Email: ggerginekovДата21.01.2018
Размер139 Kb.
#50424


Площад “20 април” № 13, тел.: (0357) кмет 600 - 41,

факс: 630 - 68, гл. счетоводител 600 - 89,

email: ggerginekov@b-trust.org; obstina@abv.bg


УТВЪРДИЛ:

ГЕОРГИ ГЕРГИНЕКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА

ПАНАГЮРИЩЕ

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2010 ГОДИНАДАТА

СЪБИТИЕОРГАНИЗАТОР

КУЛТУРНИ ПРОЯВИ С НАЦИОНАЛНО

ЗНАЧЕНИЕ
19 февруари

137 години от обесването на Васил Левски

Театър Дом – паметник,

Общинска администрация -

дирекция “Образование, култура и социални дейности”

тел.: 0357 / 600 – 62, 600 -78

e-meil: obstina@abv.bg
3 март

132 г. от Освобождението на България от турско робство

Театър Дом – паметник,

Общинска администрация тел.: 0357 / 600 - 62, 600 -78

e-meil: obstina@abv.bg
17 - 18

април

Национален фестивал за млади изпълнители на българска патриотична песен

Родолюбие”- 2010шесто издание

Общинска администрация, ТДП и ОДК

тел. :0357/ 600 - 62, 600 -78,

622 -72, 600 – 40

e-meil: rodolybie_ pan@abv.bg
Последната седмица на месец май

Национален литературен конкурс за детска поезия “Стоян Дринов”. Конкурс за непубликувана поетична творба – стихотворение или поема.

Градска библиотека

Ст. Дринов”и Общинска администрацияТел.: 0357 / 623 – 83, 600 -62

e-mail: biblio_pan@yahoo.com1 май
2 май

134 г. от избухването на Априлското въстание.

Празник на град Панагюрище.

Тържества на м. Оборище.

Организационен комитет, тел.:0357/ 600 – 62, 600 – 78

600 – 82
24 май


Ден на славянската писменост и култура. Тържествен общоградски концерт и връчване на наградата “Учител на годината” и “Творец на годината”. Тържествено шествие на учащата се младеж и културни дейци на пл. “20 април”


Дирекция “Образование, култура и социални дейности”, ТДП , училищата в града

тел.: 0357 / 600 - 62, 600 -78

e-meil: obstina@abv.bg
2 юни, пред Вечния огън на мемориал Априлци

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.

Панихида за падналите в борбите и поклонение пред Вечния огън.Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”

тел.: 0357/ 600 -62, 600 - 78

email: obstina@abv.bg
2 септември

125 години от политическата демонстрация в Панагюрище, сложила началото на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Историческа възстановка

Общинска администрация и Исторически музей

тел.:0357/ 620 -12, 600 -62, 600-78

email: obstina@abv.bg

email:histmuzpam@abv.bg


22 септември

102 год. от провъзгласяване на Независимостта на България.

Общинска администрация и Исторически музей

тел.:0357/ 620 -12, 600 -62, 600-78

email: obstina@abv.bg

email:histmuzpam@abv.bg


1 ноември

1 ноември –Ден на народните будители.

Организационен комитет -

Дирекция “Образование, култура и социални дейности”, ТДП , читалище “Виделина”

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ С РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ
13 януари


Отбелязване на 132 - годишнината от боевете край с.Оборище и влизането на руските войската на ген. Дандевил в Панагюрище


Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”, Исторически музей, кметство и читалище в с. Оборище

Тел.: 0357/600 - 62, 600 -78,

e-meil: obstina@abv.bg
18 януари

155 години от рождението на акад. Атанас Шопов

Исторически музей , Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”

тел.:0357/ 620 -12, 600 - 62, 600-78

email: obstina@abv.bg,histmuzpam@abv.bg


24 януари

105 години от рождението на оперната певица Елена Николай/ 1905-1993 г./

Исторически музей, Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”, ТДП

тел.:0357/ 620 -12, 600 - 62, 600 -78

31 януари

40 години от откриването на новата сграда на Градска библиотека”Стоян Дринов”

ГБ ”Ст.Дринов”

Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”и

Театър Дом - паметник

0357/623 – 83, 600 - 62, 600 -78

e-mail: biblio_pan@yahoo.com
11 февруари

Младежка сцена”- общински конкурс за рецитация на българска любовна лирика- “Любовта е магия, любовта е живот”.

Дирекция “Образование, култура и соц. дейности” и Театър Дом - паметник

0357 / 600 -62, 600 -78

e-meil: makedonska_m@abv.bg22 февруари

60 години от началото на концертната дейност на ансамбъл “Р. Сапунджиев” при читалище “Виделина”

Читалище “Виделина”, Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”, ТДП

0357 / 620 -12, 600 -62, 600 -78

email: obstina@abv.bg,

histmuzpam@abv.bg


м. февруари


Конкурс за най – добро домашно вино “Елексир на боговете” –

Винария 2010 г.

Читалище “В. Левски” и кметство с. Елшица

03538 / 328, 221

e-meil: ginkatomeva@abv.bgм. февруари

На площада в с. Баня

Тодоровден по нашенски”.Традиционен събор и празник с карнавално шествие и надбягване с коне, магарета и каруци.


Читалище “Пробуда” и кметство – с. Баня тел.: 03536/ 23-28, 22-21

e-meil; kniga_probuda@abv.bd
м. февруари

Традиционен местен празник “Джумал”- маскарадни и кукерски игри

Кметство и читалище с. Попинци

тел.: 03534/ 23-28, 22-21

e-meil; chitalishte.iskra@abv.bgм. март

Пролетни празници - продукции на Обединената школа по изкуства

Евгени Зумпалов”към Театър Дом - паметник.

ОШИ ”Евг. Зумпалов”при ТДП

0357 / 600 - 40

12 март

Младежка сцена”

Общински конкурс за танц

Младежка фиеста”.Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”

и Театър Дом - паметник

тел.:0357/600 -62, 600 -78

e-meil: makedonska_m@abv.bg
март

Концерт на възпитаниците но ОШИ “Евг. Зумпалов”- посветен на 270 год. от рождението на Бетховен, 200 год . от рождението на Шопен и 200 год. от рождението на Шуман

ОШИ ”Евг. Зумпалов”при ТДП

0357 / 600 - 40

март

Сирни заговезни в с. Елшица –

маскардни и кукерски игри / джумал/.

Читалище “В. Левски” и кметство с. Елшица

03538 / 328, 221

e-meil: ginkatomeva@abv.bg7 април

85 години от рождението на художничката Мана Парпулова

/1925-1963 г./

Исторически музей, Общинска администрация

0357/ 620 -12, 637-12, 600 -62

email: obstina@abv.bg

histmuzpam@abv.bg


април


Традиционен местен панаир


Общинска администрация

email: obstina@abv.bg
3 май


60 години от откриване на първата експозиция на къщата музей Райна Княгиня


Исторически музей ,

ОбА

0357 / 623 – 83, 600 - 62, 620 -12

email: obstina@abv.bg,

histmuzpam@abv.bg


м. май

Музикална приказка представена от възпитаници на ОШИ ““Евгений Зумпалов” при ТДПОШИ “Евгений Зумпалов” при ТДП

0357 / 600 – 40


31 май

Заключителен концерт на Обединената школа по изкуства”Евгений Зумпалов”към ТДП

ОШИ “Евг.Зумпалов” при ТДП

тел.: 0357 / 600 – 40


Втората седмица на юни

Седмица на изкуствата

Дирекция “Образование, култура и соц. дейности” тел.: тел.: 0357/600 -62, 600 - 78

email: obstina@abv.bg

8 юни

Традиционен събор – празник на с. Баня.

Фолклорна програма и народно веселие.Читалище ”Пробуда” и

кметство с. Баня

Тел.: 03536/ 23 -28, 22-21

e-meil; kniga_probuda@abv.bdм. юни

Първата седмица след Спасовден- традиционен събор на с. Левски

Читалище “Хр. Ботев” и кметство с. Левски

03535 / 23 – 28, 22-21


м. юни

165 години от рождението на Петър Карапетров – историк на Панагюрище и основател на читалище “Виделина”

Читалище “Виделина”, ОбА , Исторически музей

0357/ 620 -02, 600 – 62, 6-37-12

histmuzpam@abv.bgм. юни

90 години читалище “В. Левски” – с. Елшица


Читалище и кметство с. Елшица

03533 /328, 221

м. юни

Традиционен събор на с. Поибрене

Кметство и читалище

с. Поибрене

Тел.: 03530/ 23 - 28, 22 – 21

e-meil vilipandurova@abv.bgм. октомври

145 години от създаване на читалище “Виделина”- Панагюрище

Читалище “Виделина”, ОбА

0357/ 620 – 02, 600-62, 600-78

1 октомври

Международен ден на поезията и музиката.

Откриване учебната година в Обединената школа по изкуства”Евгений Зумпалов” към ТДП


Литературен клуб “Б. Овесянин” при читалище “Виделина”,

ОШИ “Евг.Зумпалов” приТДП

0357 /600 - 40

1 октомври

40 години от откриване на природонаучната сбирка в музея

Исторически музей , дирекция “Образование, култура и соц. дейности”

0 357/ 6- 20- 12, 6 - 37 -12,

6 - 00 - 62

email: obstina@abv.bgоктомври

Откриване Младежка сцена - сезон

2010 - 11 г.

Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”

Театър Дом - паметник,

училищата в града

тел.: 0357/ 600 -62, 600 -78

email: makedonska_m@abv.bg
25 октомври

180 години от рождението на Димитъ Коклев – председател на революционния комитет в

с. Мечка /Оборище/

Читалище и кметство

с. Оборище

035394/ 351, 221


м. декември

125 години читалище “Ванчо Пашов” – с. Поибрене

Кметство и читалище

с. Поибрене

Тел.: 03530/ 23 - 28, 22 – 21

e-meil vilipandurova@abv.bg
22 - 31 декември

Коледни и Новогодишни празници

  • 22 декември Коледен празник - шоу

  • 23-31 декември - Коледни и Новогодишни празници. Културните институти изработват свои програми за празниците.Те включват концерти, изложби, забавни вечери, коледуване, танцово шоу и др.

  • 31 – 1 януари - Празнично посрещане на Новата 2010 година на пл. “20 април”.

Общинска администрация, читалищата в общината,

ОДК, ТДП

0 357/ 600 -62, 600 – 78,

email: obstina@abv.bg
ЧЕСТВАНЕ НА КРЪГЛИ ГОДИШНИНИ

м. януари

155 години от рождението на акад. Атанас Шопов

Исторически музей ,

ОбА

0357 / 623 – 83, 600 - 62, 620 -12

email: obstina@abv.bg,

histmuzpam@abv.bg


м. януари

105 години от рождението на оперната певица Елена Николай/ 1905 - 1993 г./

Исторически музей, Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”, ТДП

тел.:0357/ 620 -12, 600 - 62, 600 -78

м. януари

40 години от откриването на новата сграда на Градска библиотека”Стоян Дринов”

ГБ ”Ст.Дринов”

Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”и

Театър Дом - паметник

0357/623 – 83, 600 - 62, 600 -78

e-mail: biblio_pan@yahoo.com
м. февруари

60 години от началото на концертната дейност на ансамбъл “Р. Сапунджиев” при читалище “Виделина”


Читалище “Виделина”, Дирекция “Образование, култура и соц. дейности”, ТДП

0357 / 620 -12, 600 -62, 600 -78

email: obstina@abv.bg,

histmuzpam@abv.bg


м. април

85 години от рождението на художничката Мана Парпулова

/1925-1963 г./

Исторически музей, Общинска администрация

0357/ 620 -12, 637-12, 600 -62

email: obstina@abv.bg

histmuzpam@abv.bg


м. юни

90 години читалище “В. Левски” –

с. Елшица

Читалище и кметство с. Елшица

03533 /328, 221

м. октомври

145 години от създаване на читалище “Виделина”- Панагюрище

Читалище “Виделина”, ОбА

0357/ 620 – 02, 600-62, 600-78

м. октомври

180 години от рождението на Димитър Коклев – председател на революционния комитет в

с. Мечка /Оборище/

Читалище и кметство

с. Оборище

035394/ 351, 221

м. декември

125 години читалище “Ванчо Пашов” – с. Поибрене

Кметство и читалище

с. Поибрене

Тел.: 03530/ 23 - 28, 22 – 21

e-meil vilipandurova@abv.bg


Литературните срещи, поетичните вечери, изложби, театрални представления и концерти, не са включени в календара.ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО НА ПРОМЕНИ.
Изготовил: М. Македонска

Главен експерт «Култура и вероизповедания»


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница