“ерусалимските хълмове”Дата21.01.2018
Размер85.67 Kb.
Слава на Исус Христос !

“ЕРУСАЛИМСКИТЕ ХЪЛМОВЕ”Псалом 133 - Този малък псалом ни дава две с ъществени истини от Христовото благовестие:

1.Кое е божието благословение?

- животът до века, вечният живот - Пс. 133:3(в)

2.Мястото, където то ще почива завинаги

- Сионските или Ерусалимските хълмове - Пс. 133:3(б)

Новата стандартна Библейска енциклопедия тълкува по следния начин името Арарат:

- Арарат на староеврейски означава - “света земя”; “све­ще­но място”, “сътворение”.

- например “Ар­ма­ге­дон” - означава - “Земята на страшното поражение”.

- оттук - частицата АР - “земя”.

И така Ной заседна на земя. Но не в Армения, а на “святата земя”.

Библейските изследователи считат, че Араратските планини са високите хълмове, ограждащи Ерусалим

- [Араратската планина е една].

- [в Библията се казва : “ Араратските планини”, т. е. Араратски или святите хълмове].

- [планината Арарат в Армения вероятно е наречена с това име много по-късно от времето на Мойсей ! ].

- [става дума за планина, а не само за един връх ! ].

Битие 8:11 - връх Арарат е висок 5 500м. Това прави невъзможно на тази височина да виреят маслинени дървета! Забележете, че гълъбът не донася на Ной някакъв маслинен лист, а стихът казва : “пресен маслинен лист”, т. е. от живо дърво, от маслина. Гълъбът не е толкова силен летец като гарвана. Гълъбът лети на дълги разстояния, но трябва да каца. Гарванът излетя и не се върна, докато гълъбът се върна, защото не издържа. От някъде наблизо, не много далеч от кораба, той се върна с пресен маслинен лист. Вероятно наоколо имаше хълм със засадени маслини, на гръцки език, хълм със засадени маслини се нарича Елеонски хълм.

- Известно ли ви е това понятие - Елеонски хълм ? Да!

На връх Арарат в Армения, на 5 500м. надморска височина няма маслинен хълм, но около Ерусалим, на святата земя, такъв съществуваше.!

Кои бяха хълмовете около Ерусалим, свързани с историята на божия народ?

1. Хълмът Мория- Мория е съставен от глагола раа (гледам, виждам, явявам се)

и Яаа (името на Бога Яхве); съчетани означават - “мястото, където Бог ще се яви”. Мисля, че още е наречен Сион.

- Битие 22:1-14 - Авраам и Исаак .

- Това бе хълмът, където Давид направи жертвоприношение, защото видя ангел божий с изтеглен меч, готов да порази Ерусалим.

- II Летописи 3:1 - Соломон избра хълма Мория, за да построи храм на живия Бог.

2.Друг велик хълм около Ерусалим бе Елеонският хълм. От него гълъбчето взе маслинената клонка.

- “Елей” на гръцки означава маслина. “Гетсимания” - означава преса за масло и е в подножието на Елеонския хълм. Тази градина даваше маслините, а маслините даваха елея - духовния символ на Святия Дух.

3.Може би най-знаменателният за човечеството хълм около Ерусалим е Голгота.

Три Ерусалимски хълма : - Мория, Елеонският хълм и Голгота.

Първият - мястото на Божието присъствие - респективно Отец.

Вторият - мястото на Елея - духовният символ на Святия Дух.

Третият - възвишаването на Божия син - Исус Христос.

Псалом 133 казваше - “Защото Господ там е заръчал благословението, живота до века”. Бог имаше план с тези хълмове около святото място.

Второзаконие 12:10-14 - Бог избра това място, там Той настани името Си. Тук Бог възнамеряваше да бъде построен храмът Му и да обитава тук в Светая Светих на храма.

И така, според мен, Ноевият ковчег е заседнал на хълмовете около Ерусалим.Битие 8:15-20 - първият олтар на хълм около Ерусалим е изградил Ной, когато излезе от ковчега. Там Ной горещо бла­го­да­ри на Бога за избавлението, което Бог му осигури. Предполагам, че това е било на хълма Голгота. На Голгота Исус осигури избавлението и благословението за цялото човечество и вселената. Жертвата, принесена от Ной бе знаменателен момент - човечеството поднови заветната жертва на своето очакване, поднови своята надежда в Христа. Господ прие тази жертва, благослови Ной и синовете му - Битие 8:21,22 ; 9:1-17 Бог повтори заповедта, дадена на Адам и Ева - “Плодете се, размножавайте се ...” Заветът тръгна от това място.

След това Библията намира за значимо да опише случката, ко­га­то Хам видя бащината си голота - Битие 9:20-27 - Вярвам, че тук е описано едно пророчество, по-дълго от това за 2 300 денонощия. Обаче обърнете внимание на стих 26 - “Благословен Господ Симовият Бог”.

Новата стандартна Библейска енциклопедия дава някои разясненения относно това благословение над Сим. От момента, когато Ной казва “Благословен Господ Симовият Бог” - от този момент нататък всички пророци, търсени за съвет, за помощ, за утеха, ще бъдат търсени с думите - “Помоли се на Господа, Твоя Бог”; “Негли Господ, Твоя Бог се смили за мене (за нас)”. Сим бе пророк Божий! Още в предпотопния свят Ной избра да ходи по пътищата на своя прадядо Енох. Ной също избра да “ходи” по Бога и Бог го благослови. Благословението Божие от Ной легна върху сина му Сим (Семитите - еврейският народ).

Всъщност какво трябва да знаем за Сим? - Освен, че е пророк Божий, Бог го издигна и още! Нека проследим това: Битие 14:17-20 - по това време Авраам е велик. Всички го наричат “Господарю” - “Ти си княз Божий” ; “Бог е с тебе”. И Авраам мислеше, че е сам в своята вяра в Небесния Бог. И когато е на върха на славата си, в апогея си, Авраам получи откровение, че на земята има друг човек, който стои още по-близо до Бога на Авраама; човек, който е по-велик от Авраам пред Бога, в чието присъствие Авраам се видя малък и нищожен. И тази личност е Салимският цар, Мелхиседек - “свещеникът на Всевишния Бог”.

Кой е този Мелхиседек? - Мелхиседек означава:

- “мелхи” - означава “мой вестител”

- “седек” (седик) - това е семитска дума и означава “приятел”

т. е. Мелхиседек означава - “Приятелят Ми, Моят Вестител!”

Библейските изследователи са категорични, че това не е никой друг, а Сим, чието свещеническо име е Мелхиседек. Хронологически това е доказуемо. Може лесно да бъде изчислено само с помощта на Библията, че когато Авраам е срещнал Мелхиседек, т. е. Сим, Авраам е бил вероятно около 90-годишен, а Сим - около 540-годишен човек (185/600г) Сим живее 150 години от живота на Авраам; Авраам ще почине само 25 години след Сим. Всъщност според Битие 11-та глава - Авраам е десетият потомък внук на Сим. Мелхиседек или Сим е 10 пъти прапрадядо на Авраам! Това относно хронологията - времето. Да погледнем от друг ъгъл! Сега относно разселението по лицето на земята (географията)

- Яфет - тръгва на изток и на запад и населява Европа и Азия.

- Хам - населява Ханаанската земя и цяла Африка.

- А Сим остава близко около мястото, където засяда корабът и потомството му населява Арабския полуостров, Палестина и част от Плодородния полумесец, където е Ур Халдейски на Авраам и Тара. Години по-късно, когато Бог води Авраам из Ханаанската земя, Авраам се чувства чужд между Хамовите потомци, отдали се на езичеството. Но Бог го води, за да се срещне с Неговия свещеник и приятел Сим - Мелхиседек. Така Бог му показва, че Авраам не е първият, който вярва в Този невидим Бог създател. В присъствието на Авраам се изправя с цялата Божия слава и благородство, свя­та­та личност на около 540-годишния Сим, чието свещеническо име е Мелхиседек. Респектът е тъй голям, че Авраам му дава десятък от всичко (в онези времена десятък означава най-доброто от всичко). В присъствието на Мелхиседек Авраам се чувства в присъствието на Живия Бог - Създател на небето и земята. От Мелхиседек Авраам приема първата господня вечеря - хляб и вино. Сим го благославя, благославя и Техния общ Бог.

- Евр. 7:1,2 - помислете колко велик е бил този човек, на когото “бащата на вярата” Авраам даде десятък. Сим, след като слизат от кораба и Ной го благославя, наименува мястото Салим или казано с друг акцент Шалом - означава “мир”. “Ер уш салим” означава град на мира. Когато Ной заседна с ковчега, той заседна на мястото, където Бог обеща Своя мир, на мястото, където Бог даде дъгата Си, на мястото, където Бог ги благослови до века. Така мястото стана свята земя - “Арарат”, а хълмовете около него - Араратските възвишения - Мория, Елеонският хълм и Голгота - святите хълмове. Тук на това място, на Сион, в Ерусалим, според Псалом 133, Бог възнамеряваше да почива благословението до века. Именно тук, пред погледа на цялата Вселена трябваше да се съчетаят правдата и милостта, на Голготския кръст! Сим означава “слава”, а Салим - “мир” - слава и мир. А славата на Нашия Бог е Неговата благост, милост и Неговата правда. Съчетаха се! Псалом 85:9-11. - Правда и мир се целунаха - тук между Ерусалимските хълмове !

Когато Ной, изпълнен със Святия Дух, благославя сина си с думите: “Благословен Господ, Симовия Бог” - какво ли е виждал Ной в своя син? - Отговор: Виждал е един велик първосвещеник. Такъв първосвещеник, който щеше да бъде предобраз на Онзи велик Първосвещеник - Христос, който щеше да дойде до края на човешката история и да ходатайства за всички, които вярваха в Господа, Симовия Бог! Псалом 110:4 , Евр. 7:3. - Мелхиседек или Сим е пред­з­на­ме­но­ва­тел­ни­ят образ, предтечата на Христос !

По какво са си приличали Мелхиседек и Христос?

- Псалом 110:1 - за кого говори тук Давид? - За Христос - Марко 12:35-37

- В Псалом 110:1 Святият Дух говори за Христос чрез Давид. Но това е вярно и за Мелхиседек. Да разгледаме този първи свещеник на Живия Бог:

- Сим живее 500 години след Потопа. Преживява две страшни съдби: едната е Потопа, а другата - унищожаването на Содом и Гомор. Сим живее 52 години след унищожаването на тези градове. Той вижда Божиите врагове в подножието си, т. е. унищожени. Титлите, които Сим като свещеник на Всевишния има, са титлите на Христовата царска власт. Кои са те? Той е:

1. Цар на правда - Евр. 7:2 , Псалом 45:2

2. Цар на мира - Евр. 7:2 - Салимски цар, Исая 9:6

3. Свещеник на Всевишния Бог - Евр. 7:3(в), 24

Сим или още Мел­хи­се­дек е бил единственият първосвещеник цар на Ерусалим. Той е може би най-близкият и пълен символ на Христа, Който ще бъде цар на Новия Ерусалим, когато дойде окончателно на нашата земя.

Да се спрем на Евр. 7:3-7 - накратко да се спрем на някои текстове:

- стих 3 - Мел­хи­се­дек е оприличен на Божия Син, Който няма баща или майка, начало на дни или край на живота. Как да разберем това?

- 4-7 стихове - какво иска да каже Библията с израза “без баща, без майка”? - Преди всичко, че Мел­хи­се­дек няма Ле­вит­с­ко родословие. Исус също не произхождаше от Ле­ви­ево­то племе. Исус бе от Юдовия отрасъл и никога не можеше тук на земята да служи като първосвещеник. Ето нещо общо: нито Мел­хи­се­дек, нито Исус са свещеници според Ле­ви­евия закон. Те са назначени направо от Бога. Бог ги е ръкоположил да бъдат свещеници. “Благословен Господ, Си­мо­вия Бог” - щом патриархът изрича това благословение с възхищение пред сина си, а това е своеобразен феномен - баща да е възхитен от това, което Бог дава на сина му - вече говори за една голяма ос­ве­те­ност на Сим, за неговото све­щен­с­т­ву­ва­не и ходене с Бога.

Христовото свещеничество и това на Мел­хи­се­дек съвпадат в следните неща:

1.Никой от двамата не произхожда от Ле­ви­ево­то потомство.

2.Всеки от тях служи като пре­бъд­ва свещеник, който не предава службата си на друг - Евр. 7:24 - според Ле­вит­с­кия закон свещеничеството се предава от баща на син. Но не и при Мел­хи­се­дек. Той вижда бащата на благочестивия народ в историята застанал пред него и го благославя. Но Мел­хи­се­дек не предаде свещенството на Ав­рам. Тяхното све­щен­с­т­во (на Мелхиседек и на Христос) не бе установено от плътска заповед, както бе при Левитския закон, а бе дадено от Бога.

3.Мелхиседек, както и Христос, е живият мост от един погинал в грях свят и Бога, както и Христос е мост между Бога и човечеството.

4.Мелхиседек бе свещеник на Всевишния Бог, беше обаче и цар. Не знаем друг свещеник, който да е бил и цар, освен Исус Христос. Само те двамата са били едновременно свещеник и цар. В земната си мисия Исус служеше като учител, пророк и служител на Божия закон. Но Исус бе посрещнат като цар и като такъв бе осъден. На кръста на Голгота, на най-важният от Ерусалимските хълмове, на кръста стоеше обвинителният акт. Изписан на латински гласеше: “Рекс юдеорум ик ест” - “Този е Юдейският цар”, т. е. Исус е обвинен в това, което Е ! Исус е цар! На кого? На Ерусалим! Свещеник на Всевишния Бог - Йоан 18:36-37.Бог да ни благослови с пълно проумяване на Неговото Слово ! Амин !

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗМИШЛЕНИЯ :
- Ноевият ковчег заседна на хълмовете около Ерусалим. Соломон строи на хълма Сион Божия храм - III Царе 6:1-8 - в месец Зив. Интересно е времето в Битие 7:11 - отново месец Зив. Това надали е съвсем случайно.

Ако приемем идеята, че чрез светилището се обяснява всичко, можем да направим следните хипотетични предложения:

- Райската градина е моделът на светилището в незавършен вид. Работата на Адам и Ева е била, научавайки от Бога истините - самите те като храм на Бога да се развиват, но и тяхната среда също да бъде храм на Бога. И така те са свързвали храсти, растения, дървета, съобразно разкриващият им се модел на светилището и Вселената. И човекът, и средата са се развивали по определен модел и са доближавали идеята и същността на Бога [В Англия има лабиринти от храсти, карти на местността; пирамиди, зи­ку­ра­ти и други храмове от древността са ориентирани по звездите и посоките на света, т. е. свързани неразривно със знанията на тогавашните хора за Вселената. Дали тази практика всичко научено и открито да се влага като строежи не идва още от Е­дем?].
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница