Европейската комисия очаква становища за шансовете на цифровото кино и предизвикателствата към негоДата11.01.2018
Размер44.93 Kb.
#43820


IP/09/1534

Брюксел, 16 октомври 2009 г.Европейската комисия очаква становища за шансовете на цифровото кино и предизвикателствата към него

Днес Европейската комисия започна публична консултация със специалисти от европейската аудиовизуална индустрия как най-добре да се оползотворят шансовете, предоставяни от „цифровата революция“във филмовия сектор на ЕС, и да се решат свързаните с това проблеми. Цифровото кино може да направи разпространението на филми по-евтино и по-гъвкаво, като по този начин даде възможност повече европейски филми да пътуват по света. „Цифровизацията“ изисква обаче големи инвестиции. Една трета от европейските кинотеатри може да бъдат заплашени от затваряне поради големите разходи за цифрово оборудване, ако не бъдат разработени незабавно нови бизнес модели и ефективни схеми за публична подкрепа. Становищата на специалисти в областта на кинематографията и аудиовизуалната индустрия, както и на национални филмови агенции и други заинтересовани страни, постъпили в хода на двумесечната консултация, чието начало бе поставено днес от Комисията, ще бъдат отразени в съобщение в началото на следващата година, в което се излага политиката на Комисията относно цифровото кино.

Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите, заяви: „Цифровата революция сега е в пълен ход и европейското кино следва да е добре подготвено за нея! Сближаването между традиционното съдържание и цифровата технология коренно променя начина, по който се създават, разпространяват и гледат филми. Това технологично развитие може да породи нови възможности за бизнес, нови работни места и нови услуги за потребителите, ако създадем правилната рамка за стимулиране на този процес. Поради това Комисията желае да се консултира с всички заинтересовани страни относно техния опит, потребности и очаквания във връзка с цифровизацията, която е от решаващо значение за бъдещето на европейското кино.“

Комисарят за конкуренцията Нели Крус коментира: „Отдавна трябваше да се направи публично обсъждане на въздействието на цифровото кино в Европа. Ще бъдат необходими значителни инвестиции и държавните субсидии може да са от значение за подпомагане на цифровизацията. Поради това се нуждаем от пълно разбиране на динамиката на сектора с цел да гарантираме, че преходът към цифрова технология ще бъде от полза за кинооператорите и в крайна сметка и за потребителите.“

Филмовите продуценти използват цифрови технологии в нарастваща степен. Нови камери и формати улесняват създаването на филми. Други цифрови инструменти се използват за вълнуващи специални ефекти и триизмерни филми. Разпространението на филм в цифров формат може да излезе до десет пъти по-евтино отколкото на традиционна кинолента 35 mm; поради това цифровото кино би могло да улесни гледането на европейски филми от зрители в целия свят. Цифровото оборудване за показване на филми обаче може да се окаже прекалено скъпо за много от европейските кинотеатри; около 31 % от европейските кина са с един-единствен екран и само 10 % от кината са мултиплекси.Чрез започналата днес консултация Европейската комисия цели да установи как цифровото кино би могло да се отрази на европейския филмов сектор и особено на европейските кинотеатри с техните общо 30 000 киноекрана. Тя приканва кинооператорите и разпространителите на филми, националните филмови агенции, публичните и частните филмови организации да споделят своите мнения.

Понастоящем САЩ са водещи в областта на цифровото кино. Вече съществува цифров мастър за 90 % от всички нови американски филми, докато във Франция (най-големият производител на филми в ЕС) по-малко от половината нови филми са налични в цифров формат. Освен това в САЩ бе разработен моделът VPF (Virtual Print Fee — „виртуална филмова такса“), при който част от парите, спестени от разпространителите на филми, се предоставя на трети страни и може след това да бъде използвана за финансиране закупуването на цифрово оборудване. В Европа досега са преобразувани само 2428 киноекрана за прожектиране по цифрова технология. В световен мащаб при общо около 110 000 киноекрана, цифрово оборудване е въведено за приблизително 12 000. Прогнозира се, че до 2012 г. близо 20 % от кинотеатрите ще преминат към цифрова технология.

Някои национални правителства обмислят субсидирането на прехода към цифрово кино. Италия вече нотифицира схема за държавна помощ, по която понастоящем се провежда публична консултация (IP/09/1181). Други държави (включително Франция, Германия и Норвегия) планират или финализират свои национални схеми, но повечето филмотечни кина (тези, показващи европейски независими филмови продукции като членовете на мрежата Europa Cinemas, подкрепяна по програмата MEDIA) не разполагат понастоящем нито с публично, нито с частно финансиране, което да им позволи да преминат към цифрова технология.

В допълнение към въпросите към европейските филмови и киноспециалисти, Комисията публикува днес и анализ относно цифровото кино и очерта своята политика в тази област, включително и за държавните помощи. Анализът и постъпилата информация от публичната консултация, която ще продължи до 16 декември 2009 г., ще позволят на Комисията да завърши през 2010 г. съобщение относно „Шансове и предизвикателства за европейското кино в цифровата ера“.Контекст

Тази публична консултация е резултат от обсъжданията на експертна група, създадена от Комисията през пролетта на 2008 г. за разглеждане на възможните заплахи за многообразието на програмите на европейските кина, както и на нуждата от алтернативни бизнес модели.

В ЕС по линия на съществуващата програма MEDIA 2007 ще бъдат осигурени 755 милиона EUR за европейската аудиовизуална индустрия през периода 2007—2013 г., за да се подпомогнат специалистите да се обучават и развиват, да разпространяват и популяризират творбите си в цяла Европа (IP/07/169).

Програмата MEDIA се адаптира текущо от 1991 г. насам за подпомагане на европейската аудиовизуална индустрия. В последно време в програмата бяха включени нови технологии — от обучението до показването. Една от подкрепяните от MEDIA дейности за обучение е посветена на приложението на цифрови технологии в създаването, разпространението или показването. Започнати бяха и няколко пилотни проекта, от години разходите за разпространение на европейски филми в цифров формат са приемливи за възстановяване, а с Europa Cinemas бе въведена специална схема за подпомагане прожектирането по цифрова технология на европейски филми.Интернет адрес на публичната консултация и съпътстващия документ:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/consultations/index_en.htm

Решение за MEDIA 2007:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница