Европейски парламентстраница6/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Държава

Република Румъния

Наименование и ранг на акта

Законът за Националната агенция по интегритет (La loi sur l'agence nationale pour l'intégrité)– проектозаконът бе одобрен от правителството през юли 2006 г. и окончателно приет от румънския Сенат през май 2007 г (le projet de loi a été approuvé par le gouvernement en juillet 2006 et a finalement été adopté par le sénat roumain en mai 2007)

Постановление № 49/01/06/2007 (L'ordonnance gouvernementale n° 49/01/06/2007)- влязло в сила през юни 2007 г (entrée en vigueur en juin 2007)Предмет и обхват на регулиране

Предвижда създаване на агенция по интегритет, която да отговаря за проверка на имуществото и средствата, на несъвместимостта и евентуалните конфликти на интереси на много високопоставени обществени фигури и лица, заемащи изборни длъжности. Той предвижда и произнасяне на задължителни решения, въз основа на които могат да се налагат възпиращи санкции.

Цели и ценности

Първоначално целта на проекта бе да се създаде агенция, която е в състояние да извършва проверки и да предприема действия в сфера, която не се покрива от друга институция в Румъния, а именно забогатяване, което не може да се оправдае с приходите на проверяваното лице. Но приетата форма повтаря концепцията за „незаконно“ вместо „неоправдано“ забогатяване. „Незаконното“ богатство може да бъде конфискувано, но преди това трябва да се докаже, че то е в резултат на незаконна/забранена дейност. Въпреки това, от една страна, тази сфера вече е обхваната от прокуратурата, полицията (за престъпни деяния) и данъчните власти, и т.н. (правонарушения, граждански) и, от друга страна, възможно е да съществуват значителен брой случаи, в които, въпреки че имуществото и средствата неоправдано надвишават доходите, не могат да се докажат „незаконни“ действия.

Процентът, дефиниращ „значителната разлика“ между притежаваното и декларираното състояние, въз основа на който инспекторът по интегритет следва да уведоми съда (най-малко 10 %, но не по-малко от равностойността в леи на 20 000 EUR)

Влязлото в сила през юни 2007 г. спешно правителствено постановление № 49/01/06/2007 наистина внася някои положителни промени по аспекти на тези две точки. По-конкретно, то заменя „незаконно забогатяване“ с „неоправдано забогатяване“. Постановлението позволява също да се започне разследване, когато несъответствието между имуществено състояние и доходи е 10 000 EUR.


Санкции

Инспекторът по интегритет уведомява съда, че за наличните доказателства за значителна разлика между притежаваното и декларираното имущество, която не може да бъде логично оправдана. В този случай, съдът може да нареди конфискуването на част от имуществото. Ако чрез окончателно и неотменимо решение съдът обяви богатството за незаконно придобито и разпореди то да се конфискува, законът предвижда като санкция отстраняване от длъжност и забрана за заемане на висок или държавен пост в продължение на 3 години след отстраняването от длъжност, с изключение на лицата на изборни постове. Окончателното и неотменимо решение за наличието на конфликт на интереси се предава на дисциплинарните комисии или, според случая, на властите за налагане на дисциплинарно наказание на лицето или за отстраняването му от длъжност.

Контролни органи

Националния съвет по интегритет

Агенцията е независима в правомощия си да провежда разследвания и да налага възпиращи санкции. Съгласно този закон председателят и заместник-председателите на агенцията се назначават от Сената с четиригодишен мандат, по предложение на Националния съвет по интегритет, и след провеждане на конкурс/изпит. По предложение на Националния съвет по интегритет Сенатът също може да отстрани от длъжност председателя и заместник-председателите.

НАИ извършва проверки на имущество, на конфликт на интереси и на несъвместимост.

Специализираните органи за преследване на корупцията (Националният департамент за борба с корупцията – НДБК) са установени в цялата страна и могат да се похвалят с положителни примери за разследвания и подвеждане под отговорност за корупция на високо равнище.

Инспекторът по интегритет извършва проверки на имуществото, конфликти на интереси или несъвместимост ex officio или по искане на заинтересованата страна в съответствие с условията, предвидени в закона. Проверяваното лице се уведомява за започването на контролна процедура и има право да получи помощ или да бъде представлявано от адвокат
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница