Електродъгово заваряване с обмазани електроди


в е коефициент, показващ средния пад на напрежението на единица дължина от стълба на дъгата. За въздух в = 2-2,5 волта/мм. Lдстраница2/21
Дата17.03.2023
Размер0.57 Mb.
#116934
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
1.9
Свързани:
Тема 1, 13. ISO TR 15608, 29. DEFEKTNI ZAVARKI
в е коефициент, показващ средния пад на напрежението на единица дължина от стълба на дъгата. За въздух в = 2-2,5 волта/мм. е дължина на стълба на дъгата.


Ефективната мощност на дъгата qеф се определя по формулата:
qеф = .Q
където е ефективен к.п.д., чиято стойност варира от 0,5 до 0,95.

Фиг. 2. а) Статична волтамперна характеристика на дъгата; б) Зависимост на напрежението на дъгата от дължината й.
При ръчното електродъгово заваряване с обмазани електроди параметрите на дъгата се менят в широки граници. За тези изменения може да се съди по статичната волтамперна характеристика на дъгата (фиг. 2). Тя представлява зависимост между заваръчния ток и напрежението на дъгата при установен режим на работа. Характеристиката на дъгата има три области. При малки токове тя е падаща, т.е. с увеличение на тока напрежението на дъгата намалява. В тази област дъгата е неустойчива и няма практическо приложение.
Във втората област увеличаването на тока не води до промени в напрежението на дъгата. Площта на напречното сечение на стълба на дъгата и на катодното и анодното петна расте пропорционално на тока. По тази причина плътността на тока и падът на напрежението се запазват. Именно тази област на дъгата се използва при ръчното заваряване с обмазани електроди, а също така и при подфлюсовото заваряване.
В третата област растат и тока, и напрежението. Причината е, че площта на активното петно на челото на електрода е станала равна на площта на напречното сечение на електрода и не може повече да се увеличава. Затова увеличение на плътността на тока може да се постигне само чрез повишаване на напрежението на дъгата. Тази област на заваръчното дъга се използва най-вече при заваряване в защитна газове среда.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница