Електростатични


ПРОБЛЕМИ при доставяне на лекарства до тъкани и органистраница4/24
Дата21.01.2023
Размер269.63 Kb.
#116345
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
биофизика
ПРОБЛЕМИ при доставяне на лекарства до тъкани и органи:

  • разпознаването на липозомите от имунната система на организма и изваждането им от циркулацията – при появата на липозоми в кръвта, кръвните белтъци (опсонини) ги идентифицират като чужди тела и ги отбелязват, за да бъдат заловени от клетките на ретикуло-ендотелната система (макрофаги, разсеяни в лимфни възли, черен дроб, слезка, костен мозък, циркулиращи в кръвта и лимфата; те залавят липозомите като не им позволяват да достигнат до своите „мишени“)4 тема:
Съставките на биомембраните изпълняват различни движения (липиди и белтъци - въртят се около оста си перпендикулярно на равнината на мембраната; благодарение на течностно-кристалното състояние, белтъците и липидите могат да се местят в равнината на мембраната – латерална дифузия)
Латерална дифузия: преместването на липидите и белтъците в равнината на мембраната; висока скорост; при преход на бислоя от течнокристално в кристално състояние, скоростта на латералната дифузия рязко се понижава (зависи от температурата и фазовите преходи на липидния бислой)
Напречна дифузия: спонтанното преместване на мембранните липиди от единия монослой в другия; нарича се още траснверзална дифузия или flip-flop; протича с много ниска скорост (няколко часа-няколко дена) поради енергийната неизгодност на flip-flop-а, тъй като полярната глава на липидната молекула трябва да премине през хидрофобната област на бислоя; скоростта може да нарасне закратко под действие на присъствие на молекули, облекчаващи преноса на полярната глава през хидрофобната среда, по-особен строеж на липида и др.
Регистриране на флип-флоп: чрез флуоресцентни маркери (органична молек. или наночастица, излъчваща светлина при облъчване с ЕМВ) и спин-сонда (органична молек. с несдвоен електрон и с парамагнитни св-ва)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница