Европейски стипендииДата10.02.2018
Размер38.41 Kb.
Уважаеми колеги,
Направление „Международна интеграция и университетска политика” на Медицински университет ви информира относно начина и условията за провеждане на кампанията за европейските стипендии и награди за зимен и летен семестър на учебната 2010/2011г. в нашия университет. А именно:
Европейски стипендии:


  • Да кандидатстват за получаване на европейски стипендии за тази година имат право всички редовни студенти в МУ-София, имащи успех най-малко 4.00. Те трябва да са положили всички изпити /да нямат невзети изпити или такива, на които не са се явили/.

  • Към кандидатския формуляр се прикрепя уверение, удостоверяващо успеха, заверено и подпечатано в канцеларията на съответния факултет

  • Всички полета на формулярите за кандидатстване трябва да бъдат попълнени /с изключение на полето, предназначено за банкова сметка на студента.Студентите, които имат разкрити дебитни банкови сметки в Пощенска банка ги вписват в предназначеното за тази цел поле. Тези, които нямат такива сметки изчакват класирането и разкриват дебитна сметка на свое име в Пощенска банка само в случай, че бъдат класирани за получаване на евростипендия.

  • Банковите сметки на кандидатстващите трябва да бъдат дебитни, да са лични и единствено и само в Юробанк И Еф Джи /бивша Пощенска банка/

  • Кандидатстването за стипендия за зимен семестър /от м. септември 2010 до м. януари 2011 вкл./ се извършва на база средния успех от януарската сесия на учебната 2009/2010г и юнската сесия на учебната 2009/2010г.

  • Кандидатстването за стипендия за летен семестър /от м. февруари 2011 до м. юни 2011 вкл./ се извършва на база средния успех от юнската сесия на учебната 2009/2010 и януарската сесия на учебната 2010/2011г.

  • Студентите от първи курс имат право да кандидатстват за стипендии само за летния семестър на база успеха от сесията през м.януари 2011г.

  • Студентите в последен курс през настоящата учебна година имат право и получават стипендии до последния държавен изпит /редовна сесия/

  • Студентите в 6 курс специалност „медицина” кандидатстват за стипендии със средния успех от последните два възможни предходни семестъра /т.е. успехът им от зимен и летен семестър на 5 /пети/ курс/


Графикът за провеждане на кампанията се намира на страницата на университета mu-sofia.bg .

Обръщаме внимание, че възражения по повод технически грешки и несъответствия се подават само в периода 06.07. – 08.07.2011г. – г-жа Е. Христова – тел. 91 52 138
За стипендии за зимния семестър на настоящата учебна година се кандидатства с формуляр, обозначев с буквата „А”.

За стипендии за летния семестър се кандидатства с формуляр, обозначен с буквата „В”.
ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ В МУ-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 11.00 ЧАСА НА 30 ЮНИ 2011 година в Студентска канцелария на Деканатите на съответните факултети.

Награди


- Да кандидатстват за получаване на европейски награди за тази година имат право всички редовни студенти в МУ-София, имащи успех най-малко 4.00. Те трябва да са положили всички изпити /да нямат невзети изпити или такива, на които не са се явили/.

- Да получат парична награда от Европейския социален фонд имат право студенти, активно участващи в кръжоци, в практически, научни или изследователски разработки.- Към кандидатския формуляр се прикрепя уверение, удостоверяващо успеха, заверено и подпечатано в канцеларията на съответния факултет

- Всички полета на формулярите за кандидатстване трябва да бъдат попълнени /с изключение на полето, предназначено за банкова сметка на студента, за студентите, които нямат вече разкрита банкова сметка

- Банковите сметки на кандидатстващите трябва да бъдат дебитни, да са лични и единствено и само в Юробанк И Еф Джи /бивша Пощенска банка/

- Освен кандидатския формуляр за награда и прикрепеното към него уверение, кандидатстващите за награди трябва да представят и следните документи:

- копие от грамота или сертификат за участие в научен форум, научна, изследователска или практическа разработка или получена награда от участие в една от изброените форми;

- удостоверение /свободен текст/, подписано от ръководителя на кръжок, в който участват и удостоверяващо активната им работа в него;

- ако имат участие с доклад или съобщение в научен форум, трябва да представят копие от резюмето на доклада и копие от титулната страница;

- ако участват в проект, представят удостоверение от ръководителя на проекта, както и титулната страница на проекта, откъдето се вижда темата на проекта и периодът на неговото осъществяване;- формуляр на служебна бележка за получаване на награда, който се сваля от сайта на МУ-София / mu-sofia.bg/
Разработката, с която студентите кандидатстват за получаване на награда трябва да е или от семестъра, за който кандидатстват за награда или от предходния семестър, от който се взема успеха за кандидатстване.
За получаване на награда не може да се кандидатства с курсова работа или реферат по дисциплина, завършваща с изпит и оценка.
- Кандидатстването за награда за зимен семестър /от м. септември 2010 до м. януари 2011 вкл./ се извършва на база средния успех от юнската сесия на учебната 2009/2010г.

- Кандидатстването за награда за летен семестър /от м. февруари 2011 до м. юни 2011 вкл./ се извършва на база средния успех от януарската сесия на учебната 2010/2011г.
За награда за зимния семестър на настоящата учебна година се кандидатства с формуляр, обозначев с буквата „Б”.

За награда за летния семестър се кандидатства с формуляр, обозначен с буквата „Г”.

ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА НАГРАДИ В МУ-СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 11.00 ЧАСА НА 30 ЮНИ 2011 година в Студентска канцелария на Деканата на съответния факултет.
Каталог: system -> files -> Docs
Docs -> Договор № Д/2012 г., Проект № Д
Docs -> М. Вуков, Л. Георгиева
Docs -> Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe
Docs -> Софийска опера и балет сезон 2014/2015 28 ноември 2014 г. ♦ 17. 30 ч
Docs -> Програма за специалност нервни болести 2016г. Въведение
Docs -> Закон за развитието на академичния състав в Република България. (15-30) Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
Docs -> Програма за провеждане на патронния празник
Docs -> На изследователския проект


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница