Ev sxa активни озвучителни тела Ръководство на потребителяДата18.12.2018
Размер141.5 Kb.
#107809
EV
SxA
Активни озвучителни тела
Ръководство на потребителя
SxA100

SxA250

SxA180
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЗнакът триъгълник с гръмотевица предупреждава потребителя за наличие на неизолирано "опасно напрежение” в рамките на корпуса, което е достатъчно силно за да предизвика електрически удар.

Знакът триъгълник с удивителен знак предупреждава потребителя за наличие на важни инструкции за експлоатация и поддръжка в документацията придружаваща този продукт.
 1. Прочетете тези инструкции.

 2. Пазете тези инструкциите.

 3. Вземайте под внимание всички предупреждения.

 4. Следвайте всички инструкции.

 5. Не използвайте този апарат в близост до вода.

 6. Почиствайте само с влажен парцал.

 7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.

 8. Не инсталирате в близост то източници на топлина като радиатори, вентилационни решетки, печки или други апарати (включително усилватели), които генерират топлина.

 9. Използвайте само посочени от производителя приспособления/аксесоари.

 10. За всички ремонтни работи се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Ремонт е необходим в случаите на каквато и да е повреда на апарата, например повреда на щепсела или захранващия кабел, разливане на течност или попаднали чужди тела, излагане на дъжд или влага, апаратът не работи нормално или е бил изпускан на земята.ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ВНИМАНИЕ:Тези инструкции за техническо обслужване трябва да се изпълняват само от квалифициран сервизен персонал. За да се намали рискът от електрически удар, не извършвайте друго сервизно обслужване освен посоченото в Инструкциите за експлоатация, освен ако не сте квалифицирани за това. За всички ремонтни работи се обръщайте към квалифициран сервизен персонал.


 1. При извършване на техническо обслужване на устройството трябва да се спазват правилата за безопасност съгласно EN 60065 (VDE 0860 / IEC 65) и CSA E65 – 94.

 2. Задължително е използването на разделящ трансформатор за електрическата мрежа по време на ремонт, когато устройството е отворено, свързано е към електрическата мрежа и трябва да се работи с него.

 3. Изключвайте захранването преди поставяне на приставки, променяте захранващото напрежение или изходното напрежение.

 4. Минималното разстояние между части под напрежение от мрежата и достъпни метални части (метален корпус), съответно между захранващите полюси трябва да е 3 mm и трябва да се спазва по всяко време. Минималното разстояние между части по които тече ток и ключове или прекъсвачи, които не са свързани към мрежата (второстепенни части) трябва да бъде 6 mm и трябва да се спазва по всяко време.

 5. Смяната на специални компоненти, които са отбелязани на електрическата схема със знак за безопасност (забележка) е позволено само при използване на оригинални части.

 6. Забранява се промяна на схемата без предварително съгласие или консултация.

 7. Трябва да се спазват стриктно всички наредби по безопасност на труда, които са приложими за мястото където се ремонтира устройството. Това важи също и за правилата за самото работно място.

 8. Трябва да се спазват всички инструкции по отношение на MOS схемите.

Забележка: ЗАЩИТЕН КОМПОНЕНТ (СМЕНЯ СЕ САМО С ОРИГИНАЛНА ЧАСТ)


Безопасност
При настройка, инсталиране и използване на акустичните системи Electro-Voice® SxA, има набор от предпазни мерки, които трябва да следвате:

 • Когато озвучителните тела Electro-Voice® SxA се използват за мобилни приложения при които те поставят директно върху земята или се монтират на статив се уверете, че подът или сцената са стабилни и сигурни.

 • Акустичните системи Electro-Voice® SxA включват 1 3/8” монтажна стойка, която позволява монтаж на статив.


Погрижете се да:

 • Проверите спецификациите на стойката за да сте сигурни че може да поеме товара на озвучителното тяло.

 • Проверите дали стойката е поставена на равна стабилна повърхност и разтегнете докрай краката и. Не се опитвайте да направите стойката "по-висока" като по този начин компрометирате нейната конструктивна цялост.

 • Прокарате кабелите и разположите стойката така, че изпълнителите, персонала и зрителите да не се спънат в тях и да преобърнат акустичната система. Обезопасете кабелите с кабелни връзки или изолирбанд когато е възможно.

 • Не се опитвате да поставяте повече от едно озвучително тяло на стойка, която е предназначена сам за едно озвучително тяло.

 • Уверете се, че можете да хванете сигурно и да повдигнете озвучителното тяло върху стойката. В противен случай помолете някой да ви помогне.

 • След като системата е работила в продължение на няколко минути, топлоотвеждащият радиатор ще загрее и може да стане доста горещ след продължителна натоварена работа. Избягвайте да докосвате ребрата на радиатора за да предотвратите изгаряния. След като инсталирате системата осигурете поне 5 cm разстояние зад радиатора за свободна циркулация на въздуха.

 • Ако имате намерение да окачите или поставите на стойка двулентовите SxA системи го направете безопасно със съответните приспособления и аксесоари.
 • ВИМАНИЕ: Окачването на тела е потенциално опасно и трябва да се прави само от лица, които имат големи познания по техниките и правилата за окачване на тела. Electro-Voice® силно препоръчва SxA системите да се окачват като се вземат под внимание всички действащи разпоредби. Отговорност на инсталиращия е да осигури безопасен монтаж на озвучителните тела в съответствие с тези разпоредби. Ако се окачват SxA тела, Electro-Voice® препоръчва проверка поне веднъж годишно. Ако се забележи отслабване или повреда, трябва незабавно да се вземат мерки по тяхното отстраняване.
 • Electro-Voice® не препоръчва използване на SxA навън или в среда с висока влага. Избягвайте излагане на директна влага и/или на висока влажност, което може да доведе до корозия на електрическите контакти и проблеми с конусните мембрани на високоговорителите и съраунда.

 • Electro-Voice® SxA могат да създадат нива на звуковото налягане, които да доведат до необратимо увреждане на слуха ако се намирате в зоната на обхвата на озвучителните тела. Трябва да се избягва продължително излагане на звуково налягане надвишаващо 90 dB.


Описание

Серията активни озвучителни тела Electro-Voice® SxA се състои от напълно интегрирани аудио системи с внимателно подбрана електроника и преобразуватели. Тези продукти правят инсталирането на висококачествена озвучителна система бързо и лесно, с минимално количество кабели и външна електроника. Те притежават типичната здравина на EV, надеждност и безукорно качество на звука.


Характеристики на двулентовите SxA системи.

 • Интегрирана система миксер/кросоувър/усилватели/говорители с отделни микрофонни и линейни входове, EQ и линейни изходи.

 • Два вградени усилвателя по мощност, един за ниските и един за високите честоти, Усилвателите съдържат също електронна кросоувър схема и компенсация на CD-хорната, оптимизирана за високоговорителите, както и ограничителна схема, която предпазва всеки усилвател от клипинг като в същото време се запазва качеството на звука.

 • Нискочестотният усилвател дава 150 W продължителна средна мощност и 350 W динамична мощност (IHF A). Динамичната изходна мощност е важна, защото тя определя преходната способност на системата.

 • Високочестотният усилвател дава 150 W продължителна средна мощност и 80 W динамична мощност (IHF A). Това осигурява повече от 3 dB хедрум над постояннотоковите възможности на високочестотния драйвер.

 • Линейният вход използва Neutrik „комбо” конектори, които приемат или ¼” или 3-пинови XLR конектори.

 • Микрофонният вход е балансиран нискоимпедансен 3-пинов XLR тип.

 • Отделния линеен изход е 3-пинов XLR балансиран, нискоимпедансен изход, който може да се използва с дълги кабелни трасета.

 • Двулентовият еквалайзер осигурява тонално оформяне компенсиращо програмния материал, акустиката на помещението и личното предпочитание.

 • Двулентовите SxA системи са идеални за активни сценични монитори.Системни характеристики – SxA 180 активен уфер

 • Интегриран усилвател по мощност, електронен кросоувър и нискочестотен високоговорител, които имат за цел да осигурят допълнителен бас на SxA системите

 • Клас D усилвател с 300 W продължителна средна мощност, 650 W динамична мощност (IHF A). Вграден лимитер предотвратява сериозен клипинг на усилвателя и намалява вероятността от повреда на говорителя.

 • 18" EV DL уфър с 2.5" звукова бобина за надежден нискочестотен изходен сигнал до 38 Hz.

 • Линеен вход с балансиран 3-пинов XLR конектор

 • Кросоувър с непрекъснато променлива нискочестотна филтрация от 80 Hz до 120 Hz

 • Филтриран високочестотни изходни сигнали и паралелни широкодиапазонни изходни сигнали на балансирани 3-пинови XLR конектори
 • Високочестотниятd усилвател дава 150 W продължителна средна мощност и 80 W динамична мощност (IHF A). Това осигурява повече от 3 dB хедрум над постоянно токовите възможности на високочестотния драйвер.

 • Линейният вход използва Neutrik „комбо” конектори, които приемат или ¼” или 3-пинови XLR конектори.

 • Микрофонният вход е балансиран нискоимпедансен 3-пинов XLR тип.

 • Отделния линеен изход е 3-пинов XLR балансиран, нискоимпедансен изход, който може да се използва с дълги кабелни трасета.

 • Интегриран усилвател по мощност.

 • Кутия за съхранение с разглобяем подвижен борд и колелца за лесно транспортиране Подвижният борд покрива кутия за съхранение, която съдържа 34” прът и достатъчно място за кабели и т.н.

 • Доставя се с 34” прът за повдигане на всякакви озвучителни системи на EV с 1 3/8" монтажна стойка.Свързване на системата
За пуснете вашата SxA система възможно най-бързо в работа, спазвайте следните стъпки и предпазни мерки (вж фигури 3-7).

 • Вкарайте 3-жилния захранващ IEC кабел, 16-ти размер, в заземен контакт. Могат да се използват удължители за удължаване на кабела, но те трябва да са 3-жилни, 14-ти или по-голям размер, и да са добре заземени за да се избегне риск от токов удар и да паразитен шум.

 • Уверете се, че SxA системата е свързана към захранваща мрежа, която може да осигури точното напрежение. Ако напрежението на мрежата пада прекалено често, вградените усилватели няма да развият номиналната си мощност и ще страда качеството на звука. При висок сигнал, усилващата секция на SxA може да консумира 2 - 4 А ток (при моделите на 120 V), (1 - 2 A при 240 V). Това означава, че за да няма проблеми не трябва да се включват повече от 4-SxA системи в една 15 А електрическа инсталация. Вземайте под внимание какво друго е включено кум същата електрическа инсталация за да избегнете електрически проблеми и лоша работа.

 • ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ РЕГУЛАТОРИТЕ НА НИВОТО СА НАМАЛЕНИ ДОКРАЙ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПУЛСАЦИИ ИЛИ НЕОЧАКВАНО ВИСОК ЗВУК. Включете захранващия ключ и се уверете, че системата е включена като наблюдавате индикатора от ляво на ключа, над еквалайзерните регулатори. Ако системата е захранен, индикаторът свети зелено.

 • SxA говорителите имат по-тясно покритие в сравнение с останалите компактни акустични системи. По този начин се избягват проблеми с акустиката на помещението като звукът се отива натам, накъдето е насочен говорителят. Ще откриете, че точното насочване на озвучителните тела към слушателите, далеч от стени ще ви даде по-добро качество на звука.


Фигура 1:

Заден панел SxA100 и SxA250


Фигура 2

Заден панел SxA180


Схеми за свързване на двулентови SxA акустични системи

За да използвате двулентовите SxA системи за различни приложения: • Вкарайте микрофона във входния микрофонен конектор (вж фигура 3). Той приема само нискоимпедансни динамични микрофони, със стандартен 3-пинов XLR конектор. Завъртете регулатора на усилването по посока на часовниковата стрелка докато индикатора за сигнала светне постоянно, а входния сигнал е с нормално ниво. Настройте главния регулатор на усилването до желаното общо ниво на изходния сигнал.

 • Вкарайте линейния вход в ¼” или 3-пинов входен XLR конектор. Примери за източници на линеен входен сигнал са миксерни изходи, CD/DVD плейъри, касетни декове, видеокасетофони, електронни кийборди, компютърни звукови карти и т.н. ¼” вход е в средата на XLR конектора и може да приема балансирани или небалансирани линии (¼” стерео жакове).

 • Нивото на линейния входен сигнал, което е необходимо да се захрани устройството до пълна мощност е от – 12 dBu до 0 dBu. Главният регулатор на усилването на системата контролира нейното общо изходно ниво.


Фигура 3

Входни връзки за микрофон и

връзки към допълнителни системи • Ако използвате двулентовата SxA система едновременно с микрофон и линеен вход е по-лесно да балансирате двата сигнала. Регулаторът на микрофон има достатъчно усилване и обхват и затова е възможно да се смеси микрофонният и линейният вход. Веднъж след като се зададе балансът между линейния и микрофонния вход, просто завъртете главния регулатор на усилването на желаното ниво.

 • Ако няма звук, дръжте общото усилване на системата на по-ниско ниво докато оределите какъв е проблемът. Обикновено източникът на проблема е натиснат бутон за заглушаване на миксера или изключен микрофон. Поддържането усилването на системата на ниско ниво ще ви позволи да разрешите проблема и да чуете резултата без неочаквани звукови импулси или „виеща обратна връзка”. Започнете с изравнени (на 12 часа, средно положение) нискочестотни и високочестотни EQ регулатори и прослушайте програмния си материал преди да направите каквито и да е промени. Имайте предвид, че усилването на EQ изисква допълнителна усилваща мощност и може до известна степен да намали акустичната производителност на системата. Използвайте EQ разумно.

 • За да изведете сигнала към допълнителни SxA системи, просто свържете XLR тип кабел от изходния линеен конектор на изходната система към линейния изходходен конектор на всяка допълнителна SxA система. Сигналът може да се каскадира към голям брой SxA системи без загуба.

 • Когато изключвате вашата система, първо изключете SxA системите. Това предотвратява усилването на пикове от други видове оборудване.


За да каскадирате сигнала към допълнителни двулентови SxA

системи, просто прокарайте кабел от линейния изход на изходната

система към линейния вход.
Фигура 4:

Миксерни линейни връзкиСвързване на SxA180 уферна система
За пуснете вашата уферна система възможно най-бързо в работа, спазвайте следните стъпки и предпазни мерки:

 • Вкарайте 3-жилния захранващ IEC кабел, 16-ти размер, в заземен контакт. Могат да се използват удължители за удължаване на кабела, но те трябва да са 3-жилни, 14-ти или по-голям размер, и да са добре заземени за да се избегне риск от токов удар и да паразитен шум.

 • Уверете се, че SxA системата е свързана към захранваща мрежа, която може да осигури точното напрежение. Ако напрежението на мрежата пада прекалено често, вградените усилватели няма да развият номиналната си мощност и ще страда качеството на звука. При висок сигнал, усилващата секция на SxA може да консумира 2 - 4 А ток (при моделите на 120 V), (1 - 2 A при 240 V). Това означава, че за да няма проблеми не трябва да се включват повече от 4-SxA системи в една 15 А електрическа инсталация. Вземайте под внимание какво друго е включено кум същата електрическа инсталация за да избегнете електрически проблеми и лоша работа.

 • ПРЕДИ ДА ВКЛЮЧИТЕ ЗАХРАНВАНЕТО СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ РЕГУЛАТОРИТЕ НА НИВОТО СА НАМАЛЕНИ ДОКРАЙ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПУЛСАЦИИ ИЛИ НЕОЧАКВАНО ВИСОК ЗВУК.

 • От линейния изход на вашия миксер вкарайте 3-пинов XLR кабел към линейния вход.

 • Ако използвате SxA180 с двулентова SxA система, ще се наложи да използвате ВЧ изход за да изпратите сигнала от SxA180 към двулентовата система (вж фигура 5). Изплаването на филтриран изход гарантира, че SxA180 възпроизвежда нискобасовата информация, което позволява на двулентовата система да звучи по-чисто и по-високо. Нефилтрираният изход е най-добрият начин за паралелно подаване на сигнала към други SxA180 или ако искате изходен сигнал със среден бас от сетъпа на озвучителните тела.


Фигура 5:

Близък изглед на панела
 • След като сте се уверили, че има сигнал, настройте регулаторът на нивото и кросоувър честотата. Изборът на кросоувър честотата зависи от акустиката на помещението и от вашия вкус. По принцип, по-ниската кросоувър честота води до по-линеен "hi-fi" звук, а по-висока честота придава по-глухо звучене.Фигура 6

Поглед отзад


Фигура 7

Каскаден сигнал при свързване на множество боксове


Двулентовите SxA системи за идеални за употреба като активни сценични монитори.

Конструкционно, боксът на SxA250 разполага с точния ъгъл на проекция. Просто завъртете SxA250 на една страна и работете по-същия начин както е описано по-горе. Приставките F200 превръщат SxA100 в монитор и се доставят с озвучителното тяло. За да се монтират тези приставки, просто ги вкарайте в озвучителното тяло (вж фигура 8 по-долу). Приставките F200 могат лесно да се отстранят.


Комплектът мониторни крачета F200 съдържа две пластмасови крачета.
F200 се използват с всеки 12" Sx или SxA бокс.
Вкарайте здраво крачетата в отворите в задния част (вж фигура 8).
Отстранете крачетата чрез издърпване.
положение на „О”-пръстена
краче на монитора
положение на фиксиращия винт
Фигура 8

Монтиране на мониторни крачета F200 върху SxA100 озвучително тялоВНИМАНИЕ: Крачетата F200 се издават от бокса. Боксовете трябва да се преместват внимателно тъй като те или крачетата могат да е повредят ако системата се изпусне или плъзне по груба повърхност. Препоръчва се демонтаж на крачетата по време на транспорт.
Спецификации


SxA100

SxA250

SxA180

Честотна характеристика

65 - 20 kHz

50-20 kHz

38 -120 hz

Максимално изчислено звуково налягане при 1M

124 dB

126 dB

126 d3

Покритие, -6 dB

65°x65°

80°x55°

Дифузен

НЧ усилвател мощност, IHF-A

350 W

350 W

650 W

НЧ усилвател мощност, продължителна

150 W

150 W

300 W

ВЧ усилвател мощност, IHF-A

80 W

80 W

n/a

ВЧ усилвател мощност, продължителна

50 W

50 W

n/a

Микрофонен вход диапазон чувствителност

-35 dBu до 0 dBu

-35 dBу до 0 dBu

n/a

Микрофонен вход диапазон чувствителност

-12 dBu до 0 dBu

-12 dBu до 0 dBu

-12 dBu до 0 dBu

Входни връзки

XLR mic, 1/4" or XLR line

XLR mic, 1/4" or XLR line

XLR line

Изходни линейни връзки

XLR

XLR

XLR line, XLR high-pass

Еквализация – НЧ

*6dB@ 140 Hz shelving

~ 6 dB@ 140 Hz shelving

80-120 Hz crossover

Еквализация – ВЧ

t 4 dB @ 5 kHz shelving

+ 4 dB @ 5 kHz shelving

n/a

Захранване -120 V

110-130 VAC, 50-60 Hz

110-130 VAC, 50-60 Hz

110 -130 VAC, 50 -60 Hz

Захранване – 240 V

220-240 VAC, 50-60 Hz

220-240 VAC, 50-60 Hz

220 -240 VAC, 50 -60 Hz

Консумация

800 W

600 W

700 W

Материал на бокса

polypropylene structural foam

18 mm шперплат

18 mm шперплат

Размери (В x Ш x Д) In

23.1x16,9x12,3 in

24,6x17.2x13,1 in

31,5x21x23,5 in

Размери {В x Ш x Д) mm

586x429x312 mm

640x406x471 mm

300 x 533 x 596 mm

Нетно тегло

43 lb/19.5 kg

48 lb/22.2 kg

36 lb/44.5 kgКаталог: public -> MANUALS -> Electro-Voice -> text files
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употреба
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
text files -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
text files -> Ръководство за употреба важни инструкции за безопасност
text files -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта
text files -> Sx600 Ръководство на потребителя ev® Описание на продукта
text files -> Ev sxA360 Активно озвучително тяло Ръководство на потребителя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница