Електростатичнистраница21/24
Дата21.01.2023
Размер269.63 Kb.
#116345
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
биофизика
Характеристики на МРТ: висока резолюция, ниска чувствителност, неограничена дълбочина на детекция, томография, не използва йонизираща радиация


25 тема:

  1. ЕПР: подобно на МРТ; разликата между тях е в природата на радиочестотния сигнал, който се получава от биологичния обект. При MRI той идва от нечетния брой протони в атомите, а при ЕПР – от несдвоените електрони в атомите и молекулите. Затова, атоми, молекули и части от молекулата, които имат несдвоени електрони, се характеризират с парамагнетизъм. При MRI имаме спин на протоните, а при ЕПР – спин на електроните. ЕПР имиджингът има много ограничено диагностично приложение, за разлика от MRI. Това се дължи на това, че повечето стабилни молекули (молекулите на живия организъм) имат сдвоени електрони. ЕПР се използва за регистриране на свободни радикали и активни форми на кислорода, защото те имат несдвоени електрони.

ПРИНЦИПИ на ЕПР имиджинг: всеки електрон има спин и когато бъде поставен във външно магнитно поле, спинът може да се ориентира по два начина – по посока на външното магнитно поле и по противоположна посоко на външното поле; и двете състояния се характеризират със специфична енергия, като първото състояние е по-нискоенергитично от второто
ПРИЛОЖЕНИЕ: за диагностициране на окислително-редукционния статус на кръвта и тъканите, което има изключително важно значение за планиране на радиотерапията и химиотерапията на раковите заболявания; за диагностициране на радиационни увреждания.

  1. ЯМР: физическо явление, при което ядрата в магнитно поле абсорбират и повторно излъчват електромагнитна радиация. Тази енергия е в специфична резонансна честота, която зависи от силата на магнитното поле и магнитните свойства на изотопите на атомите. Основната характеристика на ЯМР е, че резнонасната честота на дадено вещество е пряко пропорционална на силата на приложеното магнитно поле. Именно тази функция се използва в техниките за визуализация; ако пробата се постави в неравномерно магнитно поле, резонансните честоти на ядрата на пробата зависят от това къде в полето са разположени. Тъй като резолюцията на техниката за изобразяване зависи от големината на градиента на магнитното поле, се правят много усилия, за да се увеличи силата на полето, често използвайки свръхпроводници. Ефективността на ЯМР може да се подобри с помощта на хиперполяризация, и/или използване на двуизмерни, триизмерни и мултиизмерни многочестотни техники.

УСЛОВИЯ: наличие на ядра с магнитен момент, външно постоянно магнитно поле, електромагнитно лъчение с енергия на квантите ламбда нулево;

  1. МРТ: нов тип реконструктивна томография, основана на ЯМР; органите и тъканите се изобразяват посредством тяхното физикохимично поведение, а не чрез физичното им взаимодействие, както е при ултразвука или рентгеновите лъчи; детайлно представяне на различни части и региони на тялото; радиовълни; методът е безвреден както за възрастни така и за деца. Методиката не се използва единствено при бременни жени до 3мес на бременността!

Сподели с приятели:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница