Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in educationДата09.06.2017
Размер29.79 Kb.
#23225

 1. EMPATHIC AND SUPPORTIVE TEACHERS - KEY TO QUALITY AND EFFICIENCY IN EDUCATION

Финансираща програма: Еразъм + КД3

Проектът „Учители с емпатия и подкрепа - ключ към качество и ефективност в образованието (EMPAQT)“ е международен проект по програма Еразъм +. Той има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата с младежта. Проектът е се изпълнява по трета ключова дейност на програма „Еразъм +”: „Подкрепа за реформиране на политиките”, която има за цел да улесни модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки. Основен бенефициент на проекта е Тракийски Университет, гр. Стара Загора в лицето на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите и Педагогически факултет. Координатор е Център за Творческо Обучение, гр. София. Партньори в проекта са: • Институт по Педагогически Науки, Букурещ, Румъния,

 • AFP Patronato San Vincenzo, Бергамо, Италия,

 • Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Ментесе, Турция,

 • Maltepe University, Research and Application Centre for Street Children- Истамбул, Турция

 • University of Malta, Centre for Resilience and Socio-Emotional Health – Мсида, Малта

 • Регионален Инспекторат по Образованието- Силистра, България.

Проектът е с продължителност 2016 - 2018.

Проектът EMPAQT има за основна цел да допринесе за създаването на всеобхватна учебна среда, в която учениците са равни помежду си и тези, които имат по-специални нужди, могат да получат подкрепа, от която се нуждаят, за да успеят и да се чувстват уважавани и ценени. За да постигне тази цел, проектът ще стартира с Обучителна Квалификационна Програма за Учители, която ще помогне на учителите да изградят умения за подкрепа на личностното развитие на учениците, да разпознават и адресират конкретни трудности, пред които са изправени учениците в риск от ранно напускане на училище и социална изолация.

Преждевременното и ранно напускане на училище е сериозен проблем с комплексни причини, които варират в различните страни и региони. Въпреки че цялостната картина за Европейския Съюз не е ясна, много от страните правят проучвания за систематичните причини за този негативен социален феномен. Повечето фактори са от широк спектър -семейни и лични причини, както и проблеми свързани с училището или учителите, мотивацията и необходимостта от ранно излизане на пазара на труда. Друг общ фактор между ранно-напускащите училище във всички изследвани страни е, че голяма част от учениците са част от уязвима социална група - деца от бедни семейства, преселници или с ромски произход, както и деца със специални потребности.

Целите на консорциума от партньори са: • Проучване сред учителите в партньорските страни, за да се определят методологичните нужди от усвояване на комуникативни умения и практически насоки по управление на многообразието в класната стая, както и превенция на ранно напускане на училище;

 • Проучвания сред ученици с разнообразен произход, за да се определи нивото на доверие в различните представители на училищната институция и готовността за комуникация относно лични проблеми и предизвикателства, които те срещат;

 • Проучване на устойчиви модели за интервенция и комуникация, съдействие и трениране и други неформални методи на обучение за създаване на безопасна и подкрепяща образователна среда и предотвратяване на ранно напускане на училищата;

 • Създаване на специализиран EMPAQT обучителен курс /специализация за учители и други специалисти, работещи в училищната среда (съветници, психолози), използващ иновативативен холистичен метод, в който спомагателния механизъм в класната стая става част от обучителният процес на учителите;

 • Апробация на обучението/квалификацията сред 100 учители и други училищни специалисти в партньорските страни и имплементиране на тест за осигуряване на качеството и цикъл на обратна връзка за подобряване на структурата и съдържанието на курса;

 • Въвеждане на спомагателни механизми в класните стаи за съдействие на партньорското сътрудничество и менторство от международни експерти, като част от иновативната стратегията за обучението на учителите и подхода за осигуряване на качество;

 • Провеждане на международна конференция – EMPAQT, посветена на дискусията на политики и практики за повишаване на качеството и ефективността на образованието и следене на степента на ранно напускане на училище чрез системен подход за подобряване на професионалните умения на учителите;

 • Информиране за дейностите по проекта, както и за резултатите и осигуряване на тяхната оптимална видимост и въздействие;

 • Осигуряване на комуникация със заинтересовани институции на национално и Европейско ниво, на които да бъдат оповестени резултатите от проекта, за да се разгледа и използва тяхното въздействие и да бъде включено в дневния ред на Европейските образователни политики.

Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница