Elements d’initiation dans la ballade romaine populaire „MioriţaДата10.04.2017
Размер20.31 Kb.
Статии:

 1. “Elements d’initiation dans la ballade romaine populaire „Mioriţa”. B: Synthesis. De la structura a cumulo à la structura ordinata. XXIX, Bucarest, 2002, с. 65-74; Etudes balkaniques XXXVIII, 4 (2002), с. 91-99. ISSN 0324-1654.

 2. “Няколко румънски думи и изрази във византийски стихове от ХІV век”. В: Сб. “Societas classica. Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим”, поредица “Д-р Никола Сава Пиколо”, Велико Търново, 2003. ISBN 954-524-348-1.

 3. “Изразяване на повторяемост и продължителност на действието чрез наречия в български и румънски език”, в съавторство със ст. ас. д-р Силвия Михайлеску. В: “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”. Велико Търново, 2003, с. 175-178. ISBN 954-524-377-5.

 4. “Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор”, в съавторство с доц. д-р Анастасия Петрова. В: “Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция”, Faber, 2003, с. 96-114. ISBN 954-775-226-X.

 5. “Семантичният преход пъстър-лукав в балканските езици”, в съавторство с доц. д-р Анастасия Петрова. В: „Сборник в чест на Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция”, Велико Търново, 2004, стр. 427-440. ISBN 954-524-410-0.

 6. Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на няколко балкански езикови единици)”, в съавторство с доц. д-р Анастасия Петрова. В: „10 години специалност Балканистика. Пети балканистични четения”, София, 2005, с. 11-21. ISBN 954-07-2179-2.

 7. „Зоонимията и лексикалната системност”, в съавторство с доц. д-р Анастасия Петрова. В: „Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев”. Велико Търново, 2006, с. 535-546. ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-6.

 8. „Презумптивното наклонение в румънския език и негови паралели в български”, в съавторство със ст. ас. д-р Силвия Михайлеску. В: “Съвременно образование и чужд език”.  В. Търново, 2007, с. 134-141. ISBN 978-954-350-36-9.

 9. “За растителния код на митичното време (фразеологични изрази с компонент ‘върба’ в някои балкански и славянски езици)”. В: Електронно списание за хуманитаристика Littera et Lingua. Series "Dissertationes". Vol. 1. Българските „острови“ на лингвистичната карта на Балканите. Доклади от международната конференция „Българските „острови“ на лингвистичната карта на Балканите“ (4 - 6 ноември 2005 г., Софийски университет „Св. Кл. Охридски“). ISSN 1312-6172.

 10. „Топонимът Драгайка като източник на етнокултурна информация”. В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Т. 9. Велико Търново, 2009, с. 295-304. ISBN 978-954-8387-31-6.

 11. „Toponymes d’origine roumaine des villages danubiens dans la region de Silistra”. – In: Culture and Civilisation at Lower Danube. Vol. XXIV. Călăraşi, 2008, p. 361-367. ISBN 978-973-1787-00-08.

 12. „Към етимологията на топонима Попина”. Под печат.Учебници:

Учебник по български език “Аз говоря български. Български език за чужденци”, в съавторство с доц. д-р Живка Колева-Златева и ст. ас. Валентина Седефчева, Издателство „Фабер”, 2004, 156 страници. ISBN 954-775-333-9.


Речници и разговорници:

 1. Българско-румънски разговорник. Съавтор: В. Савов. ГРАММА, 2007. ISBN 978-954-8805-30-8

 2. Ghid de conversaţie român-bulgar. ГРАММА, 2007. ISBN 978-954-8805-86-5.

Каталог: userinfo -> 122
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
122 -> Книги и монографии: Кънев, Н


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница