Европейската комисия засилва действията си в борбата с болестта на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на нервната системаДата23.01.2017
Размер45.23 Kb.
#13373


IP/09/1171

Брюксел, 22 юли 2009 г.Европейската комисия засилва действията си в борбата с болестта на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на нервната система

Европейската комисия днес прие конкретни предложения за борбата с болестта на Алцхаймер, деменции и други дегенеративни заболявания на нервната система. Подобни общи за Европа предизвикателства за здравеопазването и социалните системи изискват съгласувани действия, за да се осигури ефективна профилактика, диагностика, лечение и полагане на грижи за болните. Освен това страните на Европа се призовават да обединят ресурсите си и да координират по-добре усилията си при научните изследвания в областта на дегенеративните заболявания на нервната система, по-специално на болестта на Алцхаймер, като за първи път планират своите инвестиции в научноизследователската дейност съвместно, а не поотделно. Към момента в Европа има над седем милиона души, страдащи от болестта на Алцхаймер и от сродни заболявания, и според прогнозите през следващите 20 години това число ще се удвои. Жизненоважно е да се планира, инвестира и сътрудничи в тази област сега, от една страна за да се контролират социалните разходи за такива болести, а от друга — за да се даде надежда и да се осигури по-достоен и по-здравословен живот на милионите болни и техните семейства. Днешните мерки представляват важни нови стъпки както в кампанията на Комисията „Европа за пациентите“, така и за новия подход на съвместно планиране на научноизследователската дейност.

Европейският комисар по здравеопазването Андрула Василиу заяви: „Загубата на умствена пълноценност поради деменция не е просто част от нормалното остаряване. Тъй като европейското население застарява, трябва да работим заедно за по-добро разбиране и предотвратяване на тези заболявания. Трябва да покажем солидарността си с хората, страдащи от деменция, като споделяме най-добрите практики в грижите за тях и зачитаме правата и достойнството им.“

Комисарят на ЕС по наука и изследвания Янез Поточник добави: „Искаме да подкрепим научните изследвания, за да изиграят по-голяма роля в борбата с такива предизвикателства пред обществото като болестта на Алцхаймер и сродните заболявания. Комисията разполага вече с опит в подпомагането на европейски научноизследователски проекти с участие на най-добрите учени в тази област. Но ако държавите-членки сега започнат да съгласуват националните си програми около един обща план, това ще бъде значителна стъпка напред. С предлаганата от нас днес Препоръка относно съвместното планиране на научноизследователската дейност приканваме държавите-членки да се ангажират с прагматичен подход към обединяването на ресурсите и инвестициите в научноизследователската дейност, за по-успешна борба с болестта на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на нервната система. Това е шанс за европейската наука и отговор на едно от предизвикателствата за съвременното ни общество.“Нарастваща социална и икономическа тежест

Поради увеличаващата се продължителност на живота и намаляването на дяла в населението на работещите в сравнение с пенсионираните расте социалната и икономическа тежест на дегенеративните заболявания на нервната система. През 2005 г. разходите за преките и неформални грижи във връзка с болестта на Алцхаймер и други деменции в ЕС27 бяха оценени на 130 млн. EUR (21 000 EUR на пациент); 56 % от тези средства са изразходвани за неформалните грижи. Най-разпространените форми на деменция в Европейския съюз са болестта на Алцхаймер (приблизително 70 % от случаите) и васкуларната деменция (под 30 %).Комисията предлага четири основни области на действие

Целта на тази европейска инициатива е борбата с главните проблеми, причинени от болестта на Алцхаймер и деменциите, в четири ключови области:  • ранно диагностициране на деменцията и най-вече намаляване на риска от деменция;

  • подобряване на съгласуването на научните изследвания между държавите на ЕС;

  • споделяне на най-добрите практики и

  • предоставяне на форум за обсъждане на правата, автономността и достойнството на пациентите.

Първа инициатива за съвместно планиране с цел координиране на научните изследвания във връзка с болестта на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на нервната система

Държавите-членки на ЕС са решили първото съвместно планиране на научноизследователски дейности да се осъществи в областта на болестта на Алцхаймер и сродните заболявания. Съвместното планиране е насочено към тези държави на ЕС, които желаят да се ангажират с разработването на общ стратегически план за научни изследвания, който ще им даде възможност да участват в сътрудничеството на принципа на „променливата геометрия“. 20 държави в Европа вече са изразили готовността си да обединят ресурсите си и да извършват научни изследвания в област, съвместната инициатива в която ще осигури значителна добавена стойност спрямо сегашните разпокъсани изследователски усилия в Европа.

Настоящата пилотна инициатива следва да проправи пътя за бъдещи други инициативи на съвместното планиране.

Контекст

Болестта на Алцхаймер и другите деменции спадат към дегенеративните заболявания на нервната система в по-общ смисъл. На европейското равнище през 1996 и 1998 г. Европейският парламент прие резолюции, а в здравната стратегия на ЕС от 2007 г. „Заедно за здраве“ Комисията посочва необходимостта от по-добро разбиране на дегенеративните заболявания на нервната система, като например Алцхаймер, в контекста на застаряване на населението През 2008 г. Съветът призова Комисията да изготви план за действие за борбата с дегенеративните заболявания на нервната система и по-специално болестта на Алцхаймер. Комисията финансира научноизследователски проекти в областта на болестта на Алцхаймер и дегенеративните заболявания на нервната система чрез 7-мата рамкова програма за научноизследователска дейност.За допълнителна информация:

Съобщение на Комисията за европейска инициатива във връзка с болестта на Алцхаймер и други деменцииhttp://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/alzheimer_en.htm

Здравна стратегия на ЕС „Заедно за здраве“http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm

Интернет страница на “Европа за пациентите“http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

Годишник на деменциите 2008 г.:http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/docs/2008_dementiayearbook_en.pdf

Набор от финансирани от ЕС проекти в областта на изследвания на мозъка:ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/brain-research-eu-funding_en.pdf

MEMO/09/346 Предложението на Комисията за Препоръка на Съвета относно пилотна инициатива за съвместно планиране във връзка с борбата с дегенеративните заболявания на нервната система, по-специално болестта на Алцхаймер http://ec.europa.eu/research/press/2009/pdf/com_2009_0379_en.pdf

MEMO/09/347 Примери за финансирани от ЕС проекти в областта на дегенеративните заболявания на нервната система

MEMO/09/345 Questions and answers on Alzheimer's disease and other dementias

За връзка
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница