Епублика българия община плевенДата07.12.2018
Размер1.09 Mb.
#107157

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

О Б Я В Л Е Н И Е
№ ТСУ и С-92-8848-1

гр. Плевен 11.11.2016г.


Община – Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-561/08.11.2016г. на Зам. кмета на Община – Плевен е одобрен проект за изменение на:

Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІІ-648, ІV-648 и Х-648 в кв.68 по плана на с.Гривица, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1, от ЗУТ,

който е изложен в Общината, стая № 94 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 11.00 часа.

На основание чл.215, ал.4 във връзка с чл.213 и 214 от Закона за

Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Плевен чрез Община – Плевен.

При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:

- Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.

- Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.

Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.
арх.Светослав Митев

Главен архитект на Община Плевен5800 Плевен, пл. “Възраждане” 2,

тел.: +359 64 800 700, факс:+359 64 84 42 30

e-mail: mayor@pleven.bgweb: www.pleven.bg

Каталог: uploads -> posts


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница