Европейска комисия — Съобщение за медиитеДата16.03.2017
Размер67.69 Kb.
#17094

Европейска комисия — Съобщение за медиите


Борба с измамите: Комисията публикува годишен доклад

Брюксел, 29 септември. Днес Европейската комисия публикува своя годишен доклад за защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата с измамите през 2010 г. Целта на доклада е да се измери рискът от свързани с разходите и приходите на ЕС злоупотреби, дължащи се на нередности и съмнения за измама. Благодарение на прилагането на модернизирани и усъвършенствани системи за докладване в повечето държави-членки, Комисията има достъп до повече и по-качествени данни относно нередностите. В резултат на това броят на докладваните нередности се е увеличил в почти всички бюджетни сектори. Това дава възможност на Комисията да се стреми към по-добро и по-надеждно докладване, което на свой ред допринася за по-добра защита на парите на данъкоплатците. При по-ефективно наблюдение на парите от ЕС държавите-членки и Комисията могат да реагират по-бързо на промените в схемите за измами, както и да предприемат подходящи действия за предотвратяване на измами. Това е важно, тъй като най-добрият начин за борба с измамите е тяхното предотвратяване.

Комисарят по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, г-н Алгирдас Шемета, заяви: „Докладът е окуражаващ. Държавите-членки откриват повече нередности, което означава, че в бюджета на ЕС могат да бъдат възстановени повече средства, които са били обект на злоупотреба. Това обаче не означава, че борбата с измамите е приключила. Комисията приканва държавите-членки, които все още не са приложили новата система за докладване, спешно да направят това. Ние също така настояваме държавите-членки, които докладват изключително ниски равнища на съмнения за измама, да обяснят как контролират разходването на средствата от фондовете на ЕС. Гражданите на ЕС имат право да знаят как се изразходват парите им до последната стотинка.“

Системата за докладване чрез интернет (система за управление на нередностите, СУН) значително е подобрила общите условия за докладване на нередности. Комисията приканва Испания, Франция и Ирландия да започнат цялостно прилагане на системата до края на 2011 г. с цел по-нататъшно подобряване защитата на парите на данъкоплатците в ЕС. Комисията също така възнамерява да анализира контролните системи, свързани с нередностите и борбата с измамите, които са въведени от държавите-членки в областта на политиката на сближаване, за да се прецени дали и как тези контролни системи са приспособени към целеви области, в които съществува висок риск за измами и нередности. От 2010 г. досега Комисията е приела редица политически инициативи за борба с измамите (IP/11/783, MEMO/11/454, IP/11/644), които ще окажат положително влияние за защитата на финансовите интереси на ЕС. Първите резултати от тези политически инициативи ще бъдат представени в следващия доклад, отнасящ се за 2011 г.Контекст

Настоящият годишен доклад за защитата на финансовите интереси на ЕС дава информация за нередности и съмнения за измама, докладвани от държавите-членки, както и за възстановяването на средства на ЕС. Важно е да се прави разлика между нередности и измами. Нередностите често се дължат на неумишлени грешки, допускани от бенефициерите при изпълнение на задълженията им за докладване. Например това може да включва лице, което неправилно е отчело отработените часове по проект, или не е спазило правила по отношение на тръжна процедура, като например изискване на твърде малко предложения, или е приело предложения от неквалифицирани участници. Измамата е умишлено извършена нередност и съставлява престъпление. Действителното финансово въздействие на измамата може да бъде оценено едва след приключването на съдебните производства.Съгласно законодателството на ЕС държавите-членки са длъжни да уведомяват Комисията за случаите на измами и други нередности, които са в ущърб на финансовите интереси във всички области на дейност на ЕС. Не във всички случаи обаче може да се добие пълна представа от статистическите данни, защото за докладване на нередностите Комисията разчита на държавите-членки. Посочените в доклада числови данни следователно са приблизителни и предварителни. Като предпазна мярка, когато все още не е точно определена сумата, засегната от нередности, посочената сума често се отнася за съответната схема като цяло.

Нередности, съобщени по сектори през 2010 г.

Общо разходи: броят на докладваните случаи на нередности е нараснал до 10 332 през 2010 г. в сравнение със 7 769 през 2009 г. Очакваното финансово въздействие на нередностите е нараснало до 1,27 % от общата отпусната сума за 2010 г. в сравнение с 1,13 % през 2009 г.

Селско стопанство: броят на докладваните случаи на нередности е нараснал до 1 825 през 2010 г. в сравнение с 1 621 през 2009 г. Очакваното финансово въздействие на нередностите е намаляло незначително до 0,23 % от общата отпусната сума за този сектор за 2010 г. в сравнение с 0,24 % през 2009 г. През 2010 г. са възстановени 175 млн. EUR и нивото на възстановяване е нараснало от 39 % на 42 %.

Политика на сближаване: броят на докладваните случаи на нередности е нараснал до 7 062 през 2010 г. в сравнение с 4 737 през 2009 г. Очакваното финансово въздействие на нередностите е нараснало до 3,15% от общата отпусната сума за този сектор за 2010 г. в сравнение с 2,44% през 2009 г. През 2010 г. са възстановени 611 млн. EUR и нивото на възстановяване е нараснало от 53% на 67%.

Предприсъединителни фондове: броят на докладваните случаи на нередности е намалял до 424 през 2010 г. в сравнение със 706 през 2009 г. Очакваното финансово въздействие на нередностите е нараснало до 5,26 % от общата отпусната сума за този сектор за 2010 г. в сравнение с 3,80 % през 2009 г. През 2010 г. са възстановени 14 млн. EUR и нивото на възстановяване е нараснало от 27% на 30%.

Преки разходи: броят на докладваните случаи на нередности е нараснал до 1 021 през 2010 г. в сравнение със 705 през 2009 г. Очакваното финансово въздействие на нередностите е нараснало до 0,27 % от общата отпусната сума за този сектор за 2010 г. в сравнение с 0,17 % през 2009 г. През 2010 г. са възстановени 25 млн. EUR и нивото на възстановяване е нараснало от 56% на 59%.

Собствени ресурси: броят на докладваните случаи на нередности е намалял до 4 744 през 2010 г. в сравнение с 5 204 през 2009 г. Очакваното финансово въздействие на нередностите е нараснало до 1,88 % от общата сума на събраните традиционни собствени ресурси през 2010 г. в сравнение с 1,84 % през 2009 г. Възстановените средства спрямо общия размер на засегнатите от нередности средства към момента на публикуването са 46 % за 2010 г. и се очаква този процент да нарасне, тъй като процесът на възстановяване продължава.

За повече информация:

MEMO/11/649

Интернет страница на европейския комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, Алгирдас Шемета:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Връзка към страницата, на която ще бъде публикуван докладът:http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Вж. приложената таблица за подробна разбивка на случаите във всяка една областБрой докладвани нередности и очаквано финансово въздействие през 2010 г.
Докладвани нередности

Очаквано финансово въздействие на нередностите, включително съмнения за измама

Средства, засегнати от нередности, включително съмнения за измама, като процент от общата отпусната сума

Очаквано финансово въздействие само на съмненията за измамаСредства, засегнати от съмнения за измама, като процент от общата отпусната сумаМилиони евро

%

Милиони евро

%

Земеделие

1 825

131

0,23

69

0,12

Политика на сближаване

7 062

1 550

3,15

364

0,74

Предприсъединителни фондове

424

83

5,26

41

2,6 %

Преки разходи

1 021

43

0,27

4

0,02

Общи разходи

10 332

1 807

1,27

478

0,34

Собствени ресурси

4 744

393

1,88

139

0,67Contacts :

David Boublil (+32 2 296 55 73)Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)IP/11/1133

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница