Електростатични


Хим.съст. на биомембр. е генет.предопр. и включва в състава си липиди,гликолипиди, белтъци,гликопротеини, въглехидрати и водастраница8/24
Дата21.01.2023
Размер269.63 Kb.
#116345
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
биофизика
8 тема:

  1. Хим.съст. на биомембр. е генет.предопр. и включва в състава си липиди,гликолипиди, белтъци,гликопротеини, въглехидрати и вода.

Асиметрия на липиди - част от липидите се намират от вътр. страна на мембр., а друга част са от външната (фосфатидилсерин – наблюдава се червено светене на кл. под флуоресцентен микроскоп)
Асиметрия на белтъци – опр. уникалността на клетките, изграждащи тъканите;
Всяка тъкан се отличава с определени клетъчни маркери, имащи за основа даден белтък. Клетъчните маркери са белтъчни структури, които се срещат само в определен тип клетки, изграждащи дадена тъкан, и не се срещат в клетките на другите тъкани (антигените на повърхността на раковите клетки и Т- и В-лимфоцитите – cluster-of-differentiation antigene /CD/).

  • CD37, CD32, CD19 – специфични клетъчни маркери при левкемични В-лимфоцити; не се експресират при нормални В-клетки

  1. Рецепторни взаимодействия

Рецепторите са интегрални белтъци на клетъчната мембрана, които участват във формирането на специфични за клетките структури. В състава на рецепторите могат да участват и въглехидрати. Белтъчните и въглехидратните компоненти на даден рецептор са свързани помежду си и формират гликопротеини. Структурата на всеки рецептор е специфична за точно определен лиганд – вещество или надмолекулна структура, която взаимодейства с рецептора. Много рецептори могат да имат много висок афинитет към даден лиганд, но по-нисък към други – принцип на инхибиране на някои рецептори от токсични вещества, които могат да попаднат в организма и да променят функциите на клетките и трансмембранната сигнализация.

Разпознаване на HIV-1 инфектирани клетки от Т-лимфоцитите:
Клетка -> Инфектиране с HIV-1 -> Експресия на антигенна структура на повърхността на клетката -> Разпознаване на антигена от CD8 рецептора (антитялото) на Т-лимфоцитите -> Образуване на комплекс антиген-антитяло - > Секреция на вещества от Т-лимфоцита, които са токсични за инфектираната с HIV-1 клетка

9 тема:
Възникването и разпространението на електричните потенциали (биопотенциали) е един от основните биофизични феномени в живите клетки и организми. Жизнените процеси са немислими без биопотенциалите.
Биопотенциали участват във възбудимостта на клетките и обмяната на информация с околната среда (в работата на сензорните системи на организма), предаване на нервния импулс и работата на НС, мускулно съкращение и двигателни функции на организма, вътреклетъчна регулация на биохимични процеси.
Нарушаването или загубата на биопотенциалите е в основата на някои заболявания, като невродегенеративни (Паркинсон, Алцхаймер, епилепсия), сърдечни (аритмия), двигателни (парези), сензорни (загуба на вкус, плексити).
Биопотенциалите възникват в резултат на транспорта на йони през полупроницаема мембрана, водещ до неравномерно разпределение на йоните от двете страни на мембраната. Биопотенциалите са мембранни потенциали, резултат от дифузия или електродифузия на йоните. Възникват като дифузионен, равновесен и Донанов потенциал.

  1. Дифузионен потенциал: в моделна система (р-р на електролит, разделен от прониц. пореста мембр.) – напр. р-р на NaCl от двете страни на прониц. мембр.; дифуз.потенциал е важна компонента на потенциала на покой на клеткитеСподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница