7);
Н5 = съдържание на водород (виж табл. 5).

2.2. Класификация и обозначение на обмазаните електродите за РЕДЗ на нелегирани и дребнозърнести стомани според AWS А5.1


В спецификацията на AWS А5.1 проста система на номерация е използвана за обозначаване на електрода. Например в спецификацията Е6010, буквата Е означава обмазан електрод за ръчно електродъгава заваряане. Първите две цифри (60) означават минималната якост на опън на наварения метал в ksi (1 ksi = 7 МРа). Третата цифра представлява заваръчната позиция (1 в този случай, се отнася за всички позиции). Последната цифра се отнася до типа обмазка и вида на тока, с който електрода може да се използва.
Има две якостни нива на електродите за въглеродните стомани – серията 60 и серията 70. Минимално гарантираната якост на опън на наварения метал за серията 60 е 427 МРа (62 ksi), но някои видове електроди от тази серия да отидат и до по-ниско ниво като 414 МРа (60 ksi) (но с по-голямо относително удължение). За серията 70 този показател е 496 МРа (72 ksi) и отново някои видове от тази серия могат да отидат и до по-ниско ниво като 483 МРа (70 ksi) (с допълнително относително удължение). Химическият състав не се специфицира, с изключение за максималните ограничения за определени елементи в серията 70. Дадени са изисквания за някои електроди и от двете серии по отношение на ударната жилавост (Шарпи с V-образен надрез).
Определени електроди за въглеродна стомана са пригодени да работят само с постоянен ток (DC). Други са както за променлив (АС), така и за постоянен ток (DC). Поляритета за постоянния ток (DC) обикновено е обратен (положителен полюс на електрода). Някои електроди ,обаче, са предназначени само за права полярност, други могат да се използват или с права, или с обратна полярност.
Повечето от електродите са предназначени за заваряване във всички позиции. Електродите, които съдържат по-голямо количество железен прах или железен оксид в обмазката, по принцип се ограничават до заваръчни шевове в подова позиция. Обмазките на тези електроди са много дебели, което ограничава тяхното използване в други заваръчни позиции.
Някои електроди от серията 70 са от ниско водороден тип. Техните обмазки са формирани от съставки, които са с ниска влажност и в които липсва целулоза Водородът е отговорен за ниската еластичност и за подшевови (студени) пукнатини. Поради тази причина ниско водородни електроди се използват за заваряване на закаляеми стомани (стомани с ограничена заваряемост). Те също така се използват за стомани с високо съдържание на сяра за осигуряване на заваръчен метал, който има добра ударна жилавост при ниски температури.
Спецификацията не дава лимити за съдържанието на влага в тези електроди, но препоръчваното съдържание на влага е под 0.6%. За да контролираме влагата е необходимо правилно съхраняване и манипулация. Типичните условия на съхраняване и подсушаване са дадени в AWS A5.1.


Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница