Евро право информационна система за европейското законодателство и връзката му с българското правостраница1/15
Дата01.09.2017
Размер0.74 Mb.
#29271
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ЕВРО ПРАВО
Информационна система за европейското законодателство и връзката му с българското право


РЪКОВОДСТВО

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ© 2006-2007 г., АПИС-Христович ЕООД
Съдържание

I. Представяне на системата Евро Право 4

1. Предназначение 4

2. Съдържателен обхват 4

2.1. Първично право 4

2.1.1 Учредителни договори 5

А. Договор за създаване на Европейската общност (ДЕО) 5

Б. Договор за Европейски съюз (ДЕС) 6

В. Договор за създаване на Европейската общност за атомна енергия (ДЕОАЕ) 6

Г. Договор за създаване на Конституция за Европа 7

2.1.2 Договори за присъединяване 7

2.1.3 Други договори и протоколи 7

А. Единен Европейски Акт 7

Б. Договор от Амстердам 7

В. Договор от Ница 8

Г. Други 8

2.2. Международни договори 9

2.2.1 Договори с трети страни или международни организации 9

2.2.2 Договори между държавите членки 9

2.3. Вторично право 10

2.3.1 Регламенти 10

2.3.2 Директиви 10

2.3.3 Решения 10

2.3.4 Други правни инструменти 11

2.3.4.1 Препоръка 11

2.3.4.2 Становище 11

2.3.4.3 Съвместно действие (обща политика в областта на външните отношения и сигурността) 11

2.3.4.4 Съвместно действие (полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси) 11

2.3.4.5 Решение, рамково решение и съвместно действие (полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси) 11

2.3.4.6 Обща позиция (обща политика в областта на външните отношения и сигурността и полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси) 11

2.3.4.7 Международни споразумения (обща политика в областта на външните отношения и сигурността и полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси) 12

2.4. Съдебна практика 12

2.4.1 Решения 12

2.4.2 Становища 12

2.4.3 Определения 12

2.4.4 Заключения на генералните адвокати 13

2.5. Кратко ръководство по Право на ЕС 13

2.6. Автентичност на документите и техните преводи на български език 13

2.7. Консолидирани версии на документите 14

2.8. Източници на информация 14

2.8.1 Официален вестник на Европейския съюз 14

2.8.2 Правен портал EUR-Lex 15

2.8.3 Уеб-страница на TAIEX 15

2.9. Авторски и сродни права върху източниците на информация 16

II. Работа със системата Евро Право 17

1. Работа с папки и списъци с документи 17

1.1 Папки 17

1.2 Списъци с документи 20

1.2.1 Сортиране 20

1.2.2 Търсене в списък 21

1.2.3 Свързани документи 22

1.2.3.1 Бутон „Свързани документи” 22

1.2.3.2 Филтър „Свързани документи” 24

1.2.4 Резултат през папки 26

1.2.5 Съдържание на документ 30

1.2.6 Отваряни документи 30

2. Работа с документи 31

2.1. Библиографска справка за документ 32

2.1.1 Обща характеристика на библиографската справка 32

2.1.2 Съдържание на библиографската справка 33

2.1.2.1 Библиографска информация за публикацията 33

2.1.2.2 Дати 34

2.1.2.3 Класификатори (дескриптори) 35

2.1.2.4 Връзки с други документи 36

2.1.2.5 Обща и друга информация 38

2.2. Съдържание на документ 38

2.3. Търсене в документ 39

2.4. Копиране на текст 40

2.5. Експорт във файл 41

2.6. Отпечатване на документ 42

2.7. Препратки от и към други документи 45

2.8. Връзки към документи в EUR-Lex 46

2.9. Свързани документи 48

3. Търсене 48

4. Връзки между европейското и българското право 53

5. Настройки 54 1. Представяне на системата Евро Право
 1. Предназначение


Правната информационна система Евро Право предоставя достъп до пълните текстове на български език на действащите актове на Правото на Европейския съюз (ЕС), както и до практиката на Съда на Европейските общности в Люксембург, като същевременно осигурява на потребителя удобни средства за връзка с българското законодателство и богати възможности за интегрирана работа със системата Апис Право.

От деня на присъединяването на Република България към ЕС влизат в сила и непосредствено приложими са над 11 000 действащи акта на Правото на ЕС. Тези норми се интегрират в българската правна система и следва да се прилагат от всички правоприлагащи и правораздаващи органи в цялата страна, като в случаите на конфликт с български норми имат предимство пред тях.

Ето защо основното предназначение на системата Евро Право е да предостави на потребителя формални и логически връзки между европейските и българските актове и разпоредби успоредно с възможности за интегрирано ползване и търсене в двете правни системи.

Най-общо функционалните характеристики на системата Евро Право, разработени с оглед реализацията на горепосочените цели, могат да се сведат до: • Едновременно търсене в българското и европейското законодателство;

 • Връзка с българските актове и разпоредби, приети в изпълнение на европейските норми и директиви;

 • Препратки от и към пълните текстове на български език на действащите актове на правото на ЕС.
 1. Съдържателен обхват


Системата Евро Право съдържа официалните преводи на български език на действащите актове на Правото на ЕС и на част от практиката на Съда на ЕО. По този начин продуктът обхваща четирите основни групи писмени източници на европейското право:

  • първичното право,

  • вторичното (производното) право,

  • международните договори, сключени от Европейските общности, както и международните договори, сключени от държавите членки, и

  • съдебната практика на Съда на ЕО.

Достъпът до актовете от всяка група източници на Правото на ЕС се осъществява чрез функциите за търсене или чрез разлистване на тематичните и азбучни класификатори в едноименните начални папки в системата.

В допълнение към текстовете на правните актове, продуктът Евро Право предлага и аналитична коментарно-справочна информация под формата на „Кратко ръководство по Право на ЕС”. В него авторът доц. д-р Жасмин Попова разяснява в синтезиран вид и по достъпен начин основните принципи и базисни понятия, свързани със създаването, въвеждането в действие, прилагането и осигуряването на спазването на Правото на ЕС.Каталог: assets -> files
files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница