Европейски съюз комитет на регионитеДата26.11.2018
Размер52.7 Kb.
#105938

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗКомитет на регионите

Съобщение за медиите

Асамблея на представителите на местните и регионалните власти в ЕСCOR/10/11

Брюксел, 21 януари 2010 г.Големи градове обединяват сили, за да превърнат Евро-средиземноморското партньорство в успех

На учредителното заседание на Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти (ARLEM), която се проведе в Барселона миналия четвъртък, кметовете на големи градове от Европейския съюз и от страните-партньорки от Средиземноморския регион обединиха силите си, за да дадат тласък на Евро-средиземноморското партньорство. Кметовете са решени да излязат извън традиционните дипломатически отношения като дадат начало на конкретни програми за сътрудничество по въпроси като имиграцията, изменението на климата, развитието на градската среда или културния обмен. Близостта до гражданите, ефективността при управлението на проекти и решаването на въпроси от реалния живот ще бъдат в основата на това сътрудничество, което следва да бъде включено в институционалната рамка на Съюза за Средиземноморието.

„Комитетът на регионите (КР), в качеството си на движеща сила за създаването на Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти, ще се погрижи създадената в Барселона политическа динамика да се запази и да се трансформира в конкретно сътрудничество на местно равнище“, подчерта председателят на КР г н Люк Ван ден Бранде. „Целта на ARLEM е да активизира представителите на регионалните и местните власти от трите бряга на Средиземно море, така че да започнат да осъществяват общи проекти за децентрализирано сътрудничество, да споделят най-добри практики, да насърчават взаимното разбирателство и междукултурния диалог и да създадат ново, творческо побратимяване“, добави той.

Пред представителите на пресата в „Педралбес палас“ кметът на Барселона г-н Жорди Ереу и Боер сподели гордостта си от това, че е домакин на учредителното заседание на ARLEM. „Призванието на Барселона да бъде столица на тази Евро-средиземноморска зона означава, че ние подкрепяме всяка инициатива за укрепване на политическите отношения в Евро-средиземноморския регион. Още от самото начало беше ясно, че Съюзът за Средиземноморието не е само за държавите. Регионите, градовете и гражданското общество също трябва да участват в създаването на този съюз. Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти е мощен инструмент за изграждане на този толкова необходим съюз между Европа и страните-партньорки от Средиземноморието.“

Кметът на Щутгарт, Германия, г-н Волфганг Шустер подчерта близките отношения и взаимната зависимост между северноевропейските региони и Средиземноморието. „В Щутгарт живеят около 100 000 души, които са родени в Средиземноморския регион. Затова чувствам, че съм кмет и на средиземноморски град и се радвам да споделя, че нашата култура в Централна Европа е повлияна в голяма степен от културното наследство на Средиземноморския регион. От доста години имаме особено тясно и плодотворно сътрудничество с нашите градове-партньори Мензел Бургуйба в Тунис и Кайро в Египет, с които осъществяваме съвместни проекти в областта на градоустройството, управлението на отпадъците, екологичната политика или програми за младежки обмен.“Г-н Ахмед Хамза, председател на градска общност Нуакчот, Мавритания, се надява ARLEM да доведе до по-голяма децентрализация в Средиземноморския регион. „Всички ние сме изключително щастливи да участваме в създаването на Евро-средиземноморската асамблея на регионалните и местните власти. Искрено се надяваме, че този нов инструмент ще ни помогне да постигнем по-голяма децентрализация в нашите страни и да засилим сътрудничеството между нашите региони и градове чрез по-добри програми за побратимяване и обмен на добри практики. За мен е ясно, че ще създадем по-голяма демокрация и ще постигнем по-голяма ефективност, ако предоставим повече правомощия и ресурси на нашите региони и градове. ARLEM определено ще допринесе за това, както и за добрата интеграция между Севера и Юга.“

Според Хамид Чабат, кмет на град Фес, Мароко, създаването на ARLEM осигурява нови перспективи и ново качество на политическия диалог. „ARLEM е огромна стъпка напред в политическите отношения в Евро-средиземноморския регион. За първи път представители на изборни длъжности от регионалните и местните власти в региона вземат съдбата си в свои ръце. Надяваме се, че сътрудничеството, което започва с ARLEM ще се бъде конкретно и полезно за страните на трите бряга на Средиземно море. От много години Фес работи по конкретни проекти с градове в Италия, Франция и Испания, по-специално с Барселона, с който сме създали съвместна цифрова медийна библиотека за нашите граждани. Това е пилотен проект за културен обмен и взаимно разбирателство, който определено се нарежда сред най-добрите практики в региона.“

Кметът на град Хайфа, Израел, г-н Йона Яхав също подчерта нуждата от диалог между културите и между религиите и сподели, че мултикултурният характер на неговия град е пример за най-добра практика в областта на помиряването в Средиземноморския регион. „Град Хайфа е третият по големина град в Израел и реален пример за възможността за съвместно съществуване в Близкия Изток“, каза той. „Хайфа е процъфтяващо пристанище и добре развит културен център, който обединява евреи и араби и зачита религиозното многообразие. Бахайският център в Хайфа е признат от ЮНЕСКО за обект на световното наследство. Надяваме се, че инициативите като ARLEM ще улеснят бъдещото сътрудничество между израелските местни власти - включително в Хайфа – и партньорите им в Евро-средиземноморския регион. Призоваваме новосъздадената организация да не позволи целта й за по-голямо сътрудничество да бъде застрашена от политическо разделение. Ако се справи с това предизвикателство, ARLEM е обречена на успех. По този начин ARLEM ще гарантира постигането на своите цели.“

За сведение на редакторите

ARLEM е отговор на искането за осигуряване на институционална основа за ролята на регионалните и местните власти в Евро-средиземноморското партньорство. Асамблеята придава териториално измерение на партньорството и има за цел по-тясно включване на местните и регионалните власти в конкретни проекти на Съюза за Средиземноморието.

В Барселонската декларация, приета от Евро-средиземноморската конференция през ноември 1995 г., се посочва: „Общините и регионалните власти трябва да участват непосредствено в дейностите на Евро-средиземноморското партньорство. Представителите на градовете и регионите ще бъдат насърчени да провеждат ежегодни срещи, за да обсъдят общите предизвикателства, пред които са изправени и да обменят опит.“

ARLEM е съвместен проект на Комитета на регионите, регионални и местни власти от страните на трите бряга на Средиземно море и европейски и международни сдружения, представляващи регионални и местни власти, които работят на местно ниво. Асамблеята има за цел да улеснява създаването на контакти, споделянето на най-добри практики между регионите и градовете и насърчаването на сътрудничеството между общините и регионите.

Посетете уебсайта на КР: www.cor.europa.eu

Комитетът на регионите

Комитетът на регионите е асамблея на регионалните и местните власти в ЕС. Мисията на неговите 344 членове от 27-те държави-членки е да привличат за участие представляваните от тях регионални и местни власти и общности в процеса на вземане на решения в ЕС и да ги информират за политиките на ЕС. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът са задължени да се консултират с Комитета по политики, които имат отражение върху регионите и градовете. Той може да се обръща към Съда на Европейския съюз, ако правата му са нарушени или е на мнение, че определен закон на ЕС нарушава принципа на субсидиарност или не зачита правомощията на местните и регионалните власти.За повече информация, моля свържете се с:

Christian Gsodam

тел.: +32 (0)2 282 2121

Christian.Gsodam@cor.europa.eu

За да прочетете предишни съобщения за медиите, натиснете тук.
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница