Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпносттаДата22.07.2016
Размер37.9 Kb.
#894


IP/10/1661

Брюксел, 3 Декември 2010 г.Европейската комисия е готова да започне преговори със САЩ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността

Днес министрите на правосъдието на ЕС одобриха започването на преговори между Европейския съюз и Съединените щати за споразумение за защита на личните данни в рамките на сътрудничеството за борба с тероризма и престъпността. На 26 май 2010 г. Европейската комисия прие проекта на мандат за водене на преговори за сключване на това споразумение (вж. IP/10/609). Целта е да се гарантира високо равнище на защита на личната информация, като данни на пътниците или финансова информация, която се прехвърля като част от трансатлантическото сътрудничество по наказателноправни въпроси. След като започне да се прилага, споразумението ще утвърди правото на гражданите да разполагат с достъп до данните си, да ги изменят или заличават, когато тези данни се обработват за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, включително тероризъм.

Защитата на личните данни е основно право на гражданите на ЕС. За да гарантираме това право, трябва да бъдем амбициозни в подхода си към защитата на личните данни — както у дома, така и в чужбина“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по правосъдието. „Днешното решение ни дава зелена светлина да договорим солидно и съгласувано споразумение със Съединените щати, с което се въвежда баланс между съдебно обезпечените права за гражданите и така необходимото тясно сътрудничество, за да се предотвратят тероризмът и организираната престъпност. Следващата седмица очаквам да се срещна във Вашингтон със своите американски колеги, за да стартираме тези важни преговори.“

След 11 септември 2001 г. и последвалите терористични атаки в Европа ЕС и САЩ засилиха полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Основен елемент на ефективното сътрудничество в борбата с престъпността е споделянето на необходимата информация — както в рамките на ЕС, така и със САЩ. Един от важните елементи е предаването и обработването на лични данни с цел предотвратяване, разследване, разкриване или наказателно преследване на престъпления, включително тероризъм.

Както ЕС, така и САЩ са поели ангажимент за защита на личните данни и на личния живот. Те обаче все още имат различни подходи към защитата на личните данни, което доведе до някои разногласия в миналото при преговорите за споразумения за обмен на информация (като програмата за проследяване на финансирането на тероризма или споразумението за резервационните данни на пътниците). Целта на одобрените днес преговори е да се решат и преодолеят тези различия.

След днешното решение на министрите на правосъдието Комисията вече разполага с мандат за водене на преговори за рамково споразумение за личните данни, които се предават или се обработват от компетентните органи в ЕС и в САЩ. Мандатът има за цел да се постигне споразумение, което:


  • осигурява съгласуван и хармонизиран набор от стандарти за защита на данните, включително основни принципи, като пропорционалност, свеждане до минимум на данните, минимален период на съхранение и ограничаване на целта;

  • съдържа всички необходими стандарти за защита на данните в съответствие със съществуващите правила за защита на данните на ЕС, като съдебно обезпечени права на лицата, възможността за защита по административен и съдебен път или клауза за недискриминация;

  • осигурява ефективното прилагане на стандартите за защита на данните и контрола им от страна на независими публични органи.

Споразумението няма да бъде правно основание за каквото и да е специфично предаване на лични данни между ЕС и САЩ. За такива трансфери на данни винаги ще се изисква специално правно основание. В такъв случай за това предаване на данни ще се прилага новото споразумение между ЕС и САЩ за защита на данните.

Комисията ще предоставя пълна информация на Европейския парламент на всеки етап от преговорите.Контекст

Защитата на личните данни е заложена в член 8 от Хартата на ЕС за основните права. Хартата е включена в Договора от Лисабон и е правно обвързваща за ЕС и за държавите-членки, когато прилагат законодателството на ЕС. В Договора от Лисабон (член 16 от Договора за функционирането на ЕС) се посочва, че ЕС може да определя правилата за защита на личните данни, които се обработват от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС и от държавите-членки при извършване на дейности, които попадат в обхвата на правото на ЕС.

В резолюция от 26 март 2009 г. Европейският парламент призова за споразумение между ЕС и САЩ, което да гарантира адекватна защита на гражданските свободи и защита на личните данни. През декември 2009 г. Европейският съвет прикани Комисията да направи предложение за препоръка „за договаряне на споразумение за защита на данните и, където е необходимо, споразумение за обмен на данни със САЩ за целите на правоприлагането.“

На 26 май 2010 г. Комисията предложи проект на мандат за водене на преговори за споразумение за защита на личните данни между ЕС и САЩ (IP/10/609 и MEMO/10/216).

На 4 ноември 2010 г. Комисията изложи стратегията си за модернизиране на рамката на ЕС за правилата за защита на данните (вж. IP/10/1462).

Европейският парламент приветства и подкрепи предложението на Комисията в резолюция от 11 ноември 2010 г.За повече информация:

Новини по въпроси на правосъдието:http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет страница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар по правосъдието, основните права и гражданството:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence
rapid -> IP/08/1956 Брюксел, 12 декември 2008 г. Околна среда: По-добра защита на дивата природа в Европа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница