Европейската школа по клинична хомеопатия Организира Обучение по клинична хомеопатияДата03.01.2017
Размер198.61 Kb.

Европейската школа по клинична хомеопатия

Организира

Обучение по клинична хомеопатия

с партньорството на

Медицински Университет, София

Медицински Университет, Пловдив

Медицински Университет, Варна

Медицински Университет, Плевен

И

БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Кои сме ние?

Европейската Школа по Клинична Хомеопатия е създадена по инициатива на екип от висококвалифицирани, дългогодишни български преподаватели по клинична хомеопатия с изграден международен авторитет.

Нашата мисия

Да развиваме и утвърждаваме клиничната хомеопатия в България и чужбина.

Какво предлагаме?

  • Обучение на високо академично ниво, което обединява най-добрите европейски практики в областта на клиничната хомеопатия и е с подчертана практическа насоченост.

  • Обучение, което е съобразено със споделените през изтеклите години на преподаване специфични нагласи, търсения и потребности на българските лекари и фармацевти.

  • Одобрена от Българските Медицински Университети програма на обучение.

  • Базово обучение с продължителност две години за лекарите и една година за фармацевтите, признато за продължаващо обучение от Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз. Поради принципно новия прочит на материята, обучението през втората година е подходящо и за лекари, които вече са завършили двугодишните курсове, организирани от Центъра за обучение и развитие на хомеопатията (ЦОРХ).   Акцентът в новата програма е поставен изключително върху овладяването на техника за подбор на медикаменти при хроничните и често рецидивиращи заболявания, която е със значителна практическа стойност и дава много по-голяма увереност и лекота при съставянето на подходящите хомеопатични схеми на лечение.

  • Ежегодна поддържаща квалификация, призната за продължаващо обучение от Българския лекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз.

  • Издаване на Диплом (Сертификат) от Българските Медицински Университети за лекарите и от Българския Фармацевтичен Съюз за фармацевтите след приключване на базовото обучение.

  • Съобразяване с високата ангажираност на лекарите и фармацевтите и провеждане на обученията в една събота и неделя месечно от м. октомври до м. април.

  • Достъпна цена на курсовете.

  • Съсловен живот: лекарите, завършили курсовете по клинична хомеопатия са поканени да станат активни членове Българската медицинска хомеопатична организация, а фармацевтите - нейни асоциирани членове.

Партньорите за нас

Медицински Университет, София
В качеството ми на Декан на Софийският Медицинският Факултет имах възможността през последните години лично да се убедя във високото академично ниво на обучение, предлагано от българските лектори по клинична хомеопатия... Всичко това ми дава увереност, че вече има изградено ядро от високо компетентни и ерудирани български преподаватели, които са всъщност и гръбнакът на новата ви инициатива да се премине към създаване на българско медицинско хомеопатично училище... като родна школа несъмнено ще бъде много по-близо до потребностите и спецификата на българската хомеопатична наука и практика... Вратите на нашата Алма Матер са широко отворени за новата ви учебна година” Проф. д-р М. Маринов, дмн - Декан на Медицински Факултет, МУ-София

Медицински Университет, Пловдив
...Радвам се, че е създадено българско хомеопатично училище с високо квалифицирани преподаватели. Познавам лично лекарите-хомеопати, които направиха възможно хомеопатията да бъде приета в академичните среди и включена в учебните планове на факултетите... Очаквам през месец септември Медицинският Университет в Пловдив да започне новата учебна година по хомеопатия с преподавателите от новосъздаденото българско хомеопатично училище. ” Проф.д-р Ил. Йовчев, дмн - Декан на Медицински Факултет, МУ-Пловдив

Медицински Университет, Варна
«Позволете ми да изразя своето задоволство от развитието на българската школа по хомеопатия... Бих искала да изкажа своето възхищение от волята и последователността на българските лекари-хомеопати, които със своя професионализъм и всеотдайност допринесоха за по-доброто здраве на огромна част от българския народ... Поздравявам ви за инициативата да създадете българско училище по хомеопатия и ви уверявам, че в лицето на МУ-Варна можете да разчитате на верен и компетентен партньор и поддръжник.» Проф. Д-р Анелия Клисарова, дмн – Ректор на Медицински Университет - Варна

Медицински Университет, Плевен

« Ръководството на Медицински Университет – Плевен подкрепя българската хомеопатична школа и декларира готовност за сътрудничество. » Проф.д-р Григор Горчев, дмн – Ректор на Медицински Университет-ПлевенПреподавателите

Доц. д-р Людмил Пейчев, дм - Ръководител на Катедрата по Фармакология и Лекарствена Токсикология, Председател на Общото събрание на МУ Пловдив. Специалист по клинична фармакология и терапия и втора специалност фармакология и токсикология, сертифициран клиничен хомеопат.

Наред с традиционните терапевтични методи изучавайте и прилагайте хомеопатия – нежната медицина на нашето време. Тя ще възстанови по безопасен начин здравето и радостта в очите на болните деца, възрастни и стари хора”.д-р Слави Филчев, дм - Завеждащ педиатрично отделение на Университетска болница „Света Ана”, София. Специалист по педиатрия и детска пулмология и сертифициран клиничен хомеопат.

Като адитивен терапевтичен метод, клиничната хомеопатия ще разшири неимоверно възможностите ви за лечение както на острите, така и на хроничните заболявания. Предлагаме ви научно базиран и практически насочен образователен модел, който ще ви позволи да приложите наученото в практиката. Нека да извървим заедно пътя, в края, на който ви очакват усмивките на вашите пациенти!


д-р Петко Загорчев – Завеждащ отделение по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ Шумен АД. Специалист по анестезиология, интензивно лечение, токсикология и клинична токсикология и сертифициран клиничен хомеопат.

За мен няма конвенционални и алтернативни лечебни методи. Има едно единствено изкуство - изкуството да лекуваш. Само познанието на всички методи ни прави истински лечители.”


д-р Мариян Иванов - създател и собственик на Медицински хомеопатичен център „Фитолек”, София. Специалист по вътрешни болести и сертифициран клиничен хомеопат.
Човешкият организъм притежава огромен потенциал за справяне с всяко едно състояние и заболяване. Хомеопатията е един от начините да отключим този потенциал.”

д-р Антоанета Пандурска - главен асистент в Катедра по експериментална
и клинична фармакология, дерматология и венерология, Медицински университет – гр. Плевен. Специалист по фармакология и сертифициран клиничен хомеопат.

Като фармаколог и хомеопат аз съм убедена в единството на всички лечебни методи и ползата им за постигане и поддържане за цялостното здраве на човека!д-р Иван Енев – практикуващ лекар в кабинет по обща медицина, педиатрия и хомеопатия, гр. Враца. Специалист по детски болести и обща медицина и сертифициран клиничен хомеопат.
Хомеопатията е метод на лечение, с удивителни възможности. Въпреки безкрайно малката доза на лекарствата, нейният положителен ефект  се усеща години наред не само върху организма на болния човек, но и върху съзнанието, отговорността и професионализма на практикуващите я
лекари.”


д-р Зорка Угринова – практикуващ лекар в Медицински хомеопатичен център „Фитолек”, София. Асоцииран преподавател по клинична хомеопатия на студенти по медицина към катедра Фармакология и токсикология, Медицински университет - гр. София и медицински консултант на сп. “Моето бебе”. Специалист по обща медицина и сертифициран клиничен хомеопат.

Хомеопатията е качествено нова клинична мисъл, която дава нов подход в отношенията лекар - пациент. Тя обогатява терапевтичния арсенал на лекаря. Хомеопатията преобръща начина ни на мислене и става начин на живот.”д-р Райна Томова – практикуващ лекар в Медицински хомеопатичен център „Фитолек”, София. Хоноруван преподавател в Медико-биологичния департамент на Нов Български Университет. Специалист по вътрешни болести и сертифициран клиничен хомеопат.

Щастлива съм, че ми се удава възможност да споделя с колеги натрупания опит в областта на клиничната хомеопатия. Тя е един изключително интересен и полезен в ежедневната лекарска практика метод, който се ползва със заслужена слава и признание от страна на лекари, фармацевти и пациенти от редица страни по света”.ПРОГРАМАТА

Първи курс

Първи семинар – октомври.


Първи ден:

9.00 – 9.15

Представяне, цели на обучението

9.15 – 10.00

Увод в принципите на хомеопатичното лечение. История. Източници. Българска хомеопатична школа.

10.00 – 10.45

Място на хомеопатията в общата медицинска практика. Видове хомеопатично лечение: хомеопатия в острата патология, хомеопатия в хроничната патология, палиативно хомеопатично лечение. Примери

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Клиничен преглед за хомеопатично лечение. Параметри на индивидуалната реактивност. Примери.

14.00 – 15.30

Хомеопатични лекарства. Производство. Проблемът на безкрайномалката доза – съвременните физикохимични и биологични обяснения. Хормеза. Значение на динамизацията.

15.30 – 17.00

ARNICA, RHUS TOXICODENDRON, RUTA GRAVEOLENS.

Втори ден

9.00 – 10.45

Травми на меките тъкани: възможности на хомеопатичното лечение. Arnica, Rhus tox., Ruta, Hypericum, Ledum. Arnigel®. Homeoplasmine®.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 - 12.30

ACONITUM, FERRUM PHOS, BELLADONNA

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Хомеопатичен подход при остър фебрилен синдром: Ferrum phos., Belladonna, Apis, Pyrogenium, Hepar sulfur, Mercurius solubilis.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 16.45

Хомеопатично лечение при остър ринит и ринофарингит. Allium cepa.

16.45 – 17.00

Преговор, кратък клиничен тест, подготовка за следващия семинар.

Втори семинар - ноември


Първи ден

9.00 – 9.30

Встъпителен тест с клинични случаи: хомеопатичен метод – преговор, видове хомеопатично лечение, възможности и ограничения на хомеопатичния метод, фебрилен синдром, остър назофарингит.

9.30 – 10.45

BRYONIA, GELSEMIUM, PHYTOLACCA, STRAMONIUM

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Хомеопатично лечение при грип и грипоподобни синдроми.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Хомеопатично лечение при прегракване, афония, ларингит и трахеит.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Хомеопатично лечение при различни видове кашлица.

Втори ден:

9.00 – 10.00

APIS MELLIFICA, HEPAR SULFUR, PYROGENIUM, MERCURIUS SOLUBILIS

10.00 – 10.45

Хомеопатично лечение при остри гнойни процеси: хордеолум, фурункул, панарициум.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Хомеопатично лечение при остри синуити.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Хомеопатично лечение при остър отит и при тонзилофарингит.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Преговор, тест с клинични случаи, подготовка за следващия семинар

Трети семинар – януари


Първи ден

9.00 – 09.30

Встъпителен тест с клинични случаи: хордеолум, фурункул, грип, ангина, фарингит, отит, синуит.

10.00 – 10.45

Понятие за конституция в хомеопатията. Увод в хомеопатичното лечение при хронична патология.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

CALCAREA CARBONICA, CALCAREA PHOSPHORICA, CALCAREA FLUORICA.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Хомеопатично лечение в кърмаческата възраст. Лошо храносмилане при кърмачето. Афтозен стоматит. Никнене на зъбите. Седалищен еритем. Безсъние.

15.30 - 15.45

Почивка

15.30 – 17.00

Хомеопатично лечение при варицела, рубеола, морбили, паротит.

Втори ден

9.00 – 10.45

Хомеопатично лечение при травми със засягане на костите и нервната система: навяхвания, фрактури, травми на ЦНС и периферната нервна система. Arnica, Calcarea phosphorica, Natrum sulfuricum, Symphytum

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

IPECA, DROSERA, ANTIMONIUM TARTARICUM

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Хомеопатично лечение при инфекции на долните дихателни пътища – бронхит, бронхиолит, пневмония.

15.30 - 15.45

Почивка

15.45 – 16.45

SULFUR IODATUM, ARSENICUM IODATUM

16.45 – 17.00

Преговор, тест с клинични случаи, подготовка за следващия семинар

Четвърти семинар - февруари


Първи ден

9.00 – 09.30

Встъпителен тест с клинични случаи: фебрилен синдром, травматизъм, афтозен стоматит, колики, затруднена дентиция.

10.00 – 10.45

Хомеопатично лечение в перинаталния период: подготовка за родова дейност, раждане, поддръжка на кърменето, астения и депресия след раждането.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Хомеопатично лечение при бременни. Повръщане по време на бременността. Прилошаване при пътуване.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

BERBERIS VULGARIS, DIOSCOREA, SABAL SERRULATA, CANTHARIS

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Хомеопатично лечение при остра патология на отделителната система: остри пикочни инфекции, нефролитиазна криза, ретенция на урина.

Втори ден

9.00 – 10.45

ACTEA RACEMOSA, FOLLICULINUM, LUTEINUM

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Дисменорея. Предменструален синдром.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

PODOPHYLLUM, ALOE, AESCULUS, PULSATILLA

15.30 – 16.15

Хомеопатично лечение при остри смущения в гастроентерологията: остър гастроентерит, холелитиазна криза, хемороидална криза.

16.15 – 17.00

Преговор, тест с клинични случаи, подготовка за следващия семинар

Пети семинар - март


Първи ден

9.00 – 09.30

Встъпителен тест с клинични случаи: галактостаза, хемороидална криза, остър гастроентерит, дисменория, предменструален синдром.

09.30 – 10.45

Понятие за чувствителен тип. Понятие за хронична реактивност. Псора.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

SULFUR, PHOSPHORUS, LYCOPODIUM

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Хомеопатично лечение при остри състояния в дерматологията: херпес симплекс, херпес зостер, молускум контагиозум, еризипел, пиодермии.

15.30 – 15.45

Почивка

16.15 – 17.00

Хомеопатично лечение при остри състояния в дерматологията: остра уртикария, ухапвания от насекоми, изгарания, измръзвания.

Втори ден

9.00 – 10.45

Хомеопатично лечение при остри съдови заболявания

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

THUYA, MEDORRHINUM, PSORINUM

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Хомеопатично лечение при остри и обострени ревматологични заболявания: реактивен артрит, обострена артрозна болест, периартрит на рамената става, дископатия.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 16.45

Понятие за хронична реактивност. Сикоза.

16.45 – 17.00

Преговор, тест с клинични случаи, подготовка за следващия семинар

Шести семинар – април.


Първи ден

9.00 – 09.30

Встъпителен тест с клинични случаи: дископатия, обострена артрозна болест, херпес зостер, варици.

09.30 – 10.45

Понятие за хронична реактивност: туберкулинизъм. TUBERCULINUM, AVIAIRE, NATRUM MURIATICUM

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Хомеопатично лечение в пре- и постоперативния период.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

HISTAMINUM, POUMON HISTAMIN, SABADILLA, ЕUPHRASIA

15.30 – 16.15

Алергичен ринит, сенна хрема.

16.15 – 17.00

Преговор, тест с клинични случаи, подготовка за следващия семинар

Втори ден

9.00 – 10.45

IGNATIA, NUX VOMICA, STAPHYSAGRIA

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Хомеопатично лечение при остри психични разстройства: паническа атака, тревожност, остри реакции на стрес, безсъние.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Техники на предписване на хомеопатично лечение при хронична патология: обзор. Досие на пациента при хронична патология.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Заключителен тест с клинични случаи от острата патология.

Втори курс

Първи семинар – октомври


Дерматология. Гинекология.

Първи ден9.00 – 09.30

Възможности и ограничения на хомеопатичното лечение при хронични болести. Теория на Ханеман за хроничните болести – съвременно приложение.

09.30 – 10.45

Техники за предписване при хронично лечение: уницизъм, плурализъм, комплексизъм. Високи и ниски разреждания. Повторение на дозата.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

CROTON, PETROLEUM, GRAPHITES, SELENIUM, KALIUM BROMATUM

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Възможности на хомеопатичното лечение в дерматологията. Техника на предписване при хронични дерматози: атопичен дерматит, екзема. Акне.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Възможности на хомеопатичното лечение в дерматологията.Техника на предписване при хронични дерматози: кожни и унгвални микози. Хомеопатично лечение на брадавици. Варикозни язви. Варикозна екзема.

Втори ден

9.00 – 10.45

SEPIA. LACHESIS.

Възможности на хомеопатичното лечение в гинекологията. Техника на предписване при хронични и рецидивиращи гинекологични инфекции. Бактериална вагиноза.10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Възможности на хомеопатичното лечение в гинекологията. Хормонален цикъл. Хормонални разреждания. Перименопауза. Менопауза и постменопауза.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Възможности на хомеопатичното лечение в гинекологията. Менорагии. Метрорагии.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Хомеопатично лечение при мастопатия. Хомеопатично лечение при маточни фиброми. Ендометриоза.


Втори семинар – ноември


Гастроентерология, урология

Първи ден9.00 – 09.30

Възможности на хомеопатичното лечение в гастроентерологията.

09.30 – 10.45

ARGENTUM NITRICUM. CHELIDONIUM. ARSENICUM ALBUM.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Техника на предписване при синдром на раздразненото черво. Техника на предписване при гастроезофагеална рефлуксна болест.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

KALIUM CARBONICUM. NATRUM SULFURICUM. CARDUUS MARIANUS. HYDRASTIS.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Техника на предписване при хронична жлъчночернодробна патология.

Втори ден

9.00 – 10.45

Възможности на хомеопатичното лечение в урологията.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Техника на предписване при рецидивиращи пикочни инфекции.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Техника на предписване при хиперплазия на простатата. Техника на предписване при хиперактивен пикочен мехур.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Техника на предписване при сексуални дисфункции.

Трети семинар – януари


Педиатрия. Алергология.

Първи ден9.00 – 09.30

Особености на хомеопатичния преглед в детска възраст. Чувствителен тип на родителите. Прогноза.

09.30 – 10.45

Характеристика на най-честите детски чувствителни типове: CALCAREA CARBONICA, LYCOPODIUM, PULSATILLA

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Характеристика на най-честите детски чувствителни типове: NATRUM MURIATICUM, PHOSPHORUS, CALCAREA PHOSPHORICA, SILICEA

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Техника на предписване при рецидивиращи инфекции на горните дихателни пътища.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Техника на предписване при болки на растежа. Техника на предписване при аденоидни вегетации. Ваксини и хомеопатия.

Втори ден

9.00 – 10.45

Техника на предписване при поведенчески смущения в детската възраст. Проблеми на яслената възраст. Проблеми на юношеската възраст. Тикове. Заекване. Енуреза.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Възможности на хомеопатичното лечение в алергологията. Техника на предписване при хронична уртикария.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Техника на предписване при хроничен ринит.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Техника на предписване при бронхиална астма.

Четвърти семинар – февруари


Ревматология. Неврология.

Първи ден9.00 – 09.30

Възможности на хомеопатичното лечение в ревматологията.

09.30 – 10.45

TUBERCULINUM RESIDUUM. RADIUM BROMATUM.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Техника на предписване при артрозна болест.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Техника на предписване при възпалителни артропатии.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00
Втори ден

9.00 – 09.30

Техника на предписване при болести на периферната нервна система. Невралгии. Болести на междупрешленните дискове. Плексити.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

CAUSTICUM. KALMIA LATIFOLIA. GNAPHALIUM

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Техника на предписване при мигрени и главоболия.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Депресия. Тревожни разстройства.

Пети семинар – март.


Гериатрия. Палиативни грижи.

Първи ден9.00 – 09.30

Възможности на хомеопатичното лечение в гериатрията.

09.30 – 10.45

BARYTA CARBONICA. PLUMBUM METALLICUM. AMMONIUM CARBONICUM. CONIUM MACULATUM.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Техника на предписване в старческата възраст. Хомеопатично лечение при атеросклероза.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Техника на предписване при световъртеж.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Техника на предписване при начални прояви на деменция.

Втори ден

9.00 – 10.45

Поддържаща хомеопатична терапия при болни с полисистемни заболявания.

10.45 – 11.00

Почивка

11.00 – 12.30

Поддържаща хомеопатична терапия при болни с онкологични заболявания.

12.30 – 14.00

Обедна почивка

14.00 – 15.30

Поддържаща хомеопатична терапия при болни с ендокринни заболявания.

15.30 – 15.45

Почивка

15.45 – 17.00

Обобщение на курса. Клинични случаи.

Всяка година се организират и по три съботно-неделни семинара на различни теми в рамките на продължаващата хомеопатична квалификация на завършилите двугодишното базисно обучение.

За допълнителна информация: www.clinicalhomeopathy.eu

e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu , тел.: 02 9681912, GSM: 0888 148 912 и 0887 253 389

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница