Електролит с повишена гъстота е също опасен за «здравето» на акумулаторастраница1/7
Дата24.06.2017
Размер374.36 Kb.
#24201
  1   2   3   4   5   6   7

  Важно!

 • За нашия климатичен пояс гъстотата на електролита на зареден акумулатор, измерена при температура +25° С, трябва да бъде 1,28 г/см3. Акумулаторът е недопустимо разреден, когато гъстотата на електролита му спадне под 1,15, а полузареден— до 1,25.

 • Електролит с повишена гъстота е също опасен за «здравето» на акумулатора.

 • Допустимия минимум на разреждане е 1,7 волта на клетка или общо 10,2 волта, измерени на полюсите на дванадесетволтова батерия. По друг начин казано – допустимото разреждане може да бъде 25% за зимата и 50% за лятото.

 • Нивото на електролита трябва винаги да е 10—15 мм над плочите. То трябва да се проверява поне веднъж на две седмици.

 • Винаги първо се снема кабелната обувка от «минуса».

 • Зареждащия ток в нужните граници (14,2 0,3 волта за дванадесет-волтова батерия)

 • Ако при зареждане температурата на акумулаторните клетки превиши 40° С, токоизправителят трябва да се изключи от мрежата, докато температурата спадне на 25—30° С.

 • Акумулаторът е зареден, когато в продължение на два часа гъстотата на електролита се задържи еднаква или когато напрежението се задържи няколко часа на едно ниво (при нов и изправен дванадесетволтов акумулатор — около 16 волта). Сигурен признак за края на зареждането е започващото бурно отделяне на мехурчета в електролита (т. нар. «кипене» на акумулатора).

 • Поне веднъж на 6 месеца трябва да се провежда т. нар. тренировъчен цикъл.

 • Дори кратковременният престой на акумулатора в сухо състояние, щом като е бил веднъж с електролит, е пагубен за плочите му. Правилно е той да се зареди напълно и да се съхранява в хладно проветриво помещение. Веднъж на две седмици нивото на електролита трябва да се проверява и при нужда да се долина дестилирана вода, а веднъж в месеца да се зарежда поне за 2—3 часа. Добре е също на всеки три месеца да се провеждат тренировъчни цикли.

  А ето и подробностите:

Как е устроен акумулаторът 4

Нормално и ускорено остаряване на акумулатора 5

Почиствайте редовно акумулатора 5

Поддържайте нивото на електролита 6

Не доливайте вода за пиене в акумулатора 7

Пазете акумулатора от удари и сътресения 7

Пукнатини по кутията на акумулатора 7

Откриване на пукнатина по вътрешна стена 8

Неправилното пускане на двигателя поврежда акумулатора 8

Пускане на двигателя при топло време 8

Когато е студено, загряването помага 9

Фаталните последици от неправилно пускане на двигателя 9

Използувайте лоста на горивната помпа 9

«Задавяне» на двигателя 10

Подготовка за зимата 10

Лед в горивната помпа или във филтъра на карбуратора 10И това се случва 11

Сутринта акумулаторът отказва ... 11

Незабележимото изтичане на ток 11

«Икономия» на червен светофар 11

Фаровете отслабват, чистачките са «мудни» 11

Стар или разреден акумулатор 11

«Палене» с чужд акумулатор 12

Акумулаторът е зареден, а двигателят не «пали» 12

Кабелната обувка не може да се извади 12

Акумулаторът не е тезгях за инструменти 13Следете контролния уред на зареждането 13

Скъсан или преразтегнат ремък 13

При движение в града 14

Проверявайте реле-регулатора 14Токоизправителят не е лукс 14

«Плюсът» обича да е самичък 15

Заличените знаци 15

Подготовка и зареждане на акумулатора 15

Зареждане на акумулатора 15

Измерване на гъстотата на електролита и напрежението на акумулатора 16

Колко часа да зареждаме акумулатора 17

Не си приготвяйте електролита сами 17

Удължаване живота на нормален и възстановяване на «издъхнал» акумулатор 18

Отстраняване на лека сулфатизация (тренировъчен цикъл) 18

Десулфатизация (нов «живот») на акумулатора 18

Съхраняване на акумулатора 19

Съхраняване за кратко време 20

При продължително съхраняване — със или без електролит 20

Акумулаторът вкъщи 20

При постоянни грижи — безотказен акумулатор 21

Как е устроен акумулаторът


В

ВЛЯВО: 1 — отрицателни плочи, покрити с активна маса; 2 — сепаратори (дървени — а и пластмасови с отвори по тях—б); 3—комплект положителни плочи; 4—полюсен извод; 5—свързващ мост

ВДЯСНО: Акумулаторна батерия (с 3 клетки, т. е. 6-волтова) 1 — изолираща маса (смола); 2 — херметичен капак на клетка; 3 — отрицателен («минус») полюсен извод на батерията; 4 — капачка (пробка с вентилационен отвор в средата за клетка); 5 — първа клетка; 6 — мост, който свързва клетки, съединени последователно; 7 — втора клетка; 8 — трета клетка;. 9 — кабелна обувка: 10 — положителен («плюс») полюсен извод на батерията: 11 —потопени в електролит плочи; 12—дънни ребра (призми); 13—обща външна кутия на батерията

автомобилите се монтират оловни акумулаторни батерии със специална стартерна конструкция. Всяка батерия е съставена от акумулаторни клетки, поместени в обща кутия и свързани последователно с мостове. Клетките са с номинално напрежение 2 волта.

Повечето леки автомобили са с дванадесетволтова електрическа уредба, което означава, че батерията им е с 6 клетки. Батериите на автомобилите с шестволтова електрическа уредба са с по 3 акумулаторни клетки.

В
От разреза на горната част на кутията се виждат:

1 — кутия на батерията; 2 — изолира­ща маса (смола); 3 — капачка (пробка); 4 — отвор за напълване на акуму­латора с електролит или за доливане с дестилирана вода; 5 — конусовиден тубус в отвора; 6 — полюсен извод на батерията; 7 — предпазна решетка над плочите


ъв всяка клетка има положителни и отрицателни плочи от специална активна маса. От големината на плочите и състава на активната им маса зависи до голяма степен капацитетът на акумулатора, т. е. колко ток може да поеме при зареждане и до каква степен ще го отдаде на консуматорите в автомобила. Положителните и отрицателните плочи са разделени със сепаратори. Освен това, за да не се получи късо съединение, плочите не опират на дъното, а на издадени от него ребра. Дори ако част от активната маса се изрони и натрупа на дъното, плочите няма да се свържат «накъсо».

Над плочите се поставя предпазна пластмасова решетка. Отгоре кутията се покрива с капак. През него минават изводите на положителните и отрицателните плочи. В средата му има отвор, през който се следи нивото на електролита в клетката и при нужда се долива вода или електролит (според причината за спадането на нивото). Отворът се запушва с капачка, в центъра на която има малък вентилационен отвор.

Цялата горна повърхност на акумулаторната батерия се залива със специална киселиноустойчива смола или се покрива с общ пластмасов капак. Отгоре остават само отворите на клетките и крайните полюсни изводи на батерията, означени с (+) и (-). При някои акумулатори са открити и мостовете.

Преди продажба сервизите и акумулаторните работилници извършват подготовка на акумулаторните батерии, тъй като ги получават от завода производител в сухо състояние. Клетките се напълват с воден разтвор на акумулаторна сярна киселина. За нашия климатичен пояс плътността на разтвора или т. нар. гъстота на електролита на зареден акумулатор, измерена при температура +25° С, трябва да бъде 1,28 г/см3. При зареждането на нови акумулаторни батерии е задължително да се спазват указанията на завода производител.

Както бе посочено по-горе, в автомобилите се използва не една акумулаторна клетка, а няколко Свързани последователно и поместени в обща кутия клетки, които образуват «акумулаторна батерия». Обикновено в практиката тя се нарича просто акумулатор на автомобила. Затова по-нататък под понятието «акумулатор» следва да се разбира «акумулаторна батерия».Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница