English Language Test 3Дата14.09.2016
Размер21.72 Kb.
#9751
English Language Test – 3rd grade (Homework)

Name…………………………………………………………………………………….Class………………………………………..


Exercise 1: Направи изречението в сегашно продължително време, като поставиш глагола помощник и окончание след глагола:

Сегашно продължително време – Ние или някой върши нещо в момента на говорене.

Глагол помощник to be ( am, is, are);

Положително изречение образуваме с глагола помощник и окончание ing след думата действие: I am playing basketball now. He is playing football now.

Отрицателно изречение образуваме като прибавим частичката not след глагола помощник: I am not playing basketball now. He is not playing football.

Питаме като започнем с глагола помощник: Is he playing football?

Думички, които показват, че действието се извършва сега: now, today, at the moment


1. I …………. read…….. 2. Josie………… draw…….


3. They ………….writ……… 4. Mark …………. paint……..
Exercise 2: Попълни глагола помощник във въпроса и отговори кратко:
1. …………Carol singing? Yes, she is.

No, she isn`t.


2. ………..Dean colouring? Yes, he is.

No, he isn`t.


3. ……….Mitko reading? Yes, he is.

No, he isn`t.


4. ………….Amy and Vera painting? Yes, they are.

No, they aren`t.


5. …………..Mark writing? Yes, he is. No, he isn`t.

Exercise 3: Направи изреченията в сегашно просто време като оградиш подходящата форма на думата действие:

Сегашно просто време - Ние или друг вършим нещо често или обикновено.

Глагол помощник do за I, you, we, they; does за he, she, it

Положителни изречения правим без глагол помощник. Поставяме окончание s на глагола само ако действието се върши от he, she, it

He plays football every day. но I play football every day.Отрицателни изречения образуваме с глагола помощник + not+глагол

I don`t play football. He doesn`t play football.Питаме като започнем въпроса с глагола помощник Do или Does.

Думички, които показват, че действието се върши често или обикновенно:always, often, sometimes, usually, never, every day/week/month…

1. Mark get up/ gets up at 7 o`clock every morning.

2. The children usually play/ plays in the park.

3. Carol always write/ writes her homework.

4. Miss Cook go/ goes to school every morning.

5. I often read/ reads comics.


Exercise 4: Попълни don`t или doesn`t :
1. Cows ………………….. eat meat.

2. I ……………………. like fish.

3. We …………………... go to school on Sunday.

4. Mark ……………………..write his homework every day.

5. The cildren ……………………… play sport every day.
Exercise 5: Попълни Do или Does и отговори кратко на въпросите:

1.................... Miss Cook like fish? Yes, she does.

2………………….you like pizza ? No,……………………

3………………….Mark and Dean study their lessons? Yes,………………….4………………… Carol read comics? No,…………………..

5………………….Amy like English? Yes,………………….
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница