Европейски формат на автобиографияДата03.09.2016
Размер179.25 Kb.

line 3Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
КОСТОВА, Людмила Константинова

Адрес
ул. “Т. Търновски” № 25 Д гр. Велико Търново, пощ. код 5003, България

Телефон
+ 359 (0)62 618 355 (служебен)

Факс
+359 (0)62 628 023

E-mail
lkostova@mbox.digsys.bg, angl@uni-vt.bg, ludmillak3@gmail.com

Националност
българка
Трудов стаж• Дати (от-до)
1981 – наст.

• Име и адрес на работодателя
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий», ул. Т. Търновски» N 2, В. Търново 5003, България

• Вид на дейността или сферата на работа
05.2013 – наст.: проф. д-р

1998 –2013.: доц. д-р

1994: д-р по филология

1990 – 1998: гл. ас.

1986 – 1990: ст. ас.

1981 – 1986: ас.

1977 – 1980: учител по англ. език и л-ра, АЕГ, гр. Видин

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1991 – 1994: свободна докторантура, ВТУ: доктор по филология

1972 – 1977: английска филология, СУ «Св. Климент Охридски»; II-ра специалност: руски език

1967 – 1972: средно образование, АЕГ “Гео Милев”, Русе


Специализации:

01. 10. 2006 – 31. 01. 2007: Международен център за културологични изследвания (IFK), Виена, Австрия2001-2: Регионален семинар за джендър изследвания, Централноевропейски университет, Будапеща2000: стипендиантка на фондация «Мелън», Институт по хуманитаристика (IWM), Виена, Австрия1997: Институт за академични изследвания (IASH), Единбург, Шотландия1996: стпендиантка на ТЕМПУС, Улвърхамптънски у-тет, Великобритания1988 – 1989: стипендиантка на «Фулбрайт», Вашингтонски у-тет, Сиатъл, САЩ

Присъдени отличия от чуждестранни университети:

2007 – наст.:почетен научен сътрудник на Улвърхамптънски у-тет, Великобритания

2001 – 2004: почетен научен сътрудник на Унив. колеж „Едж хил”, Великобритания


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.Майчин език
БългарскиДруги езици

английски руски немски френски

• Четене
Отлично добро основно основно

• Писане
Отлично добро

line 2• Разговор
Отлично добро основно основно
Преподавани курсове:.
 1. Базисни лекционни курсове по история на английската литература:

  1. История на английската литература през Средновековието.(VIII – XV в.)

  2. История на английската литература през Ренесанса (XVI – XVII в.)

  3. История на британската литература през „дългия“ XVIII век.

  4. Зараждане и развитие на британския романтизъм.

  5. История на детската литература на англоезичните страни.
 1. Курс по история и цивилизация на Великобритания и Ирландия.

 2. Избираеми лекционни курсове в рамките на бакалавърските програми на катедра “Англицистика и американистика”

  1. Готически роман и кино

  2. Развитие на британската художествена проза след 1980 г.

  3. Постромантична поезия

  4. Английска религиозна поезия през XVII в.

 3. Задължителни лекционни курсове в рамките на Магистърската програма по британистика и ирландистика:

  1. Съвременни критически теории.

  2. Социология и културология на пола.

  3. Британска национална митология и култура.

  4. Образи на Балканите и Източна Европа в британската и ирландска литература и пътеписи (XVIII – XX в.).

  5. Култура и литература на Ирландия.

  6. Култура и литература на Шотландия.

V. Лекционни курсове в рамките на магистърските програми по превод на Филологически факултет, ВТУ:    1. Превод и култура

    2. Етика и превод
Заемани длъжности:
2003 – наст.: Координатор на Магистърска програма по конферентен превод, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

1995 – наст.: Ръководител на катедра “Англицистика и американистика”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”;

1995 – наст. Координатор на Магистърска програма по британистика и ирландистика, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

2003 –2007.: Зам Декан, ФФ, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.Преподавателска дейност в други ВУ в България
1992 – наст.: ШУ “Епископ Константин Преславски”

1999 – 2014: ПУ “Паисий Хилендарски”

1996 – наст.: РУ “Ангел Кънчев”

2003 – 2008: СУ “Св. Климент Охридски”

1999 – 2002: НБУ


Публични лекции и пленарни доклади
02.09. 2014: Imagining the Fascinating Foreigner: Jane Porter’s Thaddeus of Warsaw (1803) and Thomas Hope’s Anastasius, or Memoirs of a Greek written at the Close of the Eighteenth Century (1819): подпленарен доклад, конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Кошице, Словакия

09.12. 2013: Writing across the Native/Foreign Divide: the Case of Kapka Kassabova’s Street without a Name: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания

05. 2011: Visions of Dracula Old and New - Майски дни на ФФ на ВТУ.

04. 2010: Lady Mary Wortley Montagu and Lady Elizabeth Craven: Two Eighteenth-Century Women Travellers and Their Easts: Университет в Сарагоса, Испания.

05. 2009: Forgetting the Glory That Was Greece? Historical (Dis)Continuity in Thomas Hope’s Anastasius, or Memoirs of a Greek - Букурещки у-тет, Румъния, Докторантски семинар.

02. 2009: (1) Images of the West in Bulgarian literature and travel writing (1870s - 1940s); (2) Images of the West in Bulgarian literature and travel writing since the 1950s University: College Cork, Ireland.

11. 2007: Postcommunist and Postcolonial Voices Singing in Unison? Reflections on an Ongoing Critical Practice, 12th Annual Conference of the Bulgarian Society for British Studies, ЮЗУ, Благоевград.

05. 2007: Multilingualism, EU Language Policy and the Challenge of Foreign Language Teaching, 5th Conference on Foreign Language Teaching and/in Contemporary Education, Великотърновски у-тет.

27. 11. 2006 г.: Travel and (Un)Desirable Intimacies: Julia Pardoe, Georgina Muir Mackenzie, Adeline Paulina Irby and Fanny Janet Blunt in South Eastern Europe; докладът е публикуван в рубриката Aktuell на Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), http://alt.ifk.ac.at/aktuell.php?e=14 , Виена, Австрия.

09. 2006: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания.

04. 2006: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания.

12. 09. 2005: Dragomans In and Out of the Levant: Mapping the Political Parameters of the Interpreter’s Trade in Thomas Hope’s Anastasius, or the Memoirs of a Greek; Written at the Close of the Eighteenth Century, BCLA conference “Literature Travels: Literature and Cross-cultural Exchange”, Улвърхамптънски у-тет, Великобритания.

04. 2005: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания.

04. 2004: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания.

12. 2003: у-тет “Париж 13”, Франция.

09. 2003: у-тетски колеж “Едж Хил”, Великобритания.

12. 2002: у-тет “Париж 13”, Франция.

05. 2002: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания.

05. 2001: у-тет “Париж 13”, Франция.

04. 2001: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания

11. 2000: IWM, Виена, Австрия.

04. 1997: IASH, Единбург, Шотландия.

02. 1997: Улвърхамптънски у-тет, Великобритания.

12. 1993: у-тетски колеж “Едж Хил”, Великобритания.

11. 1988: щатски у-тет “Хумболд”, Калифорния, САЩ.Участие в научни проекти:.
(а) Научен проект Европа: тенденции и трансформации под ръководството на проф. Мартин Дейнджърфийлд, Улвърхамптънски университет, Великобритания: 2009 –наст.;

(б) Научно-образователен проект по програма CEEPUS Интерамерикански изследвания: 2009- наст.;

(в) Научно-образователен проект Развитие на англицистиката на университетско ниво в неанглофонни контексти – Източна Европа – България, координиран от проф. Суман Гупта, Свободен университет, Великобритания: 2009 г.;

(г) Научно-образователен проект Развитие на англицистиката на университетско ниво в неанглофонни контексти – Източна Европа – България, координиран от проф. Суман Гупта, Свободен университет, Великобритания: 2008 г.;

(д) Научен проект по ирландистика към Посолството на Р. Ирландия в България: 2007 г. – наст.

(е) Научен проект Западът през погледа на Изтока, ръководен от проф. Уенди Брейсуел, Зам. Директор на Института по славистика и източноевропейски изследвания на Лондонския университет и подкрепян от Британската академия: 2003 – 2005 г.
Координирани проекти по програма ЕРАЗЪМ
 1. Университет в Зийген, Германия: 2011- наст.;

 2. Университет в Чукурова, Турция: 2009 – наст.;

 3. Сарагоски у-тет, Испания: 2008 – наст.;

 4. Университетски колеж, Корк, Р. Ирландия: 2008 – наст.;

 5. Университет в Бамберг, Германия: 2007 – наст.;

 6. Институт по журналистика, Ягелонски у-тет, Полша: 2005 – наст.

 7. Улвърхамтънски у-тет, Великобритания: 2001 г. – наст.

 8. Университетски колеж „Едж Хил”, Великобритания: 2001 – 2004 г.

 9. У-тет „Париж XIII”, Франция: 2001 – 2005 г.; проектът продължава, но се координира от друг колега.

Организация на конференции и научни сесии:
11- 13 септември 2014: съорганизатор на международната интердисциплинарна конференция “Borders and Crossings”, Велико Търново
септември 2012: British Women Writing the Ottoman Empire (18th-19th cc.) - семинар в рамките на ХI-тата конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Истанбул, Турция (съвм. с проф. А. Мюлер, Университет в Сийген, Германия)

септември 2010: Reading Beyond the Gaze - семинар в рамките на Х-тата конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Торино, Италия (съвм. с проф. Михаела Иримия, Букурещки у-тет, Румъния).

юни 2010: съорганизатор на Comparisons, Interactions, and Contestations within/across Cultures - съвместна научна конференция на англицистичните катедри в Букурещкия университет и ВТУ с широко международно участие. Букурещ и В. Търново.

юни 2007: организатор на I-вата интердисциплинарна конференция по Ирландистика в България, Ireland Across Cultures. В. Търново.


септември 2006: Ethics on the Move – сесия, организирана на VIII-та конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Лондон, Великобритания.
декември 2005: Border Zones: Travel, Fantasy and Representation – сесия, организирана в рамките на международната интердисциплинарна конференция Innovations and Reproductions in Cultures and Societies. Виена, Австрия.
юни 2005: съорганизатор на съвместна българо-гръцка научна конференция Politics [and/in] Aesthetics, У-тет „Аристотел”, Солун, и ВТУ.
септември 2004: Travel and Ethical Dilemmas Past and Present - сесия, организирана на VII-та конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Сарагоса, Испания.
Ноември 2003: организатор на специализирана сесия “Феминизъм и женско писане в Източна и Централна Европа”, конференция “Обединяващи аспекти на културата”, Виена, Австрия.

септември 2002: Mapping the Other, Mapping the Self: Discourses of Travel from the 18th Century to the Present - семинар, организиран на VI-та конференция на Европейската асоциация на англицистите (ESSE), Страсбург, Франция.


септември 2000: организатор на специализирана научна сесия “Образи на европейска другост от Просвщението до края на XIX в.”, конференция на Европейската асоциация на англицистите, Хелзинки, Финландия;
август 1996: организатор на специализирана научна сесия “Парадигми на спомена, парадигми на забравата: литературни изображения на тоталитаризма преди и след 1989 г.”, конференция на Международното дружество за проучване на европейски идеи, Утрехт, Нидерландия;
март 1993: съорганизатор на I-вата конференция по британистика, проведена извън Великобритания.Обучение на докторанти:
 1. Веселин Будаков, Шуменски у-тет “Епископ Константин Преславски”: защитил блестящо през март 2006 г.

 2. Ярмила Даскалова, редовна докторантка, ВТУ: защитила 2009 г.
 1. Петя Цонева, докторантка на свободна подготовка, ВТУ (съвместно ръководство с д-р Глин Хамбрук, Улвърхамптънски у-тет, Великобритания): защитила 2013 г.

 2. Павел Петков, докторант на свободна подготовка, ВТУ: защитил 2013 г.;

 3. Илияна Бенина, докторантка на свободна подготовка, ВТУ: защитила 2014 г.

 4. Виктория Заевска, редовна докторантка, ВТУ; зач. 2009 г.

 5. Пейо Карпузов, редовен докторант, ВТУ; зач. 2009 г.

 6. Вакрилен Кильовски, докторант на свободна подготовка, ВТУ; зач. 2012 г.

 7. Стефан Стефанов, докторант на свободна подготовка, ВТУ; зач. 2014 г.

 8. Весела Тодорова, редовна докторантка, ВТУ; зач. 2014 г.
Рецензии на дисертации и участие в научни журита
 1. Становище за получаване на ОНС „доктор“ на Илияна Бенина, ВТУ (2014);

 2. Становище за получаване на НС „дфн“ на Маргрета Григорова, ВТУ;

 3. Становище за получаване на ОНС „доктор“ на Петя Цонева, ВТУ (2013);

 4. Становище за получаване на ОНС „доктор“ на Петя Цонева, ВТУ (2013);

 5. Становище за получаване на ОНС „доктор“ на Павел Петков, ВТУ (2013);

 6. становище за получаване на ОНС „доктор“ на Елена Андонова- Калъпсъзова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ (2012 г.);

 7. становище за заемане на академичната длъжност „професор“ на Владимир Трендафилов, СУ „Св. Климент Охридски“ (2012 г.)

 8. рецензия за получаване на ОНС „доктор“ на Любомир Терзиев, СУ „Св. Климент Охридски“ (2012 г.)

 9. рецензия за заемане на академичната длъжност „доцент“ на д-р Дейвид Б. Дженкинс, ПУ „Паисий Хилендарски” (2011 г.).

 10. становище за заемане на академичната длъжност „доцент“ на д-р Гергана Апостолова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ (2011 г.)

 11. рецензия за получаване на ОНС „доктор“ на Витана Костадинова, ПУ (2007 г.)
 1. рецензия за получаване на ОНС „доктор“ на Елка Симеонова, ВТУ (2005 г.)
 1. рецензия за получаване на ОНС „доктор“ на Калина Филипова, СУ (2004 г.).Организация на междууниверситетски/междукатедрени мероприятия във ВТУ

Юни 2008: среща на катедрите по англицистика от всички ВУ в България (участие на колеги от Румъния)

Юни 2004: среща на катедрите по англицистика от всички ВУ в България (участие на колеги от Ниш, Сърбия, и Солун, Гърция)

Юни 2001: среща на катедрите по англицистика от всички ВУ в България

Юни 2000: среща на катедрите по англицистика от всички ВУ в България

Юни 1996: среща на катедрите по англицистика от всички ВУ в България

Членство в научни/академични организации:

Юни 2014 – наст.: Председател на Българско дружество на англицистите (БДА)

март 2007 – наст.: член на Британската асоциация за сравнително литературознание (BCLA);

2004 – наст.: член на Българско дружество за проучване на XVIII век;

1998 – наст.: член на УС на Българско дружество на англицистите;

1998 – наст.: член на УС на Европейска тематична мрежа за британски изследвания (ENBAS);

1992 – наст.: член на Българско дружество на англицистите и ESSE.Участия в конференции (1983 – 2007)

Над 100 научни конференции в България, Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Холандия, Ливан, Франция, Финландия, Унгария, Португалия, Румъния, САЩ и др.

Участие в редакционни колегии:

01. 2011 –наст.: Word and Text. A Journal of Literary Studies and Linguistics, University of Ploiesti, Romania, ISSN 2069-9271;

2010 – наст.: The Annals of Ovidius University Constanta - Philology, ISSN 1223 – 7248;

2004 – наст.: Journal of Multicultural Discourses, ISSN 1744-7143;

2003 – наст.: TRANS. Internet Journal for Cultural Sciences, ISSN 1560-182X;


Приложения
(1) Основните публикации на проф. д-р Людмила Костова(2) Редакция на научни сборници(3) Публикувани рецензии


ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ

НА ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА
Монографии:
Liberating the Poetic Genius: William Blake and Mid- and Late-Eighteenth-Century Literary History (in English). (232 pp.) Veliko Turnovo: Faber, 1999.

ISBN 954-9541-27-4


Tales of the Periphery: the Balkans in Nineteenth-Century British Writing (in English) (240 pp.). Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 1997. ISBN 954-524-163-2

(За монографията има кратък отзив в The European English Messenger, Vol. VIII/1, с. 51).


Статии и студии:
• Homes Away From Home: Intermarriage, Border Crossing and Social Integration in Mary Wortley Montagu’s Turkish Embassy Letters, Foreign Correspondence, edited by Jan Borm and Benjamin Colbert. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 76-91.
• Countering the Threat of Racial Decline: the Case of Bram Stoker’s The Lady of the Shroud, Юбилейна международна конференция „50 години Великотърновски универсиет“, Велико Търново: изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 348-358.
• Charles Forsdick, Corinne, Fowler and Ludmilla Kostova. Introduction to Travel Writing and Ethics: Theory and Practice. Ed. Charles Forsdick, Corinne, Fowler and Ludmilla Kostova. London and New York: Routledge, 2013, pp. 1-15. ISBN 978-0-415-99539-9.

• Writing across the Native/Foreign Divide: the Case of Kapka Kassabova’s Street Without a Name (2008). Travel Writing and Ethics: Theory and Practice. Ed. Charles Forsdick, Corinne, Fowler and Ludmilla Kostova. London and New York: Routledge, 2013, pp.165-182. ISBN 978-0-415-99539-9.

• (Re-)Gaining Prophetic Authority through the Poetic Genius: William Blake and Eighteenth-Century Religious Enthusiasm, Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbanov , Evgenia Pancheva, Christo Stamenov, Maria Pipeva, Georgi Niagolov (eds.). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2013, pp. 189 – 200. ISBN 978-954-07-3500-9.

• Removing “Erroneous Misconceptions”: Strategies of Intercultural Mediation in Krystyn Lach-Szyrma’s Letters, Literary and Political on Poland (1823). Sprache der Kultur und Kultur der Sprache. Hrsg. von Pavel Petkov, Snezhana Boycheva und Antoaneta Dimitrova. Veliko Turnovo: Faber, 2012, pp. 210-217. ISBN 978-954-400-720-1.

• Women in Bulgaria: Between the Legacy of the Past and the Challenges of the Present. European Feminist Initiative, http://efi-ife.org/index.php/en/. 2012.

• A Voluptuous Tsarina in the Republic of Letters? Catherine “the Great” in Leopold von Sacher-Masoch’s Russian Court Tales and Malcolm Bradbury’s To the Hermitage. Comparisons and Interactions Withinin/ Across Cultures. Ed. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 201-232. ISBN 978-954-524-858-0.

Ludmilla Kostova and Iona Sarieva. Introduction to Comparisons and Interactions Withinin/ Across Cultures. Ed. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012, pp. 17-32. ISBN 978-954-524-858-0.

• Чарлс Валанси и Георги С. Раковски: за „филологическите утопии“ на българи и ирландци. Езици и култури в диалог. Съст. Мадлен Данова и Симеон Хинковски. София: унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2010, сс. 457-464. ISBN 978-954-07-3075-2

• Of Literary Representations of Violence and Their Ethical Coordinates. Literary into Cultural History. Ed. Mihaela Irimia and Dragos Ivana. Bucharest: Institutul Cultural Roman, 2010, pp. 110 – 122. ISBN 978-973-577-593-3.

• Defining the Literary Parameters of Englishness in Bulgarian Academic Culture: the Case of Marco Mincoff’s History of English Literature. English Studies on This Side. Post-2007 Reckonings. Ed. Suman Gupta and Milena Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 75 -96. ISBN 978-954-423-568-0.

• Victimization and Its Cures: Representations of South Eastern Europe in British Fiction and Drama of the 1990s. Betraying the Event: Constructions of Victimhood in Contemporary Cultures. Ed. Fatima Festic. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, pp. 35 -65. ISBN I-4438-0516-5.

• Postcommunist and Postcolonial Voices Singing in Unison? Reflections on an Ongoing Critical Practice. Boundaries, Boundary Crossing, Cross-Boundary Transfer. Ed. Vladimir Trendafilov and Irena Vassileva. Blagoevgrad: South Western University Press, 2009, pp. 74 -86. ISBN 978-954-680-617-8.

• Getting to Know the Big Bad West? Images of Western Europe in Bulgarian Travel Writing of the Communist Era (1945 – 1985). Balkan Departures. Travel Writing from South Eastern Europe. Ed. Wendy Bracewell and Alex Drace-Francis. New York and Oxford: Berghahn Books, 2009, pp. 105-36. ISBN 978-I-84545-254-4. (преиздадена през 2011 г./ reprinted in paperback edition: 2011).

• Viewing Mozart and His Magic Singspiel through Seriocomic Spectacles: W. H. Auden’s “Metalogue to The Magic Flute.” Ed. Sabine Coelsch-Foisner, Dorothea Flothow and Wolfgang Görtschacher. Mozart in Anglophone Cultures. SEl&C Vol. 4. Frankfurt, Main: Peter Lang, 2009, pp. 159-73. ISBN 978-3-631-56256-7.

• Claiming a “Great Briton” for Bulgaria: Reflections on Byron’s Bulgarian Reception (1880s-1920s). Byron: Heritage and Legacy. Ed. Cheryl A. Wilson. New York: Palgrave, 2008, pp. 45-60. ISBN 978-0-230-60029-4.

• 'Racial' Politics and Personal Ethics in Thomas Hope's Anastasius, or Memoirs of a Greek. Thomas Hope’s Anastasius in the 21st Century. Glasgow, KY: The Long Riders’ Guild Press, 2007, pp. 492-512. ISBN I-59048-282-4.

• Degeneration, Regeneration and the Moral Parameters of Greekness in Thomas Hope’s Anastasius, Or Memoirs of a Greek. Comparative Critical Studies 4. 2 (2007). Special Issue: Literature Travels. Ed. Benjamin Colbert and Glyn Hambrook. pp. 177-192. ISSN 1744-1854.

• Straining the Limits of Interpretation: Bram Stoker's Dracula and Its Eastern European Contexts. Post/modern Dracula. From Victorian Themes to Postmodern Praxis. Ed. John Bak. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2007, pp. 13-30. ISBN I-84718-200-3. Преиздадена с разрешение на редактора в The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010), pp. 69-82. ISSN 2217-3951. Reprinted with the Editor’s permission in The Journal of the Modern Art History Department, Faculty of Philosophy, University of Belgrade 6 (2010), pp. 69-82. ISSN 2217-3951.

• Travel and (Un)Desirable Intimacies: Julia Pardoe, Georgina Muir Mackenzie, Adeline Paulina Irby and Fanny Janet Blunt in South Eastern Europe, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK), http://alt.ifk.ac.at/aktuell.php?e=14.

• Malcolm Bradbury’s To the Hermitage: Fiction, History, and the East/West Divide. Trans. Internet Journal for Cultural Sciences 16 (2006), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X.

• Taking Care of Nations: Rebecca West’s Black Lamb and Grey Falcon and the Ethics of Self and Other. Trans. Internet Journal for Cultural Sciences 15 (2004), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X.

• Ориенталски нелепици: (не)просветеният смях на лейди Елизабет Крейвън. Литературна мисъл XLVIII (2004).1, сс. 60–69. ISSN 0324-0495.

• Meals in Foreign Parts: Food in Writing by Nineteenth-Century British Travellers to the Balkans. Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1 (2003), pp. 21- 44. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609.

• Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. Cultural Terrae Incognitae: Ongoing Ethical and Theoretical Dilemmas, Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1 (2003), pp. 1- 5. Special issue: Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. ISSN 1465-2609.

• A Gateway to Europe's Orient(s): Austria in Nineteenth-Century British Travel Writing and Vampire Literature. Austria and Austrians: Images in World Literature. Ed. Wolfgang Görtschacher and Holger Klein. Tübingen: Stauffenburg, 2003, pp. 93-105. ISBN 3-86057-318-7.

• Love and Death Across Cultures: Richard Henry Savage's In the Old Chateau, a Story of Russian Poland and Late Nineteenth-Century American Images of Eastern Europe. Dialogues. American Studies in an International Context. Ed. Milena Katzarska. Plovdiv: Zombori, 2002, pp. 199 - 206. ISBN 954-91615-1-X.

• A Fatal Adventure in Europe's "Wild East": Fantasy and Fear in Julian Osgood Field's "A Kiss of Judas", University of Bucharest Review. A Journal of Literary and Cultural Studies, vol. IV, No. 3 - 4, 2002, pp. 85 - 107.

• Constructing Oriental Interiors: Two Eighteenth-Century Women Travellers and Their Easts. Travel Writing and the Female Imaginary. Ed. Vita Fortunati, Rita Monticelli and Maurizio Ascari. Bologna: Patron Editore, 2001, pp. 17 – 33. ISBN 88-555-2602-2.

• Defining an Ethics of Travel: Lady Mary Wortley Montagu and the Balkans. Pulverfass Balkan. Mythos oder Realitaet. Hrsg. von Penka Angelova und Judith Veichtlbauer. St. Ingbert: Roehrig Universitaetsverlag, 2001, pp. 163 – 187. ISBN 3-86110-274-9.

• Inventing Post-Wall Europe: Visions of the “Old” Continent in Contemporary British Fiction and Drama. Beyond Boundaries. Textual Representations of European Identity. Ed. Andy Hollis. Amsterdam: Rodopi Editions, 2000, pp. 83 – 102. ISBN 90-420-1543-8.

• Writing (Her)self, Writing the Other(s): Caroline Lamb’s Glenarvon as a Story of Feminine Desire. Seventy Years of English and American Studies in Bulgaria. Ed. Zelma Catalan, Christo Stamenov and Evgenia Pancheva. Sofia: St. Kliment Ohridski UP, 2000, pp.239 – 244. ISBN 954-07-1393-5.

• Към българския читател. Предговор към Съвременни теории за превода на Едуин Генцлър. Велико Търново: изд. ПИК, 1999, сс. 7-17. ISBN 954 736 039 6.

• Fathers Good and Bad: Mary Shelley's Matilda and the Issue of Female Education. In: Britain and Europe: the Case for Women, Sofia: Sofia University Press, 2001.
• Margarita Churova and Ludmilla Kostova, Preface to Britain and Europe: the Case for Women, Sofia: Sofia University Press, 2001.
• The Fortunes of Literary History in the Enlightenment (in English). In: Трудове на ВТУ, свитък Литературознание (Publications of the University of Veliko Turnovo, Section: Literary Studies) 2000, pp. 182 – 218.
• In Europe, But Not of It? Two Imagined Balkan Countries and World History. In: Europe: Real and Imagined, Paul Brett, Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova (eds.), Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1998, pp. 25 -36.

• (En)Gendering a European Periphery: Images of the Balkans in Nineteenth-Century British Fiction. In: The European English Messenger, Vol. VI/2 (Autumn 1997).


• Representing 'Darkest Eastern Europe': Bulgaria in G. B. Shaw's Arms and the Man and Malcolm Bradbury's Doctor Criminale (in English). In: Europe: From East to West, Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova (eds.), Veliko Turnovo: PIC Publishers, pp. 33 - 48.
• 'The Devil's Un-dead' Versus 'God's True Dead': Vampiric Transgression and Its Correction in Bram Stoker's Dracula .In: Victorian England. Literary Perspective, Alexander Shurbanov (ed.), Sofia: Sofia University Press, 1996, pp. 39 - 51.
• 'Hilda Silfvering': Lydia Maria Child and the Convention of the Idyllic Retreat (in English). In: Writing Region and Nation (a special issue of the Swansea Review) Davies, J. A. et al. eds. Swansea, 1994, pp. 343-58.
• John Bull in Bulgarian 'Mirages': Bulgarian Constructions of Englishness/Britishness from the Eighteen-Seventies to the Nineteen-Forties. In: Britain and Europe, Ludmilla Kostova, Margaret Dobing and Nick Wadham-Smith (eds.), Sofia: The British Council and Petrikov Publishers, 1994, pp. 91-99.
• Beyond the Shock Effect (in Bulgarian). Afterword to the Bulgarian edition of The White Hotel. Sofia: Petrikov Publishers, 1991, pp. 251 - 65.
• William Blake and the Poetry of 'Faithful Love': A Reading of Two 'Elizabethan' Songs from Poetical Sketches (in English). In: Proceedings of the Third Conference on the Literature of Region and Nation. Simon, J. J. and Alain Simon, eds. Luxembourg, 1991. Part I, pp. 163-79.
• Myth and Irony in William Blake’s The Marriage of Heaven and Hell (in Bulgarian), In: Sprach- und literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Beiheft des Germanistischen Jahrbuches. Sofia, 1987. Teil II, S. 171-8.

• Notes on Byron's Reception in Bulgaria in the 1920s (in Bulgarian). In: Sbornik trudove ot yubileinata nauchna sesiya, posvetena na 40-godishninata na SNRB (Collection of Essays Commemorating the 40th Anniversary of the Union of Bulgarian Scholars and Scientists). Veliko Turnovo, 1985. Vol. 1, pp. 103-115.


• Translating Vaptsarov Into English: Suggested Strategies (in Bulgarian). In: Publications of the Union of Bulgarian Translators. Sofia, 1984, pp.46-57.
• Pencho Slaveikov and Alfred Tennyson (Notes on the Bulgarian Reception of English Literature in the 1890s) (in Bulgarian). In: Yubileen sbornik 20 godini Velikoturnovski Universitet (Collection of Essays Commemorating the 20th Anniversary of the University of Veliko Turnovo). Veliko Turnovo, 1984. Vol.2, pp.209-26.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
РЕДАКЦИИ И СЪСТАВИТЕЛСТВА
Ireland Across Cultures. Ed. Ludmilla Kostova. Veliko Turnovo: Faber (под печат/forthcoming).
Нобеловата награда за литературамост между културите (The Nobel Prize in Literature: a Bridge between Cultures). Редактори: Людмила Костова, Владимир Сабоурин, Владимир Донев, Верка Сашева. Велико Търново: изд. „Ивис“. ISBN 978-954-2968-48-1.
Travel Writing and Ethics. Theory and Practice. Ed. Charles Forsdick, Corinne, Fowler and Ludmilla Kostova. London and New York: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-99539-9.

Comparisons and Interactions Withinin/ Across Cultures. Ed. Ludmilla Kostova, Iona Sarieva and Mihaela Irimia. Veliko Turnovo: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2012. ISBN 978-954-524-858-0.

Border Zones: Travel, Fantasy and Representation. Ed. Ludmilla Kostova. Trans 16 (2006), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X. Section Report, VUNW. Innovations and Reproductions in Cultures and Societies, Wien: REMAprint, 2006, pp. 268 – 270.

Re-telling the Past, Mapping the Future: Feminist Interventions Across Times and Cultures. Ed. Ludmilla Kostova. Trans 15 (2004), http://www.inst.at/trans/index.htm. ISSN 1560-182X. Section Report, The Unifying Aspects of Culture, Wien: REMAprint, 2004, pp. 253 – 254.


Travel and Ethics. Ed. Corinne Fowler and Ludmilla Kostova. Special issue of Journeys – The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. IV/1 (2003). ISSN 1465-2609.

Britain and Europe: the Case for Women. Ed. Margarita Churova and Ludmilla Kostova. Sofia: Sofia University Press, 2001.


Europe: Real and Imagined . Ed. Paul Brett, Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova. Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1998.

Europe: From East to West. Ed. Martin Dangerfield, Glyn Hambrook and Ludmilla Kostova. Veliko Turnovo: PIC Publishers, 1997.


Britain and Europe (Proceedings of the First International British Studies Conference to be held outside the U. K.). Ed. Ludmilla Kostova et al. Sofia: The British Council and Petrikov Publishers, 1994.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3:
ПУБЛИКУВАНИ РЕЦЕНЗИИ

• Review of Bracewell, Wendy and Alex Drace-Francis (eds.). A Bibliography of East European Travel Writing on Europe. Central European University Press, Budapest and New York, 2008. xv+584.and

Bracewell, Wendy and Alex Drace-Francis (eds.). Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe. Central European University Press, Budapest and New York, 2008. The Slavonic and Eastern European Review 90.3 (July 2012), pp. 490-493. ISSN 0037-6795.


• Review of Hammond, Andrew, The Debated Lands: British and American Representations of the Balkans. University of Wales Press, Cardiff, 2007. The Slavonic and Eastern European Review 87.4 (October 2009), pp. 746-749. ISSN 0037-6795.
• Review of Hammond, Andrew (ed.). The Balkans and the West. Constructing the European Other, 1945- 2003. Ashgate Publishing Limited, Aldershot and Burlington, VT, 2004. xxiii + 236. Bibliography. Index. ISBN 0754632342. GBP 45 (hb). The Slavonic and Eastern European Review, 83, 4, 2005, pp. 751 - 5. ISSN 0037-6795.
• Theorising Europe’s ‘Wild East’ (review of Imagining the Balkans and Inventing Ruritania), The European English Messenger, Vol. X/1 (Spring 2001), 71 – 73. ISSN 09604545.
• Рецензия на The Future of Literary Theory. New Essays by Twenty-Five Leading Critics and Theorists. Ed. R. Cohen. Литературна мисъл 2 (1991).


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница