„Етичният кодекс на адвоката. Адвокатът и законът за защита срещу прането на паристраница1/4
Дата02.01.2018
Размер463.98 Kb.
#40598
  1   2   3   4
Четвърти международен семинар, организиран от Софийския адвокатски съвет, на тема: „Етичният кодекс на адвоката. Адвокатът и законът за защита срещу прането на пари»

22 септември 2006 г. – Грандхотел “София”
София

Стенограма


(публикува се със значителни съкращения)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ НАТАЛИЯ ЦЕНОВА:


Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,
Дами и господа,
Скъпи приятели,
Имам високата чест и огромното удоволствие да ви поздравя с „добре дошли” на Четвъртия международен семинар, който Софийската адвокатска колегия организира и провежда, и, разбира се, да ви благодаря сърдечно, че приехте поканата и участвате в днешния форум. Казах четвърти, но считам, че вече можем да го назовем традиционен международен семинар с домакинството на Софийската адвокатска колегия.
Щастлива съм, че за пореден път се събираме, за да обсъдим изключително важни теми за нас, адвокатите.
На днешния форум по предварително обявената програма ще се обсъдят две теми – „Етичният кодекс на адвоката” и „Адвокатът и законът за защита срещу прането на пари”. Важни, актуални теми за адвокатите не само в Европа, а бих казала – и в целия свят.
Изключително ми е приятно да представя нашите гости и участници в днешния семинар.
Приветствам с „добре дошла” на нашия форум г-жа Сабрие Сапунджиева – заместник-министър на правосъдието. Добре дошла, госпожо Сапунджиева! (Ръкопляскания.)
Г-н Траян Марковски – председател на Висшия адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Румен Гарчев – главен секретар на Висшия адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Сергей Янков – председател на Националното бюро за правна помощ, орган самостоятелен, държавен, който съществува и функционира от 1 януари 2006 г. – датата, от която влезе в сила Законът за правната помощ. (Ръкопляскания.)
Г-н Александър Петров – заместник-председател на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Явор Нотев – секретар на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Сами Акъл – регионален секретар на Международния адвокатски съюз със седалище Париж (UIA) за Близкия и Среден Изток. (Ръкопляскания.)
Г-жа Мария Родригес – Испания (ръкопляскания), член на Международния комитет по организиране на конгреса на UIA 2008 г. в Букурещ и член на екипа на бъдещия председател на UIA г-н Хектор Батиас.
Г-н Юздемир Юзок – председател на Висшия адвокатски съвет на Турция. (Ръкопляскания.)
Г-н Юнсал Токер, заместник-председател на Висшия адвокатски съвет на Турция. (Ръкопляскания.)
Г-н Сонер Кочабей, член на Висшия адвокатски съвет на Турция. (Ръкопляскания.)
Г-н Кристиян Йорданеску, който е в качеството си както на регионален секретар за Централна и Източна Европа на UIA, така и председател на Букурещката адвокатска колегия и съпрезидент на BCBA. (Ръкопляскания.)
За протокола искам само да уточня, че BCBA е асоциацията на столичните адвокатури на страните от Черноморския регион.
Г-н Ведат Гошар – президент на Анкарската адвокатска колегия и генерален секретар на BCBA. (Ръкопляскания.)
Г-н Резит Дурукан – член на Анкарската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-ца Хюриет Сумер – член на Анкарската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-н Айнур Оскан – член на Анкарската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-н Арин Аврамеску – член на делегацията на Букурещката адвокатска колегия и председател на Съюза на младите адвокати на Букурещката адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-жа Бояна Берки – член на Букурещката адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-н Нил Макгрегър – член на Букурещката адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-н Дельо Кадиев – ръководител на делегацията на македонската адвокатура. (Ръкопляскания.)
Г-н Зоран Петкович – член на делегацията на македонската адвокатура. (Ръкопляскания.)
Г-н Георги Матевски – член на делегацията на македонската адвокатура. (Ръкопляскания.)
Г-н Никола Петков – член на делегацията на македонската адвокатура. (Ръкопляскания.)
Изключително ми е приятно, уважаеми колеги, че се отзоваха на поканата на Софийския адвокатски съвет предишните (аз не обичам думата бивши) председатели на Висшия адвокатски съвет и на Софийския адвокатски съвет.
Особено ми е приятно да представя доайена на българската адвокатура г-н Александър Караминков. (Ръкопляскания.)
Г-н Еньо Комитов – предишен председател на тогава съществуващия Централен съвет на адвокатурата, който след 1991 г. стана Висш адвокатски съвет, и предишен председател на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Антон Антонов – предишен председател на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Николай Данев – предишен председател на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Тук е мястото да спомена, че през 1994 г., когато г-н Николай Данев беше председател на Софийския адвокатски съвет, и г-н Юздемир Юзок – председател на Анкарската адвокатска колегия, се роди идеята за създаването на BCBA.
Сред нас е г-н Стефан Ботев – предишен председател на Софийския адвокатски съвет, член на Висшия адвокатски съвет и член на Националното бюро за правна помощ. (Ръкопляскания.)
Г-н Петър Петров – предишен заместник-председател на Софийския адвокатски съвет и настоящ член на Висшия адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Петър Зафиров – председател на Висшия Контролен съвет. (Ръкопляскания.)
Г-жа Ралица Негенцова – председател на Висшия Дисциплинарен съд. (Ръкопляскания.)
Г-жа Румяна Сидерова – резервен член на Висшия адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Михо Радойнов – председател на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-н Димитър Стефанов – член на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-н Петър Чергаров – член на Софийската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-жа Цветанка Спасова – член на Софийската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-жа Златина Георгиева – член на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Г-жа Димитринка Герганова – член на Софийската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-жа Мирена Пенчева – член на Софийската адвокатска колегия. (Ръкопляскания.)
Г-жа Мая Илиева – член на Софийския адвокатски съвет. (Ръкопляскания.)
Уважаеми колеги, с изключително приятно чувство и с голямо удоволствие предоставям възможността за приветствие към всички нас на г-жа Сабрие Сапунджиева. Заповядайте.
САБРИЕ САПУНДЖИЕВА:
Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, за мен възможността да ви приветствам с тазгодишния международен семинар е знак на признание. Приемам присъствието си и като симптом на все по-пълното и работещо взаимодействие на властите у нас в така отговорния етап на заключителните усилия да уеднаквим родните правозащитни и правораздавателни практики с тези на старите демокрации.
Двете теми – „Етичният кодекс на адвоката” и „Адвокатът и законът за защита срещу прането на пари”, на които е посветена тазгодишната среща, са от изключително значение за предстоящото присъединяване на страната ни към Съюза на европейските нации.
В правовата държава и в общество, в което властва върховенството на закона, адвокатът има особена, бих казала, специфична и все по-важна роля. Задълженията му не се изчерпват с изпълнение на дадения му мандат, а произтичат и от традициите на тази вековна професия. Адвокатът трябва да служи както на интересите на правосъдието, така и на законните интереси и права на физическите и юридическите лица, които са му поверени да отстоява и защитава.
С нов смисъл и значимост са изпълнени думите, че само общество, в което съществува свободна и независима адвокатска професия, подчинена на собствените й права, може да се гарантира върховенството на закона. Свободата на адвокатската професия е същностна гаранция за опазване законността и правата на човека и в същото време огромна професионална и морална отговорност.
Многократно съм имала възможност, пък и постоянно ми се налага да давам обяснение за хода на реформата пред различните евроексперти, наблюдатели и политически авторитети от всякакви мащаби и трябва да ви призная, уважаеми колеги, че напълно споделям виждането на колегите от Европа, че най-мъчителната крачка и в същото време най-важната е тази в промяната на манталитета и подхода на хората, посветили се на може би най-трудната, но и най-хуманната кауза – правото и цивилизационното му прилагане в условията на динамични, исторически и геополитически промени. В този смисъл ви поздравявам за навременното и адекватно решение да обсъдите в този решаващ за страната ни, както и за съседна Румъния, разбира се, а защо не – и за вече настоящите членки на Европейския съюз като Полша, Словения, Унгария, Испания проблем за Етичния кодекс на адвоката от глобализиращия се свят.
За съседните Македония и Турция това е въпрос, който неизбежно ще застане в бъдещото им усилие по пътя на евроинтеграцията и колкото по-хармонично и по-своевременно бъде възприет сходен, макар и съобразен със спецификата на законодателството на всяка една от страните модел, толкова по-подготвена ще бъде тази страна в кандидатстването си и членството си в един не много отдалечен от нас бъдещ момент.
Добре известно е, че при упражняване на професията си адвокатът във всичките си действия се ръководи от интересите на своя клиент, но което е много важно да се подчертае – като спазва закона и правилата на професионалното поведение.
Не случайно в сега действащия Етичен кодекс на адвокатите е записано, че той трябва да постави интересите на клиента над своите и тези на своите близки и колеги. И ако доскоро за мнозина това оставаха само думи на хартия, то днес не бива нито за миг да забравяме, че поведението в залата, а разбира се, и извън нея, когато би следвало да продължите да отстоявате образа на стожер на човешкия морал, се следи и се следва не само от другите участници в процеса, от по-младите колеги, но и от хората, които присъстват в залата и следят поведението на адвоката.
Нещо повече, в настоящия момент всяка нация се нуждае от строги правила и демонстрация на лоялност както към съседните, така и към страните-членки на Европейския съюз.
Не случайно структури на Европейската комисия, като организацията ОЛАФ, имат за цел и успешно се справят с трансгранични операции по овладяването на прането на мръсни пари и други видове измами. Считам за повече от далновидно тъкмо хората, които са медиатор между органите на сигурността, правораздаването и клиента, който е бил уличен в корупционни операции, измами и нечисти сделки, да отсъдите, най-вече за себе си, докъде законово и морално се простира компетентността и морално обоснованата защита на такива лица и такава оценка можете да направите, разбира се, единствено след като се запознаете, и то обменяйки опит и знания по тези две така важни теми на такъв един международен форум.
Реформата в съдебната система не може да се разглежда откъснато от дейността на адвокатурата и това нееднократно е подчертавано. Изпълнението на ангажиментите по глава 24 „Правосъдие и вътрешни работи” не може да се разглежда встрани от дейността на адвокатурата. Макар и извън съдебната система, адвокатът е едно от главните действащи лица в процеса и тук, и в правораздаването. Трябва специално да подчертаем активното участие на адвокатурата в изготвянето на множество нови закони в България. Чрез своите представители в работните групи адвокатите дават своя принос за изработване на новия правен статус в страната в съответствие с най-добрите европейски практики и аз искам да използвам този форум да ви благодаря, колеги.
Всички ние носим отговорност за модела, който създаваме, за примера, който неизбежно утре като бумеранг ще се върне в практиката на онези, които идват след нас. Приобщаването ни към семейството на развитите европейски държави поставя много важни изисквания и към всички нас, колеги. Усъвършенстването на нашата работа е пряко свързано с усъвършенстването на правораздаването и държавността на страните, чиито поданици сме, и аз съм убедена, че всеки един в тази зала си дава много ясна сметка за това.
В заключение ми позволете, уважаеми колеги, да се обърна към мъдростта на древния мислител, в която се казва, че законът се обезсмисля от тези, които нямат нито мъжество, нито им достигат средства да го защитават. Иска ми се с общи усилия да опровергаем скептицизма, че силите ще ни изоставят по пътя тъкмо сега, когато оставихме толкова много завоевания на демократичното правораздаване зад гърба си. Вече внедрени в работата на съда, на администрацията, на прокуратурата и, разбира се, в нашия стил и правила на работа.
Без усилията на професионалната колегия в международен мащаб няма как да унифицираме в оптимална степен бъдещия работещ модел в практиката на адвокатите от Обединена Европа.
Желая успешна работа на днешния форум и съм убедена, че той ще вземе мъдри решения.
Благодаря ви, колеги! (Ръкопляскания.)
ТРАЯН МАРКОВСКИ:
Уважаема госпожо заместник-министър,
Уважаема госпожо председател на Софийската адвокатска колегия,
Уважаеми изтъкнати гости,
Уважаеми колеги,
Дами и господа,
За мен е чест и привилегия от името на Висшия адвокатски съвет в България да приветствам всички вас, да поздравя този висок и авторитетен международен правен форум и да пожелая ползотворна и резултатна дискусия и вземането на мъдри и отговорни решения, които да издигат авторитета на адвокатската професия.
Висшият адвокатски съвет се възползва от възможността на присъстващите тук ръководители на адвокатски общности от Ливан, Турция, Испания, Румъния, Полша, Словения и Македония чрез вас, уважаеми господа, и във ваше лице да поздравим колегите от управляваните от вас общности, да им пожелаем много здраве и достойна служба на полето на нашата високохуманна професия, да изразим нашите най-приятелски чувства и нашето убеждение за по-близко и по-тясно сътрудничество в дните, които предстоят пред Обединена Европа.
На всички тук присъстващи Висшият адвокатски съвет на Република България пожелава много сили, много мъдрост и много достойнство в упражняването на нашата вечна, хуманна и уникална професия.
Уважаеми дами и господа, днес е един особен ден. Не зная доколко Съветът на Софийската адвокатска колегия, когато е определял датата 22 септември, е търсил някакъв подтекст или смисъл, но този ден е особен както за България, така и за Румъния. От днес насетне до 1 януари 2007 г. остават точно 100 дни, които ще променят политическата карта на България, на Румъния, а и на цяла Югоизточна Европа. От тази дата се предполага, че ние ставаме членове на Европейския съюз с всички произтичащи от това последици, включително и за нас, практикуващите адвокати, с възможността всички адвокати от страните-членки на Европейския съюз да упражняват адвокатската професия в нашите две страни.
Това означава, че просто за само 10 или 12 години, връщайки времето и спомените назад, ние, адвокатурите на балканските страни, успяхме да извървим един изключително дълъг път – от една смела идея за времето си, която стопи ледовете, разкърши високо издигнатите от тоталитарните режими граници, създаде възможност ние да общуваме като равни хора, да се опознаем. И днес на тази маса има огромно представителство не само на колегии. Аз съм убеден и го казвам със сърцето си, защото аз съм част от този процес – тук, на тази маса, седят приятели. Така че тази символна дата би следвало да бъде тласък за още по-сериозно задълбочаване на нашите отношения, още повече че нашите приятели от Турция и от Македония също вече са стартирали процес на присъединяване към голямото европейско семейство.
Макар и една частица от богатия и многообразен живот от палитрата на живота в Европа, ние, адвокатурите на нашите страни, даваме своя принос да се извърви този път, който ще превърне Европа в една модерна и обединена, нова по своето съдържание структура.
От друга страна, днешният ден, уважаеми дами и господа, е национален празник на България. На този ден преди 98 години цар Фердинанд е прокламирал независимостта на България – термин, който има огромно значение и в чисто юридическия смисъл на думата, и за упражняването на нашата професия. Хилядолетната ни професия е просъществувала и ще бъде дотогава, докато успее да съхрани и да отстоява двата основни стълба, на които е изградена – независимостта и конфиденциалността. Отпадането на тези два фундамента би означавало изтръгване на сърцето на професията и нейната гибел. Аз дълбоко вярвам, че това никога няма да стане, тъй като това е една от най-древните професии. Тя просто е призвана да бъде и ще пребъде дотогава, докато съществува човечеството.
Някак си много точно се вплита темата на дебата, който предстои днес, с тези два принципа – принципът на независимостта и конфиденциалността, тъй като Етичният кодекс и в частност мерките срещу прането на пари се преплитат със задълженията или опитите за вменяване на задължения на адвокатите, които нарушават съществуващия хилядолетия наред баланс в съотношението между защита на публичния и на професионалния интерес.
Вярно е, датата 11 септември 2001 г. промени света. Още отекват и дълго време ще кънтят в политическото и правното пространство последиците от взривените кули на Световния търговски център, които доведоха и до тези закони, вменяващи задължения за адвокати да донасят, да нарушават основни правила на адвокатската професия. Тази тема все още е една от водещите и в Европейския съюз и тепърва ще се избистря и ще търси своето решение.
Днешният форум е едно прекрасно място за обмяна на мнения, за отстояване на позиции, за излагане на аргументи. И ако, в крайна сметка, форумът съумее да изведе и едно консенсусно решение, ще бъде още по-добре, тъй като битката на ниво Европейски съюз продължава. Знаете становището на CCB – адвокатурата не бива да бъде превръщана в доносник на властта. Адвокатурата е единственият стожер за защита на правата и интересите на хората и едно от нейните най-основни оръжия са конфиденциалността и нейната независимост. Така че действително днешният форум е прекрасно поле за дебат и за вземане на едно мъдро решение за отстояване на този принцип в нашите страни от нашите професионални организации и от всеки един от нас, действащите адвокати.
Позволете ми накрая, уважаеми дами и господа, да пожелая на всички вас много, много здраве и успех в личния живот и на добър час на този форум!
Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания.)
СЕРГЕЙ ЯНКОВ:
Уважаеми гости,
Уважаеми участници в този висок форум,
Скъпи колеги,
Дами и господа,
Позволете ми на свой ред и аз да се присъединя към преждеговорившите и поднеслите приветствия преди мен, да благодаря на председателя на Софийския адвокатски съвет за поканата и за честта да участвам във вашия форум.
Позволете ми също така да пожелая „добре дошли” в нашата страна на гостите и ползотворна и успешна работа на това високопредставително събрание!
Ролята на адвокатурата в днешното време – вярвам, че всички ще се съгласите с мен – е нещо много важно, тя все повече ще нараства. В този глобализиращ се свят на разрастваща се демокрация все повече ще се утвърждава ролята на адвокатурата като защитник на законните права и интереси на гражданите.
Във връзка с това казаното от колегата Марковски важи в много по-голяма степен по отношение на независимостта и конфиденциалността, но мисля, че адвокатурата също така би следвало във все по-голяма степен да сътрудничи и да партнира с държавата. Присъствието на зам.-министър Сапунджиева и моето присъствие в настоящия форум говори за това добро партньорство и сътрудничество на Софийската адвокатска колегия, на Висшия адвокатски съвет и на адвокатурата в България като цяло с държавата.
В този смисъл бих искал да посоча и създаването на новия орган от 1 януари 2006 г., а именно – Националното бюро за правна помощ, където в една много висока степен това партньорство между държава и адвокатура намира израз. Смея да твърдя, че България като бъдещ член на Европа, на европейското семейство, сме една от водещите страни в балканския регион и пример в това отношение за останалите участници.
Като още веднъж благодаря за поканата, ви пожелавам успешна и ползотворна работа, здраве и успех на всички вас и на вашите близки!
Благодаря ви. (Ръкопляскания.)
САМИ АКЪЛ:
Ваши Превъзходителства,
Председатели,
Колеги,
Аз съм много благодарен на председателя Наталия Ценова, понеже ми се обади по време на войната, която се водеше в моята страна през последните месеци. Благодаря на всички мои приятели, които ми се обадиха и изразиха съчувствие на мен и на моята страна. Някои от тях са чак от Хонолулу, някои предложиха да направим регионален симпозиум, за да обсъдим проблемите.
Ние, разбира се, сме носители на мирни послания. Тук ние обсъждаме бъдещето на нашата професия. Етиката на нашата професия се обсъжда в момента много усилено. Това беше и темата, която разгледахме в Несебър на наша среща. Естествено имаме критични бележки по повод директивата на Европейския съюз. Този въпрос, свързан с прането на пари, приема доста опасен обхват, защото съществуват някои кръгове, които искат да превърнат адвокатите в агенти на държавата. По време на двадесетата годишнина на UIA в Люксембург през месец май един наш колега от Марсилия ни предупреди, че съществува заплаха някой ден хората да започнат да говорят: „Не споделяйте тайната си с адвоката, този човек трябва да ви предаде на полицията”.
Тази важна тема е темата на нашата среща днес и по този повод искам да поздравя г-н Валентин Бенатов за интересното изследване на Етичния кодекс на адвокатите. Благодаря на Наталия, която се грижи не само за нас, но и за нашата професия.
Благодаря ви за това.
ЮЗДЕМИР ЮЗОК:
Уважаеми колеги,
Бих искал да поздравя всички вас от името на Асоциацията на турските адвокатури и турските адвокатски колегии.
Преди всичко бих искал да изкажа благодарностите си на тази прекрасна дама – госпожа Наталия Ценова, председател на Софийската адвокатска колегия, която организира тази конференция.
Както каза преди малко нашият уважаем колега от Ливан, нашият регион в момента преживява един много горещ период, свързан с бездействието на Европейския съюз и на международната общност при тези събития. Това бездействие за жалост накърнява нашите принципи, защото като адвокати ние винаги трябва да защитаваме върховенството на закона, правата на хората, принципите на правото. Както в нашите страни, така и навсякъде по света ние трябва да бъдем представители на всичко това.
Днес на нашия форум ще обсъждаме много важни въпроси. Единият от тях е свързан с етиката на адвокатите, а другият – с прането на пари, т.е. с узаконяването на мръсните пари в света и проследяването на тези пари.
Сега, разбира се, аз ще говоря предимно за Турция. Защото адвокатурата в Турция и защитата на правата в Турция имат много дълго минало, което е допринесло за придобиването на много голям опит. В Турция това минало трае от около 200 години и в този период от време адвокатурата в Турция е извоювала своите инструменти за защита на човешките права. Днес, когато обсъждаме етиката на адвокатите, нашите закони съдържат много сериозни права и задължения за нас. Едно от тях е опазването на тайната на клиентите. Адвокатите не би трябвало да се поддават на никаква заплаха, на никакъв шантаж и трябва спокойно да съхраняват информацията, която получават от клиентите.
В случаите с изпиране на пари възниква противоречие с това задължение. Ако вие знаете, че вашият клиент пере пари и отидете да предадете информацията, с която разполагате, как дефинираме нашето задължение да пазим тайната на клиента? Именно тази тема ние обсъждахме преди седмица в Турция с една международна делегация, която беше у нас, и там начертахме една такава рамка на нашите виждания – не само в Турция, навсякъде по света адвокатурата е една институция на доверие и сигурност. Адвокатът би трябвало много лесно да получава всякаква от клиента си и да му дава сигурност и гаранция за тази информация.
Трябва да помислим как да излезем от тази ситуация с прането на пари. Затова аз искам още веднъж да благодаря на уважаемата председателка и на нашите домакини за това, че поставиха толкова важен проблем като тема на днешния ден.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница