Европейска kомисия Съобщение за медиитеДата15.10.2018
Размер102.5 Kb.
#87973Европейска kомисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 1 януари 2013 г.Европейската комисия обявява началото на „Европейската година на гражданите — 2013“

С новата 2013 г. Европейската комисия обявява началото на Европейската година на гражданите, посветена на вас и на вашите права. Тази Европейска година настъпва в критичен за европейската интеграция момент — през 2013 г. отбелязваме 20-ата годишнина от гражданството на Съюза, въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г., и това също така е годината преди изборите за Европейски парламент.

На 10 януари 2013 г. председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу и заместник-председателят Вивиан Рединг, заедно с министър-председателя на Ирландия Енда Кени и с ирландския министър по европейските въпроси Лусинда Крейтън, ще обявят „Европейската година на гражданите — 2013“ в ротондата на дъблинското кметство. Над 200 граждани на Дъблин ще участват в открит дебат с европейските лидери относно бъдещето на Европейския съюз. В дебата ще се включат и заместник министър-председателят на Ирландия Иймън Гилмър и ирландски членове на ЕП от региона.

Нуждаем се от прякото участие на гражданите в изграждането на по-силен и по-политически съюз. Ето защо 2013 г. е Европейската година на гражданите — година, посветена на вас и вашите права като европейци“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Гражданството на Съюза е нещо повече от идея. То е практическа реалност, която носи осезаеми ползи за гражданите. Европейската комисия иска да помогне на хората да разберат как да се възползват пряко от правата си и да изслуша техните мнения за това накъде върви Европа. Европейските граждани трябва да могат да изразяват своите опасения и да подготвят почвата за бъдещи европейски избори. Време е всички ние да се ангажираме с нашето общо бъдеще.“

За отбелязване на „Европейската година на гражданите — 2013“ ще бъдат организирани редица прояви, конференции и семинари в целия ЕС на европейско, национално, регионално или местно равнище (вж. календара на събитията на адрес: http://europa.eu/citizens-2013). Комисията също така ще подсили видимото присъствие на многоезичните уеб портали Europe Direct и Your Europe като ключови елементи на системата за информиране на гражданите на Съюза относно техните права на принципа „обслужване на едно гише“. Тя предвижда да подсили също ролята и видимото присъствие на инструменти за разрешаване на проблеми, като например SOLVIT, за да се даде възможност на гражданите на Съюза по-добре да упражняват и защитават своите права.

През цялата 2013 г. заместник-председателят Рединг и други комисари на ЕС, заедно с националните и местните политици, ще провеждат дебати с гражданите в цяла Европа, за да ги изслушват и да отговарят на техните въпроси. Заместник-председателят Рединг вече проведе дебати в Кадис (Испания), Грац (Австрия) и Берлин (Германия), а комисарят Андор — в Неапол (Италия). През 2013 г. ще се проведат многобройни прояви на местно равнище, при които европейски и местни лидери, ще участват в дебати с граждани от всички обществени слоеве в целия ЕС. Можете да проследите всички дебати на следния адрес: http://ec.europa.eu/european-debate.

За да подготви почвата за Европейската година на гражданите, от 9 май до 9 септември 2012 г. Комисията проведе широка обществена консултация, като запита гражданите за проблемите, с които се сблъскват при упражняването на правата си на граждани на ЕС (вж. IP/12/461). Респондентите изтъкнаха, че са силно привързани към тези права — по-специално към правото на свободно движение и към политическите права. Те биха искали да видят истинско европейско пространство, в което да могат да живеят, да работят, да се придвижват, да учат и да пазаруват, без да се сблъскват с бюрокрация и дискриминация. Но също така изтъкват, че все още има какво да се направи. Те подчертаха различни проблеми, особено при спазването на правата им на граждани на ЕС на местно равнище — въпроси, които Комисията ще разгледа в следващия доклад за гражданството на ЕС, планиран за 2013 г. Вж. резултатите на следния адрес: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Контекст

Благодарение на гражданството на ЕС, което не заменя националното гражданство, а го допълва, всички граждани на 27-те държави — членки на ЕС, разполагат с допълнителен набор от права като граждани на ЕС. Това включва правото на глас и на кандидатиране на местни и европейски избори в страната от ЕС по местоживеене, правото на консулска защита в чужбина от друга държава членка при същите условия като нейните граждани, правото на петиция до Европейския парламент и на жалба до Европейския омбудсман, а от 2012 г. нататък — и правото на участие в европейски граждански инициативи.

Съществуват много права, които произтичат от гражданството на ЕС, но хората невинаги са запознати с тях. Проучване от 2010 г. показа, че твърде много хора все още не се чувстват добре информирани за различните права, от които могат да се ползват: само 43 % разбират значението на термина „гражданин на Европейския съюз“, а почти половината европейски граждани (48 %) посочват, че „не са добре информирани“ за своите права. Целта на Европейската година на гражданите е да се разяснят тези права и да се гарантира, че хората са запознати с тях и няма пречка да ги упражняват.

Например свободата на движение е най-съкровеното право от гражданството на ЕС (вж. съобщение за медиите № 14/2011). Европейците осъществяват над един милиард пътувания в ЕС годишно, а все повече европейци се възползват от правото да живеят в друга държава — членка на ЕС. Въпреки това, при все че повече от една трета (35 %) от работниците биха започнали работа в друга държава членка, почти една пета от тях все още считат, че има твърде много препятствия, за да го направят. Постоянната липса на информация, както и езиковата бариера са най-съществената пречка пред трансграничното пътуване до местоработата.

Европейската комисия работи за отстраняването на тези пречки. В Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) бяха набелязани 25 конкретни действия за премахване на оставащите пречки пред гражданите на ЕС, упражняващи правото си на свободно движение в ЕС. Едно от тях е по-доброто информиране на хората за техния статут на граждани на ЕС, за техните права и за това какво им носят те във всекидневието им.

През „Европейската година на гражданите — 2013“ Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, който да послужи като план за действие за премахването на оставащите трудности, които пречат на гражданите да се възползват пълноценно от своите права като граждани на ЕС.

С определянето на 2013 г. за Европейска година на гражданите Европейската комисия изпълнява обещанието, дадено в Доклада за гражданството на ЕС, и отговоря на призива на Европейския парламент за определяне на такава година.

За повече информация

Европейска година на гражданите:http://europa.eu/citizens-2013

Дебати с гражданите относно бъдещето на Европа:http://ec.europa.eu/european-debate

Мнението на европейците: резултати от консултацията относно правата на гражданите на ЕС:http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)IP/13/2Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница