Европейски формат на автобиографияДата25.07.2016
Размер59.62 Kb.
#5856

Европейски формат на автобиография
Лична информацияИме
[Маркова, Лилия, Стефанова]

Адрес
[ул Костенски водопад, гр. София, п. код 1404, България]

Телефон
0885738859

ФаксE-mail
floyd86@mail.bg
Националност
българкаДата на раждане
[ 26, 09, 1986г. ]
Трудов стаж• Дати (от-до)
[ 16.07-16.08.2008г.]

• Име и адрес на работодателя
МВнР, ул. Александър Жендов 2, София 1040; Дипломатически институт

• Вид на дейността или сферата на работа
външна политика, обучение и образование

• Заемана длъжност
стажант

• Основни дейности и отговорности
Участие в организацията и подготовката на публична лекция, редакция на официални документи и писма на Института; организиране и разработване на нова база данни с официални документи.


[25.01.2010– 10.02.2012г.]

Министерство на финансите, Национална агенция за приходите,

Сектор “Регистрация и дерегистрация по ЗДДС”, София 1000; ул. Аксаков 21

Инспектор по приходите


Обслужване, консултиране и подпомагане на клиентите по отношение

законовите и нормативни изисквания, касаещи регистрацията по ЗДДС; разясняване на правата и задълженията им, съгласно закона за ДДС. Анализ на предоставени документи, въвеждане и поддържане на база данни.
Образование и обучение
• Дати (от-до)
20.10.2010г.-10.10.2011г.- Университет за национално и световно стопанство, гр. София

26.09.2005г.-15.05.2009г.- Университет за национално и световно стопанство, гр. София

15.09.2000-30.06.2005г.- 19 СОУ “Елин Пелин” с изучаване на чужди езици и хуманитарни дисциплини

15.09.1993-30.06.2000г.- 73 СОУ “Владислав Граматик” с изучаване на чужди езици
Университет за национално и световно стопанство, гр. София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
световна история, външна политика, анализиране и изготвяне на модели и прогнози по проекти, финанси, международно право, политически маркетинг, европейска интеграция;

• Наименование на придобитата квалификация
магистър по международни отношения

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Образователно и квалификационно ниво 6 - образователно-квалификационна степен “магистър”
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

[английски] [немски]

• Четене
[Определете нива: отлично, добро, основно] [Определете нива: отлично, добро, основно]

• Писане
[Определете нива: отлично, добро, основно] [Определете нива: отлично, добро, основно]

• Разговор
[Определете нива: отлично, добро, основно] [Определете нива: отлично, добро, основно]
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Не съм конфликтна личност; умея да намирам общ език с хората и колегите; умение за работа по няколко задачи едновременно;
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Отлични организационни умения и умения за работа в екип; предаване и организиране на работата и задачите, както и завършването им в срок.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър-МS Word, Excel, Power point, Internet

Сертификат за владеене на английски език-First Certificate in English


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.

Участие в студентска конференция „Бъдещето на независимо Косово”;

Участие в презентация „Модел на Европейския съюз 2011”;

Присъствие и участие в публична лекция на Н. Пр. д-р Ахмед Ал Мадбух - „Палестинската

кауза и арабските революции“; присъствие и участие в публична лекция на г-н Анатолий Пазийски - "Добри маниери и правила на общуване в обществото"’; присъствие и участие в кръгли маси и публични лекции, организирани от катедра Международни отношения-УНСС, САИМО и МВнР.Свидетелство за управление на МПС
не
Приложения
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: careers
careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
careers -> Пест Контрол Продукти оод
careers -> Конкурс за длъжността: " директор" на дирекция „ правно обслужване и човешки ресурси"
careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на физическото възпитание и спорта
careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
careers -> Конкурса за длъжността „главен експерт" в дирекция „ученически и студентски спорт" № по ред
careers -> Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурса за длъжността “ръководител на инспекторат”
careers -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на младежта и спорта
careers -> Обявява конкурс за длъжността „директор” на следните държавни спортни училища: Държавно спортно училище „Майор Атанас Узунов” – гр. Русе


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница