Ес и сащ решиха да засилят икономическите връзки помежду си, като се споразумяха да започнат преговори за всестранно споразумение за търговия и инвестицииДата16.10.2018
Размер101 Kb.

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 13 февруари 2013 г.Европейският съюз и Съединените щати ще започнат преговори за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции

ЕС и САЩ решиха да засилят икономическите връзки помежду си, като се споразумяха да започнат преговори за всестранно споразумение за търговия и инвестиции. Това споразумение между ЕС и САЩ ще бъде най-голямата двустранна търговска спогодба в историята, което може да доведе до нарастване с 0,5 % на годишния икономически растеж на ЕС.

В съвместна декларация (MEMO/13/94) президентът на Съединените американски щати Барак Обама, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателят на Европейския съвет Херман Ван Ромпой подчертаха, че тези преговори ще помогнат не само за разширяване на търговския обмен и инвестициите от двете страни на Атлантическия океан, но и за изработването на световни правила, които да укрепят многостранната търговска система.

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции няма да се ограничи с класическото премахване на мита и отваряне на пазарите на инвестиции, услуги и обществени поръчки. Основно внимание ще бъде отделено на уеднаквяване на правилата и техническите стандарти за продуктите, които понастоящем представляват най-голямата бариера пред трансатлантическата търговия. Проучванията показват, че допълнителните разходи, свързани с подобни регулаторни различия, са еквивалентни на митнически налози по-високи от 10 % и дори 20 % за някои сектори, докато класическите мита са около 4 %.

Решението за преговорите беше взето след проведените миналата седмица във Вашингтон разговори между европейския комисар по търговията Карел де Гухт и американския търговски представител Рон Кърк. Под тяхното председателство Работната група на високо равнище за растеж и работни места, създадена през ноември 2011 г., изработи доклад, в който се препоръчва започването на преговори за всестранно споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за търговия и инвестиции.

Общи икономически ползи

Трансатлантическите търговски отношения са гръбнакът на световната икономика. Европейският съюз и Съединените щати заедно представляват около половината от световния БВП (47%) и една трета от световния търговски поток. Всеки ден стоки и услуги на стойност почти 2 млрд. евро се търгуват между двете страни, което допринася за създаването на работни места и икономически растеж в нашите икономики. Двустранните икономически връзки са трайни и разнообразни, като съвкупните инвестиции надхвърлят 2 трилиона евро.

Последните оценки показват, че всестранно и амбициозно споразумение между ЕС и САЩ може да доведе до ръст на БВП на ЕС с 0,5 % до 2027 г., а на САЩ ― с 0,4 %. Това би отговаряло на допълнителен годишен приход от 86 млрд. евро за европейската икономика и 65 млрд. евро за американската икономика.

Какво ще представлява споразумението?

Целта на преговорите ще бъде да се постигнат амбициозни резултати в три обширни области: а) пазарен достъп; б) регулаторни въпроси и нетарифни ограничения и в) правила, принципи и нови форми на сътрудничество в отговор на общите световни търговски предизвикателства и възможности.А) Пазарен достъп

Мита: Декларираната цел на споразумението е да се постигне максимално премахване на всички мита при трансатлантическата търговия с промишлени и селскостопански продукти, като се предвиди специално третиране за най-чувствителните продукти. Като цяло понастоящем митата при трансатлантическата търговия са сравнително ниски ― средно 5,2 % за ЕС и 3,5 % за САЩ (по оценки на СТО). Въпреки това, предвид размера на търговията между ЕС и САЩ, митата все още водят до значителни разходи.

Услуги: Двете страни желаят да отворят пазарите си за услуги поне в същата степен, каквато е постигната досега в други търговски споразумения. Същевременно двете страни ще се стремят да отворят своите пазари на услуги в нови сектори, като например транспортния сектор. В главите за услугите и инвестициите ще се разгледат също търговските ограничения, налагани от отделните щати.

Инвестиции: Целта е да се постигне най-високото равнище на либерализация и защитата на инвестициите, което двете страни са договорили досега по силата на други търговски споразумения.

Възлагане на поръчки: Европейските дружества, чиято дейност зависи от обществените поръчки, създават 25 % от БВП и осигуряват 31 милиона работни места. Следователно могат да бъдат създадени нови бизнес възможности, ако европейските дружества бъдат безпрепятствено допускани до пазарите за държавни поръчки на всички равнища на управление.

Б) Регулаторни въпроси и нетарифни ограничения; към по-интегриран трансатлантически пазар

В днешните трансатлантически търговски отношения най-значителните търговски бариери не са митата, а така наречените „вътрешни“ пречки пред търговията, като например различните стандарти за безопасност или екологични стандарти за автомобилите. Понастоящем производителите, които искат да продават своите продукти от двете страни на Атлантическия океан, често трябва да плащат за одобрение и да спазват съответните процедури на двете места. Целта на тази търговска спогодба е да се намалят излишните разходи и загубата на време за дружествата, като се запазят високите нива на безопасност и защита на здравето на потребителите и околната среда.

В този дух и двете страни възнамеряват да уеднаквят във възможно най-голяма степен или взаимно да приемат своите стандарти и процедури, като договорят амбициозно споразумение за санитарните и фитосанитарни стандарти (здравни и хигиенни изисквания, например за хранителни продукти), както и техническите пречки пред търговията. Освен това те ще работят за регулаторната съвместимост в конкретни сектори като химическата и автомобилната промишленост, както и фармацевтичния и други свързани със здравеопазването сектори, като например медицински уреди. Бизнес средите на двете страни представиха насоки за областите, в които съществуват най-големите пречки.

Тъй като всички регулаторни различия не могат да бъдат елиминирани наведнъж, двете страни предвиждат споразумението да бъде „динамично”, като в него ще се набележат цели и срокове за постепенно по-голямо регулаторно сближаване с течение на времето.

Тези търговски преговори могат да донесат най-много ползи именно в областта на регулаторната уредба.

В) Отговор на общите световни търговски предизвикателства и възможности през 21-ви век

Поради мащаба на трансатлантическото партньорство и въздействието му върху световните търговски потоци, преговорите ще включват теми извън двустранната търговия и ще помогнат за укрепването на многостранната търговска система.Права на интелектуална собственост: ЕС и САЩ са решени да поддържат и насърчават високо ниво на защита на интелектуалната собственост, включително при изпълнението на действащото законодателство. Стремежът не е да се постигне хармонизация, тъй като и двете системи работят ефикасно, а да се набележат редица конкретни въпроси, за които да бъдат отстранени съществуващите различия.

Търговия и устойчиво развитие: И двете страни възнамеряват да работят заедно по отношение на социалните и екологичните аспекти на търговията и устойчивото развитие, въз основа на вече договореното от всяка страна в съществуващите търговски споразумения.

Други важни световни предизвикателства и възможности: Предвид силните икономически взаимозависимости двете страни имат желание да обсъдят свързаните с търговията аспекти на митническото сътрудничество и улесняването на търговията, конкуренцията и държавните предприятия, суровините и енергетиката, малките и средните предприятия и прозрачността, така че това споразумение наистина да отговаря на реалностите на 21-ви век.

Работна група на високо равнище за работни места и растеж

На проведената на 28 ноември 2011 г. среща на върха между ЕС и САЩ, лидерите на двете страни създадоха Работна група на високо равнище за работни места и растеж, председателствана от търговския представител на САЩ Рон Кърк и европейския комисар по търговията Карел де Гухт. На групата беше възложено да набележи политиките и мерките за увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и САЩ, които да спомогнат за двустранното създаването на нови работни места, икономически растеж и засилване на конкурентоспособността в международен план. Председателите на САЩ и ЕС поискаха от работната група да работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни от публичния и частния сектор.

С днешния окончателен доклад групата приключи работата си. Отчитайки препоръките от междинния доклад от 18 юни 2012 г., в окончателния доклад се препоръчва да се започнат преговори за всестранно споразумение за търговия и инвестиции. В него се излага общия подход на двете страни по отношение на основните параметри на тези преговори и се посочват темите, по които ЕС и САЩ са намерили обща основа, и начинът, по който те възнамеряват да разгледат широк кръг от области, които ще бъдат включени в споразумението.

Следващи стъпки

Двете страни ще предприемат необходимите вътрешни процедури, за да могат преговорите да започнат възможно най-скоро. От страна на ЕС, Европейската комисия ще представи на Съвета проект на насоки за водене на преговори, за който той трябва да вземе решение. Това е насрочено за втората половина на месец март. Администрацията на САЩ планира да изпрати уведомление до Конгреса, след което трябва да изминат 90 дни преди въпросът да бъде обсъден в пленарната зала. Двете страни желаят преговорите да протекат бързо.Допълнителна информация

MEMO/13/94

Окончателен доклад на Работната група на високо равнище за работни места и растеж

Повече информация за търговските отношения между ЕС и САЩ

MEMO/13/95

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница