Електростатични


Флип-флоп диагностично значениестраница5/24
Дата21.01.2023
Размер269.63 Kb.
#116345
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
биофизика
Флип-флоп диагностично значение: експресията на фосфотидилсерин на пов.на кл. е маркер за индукция на апоптоза; при норм.кл. фосфатидилсеринът е локализиран във вътрешния монослой на плазматичната мембр., а при апоптоза фосфатидилсеринът дифундира във външния монослой (на клетъчната повърхност); провежда се Annexin V Test
Ротационна дифузия: въртенето на белтъците около ос, перпендикулярна на плоскостта на бислоя
Подвижност на белтъците: белт. са по-нееднородни по отношение на латералната си подвижност, в сравнение с липидите (някои са практически неподвижни, а други – почти колкото липидите); подв. на белът. се ограничава от супермолекулни комплекси (бактериородопсин), цитоскелет (спектрин, микротубули) и междумембранни контакти; съществуват фактори, ограничаващи латералната дифузия на белтъците: асоциация на белтъците в комплекси, свързване на два и повече белтъка чрез макромолекули от кл.пов., свързване на два и повече белтъка чрез макромолекули, от вътр. на кл., взаимод. с белт. от пов. на други клетки (на такива връзки се дължи кръвно-мозъчната бариера)
Напречната дифузия на белтъците в биомембраната не се наблюдава (голяма енергетична бариера в резултат на множеството хидрофилни групи в белтъчната молекула и отблъскването им от хидрофобната част на липидния бислой);
Изследване движението на белтъците в биомембраната – чрез флуоресцентни маркери – маркиране на белт., сливане на кл., визуализиране с флуоресцентна микроскопия (едната половина – флуоресцира в синьо, а другата – в червено)
5 тема:

  1. Течно-кристално състояние на липидния бислой – според темп., лип.бислой има две основни фазови съст. (гел и течнокрист.); зависимостта на състоянието от температурата се нарича термотропен механизъм, преходът от едно състояние в друго (протичащ в опр. темп. интервал) се нарича фазов преход; темп. на фазовия преход е темп., при която полов. от ФЛ-молек. са в твърдо, а др. пол. – в течнокрист. съст.; при наличие на фазов преход се увелич. площта, намалява дебелината и нараства обемът на бислоя.; темп. на фазовия преход зависи от строежа на ВВ на липидите в мембр. (дължина, двойни връзки, строеж на пол. глава на липидите)  2. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница