Европа накраткоДата11.02.2017
Размер43.69 Kb.
#14666
Европа накратко

Кратка брошура относно Европа и Европейския съюз


за деца от 10 до 15 години
Ръководство за учителя
„Европа накратко“ дава най-обща представа за Европа от географска, историческа и политическа гледна точка, като всяка част е представена в рамките на една страница. Можете да разпечатате целия документ или отделни страници и да ги използвате като материали за Вашите ученици. Можете, разбира се, да адаптирате съдържанието на документа във формат Word за Вашите конкретни нужди като преподавател.

I. ЦЕЛИ


 • Да се даде основна идея за общата европейска история и култура;

 • Да се даде основна информация за създаването на ЕС, неговите дейности и институции, както и за ролята на държавите членки;

 • Да се насочи вниманието към връзките (а не изолираните факти) между:

  • миналото и настоящото на Европа;

  • държавите членки, гражданите, институциите и дейностите на ЕС;

  • различни теми (география, история, политика и култура).

II. ТЕМИ ОТ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


География: определяне на границите на Европа; различаване между Европа и Европейския съюз; брой на континентите в света.

История: разглеждане на историческите събития в по-широка връзка; разбиране на начина, по който историята влияе върху настоящето; извличането на поуки от историята.

Социални науки: поставяне на страните в техния европейски контекст; демокрация и комунизъм; война и мир; подготовка за поемане на ролята на активни граждани.

Съвременни чужди езици: умения за четене, писане, говорене и слушане.

III. ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ В КЛАС

География (стр. 1 и 6)


 • Попитайте учениците кои европейски страни са посетили и дали са забелязали съществени разлики в географските характеристики, релефа, климата и др.

История (стр. 2 и 3)


 • За обсъждане: как са осъществявали европейските държави контакт помежду си в миналото?
  (чрез търговия, договори и политическо сътрудничество, но също и чрез войни и конфликти)

 • За обсъждане: как европейските страни са черпели вдъхновение една от друга в миналото?
  (напр. в областите на науката, изобретенията, изкуството, религията, философията)

 • Втората световна война: обсъдете как Вашите прабаби и прадядовци са живели през периода на войната. Мислите ли, че след нейния край те са могли да се сприятелят с хора, с които са воювали?

Социални науки (стр. 3—5)


 • За обсъждане: какво означава за Вашите ученици да бъдат европейци или да живеят в Европа?

 • За обсъждане: защо е създаден ЕС? Защо толкова много държави желаят да се присъединят към ЕС?

 • „Какво прави днес Европейският съюз?“ (стр. 4): защо държавите от ЕС са решили да се занимават с тези въпроси на европейско равнище? Бихте ли взели друго решение за някои от областите?

Съвременни чужди езици (стр. 1—6)


 • Прочетете „Европа накратко“ на чужд език, който изучавате. („Европа накратко“ е налична в 23 езикови версии, като всички те могат да бъдат намерени на уебсайта.)

 • Обсъдете в клас някой от въпросите по-горе или оставете Вашите ученици да дадат своите отговори на въпросите.

 • Поискайте от Вашите ученици да изготвят списък от думи, които се използват в поне два европейски езика (включително техния майчин език).

 • Насърчете Вашите ученици да играят на играта Да опознаем Европа! (достъпна на 22 езика) на чуждия език, който учат.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ

Европа – нашият континент (стр. 1)


Допълнителни материали относно европейската география, транспорт, езици, климат, селско стопанство и морета: Да опознаем Европа! (брошура за деца на възраст от 9 до 12 години), стр. 3—18.

Европа – нашата история (стр. 2)


Допълнителни материали за европейската история до Втората световна война: Да опознаем Европа!, стp. 19—29.

Създаване на Европейския съюз (стр. 3)


Допълнителни материали за създаването и развитието на Европейския съюз и неговите предшественици:

 • Брошура: Да опознаем Европа!, стp. 30—33;

 • Уебсайт с подробна обща информация: Историята на Европейския съюз.

Какво прави днес Европейският съюз (стр. 4)


ЕС притежава само тези правомощия, които са му изрично предоставени от всички държави членки (принцип на предоставените правомощия). Ето три примера (във връзка с някои от заглавията на стр. 4):

 • „Свобода за всички“: свободното движение на работници е гарантирано от Договора от Рим, с който е създадена Европейската икономическа общност (1957 г.). Договорът от Маастрихт (1992 г.) разширява това право, така че да обхване всеки гражданин на Съюза, без позоваване на икономическа дейност;

 • „Пари“: еврото е създадено с Договора от Маастрихт от 1992 г. То е въведено като „виртуална“ валута през 1999 г. и започва да съществува като банкноти и монети през 2002 г.;

 • „Подпомагане на по-бедните райони“: регионалната политика води началото си от Договора от Рим (1957 г.), като нейното правно основание е установено в Единния европейски акт (1986 г.).

За обяснение на разпределението на отговорностите между ЕС и неговите държави членки вижте Европа в 12 урока, стр. 20.

Повече примери относно областите на политики на ЕС:


Европа. Младежко познавателно списание (брошура за деца на възраст 13 и повече години), стр. 24—33.

Как се вземат решенията в Европейския съюз? (стр. 5)


Допълнителна информация за институциите на ЕС, начина, по който работят заедно, и как се вземат решенията:

 • Европа. Младежко познавателно списание, стр. 16—23;

 • Как работи Европейският съюз (подробна обща информация).

Държави — членки на Европейския съюз (стр. 6)


Допълнителна информация за отделните държави — членки на ЕС:

 • Основна информация за всяка държава от ЕСполитическа система, история, икономика, география, култура и традиционни ястия;

 • Интерактивна карта, която учениците могат да използват, за да научат повече за страните от ЕС.


Европейска комисия

Генерална дирекция „Комуникации“, юли 2015 г.

Възпроизвеждането е разрешено.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница