Elliptical Marquee (Елиптичен маркер) селектира елипсовидни области. Single Row MarqueeДата25.06.2017
Размер71.99 Kb.
ТипЗадача

Геометрични селекции
Rectangular Marquee (Правоъгълен маркер) ( ) - селектира правоъгълна област в изображението.

Elliptical Marquee (Елиптичен маркер) ( ) - селектира елипсовидни области.

Single Row Marquee (Маркер на един ред) ( ) - селектира един ред пиксели с височина 1 пиксел.

Single Column Marquee (Маркер на една колона) ( ) - селектира една колона с широчина 1 пиксел.

Селекции със " свободна ръка "
Lasso (Ласо) ( ) - селектира области, подобни на очртани със " свободна ръка ".

Polygonal Lasso (Многоъгълно ласо) ( ) - селектира с прости движения на мишката сложни форми.

Magnetic Lasso (Магнитно ласо) ( ) - най-популярният инструмент за селектиране. Селектирането става на основата на цветовата разлика. Идеята е в това, че контурите на обектите се отличават цветово от фона и лесно могат да бъдат селектирани. Използва се за селектиране на сложни геометрични форми.

Селекции, базирани на цвят
Magic Wand (Магическа пръчица) ( ) - селектира части от изображението въз основа на близостта на цветовете на съседни пиксели. Този инструмент е полезен за области с твърде неправилна форма, чиято сложна контурна линия би била труднa за очертаване с инструмента Lasso.

Задача за селекции

От дадените елементи от Фиг. 1 да се създаде колажа на Фиг. 2:

Фиг.1 Фиг. 2

1. Първо ще селектираме тетрадката, за това ще използваме инструмента Rectangular Marquee.

1. Изберете инструмента, след което влачете диагонално от горния край на изображението на тетерадката до долния й десен ъгъл, за да очертаете правоъгълна рамка.


Селектираната тетрадка поставете в центъра на новото изображение изберете Edit > Copy избор на новото изображение Edit > Paste. Можете и да влачите селектираното изображение до новото и тогава да отпуснете бутона на мишката.

Сега ще използвате инструмента Elliptical Marquee, за да селектирате черната елипса и да се научите да донагласяте положението на селекцията, докато я създавате.

1. Изберете инструмнета Zoom и щракнете двукратно върху черната елипса, за да я увеличите до мащаб поне 100 %.

2. Изберете Elliptical Marquee, скрит под иконата на инструмента Rectangular Marquee.

3. Преместете показалеца горе вляво над елипсата, щракнете и влачете диагонално надолу, за да очертаете селектираща рамка, без да отпускате бутона на мишката.


4. Задържайки все още натиснат бутона на мишката, натиснете клавиша Интервал и влачете селекцията. Селектиращата рамка се мести заедно с влаченето.

5. Внимателно отпуснете клавиша Интервал, но не и мишката, и продължете да влачите, опитвайки се да направите размера и формата на селекцията еднакви с тези на елипсата.

6. Когато селектиращата рамка е позиционирана и оразмерена, отпуснете мишката.

7. Копирайте селектираната елипса в новото изображение като я поставите в центъра на тетрадката. За целта използвайте инстумента Move Tool.


Сега ще упражните геометрична селекция от центъра на обекта навън към контурите му. Ползвайки този метод ще селектирате глобуса.

1. Изберете инструмента Zoom.

2. Превъртете изображението до глобуса в долната лява област на прозореца и увеличете мащаба на изобразяване до около 300% . Уверете се, че целият глобус се намира вътре в прозореца на документа.

3. В кутията с инструменти изберете Elliptical Marquee.

4. Позиционирайте показалеца на инструмента в центъра на глобуса.

5. Щракнете и започнете да влачите. След това без да отпускате бутона на мишката, натиснете клавиша Alt и продължете да разширявате селектиращата рамка до външния контур на глобуса. Селекцията продължава да бъде центриране спрямо началната й точка.

Когато сте селектирали целия глобус, първо отпуснете бутона на мишката и след това - клавиша Alt.

Ако селектиращата рамка не е точна окръжност, натиснете клавиша Shift, докато влачите. При инструмента Rectangular Marquee, селектиращата рамка ще бъде квадратна.Преместване и промяна на пикселите в селекция

Сега ще използвате инструмента Move, за да преместите глобуса в горния десен ъгъл на тетрадката. След това ще смените вида на глобуса.

1. Уверете се, че глобусът все още е селектиран, ако не направете го отново.

2. Изберете командата View > Fit on Screen, за да нагласите мащаба на изобразяване така, че цялото изображение да се вмести е прозореца.

3. В кутията с инструменти изберете Move. Забележете, че глобусът остава селектиран.

4. Позиционирайте показалеца на инструмента вътре в селекцията. Показалеца става стрелка с икона на ножица, която показва ,че влаченето на селекцията ще я изреже от досегашното й място и ще я премести на ново.

5. Изтеглете глобуса над изображението на тетрадката, близо до десния й край.


Преместване и дублиране
Сега ще премествате и същевременно дублирате селекция. Изображението на глобуса трябва да бъде селектирано.

1. Изберете инструмента Move, натиснете клавиша Alt и поставете показалеца вътре в селекцията на глобуса. Той се превръща в двойна стрелка, показваща че преместването на селекцията ще създаде неин дубликат.

2. Продължете да държите натиснат клавиша Alt и изтеглете дубликата на глобуса надолу и надясно, за да застане върху горния десен ъгъл на тетрадката. Можете да оставите дубликата да покрива леко оригинала. Отпуснете бутона на мишката иклавиша Alt, но не деселектирайте глобуса.

3. Изберете командата Edit > Transform > Scale, за да активирате формиращата рамка около селекцията.

4. Можете да натиснете бутона Shift и да влачете една от ъгловите ръкохватки на формиращата рамка, за да увеличите дубликата на глобуса така, че да стане по-голям от оригинала или да зададете стойности в лентата с опции H:125,00% и W:125,00%

5. Натиснете клавишите Alt + Shift и изтеглете надолу и надясно ново копие на втория глобус.

6. Направете третия глобус около по-голям от втория.
7. Изберете Select > Deselect.

Селектиране с инструмента Magic Wand
Този инструмент ви позволява да селектирате области от съседни пиксели в изображението въз основа на близостта на цветовете им.
С инструмента Magic Wand ще селектирате буквата " А ".

Лентата с опции за инструментите ви позволява да промените настройките за инструмента. Настройката Tolerance за този инструмент определя доколко могат да се различават цветовите тонове в селектираната област. Стойността по подразбиране е 32, което означава че при щракване върху даден пиксел, ще се селектират и съседните пиксели с цветови тонове до 32 степени по- светли и до 32 степени по-тъмни.

1. Изберете инструмента Magic Wand ( ).

2. Въведете 70 в полето на Tolerance, за да увеличите броя полутонове, които могат да бъдат избрани.

3. Щракнете някъде върху повърхността на буквата " А ". Ще се селектира по-голяма част от нея.

4. За да селектирате останалата част, натиснете клавиша Shift. До показалеца на инструмента се появява знак " + ", който показва че ще добавяте към текущата селекция. След това щракнете върху неселектираните области.
Първоначална селекция

Окончателна селекция

5. Когато селекцията е готова, поставете буквата върху горния ляв ъгъл на тетрадката.

6. Ако при селекцията има частично селектирани пиксели от фона използвайте инструмента Eraser (Гумичка) ( ), за да ги изтриете.


Преди прилагане на
инструмента Eraser (Гумичка)

След прилагане на
инструмента Eraser (Гумичка)

Ако обектът, който искате да селектирате, се намира на фон с различен плътен цвят, може лесно да се селектират обекта и фона и след това да се използва инструмента Magic Wand за изваждане на фоновия цвят, оставяйки селектиран желания обект.

- Изберете инструмента Rectangular Marquee.

- Очертайте розата. Сега са селектирани и водната лилия и бялата фонова област.

- Изберете инструмента Magic wand в лентата с опции задайте стойност 32 за Tolerance.

- Натиснете Alt . До показалеца се появява знак " - ".

- Щракнете някъде в селектираната бяла област. Белите пиксели се премахват, оставяйки селектирана само розата.- Преместете розата до долния десен ъгъл на тетрадката и я завъртете на дясно.Селектиране с инструмента Magnetic Lasso
Можете да използвате инструмента Magnetic Lasso ( ), за да правите селекции " със свободна ръка " на области с висококонтрастни контури. Когато очертавате с този инструмент селектиращата линия автоматично се " прилепва " към контура, който трасирате.Можете освен това да управлявате посоката на пътечката, като щраквате смишката, за да поставяте временни " прилепващи " точки.
С този инструмент ще обработите окото, което ще поставите в средата на черната елипса.

1. Изберете Zoom и увеличете окото до около 300%.

2. Изберете инструмента Magnetic Lasso, скрит под инструмента Lasso.

3. Задайте следните стойности в лентата с опции:4. Сега щракнете еднократно в долния ляв ъгъл на окото, отпуснете бутона на мишката и започнете да трасирате окото, като влачите показалеца върху контура му.

Когато достигнете долния ляв ъгъл, щракнете двукратно с мишката, което действие затваря селектиращата рамка, завършвайки останалата част от контура.5. Преместете селектираното око в центъра на елипсата от колажа.
6. Съхранете колажа File > Save as в JEPG формат.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница