Европейска комисияДата27.09.2016
Размер32.57 Kb.
#10973Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21.9.2012 г.Храни: Комисията предлага по-ясни правила за статуса на полена в меда

Днес Европейската комисия прие предложение за изменение на правилата относно меда1, за да се внесе пояснение във връзка с истинската същност на полена след преюдициално заключение2 на Съда на Европейския съюз. В съответствие с международните стандарти на СТО предложението определя полена като естествен съставен елемент на меда, а не като негова съставка.

Съдът на Европейския съюз се основа при тълкуването си на Директивата относно меда от 2001 г. и определи полена като съставка на меда, като заяви, че наличието на полен в меда се дължи основно на намесата на пчеларя. Предложението на Комисията обаче признава, че поленът е естествен съставен елемент, а не съставка на меда; той попада в кошера в резултат на дейността на пчелите и присъства по естествен път в меда, независимо от намесата на пчеларя. Вследствие на това разпоредбите за етикетиране на ЕС, изискващи списък на съставките, няма да се прилагат, тъй като поленът се счита за естествен съставен елемент на меда.

Предложението на Комисията не засяга заключенията на Съда във връзка с прилагането на законодателството за ГМО по отношение на генетично модифициран полен в храните. По-специално то не променя заключението на Съда, че медът, съдържащ генетично модифициран полен, може да бъде пуснат на пазара само ако е обхванат от разрешително в съответствие със законодателството. Освен това ще са приложими разпоредбите за етикетиране на ГМО в храни3. Предложението има за цел също така съществуващите изпълнителни правомощия на Комисията по Директива 2001/110/ЕО относно меда да се приведат в съответствие с тези, въведени с Договора от Лисабон.Пазарът на мед в ЕС в цифри

Производството на мед в ЕС представлява около 13 % от световното производство (200 000 тона): най-големият производител е Испания (33 000 тона), следвана от Италия, Унгария и Румъния (всяка от които произвежда по около 22 000 тона) и Португалия (21 000 тона). Вносът на мед в ЕС възлиза на около 140 000 тона и представлява 40 % от общото потребление в ЕС.Контекст

Този въпрос бе повдигнат в рамките на обжалване, внесено в съда от германски пчелар във връзка с правния статус на меда, след като е било установено, че неговият мед съдържа генетично модифицирана царевица MON 810. Германският съд отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз за преюдициално заключение.

На 6 септември 2011 г. Съдът на Европейския съюз постанови решение, в което посочва, че: а) предишното разбиране на приложното поле на законодателството за ГМО е било погрешно (това законодателство се е прилагало изцяло и за генетично модифициран полен в меда) и б) че поленът в меда трябва да се счита за съставка.

За повече информация относно дело C-442/09:


http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079en.pdf

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)1 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/110/ЕО относно меда.

2 Дело C-442/09, Решение на Съда (голям състав) от 6 септември 2011 г. (преюдициално запитване от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Германия) – Karl Heinz Bablok и др./Freistaat Bayern, ОВ C 311, 22.10.2011 г., стр. 7. Националните съдилища на всяка държава от ЕС имат задължение да следят за правилното прилагане на законодателството на ЕС в съответната държава. За да се избегне тълкуването на законодателството на ЕС по различни начини в отделните държави членки, съществува „преюдициално производство“, което дава възможност на национален съд да се обърне за съвет към Съда на Европейския съюз в случай на съмнение относно тълкуването или валидността на даден законодателен акт на ЕС. Този съвет се нарича „преюдициално заключение“.

3 Съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 наличието на материал, съдържащ, състоящ се или произведен от разрешени ГМО в храни, се посочва на етикета, освен в случаите, в които наличието не надхвърля 0,9 % от всяка съставка.


IP/12/992

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница