Eвропейска комисия Съобщение за медиитеДата09.04.2018
Размер29.41 Kb.
#65362Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 ноември 2012 г.Литва е петнадесетата държава членка на ЕС, която се присъединява към засиленото сътрудничество в помощ на международните двойки

Утре Европейската комисия ще потвърди решението на Литва да се присъедини към процедурата за засилено сътрудничество, което позволява на международни двойки да изберат кое национално право да се прилага за техния развод и законна раздяла. Регламентът предоставя правна сигурност на двойките и предотвратява надпреварата в избора на съд („forum shopping“) при развод, като в същото време се избягват скъпоструващи от емоционална и от финансова гледна точка производства.

За пръв път в историята на ЕС държавите членки използват процедурата за засилено сътрудничество, за да прокарат правила, които позволяват на международните двойки да избират кое национално право да се прилага към техния развод. Хората се влюбват, независимо от границите и националността си, но съдилищата на държавите членки имат различни начини за определяне на това кое право ще се прилага за развода им. Международните двойки трябва да са сигурни в това кои правила се прилагат в тяхната ситуация – това е и предметът на регламента“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „От новите правила ще се възползват стотици хиляди международни двойки и е окуражаващо да се види, че все повече и повече държави членки си дават сметка затова.“

Правителствата на държавите — членки на ЕС, приеха решението на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла през юли 2010 г. (IP/10/917). Вследствие на това 14-те участващи държави (Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Франция) приеха регламент на Съвета, който съдържа подробни правила относно избора на приложимо право за международните разводи (наричан Регламент „Рим III“). Регламентът се прилага от 21 юни 2012 г. Той не засяга националните закони за развод или брак.

Литва е първата допълнителна държава членка, която уведомява за своето желание да участва в това засилено сътрудничество (IP/12/590). Ако други държави членки поискат да вземат участие, те могат да направят това по всяко време.

Контекст

Засиленото сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави членки да прилагат мерки в дадена област, когато постигането на съгласие между всички 27 държави членки не е възможно. Другите държави членки си запазват правото да се присъединят към това сътрудничество, ако желаят (член 331 от ДФЕС).

Регламентът относно приложимото право при развод и законна раздяла има за цел да защити по-слабите партньори при бракоразводни дела. Той позволява на международни двойки да се споразумеят предварително за това кое право да се прилага в случай на развод или законна раздяла. В случай, че двойката не може да постигне съгласие, съдиите могат да използват обща формула, за да определят чие право ще се прилага. Регламентът предоставя на двойките по-голяма правна сигурност, предвидимост и гъвкавост. По този начин на съпрузите и техните деца се спестяват също сложни, дълги и болезнени процедури. Регламентът не оказва влияние върху националните закони за развод или брак, нито пък предвижда приемането на правила, засягащи материалното семейно право на държавите членки.

Тази нова възможност ще помогне на двойките с различна националност, на тези, които живеят разделени в различни държави, и на тези, които живеят заедно в чужда държава. Необходимостта от действия на ЕС е ясна: през 2007 г. в 27-те държави членки е имало повече от 1 милион развода, като 140 000 (13 %) от тях са съдържали „международен“ елемент.За повече информация

IP/12/590

IP/10/917

MEMO/10/100

Европейска комисия — семейноправни въпроси и наследяване:http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

За контакти :

Mина Андреевa (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/12/1231

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница