Електростатичнистраница1/24
Дата21.01.2023
Размер269.63 Kb.
#116345
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
биофизика

1 тема:

  1. Междумолекулни сили на привличане – стоят в основата на междумолекулните взаимодействия, които биват електростатични (най-силни), водородни и Вандерваалсови (най-силни).

Електростатични: м/у + и – заредени участъци на биологични макромолекули и нискомолекулни съединения; м/у + заредени аргининови остатъци на една ППВ и – заредени аспаргинови на друга ППВ
Водородни връзки: м/у водороден атом от една молекула с електроотриц. атом от друга (кислород, азот, флуор); част от електроните, к/о формират връзката, са изтеглени частично към кислородния атом (частичен – заряд и частичен + заряд при водорода)
Вандерваалсови: в рез. от слаби сили на привличане между електронеутрални молекули и между отделни електронеутрални участъци от една макромолекула; в рез. от възникване на временни или постоянни слаби диполи в електронеутр. молекула / електронеутрални участъци на една биомакромолекула

  1. Водо- и липоразтворимост на органични молекули

Водоразтворимост – в основата на формирането на надмолек. комплекси, самоорганизацията на биомакромолекулите и структурирането на живия организъм; според разтворимостта си във вода орг.в-ва биват хидрофилни, хидрофобни и амфифилни
Хидрофилни: захариди; съдържат функц. групи OH, CHO;
Хидрофобни: въглеводородните вериги на липидите; съдържат функц.хидрофобни групи CH3, CH2; разтварят се в хидрофобни р-рители
Амфифилни: състоят се от хидрофилна и хидрофобна част (хидрофилна – OH, COOH, NH2, SH; хидрофобна – CH3, CH2 групи); пример: локални анестетици (лидокаин), мастни киселини и фосфолипиди

  1. Значение на междумолек.взаимод. за структурирането на организма на молек. и кл. ниво

Междумолек. взаимод. обуславят следните биолог.феномени, к/о водят до структурирането на клетки и тъкани – формиране на вторична, третична, четвъртична структура на биомакромолекули; формиране на надмолек.комплекси; формиране на биомембранни и субклетъчни органели; формиране на клетъчна мембрана и изолиране на субклетъчните органели от околната среда – възникване на живата клетка
Важна роля във формирането на надмолек.комплекси играят амфифилните орг.молек.: формиране на спиралната структура на ДНК и РНК, формиране на мицели, формиране на липопротеинови комплекси и липопротеини на кръвна плазма  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница